1397/09/28
09:36 ق.ظ
خرید 15 دستگاه دوربین سرعت سنج دستی
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
08:48 ق.ظ
خرید 15 دستگاه دوربین سرعت سنج دستی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:45 ب.ظ
سرویس پشتیبانی نگهداری و تعمیر 17 سامانه نظارت
گلستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
نصب راه اندازی بهره برداری و پشتیبانی از
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
11:09 ق.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین  اطلاعات  دستگاههای تردد
آذربايجان غربي 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
13:17 ب.ظ
نگهداری سیستم هشدار سرعت
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خدمات سیستم توزین در حین حرکت WIM
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای تردد شمار الکترونیکی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
14:17 ب.ظ
14:07 ب.ظ
خرید تجهیزات جهت نوسازی 6 دستگاه تابلوی پیام متغیر خبری
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:35 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:08 ب.ظ
پشتیبانی و تعمیر  250 دستگاه ردیاب
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
تهیه ونصب دوربین های پایش تصویری و علائم و تجهیزات ترافیکی
بوشهر 1397/9/22 تاریخ گذشته
06:18 ق.ظ
واگذاری تعمیر و نگهداری خرید و توسعه سامانه های
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/21
14:31 ب.ظ
مطالعات جانبی سامانه
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه توزین در حال حرکت در محور
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی دوربین نظارتی و انتقال اطلاعات
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
راه اندازی یک دستگاه تابلوی پیام متغیر جدید و پشتیبانی چهار
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
09:37 ق.ظ
1397/09/19
18:42 ب.ظ
تهیه نصب نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
قرارداد نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:43 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری 6 مورد تابلو اطلاع رسانی
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی  انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای تردد شماره الکترونیکی
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی پشتیبانی نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:30 ب.ظ
1397/09/15
08:24 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و نگهداری سامانه های ثبت تخلفات عبور و
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
خرید تا راه اندازی و نگهداری سامانه های ثبت تخلفات عبور مرور
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید تجهیزات پارکی و ترافیکی
زنجان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:58 ب.ظ
خرید 55 دستگاه ردیاب خودروئی
کردستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات دوربینهای
زنجان 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار
مازندران 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه ردیاب
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:44 ق.ظ
خرید 50 دستگاه....
خرید 50 دستگاه....... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:07 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دور بین های نظارتی ...
بوشهر 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
11:48 ق.ظ
10:55 ق.ظ
مناقصه عمومی همزمان ارزیابی یک مرحله پشتیبانی دستگاههای تردد شمار در...
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای ترددشمار
چهارمحال بختياري 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
پشتیبانی دوربین های نظارتی
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
حوزه هوشمندسازی فضای پارک خودرو
خراسان رضوي 1397/9/10 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
انجام فعالیت های ترافیکی
اصفهان 1397/9/10 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
خرید نصب پشتیبانی و نگهداری دستگاه
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
خرید 15 دستگاه دوربین سرعت سنج دستی
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:06 ق.ظ
انجام فعالیت های ترافیکی اقدام به
اصفهان 1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/08
13:17 ب.ظ
نگهداری دوربین های نظارت تصویری
قزوين 1397/9/8 تاریخ گذشته