1398/09/23
15:08 ب.ظ
مربوط به تعمیرات اساسی جرثقیل های دستی و برقی کلیه
خوزستان 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
احداث حوضچه و کانال بتنی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
11:41 ق.ظ
اجرای خط کنارگذر تانک ذخیره گوگرد مذاب پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/9/21 مهلت دار
11:20 ق.ظ
عملیات فعالسازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی حدود400 تن کربن غیر فعال
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
11:10 ق.ظ
احداث خط لوله 20 اینچ فراورده حد فاصل  مراکز انتقال
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
10:57 ق.ظ
استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی منطقه
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
10:46 ق.ظ
تعمیر اساسی کوره پیش گرمکن نفت عمودی نوع d نمکزدایی
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
تعمیرات اساسی مخازن به شماره های
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
تغییر سیستم کنترل توربینهای TB4000 مراکز انتقال
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
12:07 ب.ظ
راه اندازی سیستم CO2 ایستگاهها برق ABC مجتمع در
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
مربوط به تعمیر اساسی کوره پیش گرمکن
خوزستان 1398/9/19 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
تعمیر اساسی کوره پیش گرمکن نفت عمومی نوعd نمگ زدایی
خوزستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
10:37 ق.ظ
اجرای لوله کشی روزمینی AG واحدهای 100 و 300 پروژه NGL3200
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد200 کربن واحدهای شیرین سازی
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
10:01 ق.ظ
اجرای عملیات فیتاب و جوشکاری پایپینگ
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
09:12 ق.ظ
احداث خط لوله 20 اینچ فراورده حدف اصل مراکز انتقال نفت
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
13:51 ب.ظ
راهبری تعمیر نگهداشت ست آپ ها واحدهای نیمه صنعتی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
12:57 ب.ظ
ساخت تعمیر و بازسازی قطعات توربواکسپندر واحد
بوشهر 1398/9/16 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : اجرای عملیات رادیوگرافی خط لوله
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
تعمیرات و اصلاح خطوط بارگیری انبار نفت
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
تعمیر اساسی مخزن نفت الوده / کانتامینشن در نمکزدای
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
انجام حجم تعمیرات اساسی دستگاه های پالایش واحدهای فاز دو در سال 99
مركزي 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
10:12 ق.ظ
ایمنی سازی مسیر خط لوله 26اینچ لوب و جدید نفت خام و  10
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
10:11 ق.ظ
ایمنی سازی مسیر خط لوله 26اینچ لوب و جدید نفت خام و  10
لرستان 1398/9/14 مهلت دار
10:06 ق.ظ
ایمنی سازی مسیر خط لوله 26اینچ لوب و جدید نفت خام و  10
تهران 1398/9/14 مهلت دار
10:04 ق.ظ
ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فراورده و 24 اینچ نفت خام
اصفهان 1398/9/14 مهلت دار
10:03 ق.ظ
ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فراورده و 24 اینچ نفت خام
قم 1398/9/14 مهلت دار
10:03 ق.ظ
ایمن سازی مسیر خطوط 18 اینچ فراورده و 24 اینچ نفت خام
تهران 1398/9/14 مهلت دار
10:02 ق.ظ
مقاوم سازی مسیر خط 12 اینچ فراورده
تهران 1398/9/14 مهلت دار
08:27 ق.ظ
عملیات پیشگیرانه cm شرکت
عملیات پیشگیرانه cm شرکت... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
15:15 ب.ظ
تعمیرات و اصلاح خطوط بارگیری انبار نفت
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
ترمیم و تعمیر سازه های پهلوگاه های 1و2  اسکله شرقی حدفاصل محور
بوشهر 1398/9/13 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
ساخت تعمیر و بازسازی قطعات تور بواکسپند واحد 105 پالایشگاه
بوشهر 1398/9/13 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
تامین مصالح و احداث خطوط فلر پتروشیمی هنگام
بوشهر 1398/9/13 اعلام نشده
13:05 ب.ظ
مربوط به تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
عملیات فلزی تقویت بریچ مپنا
عملیات فلزی تقویت بریچ مپنا... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/13 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
تعمیرات اساسی مخازن
تعمیرات اساسی مخازن... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:13 ب.ظ
تعمیرات و اصلاح خطوط بارگیری انبار
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی سیستم اعلان و اطفا حریق 27 مخزن سقف شناور
تهران 1398/9/12 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدایی ناحیه
هرمزگان 1398/9/12 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
1398/09/11
15:15 ب.ظ
ترمیم و تعمیر سازه های پهلوگاههای 1و2 اسکله شرقی محورهای
بوشهر 1398/9/11 اعلام نشده
15:10 ب.ظ
تامین مصالح و احداث خطوط فلر پتروشیمی
بوشهر 1398/9/11 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
ساخت و نصب پایانه بارگیری میعانات
خوزستان 1398/9/11 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات سیوبل و ساختمانی ایستگاه های
خوزستان 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/09
13:45 ب.ظ
تهیه متریال اجرای عملیات لاستیک کاری
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خرید و تامین متریال و ساخت حمل تحویل 1 دستگاه فیلتر کلر مرطوب واحد  CA جنس GRP
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
پروژه تهیه و تعویض و تعمیر مخزن ذخیره سقف
ايلام 1398/9/9 اعلام نشده