1398/09/14
12:35 ب.ظ
گچ برگ ضد رطوبت
گچ برگ ضد رطوبت... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:14 ب.ظ
خرید پوشش پارچه ای غشایی
خراسان رضوي 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
18:23 ب.ظ
گنبد متحرک رصدخانه
گنبد متحرک رصدخانه... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
08:24 ق.ظ
خرید پوشش پارچه ای غشایی نوع و
خراسان رضوي 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/07
13:01 ب.ظ
تهیه و تامین حمل مصالح و اجرای کامل عملیات احداث دیوار محوطه
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:32 ب.ظ
عملیات خرید  و حمل و نصب دیوارهای بتنی خود ایستا
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
عملیات خرید و حمل و نصب دیوارهای بتنی خود ایستا
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
خرید مصالح جهت اداره فنی و امانی و پروژه های عمرانی
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:23 ب.ظ
ایرانیت و فنس کشی سقف حیاط متراژ 250 مترمربعی
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
بدنه و سقف سلف و سردخانه بیمارستان
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:16 ب.ظ
راهنمای فضای باز هجده کتیبه ای
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
کناف و رنگ نسوز
کناف و رنگ نسوز... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:52 ب.ظ
پمپ شیشه مخصوص سقف و نیزه سقفی و ورق گالوانیزه فولادی رنگی
آذربايجان غربي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:17 ق.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:40 ب.ظ
دیوار کنافی همراه با عایق صوتی میانی
زنجان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
شالبند 16 MDF میل دو طرف PVC-قرنیز 7 سانتPVC توپر 288متر
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:31 ب.ظ
11:52 ق.ظ
اتاق ایزوله به ابعاد داخلی و ابعاد خارجی
اصفهان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/06
18:30 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیسات
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
مصالح ساختمان و تاسیساتی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:29 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
حباب نورگیر حبابی
حباب نورگیر حبابی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/30
20:03 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:50 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:01 ب.ظ
رابیتس 13 ستونی استاندارد
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
تهیه مصالح مورد نیاز  منطقه هشت
فارس 1398/7/22 اعلام نشده
1398/07/21
18:05 ب.ظ
رابیتس 13 ستونی استاندارد
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:21 ب.ظ
دیوار پیش ساخته گچی
دیوار پیش ساخته گچی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/7/15 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
مصالح ساختمانی - درزگیر بتونه سنگی
خراسان رضوي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/11
15:10 ب.ظ
خرید مصالح ساختمانی مدرسه
کرمان 1398/7/11 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/7/11 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی پرده مقاوم در برابر حرارت و دود پروژه پارکینگ
خراسان رضوي 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
14:41 ب.ظ
لوازم ساختمانی
لوازم ساختمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
09:31 ق.ظ
خرید ساخت مجموعه پانل های سقف eaf - دو ردیف مبدل حرارتی- فروسیلیکو منگنز
خراسان رضوي 1398/7/9 اعلام نشده
1398/07/07
15:00 ب.ظ
بدنه خالی قفس رت سایز 3 جنس پلی کربنات
کرمانشاه 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:15 ب.ظ
رابیتس
رابیتس... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/6 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خرید مصالح و تجهیزات اماکن فرهنگی
تهران 1398/7/6 اعلام نشده
1398/07/04
14:56 ب.ظ
لوازم ساختمانی
لوازم ساختمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/01
14:55 ب.ظ
بدنه خالی قفس رات سایز 3 پلی کربنات
کرمانشاه 1398/7/1 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/1 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
خرید مصالح نمای شیشه ای کرتین وال
کرمانشاه 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:34 ب.ظ
فیلراینکوتل 10 و 15 کیلوگرم
آذربايجان شرقي 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
19:41 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
مصالح ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
مصالح ساختمانی و کالای تاسیساتی
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/16
15:12 ب.ظ
رابیتس و اسپری  در6 ردیف
رابیتس و اسپری در6 ردیف... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته