1398/06/03
14:14 ب.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/3 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
07:50 ق.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی
خرید بذر یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:04 ب.ظ
تخم چمن
تخم چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
خرید بذور
خرید بذور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/30
15:13 ب.ظ
خرید جو علوفه ای
خرید جو علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم همدانی 5600 کیلو گرم
خرید بذر یونجه دیم همدانی 5600 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید جو ایرانی
خرید جو ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی
خرید بذور گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم
خرید بذر مرتعی اگزوپانون اینتر مدیوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی فستوکا اوینا 720 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم
خرید بذر بروموس تومنتولوس 700کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم
اگروپایرون النگاتوم 300 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
18:06 ب.ظ
بذر مرتعی سکاله مونتالوم
بذر مرتعی سکاله مونتالوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
خرید بذر مرتعی اگروپایرون دزرتروم 250 کیلوگرم
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید بذور  مرتعی و خرید جو به میزان 55 تن
خرید بذور مرتعی و خرید جو به میزان 55 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:31 ب.ظ
بذر چاودار 10 تن
بذر چاودار 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
خرید بذر اسپرس بوجاری شده
خرید بذر اسپرس بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:13 ب.ظ
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار 1900 کیلو گرم
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار 1900 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
10:22 ق.ظ
خرید بذر اگروپایرون به میزان 16000 کیلو گرم 16 تن
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید بذر چاودار 10 تن
خرید بذر چاودار 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:22 ب.ظ
تامین بذر باریجه در
تامین بذر باریجه در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید بذر اسپرس به میزان 20000 کیلوگرم
خرید بذر اسپرس به میزان 20000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:41 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی جهت اجرای پروژه های بیولوژیک ابخیزداری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم
خرید بذور مرتعی و جنگلی به مقدار1900 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:33 ب.ظ
خرید جو ایرانی
خرید جو ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:04 ب.ظ
خرید بذر مرتعی3380 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی3380 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
خرید بذر و یونجه دیم همدانی
خرید بذر و یونجه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:54 ب.ظ
خرید بذر وارداتی
خرید بذر وارداتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی
خرید بذور گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
بذر درمنه دشتی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی
بذر درمنه دشتی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:28 ب.ظ
خرید 1900 کیلو بذور
خرید 1900 کیلو بذور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:30 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی اگروپایرون
خرید بذور گیاهان مرتعی اگروپایرون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
خرید بذور گیاهان مرتعی
خرید بذور گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:03 ق.ظ
قیچ3تن-ریواس2تن-اسکنبیل500کیلو-درمنه1تن-اروشیا1تن-قره داغ 500 کیلو-انغوزه 500 کیلو
کرمان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:49 ب.ظ
خرید بذر یونجه در سال 98
خرید بذر یونجه در سال 98... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
خرید بذر چمن سازمان سیما و منظر شهرداری
خرید بذر چمن سازمان سیما و منظر شهرداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:46 ب.ظ
خرید بذر قره یونجه در سال 98
خرید بذر قره یونجه در سال 98... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
09:41 ق.ظ
خرید پیاز انواع بذور گیاهان داروئی
خرید پیاز انواع بذور گیاهان داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:28 ب.ظ
خرید 1900 کیلوگرم بذور
خرید 1900 کیلوگرم بذور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:04 ب.ظ
خرید بذر چمن
خرید بذر چمن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:08 ب.ظ
محصولات کشاورزی - بذر خلر گواهی شده - بذر ماشک - بذر جعفری - بذر تربچه
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:00 ب.ظ
تامین بذر مرغوب لوبیا چشم بلبلی تحویل
تامین بذر مرغوب لوبیا چشم بلبلی تحویل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
بذر گیاه ماشک گل خوشه ای
بذر گیاه ماشک گل خوشه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:19 ق.ظ
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام
بذر گندم رقم حیدری و میهن و پیشگام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:06 ب.ظ
خرید بذر گندم ابی گواهی شده مقاوم به کم ابی یا کم اب بر
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
خرید بذر گندم
خرید بذر گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید 3000 کیلوگرم بذر کلزا رقم اکاپی جهت اصلاح بذور و بهبود تولید محصولات زراعی
چهارمحال بختياري 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مقدار 500 کیلو بذر یونجه و 10000 هزار خزانه پانیکوم
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته