1398/09/21
13:25 ب.ظ
1398/09/20
19:58 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری بهره برداری از دوربینهای نظارت تصویری
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
14:21 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال برخط اطلاعات سامانه توزین حین
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/14
19:32 ب.ظ
خرید وسایل دوربین لیزرگان فاوا 2
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:47 ب.ظ
اجرای دوربین های پایش تصویر
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:01 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:35 ق.ظ
اجرای دوربین های پایش تصویر
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربینهای نظارت تصویری
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:58 ب.ظ
تهیه و نصب یکدستگاه دوربین جهت سامانه محور
آذربايجان غربي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:11 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری 4 عدد دوربین تردد شمار تصویری عوارضی ازادراه
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:54 ب.ظ
نگهداری و تعمیر  سیستم های هوشمند حمل و نقل توزیع برق روشنایی
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:35 ب.ظ
خرید نصب پایه دوربین ترافیکی
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
12:01 ب.ظ
خرید و اجرای نمایشگرهای دیواری مرکز کنترل ترافیک
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:57 ب.ظ
تهیه و نصب دوربین های نظارتی و پلاک خوان شهر
البرز 1398/8/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
خرید و نصب 2 عدد دکل دوربین نظارتی به همراه فونداسیون و فنس
قم 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:31 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم پلاک خوان واگنهای باری راه اهن
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید و نصب 2 دکل دوربین نظارتی و فونداسیون و فنس
قم 1398/8/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار در محورهای استان
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:02 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستکاههای تردد شمار مبتنی بر پردازش تصویر
زنجان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
پروژه نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط تصاویر سامانه های نظارت تصویری
مازندران 1398/8/20 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
تهیه و نصب دوربین های نظارتی و پلاک خوان
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:59 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری موردنیاز
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:29 ب.ظ
خرید و نصب دو دکل دوربین نظارتی به همراه فونداسیون و فنس
قم 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
07:41 ق.ظ
انجام دو ردیف پروژه شامل : 1- پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار
آذربايجان شرقي 1398/8/15 تاریخ گذشته
06:49 ق.ظ
خرید تجهیزات جانبی دوربین سرعت سنج پرتابل
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
17:57 ب.ظ
دمونتاژ باسکول ثابت محورکش
يزد 1398/8/14 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
تعمیر نگهداری و بهره برداری از 220 سامانه پلاک خوان محدوده
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:29 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم پلاک خوان واگنهای باری راه اهن
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:59 ب.ظ
دوربین کنترل سرعت
دوربین کنترل سرعت... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
09:01 ق.ظ
خرید دوربین نظارت ترافیکی و پلاک خوان جهت ثبت تخلف
فارس 1398/8/6 اعلام نشده
1398/08/04
11:47 ق.ظ
خرید دوربین نظارت ترافیکی و پلاک خوان جهت ثبت تخلف
فارس 1398/8/4 اعلام نشده
1398/08/02
09:15 ق.ظ
پروژه فراخوان توانسنجی پروژه تعمیر و نگهداری تجهیزات
خراسان رضوي 1398/8/2 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خرید 2 عدد دوربین ثبت تخلف + تجهیزات کامل
خراسان رضوي 1398/8/2 اعلام نشده
1398/07/30
20:02 ب.ظ
14:10 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان واگن
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
پروژه نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط تصاویر سامانه های نظارت
مازندران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
12:56 ب.ظ
1398/07/25
08:58 ق.ظ
خرید دو عدد دوربین ثبت تخلف به همراه تجهیزات  کامل
خراسان رضوي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:08 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی خرید و نصب متعلقات ترددشمار
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:26 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه توزین
بوشهر 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
18:42 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی ارسال بر خط دستگاههای ترددشمار در 60 محور
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط دستگاه های تردد شمار در 66 محور
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته