1398/09/16
14:43 ب.ظ
پوشال خشک برای بستر اسب 5 تن
پوشال خشک برای بستر اسب 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
یونجه خشک 20 تن
یونجه خشک 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
یونجه پرسی درجه یک تحویل در سایت
یونجه پرسی درجه یک تحویل در سایت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:21 ب.ظ
یونجه پرسی درجه 1 تحویل در سایت
یونجه پرسی درجه 1 تحویل در سایت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:00 ق.ظ
یونچه خشک 20تن
یونچه خشک 20تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
پوشال خشک 5 تن
پوشال خشک 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/9/3 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/3 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
12:31 ب.ظ
پوشال حیوانات
پوشال حیوانات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:47 ب.ظ
یونجه خشک 20 تن - پوشال خشک
یونجه خشک 20 تن - پوشال خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:01 ق.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:14 ب.ظ
کاه
کاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
یونجه
یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
11:27 ق.ظ
ذرت درجه 1 برزیلی
ذرت درجه 1 برزیلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خوراک موش ازمایشگاهی از شرکت بهپرور
خوراک موش ازمایشگاهی از شرکت بهپرور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خوراک موش و خرگوش
خوراک موش و خرگوش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:55 ق.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهی خاویاری پاکت
خوراک ترکیبی اکسترود ماهی خاویاری پاکت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:40 ق.ظ
ذرت علوفه ای 100 تن - گندم 6 تن
ذرت علوفه ای 100 تن - گندم 6 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
خرید حدود 7- تن شیر خشک بز جهت تغذیه بزغاله
خرید حدود 7- تن شیر خشک بز جهت تغذیه بزغاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/28
08:21 ق.ظ
خرید 70 تن شیرخشک بز جهت تغذیه بزغاله
خرید 70 تن شیرخشک بز جهت تغذیه بزغاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
08:32 ق.ظ
خرید حدود 70 تن شیر خشک بز جهت تغذیه بزغاله
خرید حدود 70 تن شیر خشک بز جهت تغذیه بزغاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:35 ب.ظ
ذرت دانه ای جهت گاوداری
ذرت دانه ای جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
خرید نهاده های
خرید نهاده های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید نهادهای دامی : کنجاله کلزا به مقدار یکصد تن - ذرت دانه ای دامی
مركزي 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
09:41 ق.ظ
خرید اقلام و نهاده های دامی 34 ردیف
خرید اقلام و نهاده های دامی 34 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/20
1398/07/18
13:25 ب.ظ
کاه گندم خرد شده به مقدار 50000 کیلو گرم
کاه گندم خرد شده به مقدار 50000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/18 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
یونجه خشک شده 30000کیلوگرم
یونجه خشک شده 30000کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/18 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
خرید کود و نهاده های موردنیاز باغ های صخره ای و بذر و پل
خوزستان 1398/7/18 اعلام نشده
1398/07/17
12:31 ب.ظ
خرید غذای ماهی خاویاری و تن و بچه ماهی خاویاری و شاه میکو و زیینتی کوی و گلدفیش
سيستان و بلوچستان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/15
13:10 ب.ظ
خرید حدود5 هزارتن ذرت علوفه ای
خرید حدود5 هزارتن ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/7/15 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/7/15 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/7/15 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/15 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی
خرید غذای ماهیان خاویاری پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/7/15 اعلام نشده
1398/07/11
13:41 ب.ظ
کاه گندم خردشده 50 تن
کاه گندم خردشده 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سیلوی ذرت به مقدارر 40000 کیلو گرم
سیلوی ذرت به مقدارر 40000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
کاه شبدر خرد شده 3820 کیلورگرم
کاه شبدر خرد شده 3820 کیلورگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:24 ب.ظ
خرید غذای ماهی- مواد خاویار2 تن- بچه ماهی خاویاری - غذای مخصوص شاه میگو - غذای ماهی زینتیکوی
سيستان و بلوچستان 1398/7/10 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
تبدیل 1000 تن تخم مرغ خوراکی به پودر و مایع
تبدیل 1000 تن تخم مرغ خوراکی به پودر و مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:00 ب.ظ
خرید دان مورد نیاز واحد 2500 قطعه ای مرغ گوشتی
خرید دان مورد نیاز واحد 2500 قطعه ای مرغ گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
12:48 ب.ظ
خرید غذای ماهی شامل مولد خاویاری - بچه ماهی خاویاری -غذای مخصوص شاه میگو - غذای ماهی زینتی
سيستان و بلوچستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/02
10:32 ق.ظ
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
09:46 ق.ظ
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای
خرید 4500 تن ذرت سبز علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/1 تاریخ گذشته