1398/07/25
13:50 ب.ظ
خرید بذر یونچه اسکوتلاتا با غلاف
خرید بذر یونچه اسکوتلاتا با غلاف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/25 مهلت دار
1398/07/23
11:20 ق.ظ
خرید بذر یونجه جهت اجرای پروژه های ابخیزداری
اردبيل 1398/7/23 مهلت دار
1398/07/22
18:06 ب.ظ
خرید بذر جهت اجرای پروژه های بیولوژیک ابخیزداری
اردبيل 1398/7/22 مهلت دار
12:58 ب.ظ
خرید بذر یونجه اسکونلاتا با غلاف
خرید بذر یونجه اسکونلاتا با غلاف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:25 ب.ظ
بذر گل بنفشه -شب بو-شب بو ارغوانی-گل همیشه بهار
اردبيل 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:31 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:59 ب.ظ
خرید بذر یونجه یکساله
خرید بذر یونجه یکساله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
خرید 1500 کیلوگرم بذر قره کره
خرید 1500 کیلوگرم بذر قره کره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/7/16 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید1000کیلوگرم بذر بادام تلخ
خرید1000کیلوگرم بذر بادام تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
14:37 ب.ظ
بذر و نشا گیاهان دارویی
بذر و نشا گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/11
12:57 ب.ظ
خرید بذر مرتعی
خرید بذر مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:29 ب.ظ
خرید بذر بادام اسکوپاریا
خرید بذر بادام اسکوپاریا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید بذر بادام ارژن
خرید بذر بادام ارژن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
بذر یونجه دیم
بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:43 ق.ظ
خرید بذر مرتعی قیچ 550 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی قیچ 550 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/9 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلو
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
18:48 ب.ظ
تهیه و تامین بذر یونجه دیم
تهیه و تامین بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/7/8 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
بذر بادام کوهی جنگلی و بذر ارژن
بذر بادام کوهی جنگلی و بذر ارژن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/7/8 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خرید بذر یونجه یکساله
خرید بذر یونجه یکساله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/8 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
خرید بذر ماشک گرمسیری و قیچ
خرید بذر ماشک گرمسیری و قیچ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:38 ب.ظ
عملیات پروژه تهیه و تامین بذر یونجه
عملیات پروژه تهیه و تامین بذر یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/7/7 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
تهیه و تامین بذر یونجه دیم
تهیه و تامین بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/7/7 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
بذر باقلا برکت1900 کیلوگرم
بذر باقلا برکت1900 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
18:04 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اسپرس 690 کیلو گرم
خرید بذر مرتعی اسپرس 690 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
خرید بذر مرتعی قیج 550 کیلو گرم
خرید بذر مرتعی قیج 550 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلو گرم
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/6 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
بذر چمن اسپرت
بذر چمن اسپرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/02
13:17 ب.ظ
بذر چمن اسپرت فستوکا
بذر چمن اسپرت فستوکا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:19 ب.ظ
خرید 10 تن بذر جاشیر
خرید 10 تن بذر جاشیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/7/1 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بذر کاج مطبق کارتن 225 کیلوگرمی
بذر کاج مطبق کارتن 225 کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/7/1 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
خرید بذر یونجه
خرید بذر یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/1 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
خرید بذر ماشک گرمسیری
خرید بذر ماشک گرمسیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/1 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/1 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
13:05 ب.ظ
بذر چمن چهار تخم لولیوم پرن 50 درصد - یوا پاراتنسیس 30 درصد فتو کاروبرا 20 درصد
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:33 ب.ظ
توزیع 41000 جعبه تخم نوغان
توزیع 41000 جعبه تخم نوغان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
10:23 ق.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/28 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:23 ب.ظ
بذر چمن
بذر چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/6/27 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
بذر بادام کوهی  جنگلی 1500 کیلو گرم  - بذر ارژن 250 کیلو گرم
کرمان 1398/6/27 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید 500 کیلوگرم بذر بادام کوهی
خرید 500 کیلوگرم بذر بادام کوهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:19 ب.ظ
خرید 35 تن دانه ترتیکاله استان فارس
خرید 35 تن دانه ترتیکاله استان فارس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
خرید 2 تن بذر اسپرس علوفه ای
خرید 2 تن بذر اسپرس علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
خرید 2000 کیلوگرم بذر کما(بومی استان)
خرید 2000 کیلوگرم بذر کما(بومی استان)... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
18:58 ب.ظ
خرید بذر فتوسکا
خرید بذر فتوسکا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/6/25 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
200 کیلو گرم بذر چمن برموداگراس درجه یک
200 کیلو گرم بذر چمن برموداگراس درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/25 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
خرید 1000 کیلو گرم بذر بادام تلخ
خرید 1000 کیلو گرم بذر بادام تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/6/25 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
500 کیلو بذر بلوط
500 کیلو بذر بلوط... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/6/25 تاریخ گذشته