1398/11/08
13:16 ب.ظ
حفاری چاه های مشاهده ای
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
14:59 ب.ظ
11:14 ق.ظ
بازسازی ایستگاه پمپاژ چم
لرستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
20:50 ب.ظ
بازسازی ایستگاه پمپاژ جم مهر
لرستان 1398/11/6 مهلت دار
11:31 ق.ظ
پروژه تکمیل ابرسانی به مجتمع
کردستان 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
19:43 ب.ظ
طراحی و اجرای ترمیم مخازن
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
17:49 ب.ظ
خرید حمل اجرای مخزن 5000 مترمکعبی
اصفهان 1398/11/5 مهلت دار
17:46 ب.ظ
14:36 ب.ظ
طراحی و اجرای ترمیم مخازن 30/000 مترمکعبی اب
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
10:11 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی و رفع حوادث
کرمانشاه 1398/11/5 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
اجرا شبکه جمع اوری فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1398/11/5 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
طرح های مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی بازسازی
بوشهر 1398/11/5 مهلت دار
07:44 ق.ظ
اجرای پروژه ابرسانی
اردبيل 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/03
15:21 ب.ظ
ابرسانی اج اشمه د
اردبيل 1398/11/3 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
پروژه اجرای کانال های  کنترل و هدایت سیلاب
بوشهر 1398/11/3 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
08:39 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه جمع اوری فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1398/11/3 اعلام نشده
1398/11/02
00:18 ق.ظ
تفکیک اب شرب مجمتع
اردبيل 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/11/01
14:04 ب.ظ
اجرا شبکه جمع اوری فاضلاب زونهای d2-d3d-d4-e1 در
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
پروژه احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب پردیس
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
18:46 ب.ظ
18:45 ب.ظ
اجرا شبکه فاضلاب زونهای d2-d3-d4-c1 در اس
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب زونهای d2-3-4-e1
تهران 1398/10/30 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
08:35 ق.ظ
اجرای بخشی از شبکه فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/29
09:58 ق.ظ
عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب
سيستان و بلوچستان 1398/10/29 اعلام نشده
1398/10/28
07:42 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه جمع اوری و انقال فاضلاب
البرز 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
13:40 ب.ظ
احداث مخزن 20000 مترمکعبی و تاسیسات جانبی سایت م
تهران 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
15:09 ب.ظ
عملیات انسداد چاهای غیرمجاز و توقیف
فارس 1398/10/25 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
خط انتقال اب طول 19950 متر در سایت سکان
فارس 1398/10/25 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
09:05 ق.ظ
08:47 ق.ظ
انجام عملیات بهره برداری نگهداری شبکه و انشعابات
خراسان رضوي 1398/10/25 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
1398/10/23
15:36 ب.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
10:51 ق.ظ
حفر دو حلقه چاه بخش 4 و اجرای اصلاح شبکه اب
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته