1398/05/28
19:50 ب.ظ
خرید تعویض قطعات فرسوده نصب بروزرسانی و راه اندازی 7 سامانه
اصفهان 1398/5/28 مهلت دار
07:43 ق.ظ
1398/05/27
09:49 ق.ظ
نگهداری سالانه سامانه های نظارت تصویری فارس
فارس 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
08:50 ق.ظ
تهیه و ساخت سامانه پلاک خوان
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
07:32 ق.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت مدیریت مکانیزه محدود طرح ترافیک
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
10:25 ق.ظ
دوربینهای نظارت تصویری ترافیکی
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
10:23 ق.ظ
تهیه و ساخت سامانه پلاک خوان ترافیکی معابر
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
18:01 ب.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی دستگاههای ترددشمار
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
سرمایه گذاری برای پروژه تجهیز و توسعه سامانه ثبت خودکار
خراسان رضوي 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/16
10:02 ق.ظ
1398/05/14
18:38 ب.ظ
خرید دوربین پلاک خوان
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
14:55 ب.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی دستگاهای ترددشمار
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد شمار
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد شمار جنوب و مرکز استان
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
توسعه و نگهداری وپشتیبانی دستگاه های تردد
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
08:21 ق.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی دستگاههای ترددشمار استان
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
07:34 ق.ظ
تامین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل و نظارت و پایش تصویری
البرز 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:49 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری مانیتورینگ مرکز مدیریت راهها و
اصفهان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:05 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
08:03 ق.ظ
خدمات ثبت و برداشت اطلاعات پلاک های خودرو در سامانه
خراسان رضوي 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/03
11:08 ق.ظ
1398/05/02
11:30 ق.ظ
1398/05/01
1398/04/31
18:47 ب.ظ
تهیه و نصب باطری به منظور پشتیبانی سامانه های نظارت تصویری شمال
آذربايجان غربي 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
خرید تجهیزات سامانه توزین حین حرکت
خوزستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:14 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:50 ب.ظ
12:27 ب.ظ
اجرای فاز دو کنترل و نظارت ترافیکی و تکمیل شبکه زیرساخت
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:39 ب.ظ
دوربین پلاک خوان
دوربین پلاک خوان... راه و ترابری
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید 2 عدد دوربین ثبت تخلف + تجهیزات کامل
خراسان رضوي 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
09:14 ق.ظ
1398/04/23
18:46 ب.ظ
خرید و نصب دوربین پلاک خوان جهت معابر شهر
مركزي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:44 ب.ظ
12:09 ب.ظ
11:11 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری
آذربايجان شرقي 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت
همدان 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید دو دستگاه دوربین ترافیکی
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:18 ب.ظ
خرید و پشتیبانی سامانه توزین در حال حرکت
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:35 ق.ظ
خرید تجهیزات هوشمند سازی وهاردهای مربوط
البرز 1398/4/18 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
خرید دو عدد دوربین ثبت تخلفات به همراه تجهیزات کامل
خراسان رضوي 1398/4/18 تاریخ گذشته