1398/03/02
12:53 ب.ظ
خرید و حل بچه ماهی کپور شامل فیتوفاک و بیگهد و امور و کپور معمولی
کردستان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
10:28 ق.ظ
امور تعداد 2 گونه ماهی از نوع فیل ماهی
امور تعداد 2 گونه ماهی از نوع فیل ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
10:47 ق.ظ
خرید بچه ماهی گرم ابی 10 گرمی
خرید بچه ماهی گرم ابی 10 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
10:47 ق.ظ
خرید بچه ماهی سردابی قزل الا
خرید بچه ماهی سردابی قزل الا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
12:40 ب.ظ
بچه ماهی قزل الا سریع الرشد 5 گرمی
بچه ماهی قزل الا سریع الرشد 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
12:29 ب.ظ
خرید و حمل بچه ماهی کپور
خرید و حمل بچه ماهی کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:19 ب.ظ
خرید بچه ماهی سردابی قزالا 5 گرمی
خرید بچه ماهی سردابی قزالا 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
بچه ماهی گرم ابی 10 گرمی
بچه ماهی گرم ابی 10 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:32 ب.ظ
1398/02/21
09:54 ق.ظ
بچه ماهی قزل الای سریع الرشد با وزن 5 گرم
بچه ماهی قزل الای سریع الرشد با وزن 5 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:57 ق.ظ
خرید 4 میلیون قطعه لارو و 100 تن غذای پرورشی
خرید 4 میلیون قطعه لارو و 100 تن غذای پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/04
07:46 ق.ظ
خرید50 هزار قطعه بچه ماهی امور با زون4-6 گرم با حمل تضمینی پای کار در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:56 ب.ظ
خرید سیست ارتیمبا
خرید سیست ارتیمبا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:05 ب.ظ
خرید 50 هزار قطعه بچه ماهی آمور با وزن 6-4 گرم
خرید 50 هزار قطعه بچه ماهی آمور با وزن 6-4 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
خرید بچه ماهی قزل الا نژاد اکولند فرانسوی با وزن بالای دویست گرمی به تعداد 10000 قطعه
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/18
08:05 ق.ظ
خرید بچه ماهی 45000 قطعه (فیتوفاک و بیگ هد و امور و کپور) جهت پروررش ماهی های گرمابی در
گلستان 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/22
13:27 ب.ظ
بچه میگو 2 تا 3 گرمی جهت بازسازی ذخایر 2 میلیون قطعه
سيستان و بلوچستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:41 ب.ظ
خرید بچه ماهی 8800 قطعه
خرید بچه ماهی 8800 قطعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:42 ق.ظ
خرید 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی کپور و امور و فیتوفاگ در سد
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:32 ب.ظ
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید بچه ماهی گرمابی آمور
خرید بچه ماهی گرمابی آمور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:18 ق.ظ
ماهی کپور سفید جعبه 18 کیلو گرم -ماهی پور منجمد کارتن وزن 20 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:19 ب.ظ
بچه ماهی گرمابی از چهار گونه
بچه ماهی گرمابی از چهار گونه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید بچه ماهی کپور معمولی
خرید بچه ماهی کپور معمولی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:57 ق.ظ
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:57 ب.ظ
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
غده هیپوفیز 25 گرم
غده هیپوفیز 25 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:27 ب.ظ
طرح بهبود و افزایش تولید ابزیان پرورشی --
طرح بهبود و افزایش تولید ابزیان پرورشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:30 ب.ظ
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:24 ب.ظ
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:43 ب.ظ
بچه ماهی کپور معمولی وزن 30 گرم به تعداد 900000 قطعه
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:12 ق.ظ
ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمابی و آمور گرمابی و خوراک ترکیبی اکسترود ماهی کپور
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:04 ب.ظ
خرید بچه ماهی برای استخرهای 2منظوره --
خرید بچه ماهی برای استخرهای 2منظوره --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:05 ق.ظ
خرید بچه ماهی زنده فیتوفاگ گرمابی
خرید بچه ماهی زنده فیتوفاگ گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
07:29 ق.ظ
1000 تن ماهی گیدر صید صنعتی با سایز
1000 تن ماهی گیدر صید صنعتی با سایز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/10
11:57 ق.ظ
بچه ماهی اکولند فرانسوی تک ماده 5 گرمی
بچه ماهی اکولند فرانسوی تک ماده 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:46 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان با وزن 10 گرم
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:20 ب.ظ
پنجه غازی و دیسک
پنجه غازی و دیسک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:26 ق.ظ
خرید بچه میگو گونه موزی یک تا سه گرمی
خرید بچه میگو گونه موزی یک تا سه گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:37 ب.ظ
خرید 482 قطعه ماهی مولد سوف سفید ماده
خرید 482 قطعه ماهی مولد سوف سفید ماده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/7/26 اعلام نشده
1397/07/23
12:57 ب.ظ
بچه ماهی بومی
بچه ماهی بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:55 ب.ظ
خرید تعداد 482 قطعه ماهی مولد سوف
خرید تعداد 482 قطعه ماهی مولد سوف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/17
00:49 ق.ظ
بچه ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی
بچه ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:54 ب.ظ
بچه ماهی بومی با ردصدر ترکیب 50 درصدکپور 25 درصد
لرستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:27 ب.ظ
بچه ماهی بومی
بچه ماهی بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:51 ب.ظ
بچه ماهی کپور بومی زنده گرمابی
بچه ماهی کپور بومی زنده گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:51 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:48 ب.ظ
ماهی بچه زنده فیتوفاگ
ماهی بچه زنده فیتوفاگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:40 ب.ظ
خرید استخرهای گرد
خرید استخرهای گرد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/29
14:17 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/5/29 تاریخ گذشته