1398/02/31
07:37 ق.ظ
غذای مولدین کپور خاویاری و اغازین پودری
غذای مولدین کپور خاویاری و اغازین پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/30
12:40 ب.ظ
خوراک پرواری ماهی قزل الا
خوراک پرواری ماهی قزل الا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:03 ق.ظ
غذای مولد ماهی کپور معمولی
غذای مولد ماهی کپور معمولی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
خرید 200 تن کنسانتره خوراک ابزیان
خرید 200 تن کنسانتره خوراک ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
19:29 ب.ظ
یونجه 2500 تن - کلش 1800 تن
یونجه 2500 تن - کلش 1800 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/26
18:15 ب.ظ
خرید جو دامی
خرید جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:59 ب.ظ
کنجاله سویا هندی 15000 تن
کنجاله سویا هندی 15000 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
19:28 ب.ظ
کروکت غذای خشک سگ
کروکت غذای خشک سگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید جو علوفه ای به مقدار640 تن
خرید جو علوفه ای به مقدار640 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/21
09:54 ق.ظ
خوراک پرواری ماهی قزل آلا
خوراک پرواری ماهی قزل آلا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:09 ق.ظ
ذرت 30000 کیلو گرم -کنجاله سویا 15000 کیلو گرم - جو 15000 کیلو گرم جهت استفاده در گاوداری
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:59 ق.ظ
خوراک دام جو 4 تن - کنجاله سویا 700 کیلو - سبوس 2 تن - مکمل دامی 100 کیلو
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:03 ق.ظ
یونجه خشک جهت تغذیه دام
یونجه خشک جهت تغذیه دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
ذرت دانه برزیلی جهت خوراک دام
ذرت دانه برزیلی جهت خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:57 ق.ظ
خرید 4 میلیون قطعه لارو و 100 تن غذای پرورشی
خرید 4 میلیون قطعه لارو و 100 تن غذای پرورشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/12 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
20:27 ب.ظ
سویا جهت خوراک دام و طیور درجه 1
سویا جهت خوراک دام و طیور درجه 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
08:26 ق.ظ
خرید 2000 تن یونجه پرس شده و 1000 تن کاه سفید پرس شده و 12000 تن ذرت علوفه ای
اصفهان 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/08
18:53 ب.ظ
کنجاله سویا جهت گاوداری مزرعه
کنجاله سویا جهت گاوداری مزرعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
08:27 ق.ظ
خرید حدود 360 تن کنسانتره خوراک ابزیان
خرید حدود 360 تن کنسانتره خوراک ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:53 ق.ظ
خرید حدود 140 تن خوراک ابزیان
خرید حدود 140 تن خوراک ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
10:31 ق.ظ
خرید غذای ماهی با مشخصات ذیل غذای مولد کپور معمولی 3000 کیلوگرم
سيستان و بلوچستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
10:02 ق.ظ
خرید مقدار 1000 تن یونجه مرغوب
خرید مقدار 1000 تن یونجه مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/30
09:43 ق.ظ
تهیه و توزیع علوفه درجه 1 خرمنکوب شده 18 تن سایت
کردستان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:31 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه درجه یک خرمنکوب شده به مقدار
کردستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
16:14 ب.ظ
جو 8 تن - یونجه 4760 کیلو گرم
جو 8 تن - یونجه 4760 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خرید جو100 تن
خرید جو100 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
علوفه یونجه پرسی خشک و مرغوب
علوفه یونجه پرسی خشک و مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:30 ب.ظ
جو دامی و گلوتن و کنجاله ذرت
جو دامی و گلوتن و کنجاله ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:39 ب.ظ
کاه5 تن- جو7 تن- بیده8 تن
کاه5 تن- جو7 تن- بیده8 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
کنسانتره دامی پرواری 15 تن
کنسانتره دامی پرواری 15 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
یونجه خوراکی
یونجه خوراکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
کنسانتره دامی پرواری 15000 کیلو
کنسانتره دامی پرواری 15000 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید یونجه و علوفه مصرفی باشگاه سوار کاری
خرید یونجه و علوفه مصرفی باشگاه سوار کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/1/26 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
خرید 2000 تن یونجه پرس شده و 1000 تن کاه سفید پرس شده و 12000 تن ذرت علوفه ای
اصفهان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
18:40 ب.ظ
گندم خوراکی فاقد بسته بندی تنی
گندم خوراکی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
علوفه یونجه مرغوب
علوفه یونجه مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:24 ب.ظ
1500 کیلو گرم غذای کنسانتره ماهی پرورشی گرمابی
گيلان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه و دانه
تهیه و توزیع علوفه و دانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه درجه یک خرمنکوب شده به مقدار 13 تن جهت
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خرید علوفه یونجه
خرید علوفه یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:54 ب.ظ
پس دان پلت مرغ کیسه پلی پروپیلنی 45 کیلو گرم
پس دان پلت مرغ کیسه پلی پروپیلنی 45 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:24 ب.ظ
25تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر ماهیان بومی  در
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته