1397/09/25
08:54 ق.ظ
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:03 ب.ظ
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:25 ب.ظ
تهیه توزیع و کاشت انواع نهال در سطح منطقه
تهیه توزیع و کاشت انواع نهال در سطح منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
17:21 ب.ظ
تهیه و کاشت درخت و درختچه منطقه
تهیه و کاشت درخت و درختچه منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
خرید گل
خرید گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید نهال گوجه 14000 نشا
خرید نهال گوجه 14000 نشا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
نهال گردو بسته نایلونی 50 عددی
نهال گردو بسته نایلونی 50 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
گل محمدی
گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:46 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت باغ گلها و رها
خرید اقلام گیاهی جهت باغ گلها و رها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
12:28 ب.ظ
خرید پیاز زعفران
خرید پیاز زعفران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:21 ب.ظ
تولید نهال گلدانی 20000 اصله
تولید نهال گلدانی 20000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:59 ق.ظ
خرید و نصب950 متر تور برای سایبان
خرید و نصب950 متر تور برای سایبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت زراعت چوب
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت زراعت چوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:24 ب.ظ
خرید و نصب تور سایبان باغات انار و خرید و توزیع بوته الوئه ورا
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
14:31 ب.ظ
نهال زیتون فاقد بسته بندی
نهال زیتون فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:18 ق.ظ
درخت توبا
درخت توبا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:32 ب.ظ
خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه مناطق 8گانه
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید کاشت و نهال در سطح منطقه - خرید و نصب چمن مصنوعی در
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/03
10:01 ق.ظ
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
23000 بوته نشاء گیاه دارویی
23000 بوته نشاء گیاه دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی مورد نیاز مناطق 1و4و سطح شهر
فارس 1397/9/3 اعلام نشده
1397/09/01
08:49 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی مناطق 1 و 4 و سطح شهر
خرید اقلام گیاهی مناطق 1 و 4 و سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
10:20 ق.ظ
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
23000 بوته نشاء گیاه دارویی اویشن
23000 بوته نشاء گیاه دارویی اویشن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:24 ق.ظ
خرید انواع گلهای فصلیجهت کاشت در
خرید انواع گلهای فصلیجهت کاشت در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:32 ب.ظ
نهال چنار گلدانی
نهال چنار گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:50 ب.ظ
گیاه مو چسب گلدانی
گیاه مو چسب گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
نشاء گل شیپوری جعبه 150 عددی
نشاء گل شیپوری جعبه 150 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
15:09 ب.ظ
خرید گل و گیاه - شهرداری منطقه
خرید گل و گیاه - شهرداری منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
12:39 ب.ظ
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
06:02 ق.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:09 ب.ظ
تامین گل جهت تکمیل فضای سبز پیاده رو حاشیه
تامین گل جهت تکمیل فضای سبز پیاده رو حاشیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:05 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی مورد نیاز
خرید اقلام گیاهی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/12
12:26 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید غیرنقدی 18 نوع گل و درختچه مخصوص فضای سبز شهری
کردستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:15 ق.ظ
خرید و تحویل گل و گیاه پروژه های سازمان
خرید و تحویل گل و گیاه پروژه های سازمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/07
10:24 ق.ظ
خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز پروژه های سازمان
البرز 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
14:51 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:49 ب.ظ
خرید گیاهان پیازی شهرداری
خرید گیاهان پیازی شهرداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/28
10:58 ق.ظ
خرید کنجاله کلزا و تخم پنبه
خرید کنجاله کلزا و تخم پنبه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:08 ب.ظ
خرید نهال مثمر
خرید نهال مثمر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/7/26 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی مورد نیاز منطقه
خرید اقلام گیاهی مورد نیاز منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/7/26 اعلام نشده
1397/07/22
13:42 ب.ظ
خرید نهال کاج
خرید نهال کاج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:55 ق.ظ
خرید گل محمدی اکوتیپ کاشان یکساله گلدانی
خرید گل محمدی اکوتیپ کاشان یکساله گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/18 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی موردنیاز گلخانه فضای سبز
خرید اقلام گیاهی موردنیاز گلخانه فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/17
23:43 ب.ظ
خرید نهال جنگلی
خرید نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/17 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
خرید گل محمدی اکو تیپ کاشان یکساله گلدانی
خرید گل محمدی اکو تیپ کاشان یکساله گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/17 تاریخ گذشته