1398/02/30
09:58 ق.ظ
07:58 ق.ظ
خرید و نصب دوربین های نظارتی و پلاک خوان
البرز 1398/2/30 مهلت دار
07:57 ق.ظ
دستگاه تردد شماره ترافیک
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
11:04 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دو دستگاه ترافیک نما
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
12:36 ب.ظ
08:31 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سایت دوربین نظارت تصویری محور
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:41 ب.ظ
تجهیز معابر شهر اهر به تجهیزات راهنمایی و رانندگی
آذربايجان شرقي 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تکمیل پارک شهید فهمیده - اصلاح هندسی - خرید اجرای رنگ ترافیکی
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید تجهیزات مورد نیاز سامانه های نظارت تصویری
چهارمحال بختياري 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
1398/02/24
11:26 ق.ظ
خرید و نصب دوربین و تجهیزات کنترل ترافیک و پایش تصویری
اصفهان 1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
19:35 ب.ظ
خرید استاپلایزر مختلف
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
خرید دوربین و فلش به همراه وسائل اضافی
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:27 ب.ظ
دوربین نظارت تصویری + پایه
چهارمحال بختياري 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری
مركزي 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:29 ق.ظ
انجام نگهداری پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:54 ق.ظ
خرید و واگذاری امور در 7 ردیف: عملیات عمرانی دیوارچینی
خراسان رضوي 1398/2/19 مهلت دار
08:35 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دوربین نظارت تصویری
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:26 ب.ظ
واگذاری پروژه های ایمن سازی و بازسازی
ايلام 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
1398/02/16
13:25 ب.ظ
خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار در
سيستان و بلوچستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/12
11:04 ق.ظ
نصب تجهیزات راه اندازی پشتیبانی و نگهداری سامانه پلاکخوان پایانه مرزی
سيستان و بلوچستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر استان
سمنان 1398/2/12 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
1398/02/11
13:36 ب.ظ
خرید : نصب تابلوهای ترافیکی - ضربه گیر معابر
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
13:07 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی 12 سامانه ثبت تخلف سرعت غیرمجاز راداری
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:37 ب.ظ
خرید دوربین نظارتی اکسیس و پایه دوربین  اکسیس سری q60
خراسان جنوبي 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
پلاک خوان مدل IP 8362به همراه نرم افزار و تصب راه اندازی و لوازم
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
پروژه تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:40 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی 16 دستگاه تردد شمار دوربینی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
جابجایی سه سامانه نظارت تصویری
اصفهان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:31 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستگاهها تردد شمار
خراسان شمالي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
14:09 ب.ظ