1398/03/02
13:25 ب.ظ
خرید 8000 لیتر سم دلتامترین EC 2.5%
خرید 8000 لیتر سم دلتامترین EC 2.5%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
11:40 ق.ظ
تریکوران پی پروبیو 96 بایوفارم
تریکوران پی پروبیو 96 بایوفارم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/3/2 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تعدادی چسب مایع فوری - رول زرد جاذب - ورق ابی چسب دار
لرستان 1398/3/2 مهلت دار
09:02 ق.ظ
سم دامی مک نومیل
سم دامی مک نومیل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/2 مهلت دار
08:54 ق.ظ
خرید مواد کودی
خرید مواد کودی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/2 مهلت دار
08:15 ق.ظ
اسد گیاهی
اسد گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
13:30 ب.ظ
خرید مواد کودی طرح افزایش تولید محصولات زراعی
تهران 1398/3/1 مهلت دار
10:52 ق.ظ
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
08:46 ق.ظ
اراستن و پیراستن فضای سبز محوطه ستاد و تهیه کود و بذروگل های فصلی
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
18:25 ب.ظ
تهیه حمل بارگیری و تحویل مایکوریزا حاوی قارچ میکوریز باسکولار ویژه باغات
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
فرمون سرخرطومی حنایی خرما و فرمون مگس و برگخوار و کرم و فمیلور
کرمان 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
خرید سم ساییرمترین مصرف دامپزشکی 5000لیتر توضیح تاریخ مرف بالای یک سال داشته باشد
لرستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید سم
خرید سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:50 ق.ظ
خرید سم جهت سمپاشی
خرید سم جهت سمپاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/2/31 مهلت دار
08:10 ق.ظ
خرید کود و سموم کشاورزی مورد نیاز
خرید کود و سموم کشاورزی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
19:28 ب.ظ
خرید کود کمپوست
خرید کود کمپوست... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
خرید انواع کودهای زیستی و ریز مغزی
خرید انواع کودهای زیستی و ریز مغزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
قالب کوکوپیت به تعداد 80 عدد
قالب کوکوپیت به تعداد 80 عدد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/30 مهلت دار
18:54 ب.ظ
انواع کود
انواع کود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
چسب رول زرد و کارت زرد و ورق ابی و زرد
چسب رول زرد و کارت زرد و ورق ابی و زرد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تعدادی قرص جاذب فرمون مگس میوه - مدیترانه - پشه گندم
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
سایپرمترین افت کش ec10درصد قوطی پلاستیکی
سایپرمترین افت کش ec10درصد قوطی پلاستیکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/30 مهلت دار
10:33 ق.ظ
کود بیلوژی کمپوست غنی شده گونی 25 kg
کود بیلوژی کمپوست غنی شده گونی 25 kg... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مواد کودی موردنیاز
مواد کودی موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:55 ب.ظ
حشره کش دلتامترین
حشره کش دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
سم دلتامترین 2/5 درصد9000لیتر
سم دلتامترین 2/5 درصد9000لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
تامین کود حیوانی و تهیه گل و کاشت و هرس کردن و چمن زنی و ابیاری فضای سبز و نظافت محوطه
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:22 ق.ظ
کود ریزمغذی 4 تن
کود ریزمغذی 4 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
کود 20-20-20 مارک آریا
کود 20-20-20 مارک آریا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:47 ق.ظ
کالا شامل : کلر پریفوس -سم چند جزئی حشره کش
کالا شامل : کلر پریفوس -سم چند جزئی حشره کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:28 ب.ظ
خرید کودکمپوست
خرید کودکمپوست... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
سم فسفر دوزنگ
سم فسفر دوزنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
علف کش و کودهای ریزمغذی
علف کش و کودهای ریزمغذی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
سم مالاتیون
سم مالاتیون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:57 ب.ظ
سم دلتامترین 2/5 درصد ec
سم دلتامترین 2/5 درصد ec... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
خرید کود کامل شیمیایی 10 کیسه 15 کیلویی و بذر چای ترش
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
خرید 120 کیلوگرم  ماده بیلوژیک
خرید 120 کیلوگرم ماده بیلوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
سم فوکسیم دامی 1000 50 درصد لیتر - سیم دلتامترین 5 درصد دامی 1000 لیتر
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید بذر گل - نشان گل گاو زبان - بذر چای ترش - کود فسفاته و پتاسه
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
کودها آلی و ریزمغذی و ابزار باغبانی
کودها آلی و ریزمغذی و ابزار باغبانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:18 ب.ظ
سم دیازینون 60 درصد و کود npk
سم دیازینون 60 درصد و کود npk... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:28 ب.ظ
خرید مواد کودی
خرید مواد کودی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
کود ریزمغذی برای محصولات ذرت
کود ریزمغذی برای محصولات ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت
سموم مورد نیاز برای زراعت ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید عوامل بیولوژیک زنبورتریکو گراما و کفشدوزک کریپتولموس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
کود با نام تجاری 20-20-20
کود با نام تجاری 20-20-20... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
تامین دلتامترین
تامین دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:41 ب.ظ
سم
سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
فرمون پروانه زنبور
فرمون پروانه زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
سم دیازینون و سایپرمترین و کنفیدور و بردوفیکس و اگریفوس
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته