1397/09/22
08:14 ق.ظ
خرید مقدار 12000 تن سرباره اهواز با افزایش 25 درصدی
خوزستان 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
08:19 ق.ظ
خرید مقدار 12000 تن سرباره اهواز با افزایش 25 درصدی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
07:55 ق.ظ
خرید 10/000 تن نمک دانه بندی شده با ابعاد 2تا5 سانتیمتر
آذربايجان غربي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/17
07:58 ق.ظ
خرید 115000 تن سنگ اهن
خرید 115000 تن سنگ اهن... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/14
12:11 ب.ظ
خرید فروسیلیس و خرید تا راه اندازی 2 دستگاه مکانیزم جابجایی
اصفهان 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
08:21 ق.ظ
خرید 200 تن گلوله شارژ اجمیل سایز 125 م م
خرید 200 تن گلوله شارژ اجمیل سایز 125 م م... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:34 ق.ظ
خرید 3000 تن اهک پخته
خرید 3000 تن اهک پخته... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 مهلت دار
08:34 ق.ظ
خرید 10 هزار تن کک
خرید 10 هزار تن کک... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید 3000 تن سنگ منگنز
خرید 3000 تن سنگ منگنز... معدن و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/9/8 مهلت دار
1397/09/06
08:41 ق.ظ
خرید گلوله فورجینگ 25 و 30 م م
خرید گلوله فورجینگ 25 و 30 م م... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/30 اعلام نشده
1397/09/03
12:11 ب.ظ
خرید 100 هزار تن سنگ سیلیس
خرید 100 هزار تن سنگ سیلیس... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/30
08:52 ق.ظ
خرید یکصد هزار تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد و با دانه بندی
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:05 ب.ظ
خرید خاک اره و زغال چوب
خرید خاک اره و زغال چوب... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
کانیوو سنگی
کانیوو سنگی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:03 ق.ظ
خرید سنگ گچ دانه بندی 20هزار تن
خرید سنگ گچ دانه بندی 20هزار تن... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1397/8/20 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
خرید 45000 تن سنگ اهن کلوخه هماتیت مورد نیاز
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:04 ب.ظ
خرید 660 تن کلوخه فلزی فورج
خرید 660 تن کلوخه فلزی فورج... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:37 ب.ظ
خرید 100/000 تن سنگ سیلیس عیار 70 ردصد
خرید 100/000 تن سنگ سیلیس عیار 70 ردصد... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
خرید 100000 تن سنگ سیلیس با عیار 70 درصد و دانه بندی 1-400 میلی متر واقع در
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خرید یکصد هزارتن سنگ سیلیس
خرید یکصد هزارتن سنگ سیلیس... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
16:18 ب.ظ
خرید سنگ هونین
خرید سنگ هونین... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/02
07:59 ق.ظ
خرید میزان 50000 تن سنگ اهن تحویل در کارخانه
کرمان 1397/8/2 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
خرید 30/000 تن سنگ نمک خرد شده
خرید 30/000 تن سنگ نمک خرد شده... معدن و فرآورده های مرتبط
سمنان 1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
10:04 ق.ظ
خرید 36000 تن اهک کلوخه ای فله ای
خرید 36000 تن اهک کلوخه ای فله ای... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/30
12:17 ب.ظ
خرید 36000 تن اهک کلوخه ای فله ای
خرید 36000 تن اهک کلوخه ای فله ای... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/28
11:30 ق.ظ
اصلاحیه تاریخ ها -- خرید 800/000 تن سنگ اهک
هرمزگان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:49 ق.ظ
خرید مقدار 22000 تن سنگ سیلیس با افزایس یا کاهش 25 درصدی
خوزستان 1397/7/23 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
تامین زغال سنگ
تامین زغال سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1397/7/23 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
خرید مقدار 25000 تن سنگ گچ
خرید مقدار 25000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/21
11:58 ق.ظ
خرید و بارگیری و حمل 40000 تن سنگ گچ
خرید و بارگیری و حمل 40000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:55 ب.ظ
خرید 125/000 تن سنگ گچ
خرید 125/000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/18
09:01 ق.ظ
خرید 800/000 تن سنگ اهک دانه بندی شده
خرید 800/000 تن سنگ اهک دانه بندی شده... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/7/18 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
خرید 125000 تن سنگ گچ
خرید 125000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
08:36 ق.ظ
خرید 800 هزار تن سنگ اهک
خرید 800 هزار تن سنگ اهک... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:11 ق.ظ
خرید مقدار 20000 هزار تن سنگ
خرید مقدار 20000 هزار تن سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:39 ب.ظ
خرید 1345 تن ذغال کک
خرید 1345 تن ذغال کک... معدن و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
16:29 ب.ظ
خرید مواد اولیه شامل 50/000 تن سنگ گچ
خرید مواد اولیه شامل 50/000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/7/4 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرید مواد اولیه 50/000 تن سنگ
خرید مواد اولیه 50/000 تن سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
13:00 ب.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت
خرید 50000 تن سنگ اهن هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/25
23:26 ب.ظ
خرید بارگیری و حمل مقدار 40000 تن سنگ گچ
خرید بارگیری و حمل مقدار 40000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/13
10:00 ق.ظ
خرید 100/000 تن سنگ گچ و تحویل در محل دپوی سنگ گچ واقع در سایت کارخانه سیمان
سمنان 1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/10
13:14 ب.ظ
خرید 40000 تن سنگ گچ
خرید 40000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/6/10 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید 40/000 تن سنگ گچ
خرید 40/000 تن سنگ گچ... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/07
10:35 ق.ظ
خرید 30هزار تن سنگ سیلیس با عیار 80% Sio2
خرید 30هزار تن سنگ سیلیس با عیار 80% Sio2... معدن و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید 40/000 تن سنگ بوکیست مورد نیاز قابل مصرف در مجتمع
خراسان شمالي 1397/6/7 اعلام نشده
1397/06/06
15:02 ب.ظ
تامین و تحویل مقدار 105/000 تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی
تهران 1397/6/6 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
مقدار یکصد و پنج هزار تن سنگ بوکیست
مقدار یکصد و پنج هزار تن سنگ بوکیست... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/6/6 اعلام نشده
1397/06/05
14:36 ب.ظ
خرید 50000 تن سنگ اهنک هماتیت
خرید 50000 تن سنگ اهنک هماتیت... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/6/5 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
پنجاه هزار تن سنگ اهن کلوخه با ابعاد
پنجاه هزار تن سنگ اهن کلوخه با ابعاد... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/6/5 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خرید 40 هزار تن سنگ بوکسیت موردنیاز
خرید 40 هزار تن سنگ بوکسیت موردنیاز... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/6/5 اعلام نشده