1397/11/30
12:29 ب.ظ
بزر گل سلوی ایرانی
بزر گل سلوی ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/27
17:40 ب.ظ
خرید پیاز زعفران جهت کاشت در اراضی مستعد شهرستان های
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری
اجرای عملیات حفاظت ، قرق و مرتع کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
12:42 ب.ظ
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی
تهیه و تامین بذر و نشاء گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:50 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:20 ب.ظ
بذر یونجه بوجاری شده و سس گیری شده نژاد قره یونجه گونی 25 کیلو گرم
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
23:41 ب.ظ
خرید حدود 100 تن بذر سیب زمینی از ارقام
خرید حدود 100 تن بذر سیب زمینی از ارقام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
22:28 ب.ظ
بذر انغوره تلخ فاقد بسته بندی وزن کیلو گرمی فاقد نام تجارتی
لرستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
تولید پیاز زیره سیاه بادرنجبویه اویشن گل گاو زبان
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/12
09:59 ق.ظ
بذر گل بنفشه پاکت کیلوگرمی نام تجارتی VIOLA
بذر گل بنفشه پاکت کیلوگرمی نام تجارتی VIOLA... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/11 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی مورد نیاز
خرید بذور گیاهان مرتعی و دارویی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:40 ق.ظ
خرید اندامهای تکثیری گیاهان
خرید اندامهای تکثیری گیاهان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:22 ب.ظ
تولید پیاز زیره سیاه بادرنجبویه اویشن و گل گاو زبان
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید 160 کیسه 300 لیتری پیت ماس پینداستراپ نارنجی و 400 ثابل 5 کیلوییو کوکوپیت سریلانکایی
خراسان رضوي 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/07
11:03 ق.ظ
تامین انواع بذور کشاورزی
تامین انواع بذور کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
12:59 ب.ظ
بذر پیاز پاکت 500 عددی 2 گرم
بذر پیاز پاکت 500 عددی 2 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:54 ب.ظ
خرید پیاز زعفران
خرید پیاز زعفران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/17
09:00 ق.ظ
بذر انغوزه تلخ
بذر انغوزه تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:54 ب.ظ
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/10
07:53 ق.ظ
تامین 60 تن بذر گلرنگ رقمzy-s
تامین 60 تن بذر گلرنگ رقمzy-s... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:12 ب.ظ
1-بذر چمن گرمسیری 600 کیلو گرم 2- کمپسوت 200 تن کود الی پوسیده
گلستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
بذر گل بنفشه کارتن 70 کیلو گرم
بذر گل بنفشه کارتن 70 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
09:50 ق.ظ
40000 کبلوگرم بذر نخود سبز
40000 کبلوگرم بذر نخود سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:11 ب.ظ
بذر نخود سبزقوطی کیلوگرمی
بذر نخود سبزقوطی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید بذر نخود-بذر خربزه-بذر هندوانه-بذر تره -کود اوره فسفات معدنی
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
09:12 ق.ظ
بذر گل بنفشه
بذر گل بنفشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:42 ب.ظ
تامین نشاء شمعدانی - گوجه
تامین نشاء شمعدانی - گوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. .....
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. ........ کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/20
1397/09/13
12:55 ب.ظ
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:18 ب.ظ
نخود
نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:31 ب.ظ
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بذر قره یونجه بوجاری شده
بذر قره یونجه بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:41 ب.ظ
گندم بوجاری شده
گندم بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:48 ب.ظ
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:40 ب.ظ
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:28 ب.ظ
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:47 ق.ظ
تخم چمن بارن بروک
تخم چمن بارن بروک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:52 ب.ظ
غده بذری سیب زمینی رقم اریندا مقدار 2730 کیلوگرم
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
09:52 ق.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:48 ب.ظ
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:12 ب.ظ
بذر بادام اسکوپاریا و بذر بنه و بذر بادام ارژن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:29 ب.ظ
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:19 ب.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:07 ق.ظ
بذر بادام کوهی 8 تن
بذر بادام کوهی 8 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
بذر یونجه به میزان 3 تن به وصرت گونیهای 20 کیلویی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته