1398/03/04
19:47 ب.ظ
تولید 250000 اصله نهال جنگلی در نهالستان
تولید 250000 اصله نهال جنگلی در نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
اجرای ابیاری مراقبت و واکاری جنگل
اجرای ابیاری مراقبت و واکاری جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
عملیات قرق پلاک 40 منطقه سربندر شهرستان
عملیات قرق پلاک 40 منطقه سربندر شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
عملیات مراقبت نگهداری ابیاری از نهالهای گلدانی نهالستان
کرمانشاه 1398/3/4 مهلت دار
13:30 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : عملیان نگهداری از جنگلکاری مناطق
البرز 1398/3/4 مهلت دار
13:00 ب.ظ
اصلاحیه - اجرای عملیات سنگی ملاتی در حوزه
اصلاحیه - اجرای عملیات سنگی ملاتی در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
19:15 ب.ظ
ابیاری ومارقبت سنواتی تثبیت شنهای روان منطقه
سمنان 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
اجرای پروژه حفاظت مکانیکی حوزه ابخیز بلقان اباد تکمیل
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
12:46 ب.ظ
انجام پروژه نهال کاری و مراقبتی
انجام پروژه نهال کاری و مراقبتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:46 ب.ظ
انجام پروژه نظافت و نگهداری پارک قرق
انجام پروژه نظافت و نگهداری پارک قرق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:45 ب.ظ
انجام پروژه  عملیات مراقبتی حوزه اداره کل
انجام پروژه عملیات مراقبتی حوزه اداره کل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:45 ب.ظ
انجام پروژه عملیات مراقبتی
انجام پروژه عملیات مراقبتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/2 مهلت دار
12:36 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی ملاتی حوزه
اجرای عملیات سنگی ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
ابیاری سنواتی نهالکاری تثبیت شن منطقه
ابیاری سنواتی نهالکاری تثبیت شن منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
11:48 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب حوزه
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
11:33 ق.ظ
جنگلکاری حاشیه جاده اردبیل
جنگلکاری حاشیه جاده اردبیل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/2 مهلت دار
11:33 ق.ظ
مراقبت و نگهداری و ابیاری جنگلکاری حاشیه جاده سرعین به مساحت 7 هکتار
اردبيل 1398/3/2 مهلت دار
11:33 ق.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری سنواتی شهرستان
اردبيل 1398/3/2 مهلت دار
09:49 ق.ظ
عملیات مستحکم سازی پروژه های جنگلکاری
عملیات مستحکم سازی پروژه های جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام عملیات مستحکم سازی در منطقه ویزنه ایورنا و سردخانه
گيلان 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
قرق واصلاح تشتک و واکاری
قرق واصلاح تشتک و واکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/3/2 مهلت دار
08:14 ق.ظ
اجرای عملیات ابیاری و مراقبت سنواتی منطقه
اجرای عملیات ابیاری و مراقبت سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
08:08 ق.ظ
پروژه ذخیره نزولات اسمانی پپتینگ و گوراب و هلالی ابگیر -
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجرای کمربند حفاظتی به طول 5/26 کیلومتر
اجرای کمربند حفاظتی به طول 5/26 کیلومتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
18:45 ب.ظ
تسطیح و بازسازی معادن حوزه
تسطیح و بازسازی معادن حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/1 مهلت دار
15:31 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه سد کرخه حوزه ابخیز ریکا در
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
14:35 ب.ظ
مراقبت و ابیاری گشت های سنواتی در طرح های بیابان
البرز 1398/3/1 مهلت دار
14:34 ب.ظ
مراقبت و ابیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی
البرز 1398/3/1 مهلت دار
14:29 ب.ظ
پروژه عملیات ابیاری مراقبت و نگهداری پارک
پروژه عملیات ابیاری مراقبت و نگهداری پارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1398/3/1 مهلت دار
12:03 ب.ظ
اجرای مستحکم سازی با پایه های نبشی نمره 4
اجرای مستحکم سازی با پایه های نبشی نمره 4... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مدیریت حفاظت جنگل در محدوده
مدیریت حفاظت جنگل در محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
10:09 ق.ظ
مراقبت و ابیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابا زدایی در
البرز 1398/3/1 مهلت دار
09:48 ق.ظ
ساخت 100 عدد بنج مارک
ساخت 100 عدد بنج مارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
عملیات بوته کاری مراقبت و نگهداری و ابیاری حوزه کوره ها و
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
عملیات قرق پلاک 40 منطقه سربندر
عملیات قرق پلاک 40 منطقه سربندر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
مدیریت حفاظ جنگل از رودخانه هراز تا انتهای حوزه استحفاظی نور
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
08:06 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی ملاتی در حوزه مهنان و کلاته نقی شهرستان
خراسان شمالي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:43 ب.ظ
دیوار ساحلی قلی
دیوار ساحلی قلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
عملیات نهالکاری و تثبیت شن منطقه
عملیات نهالکاری و تثبیت شن منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
احداث کمربند حفاظتی در اراضی
احداث کمربند حفاظتی در اراضی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
سر ریز بند خاکی
سر ریز بند خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
عملیات کنترل افات منطقه
عملیات کنترل افات منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
اجرای سرریز سنگ ملاتی بند خاکی شماره 1
اجرای سرریز سنگ ملاتی بند خاکی شماره 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
مدیریت حفاظت جنگل
مدیریت حفاظت جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
14:53 ب.ظ
حفاظت جنگل از رودخانه تالار تا رودخانه هراز
حفاظت جنگل از رودخانه تالار تا رودخانه هراز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
14:52 ب.ظ
مدیریت حفاظت جنگل در
مدیریت حفاظت جنگل در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
14:52 ب.ظ
مدیریت حفاظت جنگل از محدوده شهرستان
مدیریت حفاظت جنگل از محدوده شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
13:41 ب.ظ
ابیاری و مراقبت تثبیت شنهای روان منطقه
ابیاری و مراقبت تثبیت شنهای روان منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/2/31 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ساخت ابشخوار فلزی با ورق گالوانیزه در شهرستان تابعه
همدان 1398/2/31 تاریخ گذشته