1397/09/25
13:09 ب.ظ
خرید و تحویل 7377 قطعه مرغ کاکلی یا لاری 55 روزه
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:39 ب.ظ
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
10:50 ق.ظ
خرید ملکه و دان طیور و موم اجر شده
خرید ملکه و دان طیور و موم اجر شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:32 ب.ظ
پروژه افزایش تولیدات طیور و زنبور عسل و جوجه بوقلمون
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:48 ب.ظ
گوساله نوع نر نژاد دورگه- گوساله گوشتی نر نژاد - گوسفند زنده
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تامین 75 فروند ملکه های مادری اصلاح شده بومی با کلنی زنبورعسل
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:27 ق.ظ
زنبور پلاتی تلنموس
زنبور پلاتی تلنموس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:21 ب.ظ
خرید کلنی زنبورعسل
خرید کلنی زنبورعسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:25 ق.ظ
خرید بز پر تولید الپاین جهت اجرای طرح
خرید بز پر تولید الپاین جهت اجرای طرح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
زنبور پلاتی تلنموس
زنبور پلاتی تلنموس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:35 ق.ظ
دام سبک 10 راس و دام مولد سنگین 8 راس
دام سبک 10 راس و دام مولد سنگین 8 راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:33 ب.ظ
خرید زنبور تریکوگراما ویراکون با سوش استان
خرید زنبور تریکوگراما ویراکون با سوش استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:08 ب.ظ
جوجه یکروزه برای مرغداری
جوجه یکروزه برای مرغداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:49 ب.ظ
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:12 ب.ظ
خرید 6 راس گاو ماده بومی و امیخته
خرید 6 راس گاو ماده بومی و امیخته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:26 ب.ظ
خرید کندوی زنبور عسل
خرید کندوی زنبور عسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:51 ب.ظ
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و سه راس امیخته
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و سه راس امیخته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/17
13:36 ب.ظ
خرید شتر نر مولد و قوچ اصلاح شده برای ایستگاه دامپروری
اردبيل 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:01 ب.ظ
خرید و ذبح و بسته بندی دام زنده کهره و بره 6 ماهه تا یکساله --
فارس 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:33 ب.ظ
خرید 100 دستگاه ابشخور جهت اجرای
خرید 100 دستگاه ابشخور جهت اجرای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:32 ب.ظ
عرضه دام مورد نیاز شهروندان در روزهای
عرضه دام مورد نیاز شهروندان در روزهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/5/10 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز
خرید تخم نوغان هیبرید وارداتی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/02/23
13:14 ب.ظ
استعلام - مقدار 4000 عدد جوجه
استعلام - مقدار 4000 عدد جوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/2/20 تاریخ گذشته