1399/03/13
10:29 ق.ظ
بذر گندم و ماشک و  خلر بوجاری شده
بذر گندم و ماشک و خلر بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1399/3/13 تاریخ گذشته
1399/03/12
14:21 ب.ظ
دانه کیتوا جعبه 1 کیلو گرم / بذر خلر بوجاری شده نزاد ساتیوا گونی
زنجان 1399/3/12 تاریخ گذشته
1399/03/11
14:44 ب.ظ
بذر خلر- بذر ماشک- بذر کینوا
بذر خلر- بذر ماشک- بذر کینوا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
16:33 ب.ظ
خرید بذر قره یونجه
خرید بذر قره یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/3/10 مهلت دار
14:10 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و خرید بذر قره یونجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی98
آذربايجان غربي 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/06
11:42 ق.ظ
خرید بذر علوفه
خرید بذر علوفه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
12:09 ب.ظ
تهیه بذر پنبه - کود اسید امینه- سم کونفیدور
تهیه بذر پنبه - کود اسید امینه- سم کونفیدور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/02/30
12:36 ب.ظ
خرید بذر ذرت علوفه ای
خرید بذر ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1399/2/30 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بذر ماشک علوفه ای دیم
بذر ماشک علوفه ای دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/29
09:27 ق.ظ
بذرگلها فصلی
بذرگلها فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/27
17:58 ب.ظ
خرید حمل و تحویل بذر ماش
خرید حمل و تحویل بذر ماش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1399/2/27 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
بذر شبدر تزیینی - کود پودری ارگانیک
بذر شبدر تزیینی - کود پودری ارگانیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1399/2/27 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
خرید بذر نخود
خرید بذر نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/27 تاریخ گذشته
1399/02/24
12:18 ب.ظ
بذر ماشک علوفه ای دیم
بذر ماشک علوفه ای دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/23
21:53 ب.ظ
خرید بذر علوفه
خرید بذر علوفه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/23 تاریخ گذشته
21:53 ب.ظ
خرید بذر نخود سعید
خرید بذر نخود سعید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/23 تاریخ گذشته
1399/02/22
16:20 ب.ظ
خرید بذر منداب
خرید بذر منداب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1399/2/22 تاریخ گذشته
1399/02/21
13:20 ب.ظ
نشا اویشن باغی- اسطوخدوس- بذر سیاهدانه
نشا اویشن باغی- اسطوخدوس- بذر سیاهدانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/18
08:20 ق.ظ
خرید بذر ذرت 704 و 406 متوسط
خرید بذر ذرت 704 و 406 متوسط... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1399/2/18 تاریخ گذشته
02:13 ق.ظ
بذر نخود
بذر نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/17 تاریخ گذشته
02:12 ق.ظ
خرید بذر علوفه
خرید بذر علوفه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/17 تاریخ گذشته
02:12 ق.ظ
بذر ماشک
بذر ماشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/16
13:00 ب.ظ
بذر سیاهدانه 25 کیلو
بذر سیاهدانه 25 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1399/2/16 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
خرید بذر علوفه ای
خرید بذر علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/15
14:17 ب.ظ
بذر پیاز زعفران و نهال گل محمدی و بذر چای ترش و سیر
سيستان و بلوچستان 1399/2/15 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
تامین بذر ماشک
تامین بذر ماشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1399/2/15 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
قرارداد تولید نشا سبزی و صیفی و ذرت
قرارداد تولید نشا سبزی و صیفی و ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/15 تاریخ گذشته
1399/02/13
20:27 ب.ظ
قرارداد خرید کودهای ریز مغذی
قرارداد خرید کودهای ریز مغذی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/13 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
خرید بذور علوفه ای
خرید بذور علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/13 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
خرید بذر علوفه یونجه
خرید بذر علوفه یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1399/2/13 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید بذر ماش 1455 کیلو
خرید بذر ماش 1455 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1399/2/13 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
بذر ذرت مغان 1 تن حهت کشت در مزرعه دانشکده
بذر ذرت مغان 1 تن حهت کشت در مزرعه دانشکده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/11
14:17 ب.ظ
2000 ک گ بذر ماشک علوفه ای دیم
2000 ک گ بذر ماشک علوفه ای دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/10
15:43 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی و حمل ان
خرید بذر یونجه دیم همدانی و حمل ان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1399/2/10 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
بذر سیب زمینی اکریا 6 تن
بذر سیب زمینی اکریا 6 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1399/2/10 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
تامین بذر ماشک و خلر
تامین بذر ماشک و خلر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1399/2/10 تاریخ گذشته
1399/02/09
12:48 ب.ظ
نشا کلزا
نشا کلزا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1399/2/9 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
یک تن بذر ذرت مغان جهت کشت در مزرعه دانشکده
یک تن بذر ذرت مغان جهت کشت در مزرعه دانشکده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1399/2/9 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
بذر گل اهار پایه کوتاه - بذر گل ناز الوان 2 کیلوگرم
بوشهر 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/08
18:46 ب.ظ
بذر گواهی شده چغندر علوفه ای لیبل دار به مقدار 100 کیلو گرم
گيلان 1399/2/8 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
بذر علوفه
بذر علوفه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1399/2/8 تاریخ گذشته
1399/02/07
14:32 ب.ظ
450 کیلوگرم بذر ذرت 704 در ایستگاه
450 کیلوگرم بذر ذرت 704 در ایستگاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1399/2/7 تاریخ گذشته
1399/02/06
18:34 ب.ظ
2000 کیلو گرم بذر ماشک علوفه ای
2000 کیلو گرم بذر ماشک علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1399/2/6 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1399/2/6 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
تامین بذر سورگوم- دانه ارزن کیسه
تامین بذر سورگوم- دانه ارزن کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1399/2/6 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
خرید گروبک کوکوپیت خاکبرداری تسطیح و ریگلاژ 2 هکتار زمین کشاورزی
مركزي 1399/2/6 تاریخ گذشته
1399/02/03
20:11 ب.ظ
بذر گواهی شده لیبل دار ذرت علوفه
بذر گواهی شده لیبل دار ذرت علوفه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1399/2/3 تاریخ گذشته
20:10 ب.ظ
بذر گواهی شده لیبل دار ماشک
بذر گواهی شده لیبل دار ماشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1399/2/3 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید بذر ماش
خرید بذر ماش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1399/2/3 تاریخ گذشته
1399/02/01
15:49 ب.ظ
خرید بذر علوفه یونجه
خرید بذر علوفه یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1399/2/1 تاریخ گذشته