1398/02/30
13:55 ب.ظ
بازپیرایی پیاده راه مرکزی اقدام به خرید همراه با کاشت و گل و گیاه
گيلان 1398/2/30 مهلت دار
08:55 ق.ظ
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
19:41 ب.ظ
خرید بذر گل در 10 ردیف
خرید بذر گل در 10 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
استعلام تولید200000 اصله نهال
استعلام تولید200000 اصله نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/28 مهلت دار
08:28 ق.ظ
خرید گروبک اماده گلخانه هیدروپونیک 5 هکتاری
خرید گروبک اماده گلخانه هیدروپونیک 5 هکتاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
08:11 ق.ظ
خرید حمل بارگیری و تحویل نشاء ذرت
خرید حمل بارگیری و تحویل نشاء ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:24 ب.ظ
کاج سیاه ریشه پر سالم 15 ساله
کاج سیاه ریشه پر سالم 15 ساله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بوته رز هفت رنگ 2 ساله
بوته رز هفت رنگ 2 ساله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
خرید انواع نشاء کاری و گل و گیاه برای استفاده در بلوارهای مربوط
گيلان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
12:12 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم ره شه
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم ره شه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
قلمه ریشه دار رقم خوشناو
قلمه ریشه دار رقم خوشناو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
قلمه گل محمدی
قلمه گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
تهیه و کاشت گل و گیاه و درخت
تهیه و کاشت گل و گیاه و درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید نهال ارس 2 ساله گلدانی
خرید نهال ارس 2 ساله گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:04 ب.ظ
نهال هلو به تعداد 5000 اصله و نهال شلیل به تعداد 5000 اصله
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید گل جعفری f1 الوان 1500 جعبه و گل اطلسی 300 جعبه و گل شاپسند 200 جعبه
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:25 ب.ظ
خرید و حمل 15 عدد درخت 2 متری لاسون سطل زباله و یاس هلندی و برگ بو
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:26 ب.ظ
خرید گونه اختر موردنیاز
خرید گونه اختر موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/21 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
100000 نهال نهال پسته به صورت گلدانی تحویل
100000 نهال نهال پسته به صورت گلدانی تحویل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
13:59 ب.ظ
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت در اراضی مستعد
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
تولید 200000 اصله نهال دارلک
تولید 200000 اصله نهال دارلک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
14:45 ب.ظ
نهال انار و گلابی
نهال انار و گلابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم ره شه خوشناو
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم ره شه خوشناو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
12:41 ب.ظ
خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز جنگلکاری پیرامون شهر
البرز 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/16
19:02 ب.ظ
تهیه و کاشت گل و گیاه و درخت
تهیه و کاشت گل و گیاه و درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
خرید گل آپارتمانی با متعلقات مجتمع سنگ آهن سنگان
خراسان رضوي 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
خرید نهال مرکبات
خرید نهال مرکبات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
تولید نشا ذرت
تولید نشا ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
تهیه گلهای تزئینی و شاخه ای
تهیه گلهای تزئینی و شاخه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
قلم ریشه دار انگور دیم رقم ره شه خوشناو
قلم ریشه دار انگور دیم رقم ره شه خوشناو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
قلمه ریشه دار گل محمدی
قلمه ریشه دار گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:12 ق.ظ
خرید گل :شمشاد -درختچه کپر -گل طاووسی - گل رز
خرید گل :شمشاد -درختچه کپر -گل طاووسی - گل رز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
13:55 ب.ظ
پروژه تهیه و تامین 45 هزار اصله خزانه نهال
پروژه تهیه و تامین 45 هزار اصله خزانه نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:55 ب.ظ
تعیین محل چاله و گود برداری تامین نهال تامین کود هرس
کردستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
07:32 ق.ظ
5000 اصله نهال هلو و نهال شلیل
5000 اصله نهال هلو و نهال شلیل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
07:54 ق.ظ
15579 اصله انواع درخت  و 90 تن کود دامی
15579 اصله انواع درخت و 90 تن کود دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/2/9 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تهیه گلها تزئینی و شاخه ای
تهیه گلها تزئینی و شاخه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:02 ب.ظ
نشای کلزا 1 میلیون
نشای کلزا 1 میلیون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
نشاء سبزی و صیفی
نشاء سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید نهال مرکبات
خرید نهال مرکبات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/03
18:27 ب.ظ
خرید نهال درخت مرکبات
خرید نهال درخت مرکبات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:30 ق.ظ
گلفوژ تیپ یک با مشخصات 1 نما 55 سانتیمتر 2 - عرض 45 سانتیمتر 3 - ارتفاع 20 سانتیمتر 4 - زاویه اجرا 68
کردستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
حمایت از توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار - تامین نهال زیتون به تعداد 4500 اصله
گلستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
11:59 ق.ظ
انجام پروژه در 4 ردیف :1- عملیات احداث و بازپیرانی فضای سبز در سطح
تهران 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/27
18:10 ب.ظ
درخت توت هرات جهت نواحی صنعتی
درخت توت هرات جهت نواحی صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید نهال گیلاس بسته سلفونی 25 عددی
خرید نهال گیلاس بسته سلفونی 25 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:23 ب.ظ
تولید تخم نوغان مرکز توسعه نوغانداران کشور به تعداد 5000 جعبه در
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید گل آپارتمانی با متعلقات
خرید گل آپارتمانی با متعلقات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته