1397/11/30
14:44 ب.ظ
کپه کاری بذر پاشی 220 هکتار و علوفه کاری 25 هکتار
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:42 ب.ظ
اجرای عملیات احداث بند خشکه چین به حجم 800 متر مکعب در بخش
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
14:42 ب.ظ
مدیریت هرز آب احداث پشته خاکی 10000 مترمکعب در
مدیریت هرز آب احداث پشته خاکی 10000 مترمکعب در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
کپه کاری در حوزه
کپه کاری در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
کپه کاری در حوزه ابر
کپه کاری در حوزه ابر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
10:59 ق.ظ
کنترل  و مدریت رویشگاهای کرفس
کنترل و مدریت رویشگاهای کرفس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
کنترل و مدیریت رویشگاه کرفس
کنترل و مدیریت رویشگاه کرفس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
کنترل و مدیریت منطقه شهرستان
کنترل و مدیریت منطقه شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
09:38 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:05 ب.ظ
احداث کمربند سبز در حوزه
احداث کمربند سبز در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
17:58 ب.ظ
پروژه ابخیزداری
پروژه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:56 ب.ظ
پروژه ایجاد و تجهیز نهالستان شهرستان دماوند
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:55 ب.ظ
مراقبت تولید نهال و نگهداری نهال های
مراقبت تولید نهال و نگهداری نهال های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:51 ب.ظ
کپه کاری به مساحت 100 هکتار حوزه ابخیز ایوب
کپه کاری به مساحت 100 هکتار حوزه ابخیز ایوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
17:46 ب.ظ
عملیات خشکه چین با سنگ و لاشه حوزه
عملیات خشکه چین با سنگ و لاشه حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
09:03 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در دو ردیف شامل : 1- اجرای عملیات ابخیزداری و کنترل سیل
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:14 ب.ظ
مدیریت رواناب احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
انجام عملیات بیولوژیک کپه کاری
انجام عملیات بیولوژیک کپه کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوزه ابخیز
اجرای سازه های کنترل سیلاب حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:39 ب.ظ
تهیه نقشه مناطق الوده براساس utm - عملیات پایش و مبارزه با بیماریهای جنگلی و مرتعی
لرستان 1397/11/27 مهلت دار
18:35 ب.ظ
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان
عملیات مرمت مکانیکی حوزه شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
قرق و حفاظت از جنگل
قرق و حفاظت از جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/11/27 مهلت دار
18:25 ب.ظ
نهالکاری با گونه سماقدر ارتفاعات به مساحت حدود 18.75 هکتار با
خراسان رضوي 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
کپه کاری و بذرپاشی در حوزه ابر
کپه کاری و بذرپاشی در حوزه ابر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
پروژه جنگلکاری توسعه درختکاری و فضای سبز
پروژه جنگلکاری توسعه درختکاری و فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/27 مهلت دار
14:07 ب.ظ
محلول پاشی بر علیه افات جوانه خوار و برگخوار بلوط
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
اجرای عملیات کپه کاری در منطقه
اجرای عملیات کپه کاری در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
1397/11/26
09:34 ق.ظ
حفر چاله حداقل به ابعاد 35*35 و کاشت 3200 اصله
حفر چاله حداقل به ابعاد 35*35 و کاشت 3200 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
کپه کاری و بذر پاشی در حوزه ابر و سورخان
کپه کاری و بذر پاشی در حوزه ابر و سورخان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:31 ب.ظ
کپه کاری
کپه کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
نهالکاری با گونه سماق در ارتفاعات حوزه مطالعاتی ابخیز
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
11:28 ق.ظ
عملیات بیولوژیک بخش مرتع حوزه
عملیات بیولوژیک بخش مرتع حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:21 ب.ظ
نهالکاری ابیاری مراقت نگهداری 25 هکتاری طرح بیابان زدایی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
انجام عملیات بیولوژیک
انجام عملیات بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نهالکاری ابیاری مراقبت و نگهداری 25 هکتاری طرح بیابانی زدایی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
گشت و مراقبت و کنترل کوچ از عرصه های منابع طبیعی
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:52 ب.ظ
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
طرح مدیریت پایدار مراتع با موضوعیت پروژه ساماندهی چرای دام در مراتع ممیزی شده
کردستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:08 ق.ظ
کپه کاری با بذر مرتعی 60 هکتار حوزه ابخیز
کپه کاری با بذر مرتعی 60 هکتار حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
کپه کاری مرتعی در حوزه ابخیز کواکی به
کپه کاری مرتعی در حوزه ابخیز کواکی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
کپه کاری با بذر مرتعی 52 هکتار حوزه ابخیز
کپه کاری با بذر مرتعی 52 هکتار حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:00 ب.ظ
اجرای عملیات بخش سیلاب حوزه شهری
اجرای عملیات بخش سیلاب حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
مرز کنترلی حفر کانال حفاظتی 10 کیلومتر
مرز کنترلی حفر کانال حفاظتی 10 کیلومتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
احداث سازه سنگ و ملات S1
احداث سازه سنگ و ملات S1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
انجام پروژه در10 ردیف شامل  عملیات واگذاری ابیاری مراقبت و نگهداری کانونهای
خوزستان 1397/11/18 مهلت دار
13:01 ب.ظ
گابیون بندی و خاکبرداری و تسطیح و ریگلاژ حوزه
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته