1398/05/28
19:41 ب.ظ
2000 لیتر سم دلتامترین
2000 لیتر سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
07:46 ق.ظ
خرید 2 نوع کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله 30/000تن و سوپرفسفات تریپل گرانوله 50/000تن
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:05 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
خرید سموم مودر نیاز راه اهن
خرید سموم مودر نیاز راه اهن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خرید 2 نوع کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله 30/000تن و سوپرفسفات تریپل گرانوله 50/000تن
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
13:43 ب.ظ
خرید تکنیکال های سموم کشاورزی و مواد شیمیایی موردنیاز
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/22
12:38 ب.ظ
100 لیتر سم مایستر پاور
100 لیتر سم مایستر پاور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
70 لیتر سم دورسیان طلایی
70 لیتر سم دورسیان طلایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:53 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
07:47 ق.ظ
بستر گلخانه ای شامل پیت ماس و کوکوپیت مورد نیاز
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:21 ب.ظ
نایلون سه لایه- دیازینون دامی- کاده پایه دفع افات- بذر خیار- دورسبان
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خردی خدمات نگهداری وایجاد فضای سبز خرید سموم و سمپاشی
همدان 1398/5/15 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 5000 تن
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 5000 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
08:35 ق.ظ
خرید کوشیمیایی و کلرورپتاسیم پودری به مقدار 5 هزارتن
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:00 ب.ظ
خرید برچسب زنبور عسل بر روی کندوهای زنبور عسل چسپانده
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:06 ب.ظ
خرید 12000 لیتر کود مایع
خرید 12000 لیتر کود مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
11:36 ق.ظ
خرید مقدار 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید مقدار 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:25 ب.ظ
خرید 24000 کیلوگرم کودسولوپتاس موردنیاز مزراع از برندهای ونی پرن- اگریمل تسن درلو
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:46 ب.ظ
خرید 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:33 ب.ظ
ماسه بادی و کود حیوانی
ماسه بادی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:45 ق.ظ
خرید سم دلتا مترین به میزان 1330 لیتر
خرید سم دلتا مترین به میزان 1330 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
15:07 ب.ظ
خرید مقدار 2000 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید مقدار 2000 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:23 ب.ظ
خرید سم علف کش رانداب
خرید سم علف کش رانداب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خرید سم جهت امحاء جوندگان
خرید سم جهت امحاء جوندگان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
18:25 ب.ظ
خرید 22 بشکه 4.4 تن سم ذلتامترین ULV 1.25%
خرید 22 بشکه 4.4 تن سم ذلتامترین ULV 1.25%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
میزان 80000 کیلو گرم کود شیمیایی نیترات کلسیم
میزان 80000 کیلو گرم کود شیمیایی نیترات کلسیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
میزان 80000 کیلو گرم کود شیمیایی نیترات کلسیم
میزان 80000 کیلو گرم کود شیمیایی نیترات کلسیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید بستر گلخانه پیت ماس/کوکوپیت)
خرید بستر گلخانه پیت ماس/کوکوپیت)... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
13:10 ب.ظ
سم دلتامترین
سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:41 ب.ظ
21:27 ب.ظ
برنامه پایش باقیمانده افت کش ها و محصولات کشاورزی کشور
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
تامین دلتامترین 1.25 ٌ%
تامین دلتامترین 1.25 ٌ%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
سم
سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:07 ب.ظ
سم فایکام
سم فایکام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
دلتامترین 1/25 درصد ilv افت کش بشکه
دلتامترین 1/25 درصد ilv افت کش بشکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:16 ب.ظ
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید سموم تدخینی گازی
خرید سموم تدخینی گازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید 1000بشکه سموم تدخینی گازی فسفیدالومینیوم با مبدا اروپا
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:53 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
خرید تعداد100 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خرید تعداد1000 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم با
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:09 ب.ظ
خرید4000 لیتر سم سایپرومترین
خرید4000 لیتر سم سایپرومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
کود کامل قابل حل در اب
کود کامل قابل حل در اب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:30 ب.ظ
مقدار 100/000 کیلو گرم کود سولفات منیزیم پودری
مقدار 100/000 کیلو گرم کود سولفات منیزیم پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/4/19 اعلام نشده
17:08 ب.ظ
خرید فرمون های افات زیتون
خرید فرمون های افات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:38 ق.ظ
100 کیسه 50 کیلویی اوره
100 کیسه 50 کیلویی اوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:00 ب.ظ
تبوکونازول قارچ کش
تبوکونازول قارچ کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته