1397/11/30
12:24 ب.ظ
60لیتر سم تابیک شرکت گل سم
60لیتر سم تابیک شرکت گل سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:38 ب.ظ
کالا شامل : کود اوره گرانول کیسه 50 کیلو گرم - کود سولفات امونیوم 20/8 درصد کیسه
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:24 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/11/29 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
خرید کود شیمیایی اوره فسفات به مقدار 4/650 کیلو گرم  اوره به مقدار 19/530 کیلو گرم
گلستان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/27
14:07 ب.ظ
محلول پاشی بر علیه افات جوانه خوار و برگخوار بلوط
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:20 ق.ظ
ماده پایه دفع افات نوع ماده اولیه دلتامترین درصد ماده موثر 98/5
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
سم چند جزئی حشره کش 10 درصد سوسپانسیون با تکنولوژی زئون
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
12:43 ب.ظ
25 لیتر سم اتللو و سم اپیروس و سم توتال و علف کش رانداپ
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
کالا شامل :سم چند جزئی مزو سولفورون و یدو سولفورون و مفن پیر دی اتیل
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
سم دلتا مترین افات
سم دلتا مترین افات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق
خرید سم جهت سم پاشی ایستگاه های برق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
سم نیکوسولفورن 4درصد scعلف کش بطری
سم نیکوسولفورن 4درصد scعلف کش بطری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:18 ق.ظ
خرید تعداد500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
تهران 1397/11/24 مهلت دار
08:26 ق.ظ
خرید سموم تدخینی گازی
خرید سموم تدخینی گازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
14:04 ب.ظ
کود رومی کمپوست کیسه پلاستیکی 25 کیلو گرم
کود رومی کمپوست کیسه پلاستیکی 25 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
کنه شکارگر نژاداتیاس هنریوتفاقد نام تجارتی
کنه شکارگر نژاداتیاس هنریوتفاقد نام تجارتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 10 ساشه ای 340 گرم
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید 5% +30000 * 2 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
خرید مقدار 5%+30000*2 تن متریک کود شیمیایی کلر و رپتاسیم
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
خرید 30000تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله فله
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم
500 بشکه سموم تدخینی گازی فسفید الومینیوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/22
13:33 ب.ظ
کالا شامل :ماده پایه دفع افات نوع ماده اولیه مالاتیون
خوزستان 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
ماده پایه دفع افات دلتامترین 9/5 درصد بشکه کیلوگرمی
خوزستان 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
11:09 ق.ظ
خرید 30000 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
خرید 30000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله فله
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
خرید مقدار 30000*2 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:02 ب.ظ
250 بسته 10 عددی ساشه
250 بسته 10 عددی ساشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
سم دلتا مترین 6500 لیتر
سم دلتا مترین 6500 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
شناسایی فروشندگان حشرات مفید و رهاسازی انها در سطح مزارع استان
خراسان رضوي 1397/11/17 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
خرید کنه شکارگر سورسکی
خرید کنه شکارگر سورسکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
انواع سموم و آفت کش در 8 ردیف
انواع سموم و آفت کش در 8 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:15 ب.ظ
98 کیلوگرم سم زینک فسفاید
98 کیلوگرم سم زینک فسفاید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
10:02 ق.ظ
کالا شامل : الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیوم 10 ساشه ای 340 گرم
البرز 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
20:24 ب.ظ
کالا شامل : الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیوم 10 ساشه ای 340 گرم
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
20:05 ب.ظ
خرید اقلام شامل :1- روغن ولک زمستانه 1200 لیتر 2-سم موسپیلان 36 کیلوگرم
زنجان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
19:39 ب.ظ
خاک ورز اماده سازی زمین زراعی
خاک ورز اماده سازی زمین زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید 160 کیسه 300 لیتری پیت ماس  پینداستراپ نارنجی و 400 ثابل 5 کیلوییو کوکوپیت سریلانکایی
خراسان رضوي 1397/11/9 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
1397/11/08
13:18 ب.ظ
کود اوره  فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم
کود اوره فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
1397/11/07
18:06 ب.ظ
سم تری کلروفن 200 کیلو و سم رانداب 50 کیلو
سم تری کلروفن 200 کیلو و سم رانداب 50 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید فرمون
خرید فرمون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید انواع کودهای کشاورزی مورد نیاز
خرید انواع کودهای کشاورزی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
انواع سموم دفع افات کشاورزی مورد نیاز
انواع سموم دفع افات کشاورزی مورد نیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:36 ب.ظ
خرید سم علف کش و حشره کش
خرید سم علف کش و حشره کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/3 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
60 لیتر سیم تاپیک از شرکت
60 لیتر سیم تاپیک از شرکت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:41 ب.ظ
50کیسه سولفات امونیوم 100 کیسته پتاس
50کیسه سولفات امونیوم 100 کیسته پتاس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/2 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
دیازینون دامی سیم دامپزشکی EC 60درصد حجم LIT 1
دیازینون دامی سیم دامپزشکی EC 60درصد حجم LIT 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات روی به مقدار 5/740 کیلو گرم  سولفات امونیوم به مقدار 136/083 کیلو گرم
مازندران 1397/11/2 اعلام نشده