1398/09/18
12:29 ب.ظ
خرید بچه ماهی امور با وزن 3 گرم
خرید بچه ماهی امور با وزن 3 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید بچه ماهی گرمابی 4 گرمی
خرید بچه ماهی گرمابی 4 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:00 ب.ظ
ماهی
ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
مرغ مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان
مرغ مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ماهی قزل الا شکم خالی منحمد
ماهی قزل الا شکم خالی منحمد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:55 ب.ظ
خرید ماهی هوور مسقطی و ماهی بچه گیدر
خرید ماهی هوور مسقطی و ماهی بچه گیدر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:22 ب.ظ
خرید بچه ماهی امور سه گرم جهت شهرستان
خرید بچه ماهی امور سه گرم جهت شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/04
14:36 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الای
خرید بچه ماهی قزل الای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/09
13:45 ب.ظ
خرید بچه ماهی  قزل الای رنگین کمان با وزن 3تا 4 گرم  جهت توزیع
لرستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:48 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الا رنگین کمان
خرید بچه ماهی قزل الا رنگین کمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:45 ب.ظ
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
15:07 ب.ظ
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی
بچه میگو 2-3 گرمی گونه سفید هندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:35 ب.ظ
بچه ماهی قزل الا یک گرم 14000قطعه
بچه ماهی قزل الا یک گرم 14000قطعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:41 ب.ظ
فاروور با باله بلند
فاروور با باله بلند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:14 ق.ظ
بچه ماهی قزل الا یک گرم به تعداد 14000 قطعه
بچه ماهی قزل الا یک گرم به تعداد 14000 قطعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:22 ب.ظ
خرید 50/000 قطعه بچه میگو لارو و غذای میگو
خرید 50/000 قطعه بچه میگو لارو و غذای میگو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:36 ب.ظ
خرید بچه ماهی کپور
خرید بچه ماهی کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:26 ب.ظ
بچه ماهی اصلاح نژاد شده ایرانی 5 گرمی
بچه ماهی اصلاح نژاد شده ایرانی 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید و رهاسازی 4 خزار بچه ماهی 100 گرمی و 200 هزار بچه میگو یک گرمی
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:42 ب.ظ
خرید 3900 قطعه بچه ماهی کپور
خرید 3900 قطعه بچه ماهی کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید بچه ماهی کپور و ترکیبی فیتوفاگ و امور
خرید بچه ماهی کپور و ترکیبی فیتوفاگ و امور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:47 ب.ظ
ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی
ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:37 ق.ظ
خرید 2 گونه ماهی نوع فیل ماهی
خرید 2 گونه ماهی نوع فیل ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/4/4 اعلام نشده
1398/04/02
10:44 ق.ظ
خرید 10000000 قطعه بچه میگو  موزی با وزن 1 تا سه  گرم
هرمزگان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
بچه ماهیان گرمایی
بچه ماهیان گرمایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:18 ق.ظ
بچه ماهی گرمابی 25 گرمی
بچه ماهی گرمابی 25 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/28
10:08 ق.ظ
بچه ماهی  گرمایی 25 گرمی
بچه ماهی گرمایی 25 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
خرید تعداد 4000 قطعه انواع بچه ماهی گرم ابی پرورشی
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید 50000 قطعه بچه ماهی گرم ابی 20 گرمی
خرید 50000 قطعه بچه ماهی گرم ابی 20 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
10:39 ق.ظ
بچه ماهی به تعداد 2000 قطعه به وزن 15 گرم  - فیتوفاگ - امور کپور
فارس 1398/3/27 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید و حمل و تخلیه بچه ماهی
خرید و حمل و تخلیه بچه ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:51 ب.ظ
خرید و رهاسازی 4 هزار بچه ماهی 100 گرمی  و 200 هزار
بوشهر 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:13 ب.ظ
خرید تعداد 50000 قطعه اول بچه ماهی گرم ابی در محدوده وزنی 35-10 گرمی
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
خرید 40000 قطعه انواع بچه ماهی گرم ابی پرورشی
خرید 40000 قطعه انواع بچه ماهی گرم ابی پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید 600/000 قطعه پست لارو میگو وانامی جهت استخرهای سرپوشیده کیانی  - چوئبده ابادان
خوزستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
18:36 ب.ظ
بچه ماهی گرمابی 25 گرمی
بچه ماهی گرمابی 25 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
18:51 ب.ظ
خرید بچه ماهی گرمابی
خرید بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/21 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید و رهاسازی 4 هزار بچه ماهی 100 گرمی  و 200 هزار قطعه بچه میگو 1 گرمی
بوشهر 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:59 ب.ظ
خرید بچه ماهی مولد قرمز 1000 قطعه با وزن 90-80 گرم و ماهی مولد کوی 50 قطعه
سيستان و بلوچستان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
11:13 ق.ظ
بچه ماهی گرم ابی کپور امور فیتوفاگ بیگ هد به وزن 15 گرم
فارس 1398/3/18 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
بچه ماهی گرم ابی
بچه ماهی گرم ابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
11:05 ق.ظ
خرید ماهی بچه زنده کپور معمولی- بچه زنده فیتوفاگ گرمایی
سيستان و بلوچستان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
10:31 ق.ظ
خرید تجهیزات و موادمصرفی پرورش جلبک
خرید تجهیزات و موادمصرفی پرورش جلبک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
10:09 ق.ظ
خرید بچه ماهی
خرید بچه ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
18:13 ب.ظ
خرید بچه ماهی مولد قرمز و ماهی مولد کوی
خرید بچه ماهی مولد قرمز و ماهی مولد کوی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:57 ب.ظ
تهیه 6500 قطعه بچه ماهی گرم ابی به وزن 15 الی 30 گرم
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
خرید و حمل بچه ماهی کپور ماهیان
خرید و حمل بچه ماهی کپور ماهیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
13:21 ب.ظ
خرید بچه ماهی گرم ابی
خرید بچه ماهی گرم ابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/7 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید بچه ماهی سردابی قزل الا 5 گرمی
خرید بچه ماهی سردابی قزل الا 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
12:53 ب.ظ
خرید و حل بچه ماهی کپور شامل فیتوفاک و بیگهد و امور و کپور معمولی
کردستان 1398/3/2 تاریخ گذشته