1398/05/28
18:41 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/28 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل
نهال زیتون تلخ با کرایه حمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:01 ب.ظ
خرید نشا فصلی
خرید نشا فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
12:53 ب.ظ
خرید  گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:03 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی بلوط ایرانی - داغداغان بنه سماق
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس و بادامک و زرشک و زالزالک و راناس و شیرخشت و ارس
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:01 ق.ظ
خرید و تحویل گل و گیاه و توسعه و نگهداری فضا سبز منطقه 1و2
البرز 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
11:27 ق.ظ
خرید نهال
خرید نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:05 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:26 ق.ظ
نهال شمشاد  سبز فاقد بسته بندی
نهال شمشاد سبز فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید بوته شامل رز الوان رزهفت رنگ رز ساناز و اشوریا
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید و تحویل گل و گیاه  منطقه
خرید و تحویل گل و گیاه منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/10
09:29 ق.ظ
خرید : درختان غیر مثمر گلدانی شماره 1و2- گونه های پیازی - نهال غیر مثمر
خراسان رضوي 1398/5/10 اعلام نشده
1398/05/09
07:34 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/07
12:02 ب.ظ
خرید درخت و درختچه- گل و گیاه اپارتمانی خاک برگ و گلدان  منطقه 6
تهران 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
13:43 ب.ظ
خرید نهال جهت شهر
خرید نهال جهت شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها
خرید اقلام گیاهی باغ گلها و رها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
13:56 ب.ظ
اصلاحیه - خرید گل و گیاه فصلی دائمی و کود و خاک پیمانی
البرز 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید گل فصلی اطلسی خارجی F1 جهت کاشت در
خرید گل فصلی اطلسی خارجی F1 جهت کاشت در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:28 ب.ظ
خرید گل وگیاه جهت فضا سبز شهرداری
خرید گل وگیاه جهت فضا سبز شهرداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:39 ب.ظ
خرید و تحویل 175000 اصله نهال گلدانی تاغ قره داغ اتریپلکس و شورگز
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید گل فصلی
خرید گل فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:21 ب.ظ
درختچه و گلدان
درختچه و گلدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:49 ب.ظ
خرید گل و گیاه فصلی دائمی و کود خاک پیمانی
خرید گل و گیاه فصلی دائمی و کود خاک پیمانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:48 ب.ظ
نهال سرو خمره ای
نهال سرو خمره ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:18 ب.ظ
گلهای زینتی فصلی
گلهای زینتی فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:09 ق.ظ
نهال دو ساله بادام
نهال دو ساله بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
13:38 ب.ظ
نهال دو ساله بادام
نهال دو ساله بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:36 ق.ظ
خرید گل و گیاه مورد نیاز پروژه های توسعه فضای سبز
البرز 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
07:58 ق.ظ
خرید انواع گلهای پاییزه
خرید انواع گلهای پاییزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:06 ب.ظ
50000 عدد نشاء 80 عددی
50000 عدد نشاء 80 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید گونه ای درختچه ای و پوششی
خرید گونه ای درختچه ای و پوششی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/15 اعلام نشده
1398/04/11
08:29 ق.ظ
خرید نهال گلابی به تعداد10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی
خراسان شمالي 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:05 ق.ظ
خرید نهال گیلاس دم بلند  پایه روشنی به تعداد 3400اصله
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید نهال توت نوغان 22000 اصله
خرید نهال توت نوغان 22000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید 10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی
خرید 10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید نهال گردو پیوندی
خرید نهال گردو پیوندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:13 ب.ظ
خرید نشا چغندرقند
خرید نشا چغندرقند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/6 تاریخ گذشته