1398/06/01
1398/05/31
07:46 ق.ظ
اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
12:29 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری شبکه فاضلاب
تهران 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
18:52 ب.ظ
13:26 ب.ظ
لایروبی پاکسازی رودخانه ها و مسیل های سطح
لرستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
عملیات ابرسانی به زون های 2
گلستان 1398/5/28 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
1398/05/27
13:08 ب.ظ
تامین کالا و اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب ناحیه M1,M2
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
09:30 ق.ظ
1398/05/24
10:45 ق.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب
اصفهان 1398/5/24 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
اجرای تکمیلی خط انتقال از مخزن 20000 مترمکعبی
مازندران 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:07 ق.ظ
عملیات تکمیلی سد مخزنی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
اجرای تکمیلی خط انتقال از مخزن 20/000 مترمکعبی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
17:54 ب.ظ
عملیات تکمیلی سد مخزن کوار
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
07:36 ق.ظ
ساماندهی اضطراری رودخانه
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
09:48 ق.ظ
عملیات تکمیلی  سد مخزنی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
عملیات اصلاح شبکه توزیع اب منطقه شکاره
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
08:00 ق.ظ
ساماندهی رودخانه
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:34 ب.ظ
شبکه جمع اوری فاضلاب گلستان زون 3G
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب زون 3
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب منظقه
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:52 ق.ظ
عملیات اجرای 15530 متر شبکه  جمع اوری فاضلاب
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:51 ب.ظ
13:37 ب.ظ
عملیات اجرای 14240 متر شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اجرای 15530 متر شبکه جمع اوری فاضلاب منطقه
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:59 ب.ظ
12:58 ب.ظ
12:58 ب.ظ