1398/09/21
12:42 ب.ظ
خرید گل و نشاء فصلی
خرید گل و نشاء فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
15:04 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی
خرید اقلام گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید گل و گونه های گیاهی
خرید گل و گونه های گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/20 مهلت دار
09:54 ق.ظ
خرید گل و گونه های گیاهی
خرید گل و گونه های گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/20 مهلت دار
07:46 ق.ظ
خرید گل و گیاه فضای سبز شهر
خرید گل و گیاه فضای سبز شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
18:17 ب.ظ
خرید نهال زالزالک - بنه و بلوط 6000 اصله
خرید نهال زالزالک - بنه و بلوط 6000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/19 مهلت دار
13:13 ب.ظ
انواع گل و درختچه
انواع گل و درختچه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
11:46 ق.ظ
ژرم پلاس خارجی درخت توت 21000 اصله
ژرم پلاس خارجی درخت توت 21000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
پیاز گل لاله
پیاز گل لاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
14:11 ب.ظ
نهال GF تلاقی بادام و هلو فاقد بسته بندی
نهال GF تلاقی بادام و هلو فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
گل و گیاه
گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق
خرید اقلام گیاهی جهت مناطق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
18:33 ب.ظ
خرد گل همیشه بهار گلدانی (گل درشت در  رنگ های زردو نارنجی )تعداد 10/000 گلدان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید گل اطلسی جهت کاشت در میادین و بلوارها و پارکهای سطح شهر
بوشهر 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:12 ب.ظ
خریدو کاشت و توزیع نهال شهروندی هفته درختکاری کوهسار
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما
عملیات خرید و کاشت نهال پاجوش خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/13
19:28 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شا
9923 اصله نهال بادام رقم شا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
خرید انواع گل های دائمی و فصلی و درخت و درختچه و جمع اوری نخاله ه
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
تامین گل و گیاه
تامین گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تامین گل و گیاه و کاشت
تامین گل و گیاه و کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:02 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تهیه پخش اسفالت دستی در سطح شهر
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
تامین و کاشت درختان در محدوده فضا سبز منطقه 1
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:34 ب.ظ
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگلی
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:38 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
حمل و اجرای عملیات لکه گیری
حمل و اجرای عملیات لکه گیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/06
11:47 ق.ظ
خرید نهال 22200 اصله
خرید نهال 22200 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
واگذاری پروژه های مشروحه : تهیه و پخش اسفالت دستی در سطح شهر
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
واگذاری پروژه های مشروحه : تهیه و پخش اسفالت دستی در سطح شهر
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
13:11 ب.ظ
خرید نهال جنگلی
خرید نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خرید اقلام گیاهی منطقه 2
خرید اقلام گیاهی منطقه 2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
13:07 ب.ظ
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید درخت
خرید درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:51 ب.ظ
خرید 19945اصله نهال بادام رقم شاهرود12
خرید 19945اصله نهال بادام رقم شاهرود12... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
6655 اصله نهال انجیر استهبان
6655 اصله نهال انجیر استهبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
5875 کلوگرم پیاز گل نرگس شهلا کم پر جهت توسعه کشت شهرهای
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
قلمه ریشه دار گل کنتیبا هویا نوع بسته بندی کارتن
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:56 ق.ظ
خرید 1500 اصله نهال برهان ابریشمی و 1000 اصله نهال برهان گلی
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:45 ب.ظ
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:54 ب.ظ
گل های فصلی
گل های فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:18 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری منطقه 11
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/25
11:27 ق.ظ
خرید گلهای فصلی زمستانه
خرید گلهای فصلی زمستانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:00 ب.ظ
اجرای عملیات خرید بذور گیاهان
اجرای عملیات خرید بذور گیاهان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/23 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید 50/000 اصله انواع گونه های جنگلی
خرید 50/000 اصله انواع گونه های جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:53 ب.ظ
درخت
درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
خرید نهال گل کاغذی 2000- اکاسیا برگی 1500- برهان 1500-نخل پالم 90
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته