1397/11/28
12:50 ب.ظ
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:48 ب.ظ
کنسانتره خوراکی گاو شیری
کنسانتره خوراکی گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
کنسانتره گاو پرشیر نوع بسته بندی کیشه وزن 40 کیلو گرم
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:06 ب.ظ
خرید  3000 تن ذرت و 2000 تن کنجاله سویا دامی
خرید 3000 تن ذرت و 2000 تن کنجاله سویا دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/18
14:07 ب.ظ
کنسانتره گاو شیری
کنسانتره گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خرید خوراک دام - کنسانتره پرشیر
خرید خوراک دام - کنسانتره پرشیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
09:37 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت - نهاده های دامی جهت مصارف دامداران گروه
تهران 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/09
12:36 ب.ظ
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
18:06 ب.ظ
سیست ارتمیاباهج بالای 90 درصد به میزان 40 کیلو
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
غذای مولد کپور دریایی 1 تن بی اف سی
غذای مولد کپور دریایی 1 تن بی اف سی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
09:02 ق.ظ
خرید 10000 کیلوگرم غذای ماهی خاویاری معدل 10 تن ایران
سيستان و بلوچستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:41 ب.ظ
خرید 10/000 کیلو گرم  غذای ماهی خاویاری
خرید 10/000 کیلو گرم غذای ماهی خاویاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:06 ب.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:35 ق.ظ
سرمایه گذار مشارکت - تامین نهاده های دامی 5000 تن درماه جهت مصارف دامداران گروه
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/26
12:04 ب.ظ
کنجاله سویا  15 تن جهت گاوداری
کنجاله سویا 15 تن جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:00 ب.ظ
خرید مقدار حدودی3000 تن نهاده ذرت و 2000 تن کنجاله سویا دامی موردنیاز
اصفهان 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
12:50 ب.ظ
اجر معدنی به منظور استفاده در گله های تحت پوششی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:56 ق.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:24 ب.ظ
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
یونجه بسته بندی
یونجه بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:52 ب.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:02 ب.ظ
خرید جو به 67000 کیلوگرم
خرید جو به 67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
خوراک موش 10000 کیلوگرم - خوراک خرگوش 10000 کیلو گرم
البرز 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
07:42 ق.ظ
قرارداد راهبری تعمیر و نگهداری ماشین الات و تولید خوراک دام و طیورکارخانه سعید اباد
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:58 ب.ظ
ذرت علوفه ای به میزان 67000 کیلوگرم تحویل در محل ایستگاه دام حسین آباد
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
جو دامی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی
جو دامی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:01 ق.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:48 ب.ظ
30 تن سبوس گندم
30 تن سبوس گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
15 تن کنجاله کلزا پودری
15 تن کنجاله کلزا پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
تامین نهادهای زنبور عسل و تجهیزات مرغ بومی
تامین نهادهای زنبور عسل و تجهیزات مرغ بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:43 ب.ظ
جودامی - ذرت علوفه ای- کنستانتره دامهای پرواری
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:59 ب.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهیان قفس دریایی پاکت 25
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:02 ق.ظ
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:11 ب.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
خرید اقلام و نهادهای دامی
خرید اقلام و نهادهای دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:42 ب.ظ
توسعه و ترویج مکانیزاسیون مزارع و خرید کنسانتره بچه ماهی و...
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید 25/000 عدد کیسه سبوس برنج 10 کیلویی
خرید 25/000 عدد کیسه سبوس برنج 10 کیلویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:17 ب.ظ
خرید پس دان مرغ گوشتی
خرید پس دان مرغ گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید جو علوفه ای  خوراک دامی
خرید جو علوفه ای خوراک دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:10 ب.ظ
40 تن خوراک  ویژه بچه ماهی گرمابی
40 تن خوراک ویژه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته