1397/11/30
16:00 ب.ظ
عملیات اجرایی بخشی از سد مخزنی
لرستان 1397/11/30 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
اجرای قسمتی از شبکه جمع اوری فاضلاب
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
07:39 ق.ظ
طرح تامین انتقال اب واحد شبکه ابیاری
آذربايجان غربي 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
09:26 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
13:00 ب.ظ
اجرای قطعه هفتم خط انتقال اب در منطقه 22 شهر
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/18
08:32 ق.ظ
عملیات لایروبی  و اصلاح  دایکهای کنار رودخانه
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات و رفع اتفاقات تاسیسات ابرسانی شهر
آذربايجان غربي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
11:13 ق.ظ
احداث کانال های
بوشهر 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
08:37 ق.ظ
عملیات لایروبی  و اصلاح  دایکهای کنار رودخانه
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/11
07:55 ق.ظ
1397/11/10
09:23 ق.ظ
09:21 ق.ظ
1397/11/08
09:33 ق.ظ
1397/11/06
11:08 ق.ظ
عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه پمپاژ ساختمان کلرزنی
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/02
09:35 ق.ظ
پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
احداث شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
09:03 ق.ظ
08:53 ق.ظ
08:45 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه جمع اوری فاضلاب شهر
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:55 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
13:04 ب.ظ
اجرای بخشی از شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
اجرای خط انتقال از محل انشعاب مخزن
خراسان شمالي 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
09:50 ق.ظ
عملیات تکمیلی تصفیه خانه مجتمع
اردبيل 1397/10/22 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
اجرای کلکتور اصلی 1000 م م شبکه فاضلاب و خروجی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
اجرای خط انتقال فاضلاب شهر
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته