1398/09/20
12:10 ب.ظ
تلیسه 5 ماه ابستن
تلیسه 5 ماه ابستن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:47 ب.ظ
مرغ تخم گذار
مرغ تخم گذار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:57 ب.ظ
خرید و تحویل 4478 قطعه مرغ
خرید و تحویل 4478 قطعه مرغ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:22 ب.ظ
خرید تعداد 25000 قطعه پولت 90 روزه مرغ تخمگذار نژادهای لاین موردنیاز
خراسان رضوي 1398/9/7 اعلام نشده
1398/08/22
13:11 ب.ظ
فروش شش راس میش وازده و بیمار با متوسط سن 5 سال
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:40 ق.ظ
1600 قطعه جوجه گوشتی  نر راس
1600 قطعه جوجه گوشتی نر راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/24
12:47 ب.ظ
خرید و رها سازی انواع زنبور در سطوح مشخص
خرید و رها سازی انواع زنبور در سطوح مشخص... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:25 ب.ظ
تلقیح مصنوعی دام سنگین و همزمان سازی دام سبک و خرید ملکه زنبور عسل
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:59 ق.ظ
50 راس گوسفند زنده میش مولد
50 راس گوسفند زنده میش مولد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:48 ب.ظ
گوساله نر هلشتاین 1 راس
گوساله نر هلشتاین 1 راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/06/26
12:16 ب.ظ
خرید و رهاسازی انواع زنبور
خرید و رهاسازی انواع زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:09 ب.ظ
مرغ تخمگذار نژاد لاین 120 روزه
مرغ تخمگذار نژاد لاین 120 روزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/05/28
18:49 ب.ظ
خرید 100 راس فوج اصلاح شده و 72 راس میش اصلاح شده
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید 100 راس قوچ اصلاح شده و 72 راس میش اصلاح شده
گلستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:11 ب.ظ
سگ زنده یاب
سگ زنده یاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی بسته بندی نیم کیلویی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
09:29 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی
خرید دام زنده و ذبح اسلامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:38 ب.ظ
خرید ده راس گوسفند زنده
خرید ده راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:11 ب.ظ
عرضه دام مورد نیاز شهروندان در روزهای غرفه و قربان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
گوسفند زنده
گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:37 ب.ظ
طرح افزایش تولید طیور زنبور عسل پرورش مرغ بومی در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی و جلگه ای
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:03 ب.ظ
خرید 225 راس قوچ اصلاح شده و24 راس میش اصلاح شده
گلستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:57 ب.ظ
تخم نوغان جهت استفاده در نوغانداری
تخم نوغان جهت استفاده در نوغانداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
15:00 ب.ظ
خرید و حمل و تحویل 3599 قطعه مرغ جهت شهرستانهای
فارس 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:23 ب.ظ
سیدر گوسفندی استرالیا 100 عدد و هورمون پی ام اس جی اسپانیا
زنجان 1398/3/18 تاریخ گذشته
16:48 ب.ظ
خرید دامهای مولد سبک و سنگین : تلیسه ابستن نژاد سیمنتال با
تهران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:07 ق.ظ
خرید عوامل مفید کنترل بیولوژیک
خرید عوامل مفید کنترل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/13 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
225 قوچ اصلاح شده و 24 راس میش اصلاح شده از
225 قوچ اصلاح شده و 24 راس میش اصلاح شده از... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:37 ب.ظ
225 قوچ اصلاح شده و 24 راس میش اصلاح شده از امیخته دالاق - رومانف
گلستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/04
10:56 ق.ظ
شتر نر مولد و دام سبک بز بومی برای ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد
اردبيل 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
10:04 ق.ظ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/3/1 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تعداد 200 راس دام سبک
تعداد 200 راس دام سبک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:21 ق.ظ
کندو زنبور عسل به تعداد 10 جعبه یا زنبور
کندو زنبور عسل به تعداد 10 جعبه یا زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:49 ب.ظ
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
08:51 ق.ظ
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/25
11:38 ق.ظ
واردات تخم نوغان هیبرید چینی به تعداد 32000 جعبه از
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
10:47 ق.ظ
زنبور براکون زنبور تولیدی بایستی از جنس هابرو و براکون و سازگار
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
زنبور براکون
زنبور براکون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
06:45 ق.ظ
گوساله ماده زیر یکسال نژاد دورگ سیاه سفید
گوساله ماده زیر یکسال نژاد دورگ سیاه سفید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:25 ق.ظ
زنبور افت کش تریکوگراما
زنبور افت کش تریکوگراما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/27
20:20 ب.ظ
زنبور افت کش تریکوگراما
زنبور افت کش تریکوگراما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:40 ب.ظ
68 راس گوسفند زنده
68 راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:33 ب.ظ
68 راس گوسفند زنده
68 راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:48 ق.ظ
گاو زنده نژاد هلشتاین  گوسفند زنده نژاد ارمنی
چهارمحال بختياري 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/05
09:35 ق.ظ
تعداد 25000 قطعه پولت 90 روزه مرغ تخمگذار نژاد های لاین مورد
خراسان رضوي 1397/12/5 اعلام نشده
1397/11/14
12:37 ب.ظ
مرغ مادر مصنوعی برقی
مرغ مادر مصنوعی برقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:44 ب.ظ
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:00 ق.ظ
شترمرغ نوع گوشتی نژاد ایرانی
شترمرغ نوع گوشتی نژاد ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته