1397/11/29
15:31 ب.ظ
نصب راه اندازی نگهداری پشتیبانی ارسال بر خط اطلاعات زمان سفر
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:29 ب.ظ
تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم توزین در حین حرکت wimمحور
قم 1397/11/29 مهلت دار
15:29 ب.ظ
پشتیبانی دوربینWIM محور
قم 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:09 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی78 دستگاه ردیاب ماشین الات
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:33 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
19:22 ب.ظ
13:37 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
11:06 ق.ظ
تعمیر تجهیز و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر استان
فارس 1397/11/27 مهلت دار
10:40 ق.ظ
1397/11/26
08:57 ق.ظ
تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام متغییر
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
10:55 ق.ظ
1397/11/24
18:52 ب.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای تردد شمار الکترونیکی
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی از 12 دستگاه تابلو پیام متغیر
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
07:58 ق.ظ
07:57 ق.ظ
عملیات اجرا راه اندازی ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت استان و سامانه جامع
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:47 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
مركزي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/19
10:39 ق.ظ
انجام نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط تصاویر
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:30 ب.ظ
تعیمر و نگهداری چراغهای راهنمایی برنامه پذیر
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند شامل عملیات
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:10 ب.ظ
تامین تجهیزات بهینه سازی پشتیبانی و نگهداری
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
پروژه نصب راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی و
قزوين 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:24 ب.ظ
خرید و راه اندازی و پشتیبانی دو دستگاه زمان سفر
مركزي 1397/11/14 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
07:24 ق.ظ
تامین و خرید نصب تجهیزات وال مپ و زیرساخت های مربوطه یک پک کامل
آذربايجان غربي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:01 ب.ظ
09:49 ق.ظ
واگذاری پروژه خرید نصب و نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
همدان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
07:59 ق.ظ
طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری و پایه چراغ راهنمایی
فارس 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
18:35 ب.ظ
نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال اطلاعات
گيلان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:06 ب.ظ
خرید دوربین  نظارتی اکسیس و پایه دوربین  اکسیس سری q60
خراسان جنوبي 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری و پایه های
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
تعمیر نگهداری و تامین قطعات سامانه های ثبت تخلف مکانیزه شهر
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:40 ب.ظ
تعمیر نگهداری و تامین قطعات سامانه های ثبت تخلفات
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
08:36 ق.ظ
تعمیر نگهداری و تامین قطعات سامانه های ثبت تخلف مکانیزه
اصفهان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/05
12:28 ب.ظ
پروژه نگهداری  پشتیبانی ارسال  بر خط اطلاعات  دستگاه های
مازندران 1397/11/4 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای تردد شمار
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:29 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارتی
زنجان 1397/11/4 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
پروژه خرید تجهیزات سامانه های حمل و نقل هوشمند شهر
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:03 ق.ظ
پروژه خرید تجهیزات سامانه های حمل و نقل هوشمند
اصفهان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
12:26 ب.ظ
اجرای طرح نظارت و کنترل تردد  وسایل نقلیه در محور های مواصلاتی
البرز 1397/11/2 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو متغییر VMS
البرز 1397/11/2 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
07:02 ق.ظ
واگذاری پروژه تعمیر نگهداری و پشتیبانی سامانه های دوربین های ثبت
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:12 ب.ظ
خرید 2 دستگاه دوربین نظارتی جهت نصب در محورهای حوزه
همدان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
عملیات اجرا راه اندازی  ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت  استان و سامانه جامع
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
اجرا و راه اندازی و ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت استان و پشتیبانی سامانه پلاک خوان
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 تاریخ گذشته