1397/09/24
11:27 ق.ظ
بهره برداری و تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب از
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
اجرای خط انتقال از محل انشعاب مخزن
خراسان شمالي 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
11:23 ق.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب اسلامشهر زون F
تهران 1397/9/21 مهلت دار
08:38 ق.ظ
بهره برداری تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
12:20 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/9/20 مهلت دار
09:41 ق.ظ
ابرسانی به شهرستان
خراسان رضوي 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/18
09:19 ق.ظ
1397/09/13
08:36 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع قلعه
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:45 ق.ظ
احداث شبکه جمع اوری فاضلاب محدوده بافت
بوشهر 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
عملیات اجرایی خط انتقال ابرسانی
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
1397/09/10
10:24 ق.ظ
پروژه اجرای شبکه توزیع اب و جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:31 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی
کرمان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:30 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه توزیع اب و جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی سربنان شهرستان
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی سربنان شهرستان
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی سربنان شهرستان
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
عملیات اجرایی خط انتقال ابرسانی به
هرمزگان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:38 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی سربنان
کرمان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:22 ب.ظ
احداث خط انتقال و سازه های وابسته ابرسانی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:34 ب.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد مخزنی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
08:02 ق.ظ
1397/08/24
11:42 ق.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات و رفع حوادث و اتفاقات اب
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
16:00 ب.ظ
عملیات تکمیلی تونل سوم کوهرنگ
چهارمحال بختياري 1397/8/23 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری تصفیه خانه اب
اصفهان 1397/8/23 تاریخ گذشته
07:03 ق.ظ
عملیات تکمیلی تونل سوم کوهرنگ
اصفهان 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/19
09:37 ق.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب اسلامشهر زون
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/12
07:16 ق.ظ
علاچ بخشی سیستم زهکشی
خوزستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:25 ب.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی
کرمان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:58 ب.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/01
09:03 ق.ظ
07:59 ق.ظ
طرح شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
خراسان شمالي 1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/30
08:55 ق.ظ
احداث مخزن 5000 متر مکعبی
آذربايجان غربي 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
تهیه و اجرای قطعه سوم فاز یک شبکه فاضلاب
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
عملیات اجرایی کلکتور اصلی 1000 میلیمتری خروجی
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
07:26 ق.ظ
عملیات تهیه و اجرای قطعه سوم فاز یک شبکه فاضلاب
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
08:17 ق.ظ
جمع اوری و هدایت ابهای سطحی
گيلان 1397/7/28 تاریخ گذشته