1397/09/24
12:42 ب.ظ
تامین نشاء شمعدانی - گوجه
تامین نشاء شمعدانی - گوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
08:11 ق.ظ
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. .....
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. ........ کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/20
1397/09/13
12:55 ب.ظ
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:18 ب.ظ
نخود
نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:31 ب.ظ
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بذر قره یونجه بوجاری شده
بذر قره یونجه بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:41 ب.ظ
گندم بوجاری شده
گندم بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:48 ب.ظ
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:40 ب.ظ
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:28 ب.ظ
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:47 ق.ظ
تخم چمن بارن بروک
تخم چمن بارن بروک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:52 ب.ظ
غده بذری سیب زمینی رقم اریندا مقدار 2730 کیلوگرم
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
09:52 ق.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:48 ب.ظ
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:12 ب.ظ
بذر بادام اسکوپاریا و بذر بنه و بذر بادام ارژن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:29 ب.ظ
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:19 ب.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:07 ق.ظ
بذر بادام کوهی 8 تن
بذر بادام کوهی 8 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
بذر یونجه به میزان 3 تن به وصرت گونیهای 20 کیلویی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بذر جو علوفه ای 10 تن
بذر جو علوفه ای 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:51 ب.ظ
خرید بذور بادام اسکوپاریا 3 تن بلوک ایرانی
خرید بذور بادام اسکوپاریا 3 تن بلوک ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:28 ب.ظ
بذر بادام کوهی پاک کرده کیسه نایلونی کیلو گرمی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید بذر گردو 1 تن
خرید بذر گردو 1 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:46 ب.ظ
خرید بذر سکاله 1300 کیلوگرم و بذر درمنه کوهی و ماشک گل خوشه ای
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:23 ب.ظ
خرید حمل بارگیری و بار اندازی پیاز
خرید حمل بارگیری و بار اندازی پیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:12 ب.ظ
بذر نگین یک بسته پیت ماس یک عدد - سیم مایع 3 عدد - نخ 500 متر
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
بذر جو 6پر
بذر جو 6پر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:22 ب.ظ
بذر جو ابیدر
بذر جو ابیدر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:47 ب.ظ
پیاز نرگس
پیاز نرگس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بذر انغوزه
بذر انغوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بذر کنگر
بذر کنگر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید بذر زو
خرید بذر زو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
بذر موسیر- بذرانغوزه
بذر موسیر- بذرانغوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید بذر کاپاریس
خرید بذر کاپاریس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
ابخیزداری-خرید بذر یونجه
ابخیزداری-خرید بذر یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:37 ب.ظ
خرید1000 کیلوگرم بذر سکاله بوجاری شده
خرید1000 کیلوگرم بذر سکاله بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری شده
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:47 ب.ظ
خرید 1000 کیلو گرم بدر سکاله
خرید 1000 کیلو گرم بدر سکاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
22:06 ب.ظ
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:46 ب.ظ
خرید بذر یونجه به مقدار1260 کیلوگرم
خرید بذر یونجه به مقدار1260 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/13
22:39 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی فستوکا بروموس اکروپایرون
همدان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/12
11:02 ق.ظ
خرید 2500 کیلوگرم بذر بادام کوهی
خرید 2500 کیلوگرم بذر بادام کوهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/09
14:59 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی و داروئی جهت اجرای عملیات بیولوژیکی
کردستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:08 ب.ظ
خرید بذور باریجه و
خرید بذور باریجه و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:01 ب.ظ
خرید بذر باریجه
خرید بذر باریجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/6/31 تاریخ گذشته