1398/03/04
08:16 ق.ظ
ابرسانی به مجتمع های شهرستن
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
12:57 ب.ظ
عملیات خرید و راه اندازی تجهیزات کشتارگاه
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
09:04 ق.ظ
1398/02/31
14:32 ب.ظ
ابرسانی به مجتمع های روستای
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
11:42 ق.ظ
عملیات مربوط به نگهداری شبکه اب منطقه 4
آذربايجان شرقي 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
13:38 ب.ظ
عملیات باقیمانده خط انتقال اب از روستای تنگ سهران تا
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
اجرای عملیات متفرقه شبکه فاضلاب در سطح
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
پروژه مرمت و احداث  خطوط درجه 2 ابیاری تحت فشار در نواح
کردستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
نگهداری شبکه اب منطقه 4
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/28
11:32 ق.ظ
تکمیل خط انتقال از مخازن
گلستان 1398/2/28 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
اجرای پروژه خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب
کردستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
احداث خط انتقال فاضلاب شهر
تهران 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/24
12:03 ب.ظ
تکمیل خط انتقال از مخازن
گلستان 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/21
1398/02/19
10:11 ق.ظ
آبرسانی به مجتمع های روستایی
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:16 ب.ظ
آبرسانی
کرمان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:37 ب.ظ
ابرسانی به مجتمعهای روستایی شهرستان
کرمان 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
ابرسانی به مجتمع روستایی
کرمان 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
ابرسانی به مجتمعهای روستایی
کرمان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:42 ق.ظ
پروژه اجرای عملیات ساختمانی سیوبل و تاسیسات
کرمانشاه 1398/2/16 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
احداث مخزن ده هزار متر مکعبی شبانکاره با روش شمع
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:16 ق.ظ
1398/02/12
08:39 ق.ظ
عملیات زهکشی اراضی در ساحل شمالی و جنوبی رودخانه
گلستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:23 ق.ظ
1398/02/10
12:30 ب.ظ
اجرای خطوط اصلی ابرسانی شبکه فرعی ابیاری پایاب سد
کردستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
1398/02/08
08:28 ق.ظ
اجرای سیستم انتقال اب به اراضی چشمه های ابگرم
ايلام 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:29 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
11:49 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه
اردبيل 1398/2/4 تاریخ گذشته