1398/09/20
14:47 ب.ظ
خرید 7000 مترمکعب کود حیوانی صنعتی مرغوب
خرید 7000 مترمکعب کود حیوانی صنعتی مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/20 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
خرید تعداد 500 بشکه سموم تدخینی گازی
خرید تعداد 500 بشکه سموم تدخینی گازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
13:38 ب.ظ
ساشه فسفید الومینیوم
ساشه فسفید الومینیوم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
12:57 ب.ظ
1398/09/17
18:31 ب.ظ
کود اوره به مقدار 5 تن
کود اوره به مقدار 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید کود شیمیایی اوره
خرید کود شیمیایی اوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید کود حیوانی دامداری صنعتی
خرید کود حیوانی دامداری صنعتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید 10/000 لیتر سم دلتامترین 1/25 درصد و 10/000 لیتری سم مالاتیون 57 درصد
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
18:33 ب.ظ
خرید کود حیوانی 10 سرویس 50 تن جهت مرکز تکث
خرید کود حیوانی 10 سرویس 50 تن جهت مرکز تکث... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
کود اوره به مقدار 10 تن
کود اوره به مقدار 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
لوازم باغبانی و کود و گیاه
لوازم باغبانی و کود و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
کود ورمی کمپوست 20 تن
کود ورمی کمپوست 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:51 ب.ظ
خرید کود گرانوله 5 تن
خرید کود گرانوله 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
خرید کود کامل NPK اسید هیومیک ضد استرس صابون پالیزین روغن ولک
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
08:41 ق.ظ
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری به مقدار 15 هزار تن
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سوپرفسفات ساده گرانوله 50/000 تن
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
13:28 ب.ظ
خرید حدود 7000 مترمکعب کود حیوانی
خرید حدود 7000 مترمکعب کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 مهلت دار
13:19 ب.ظ
خرید حدود 7000 مترمکعب کود حیوانی صنعتی مرغوب
خرید حدود 7000 مترمکعب کود حیوانی صنعتی مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/11 مهلت دار
13:18 ب.ظ
مقدار 5درصد 30000*2 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
کود اوره
کود اوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله 50/000 تن
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 15/000 تن
خرید کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری 15/000 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
خرید 40 تن کود سولفات روی و 50 تن کود پتاسیم گوگردی
کرمان 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
19:51 ب.ظ
400 تن کود گاوی
400 تن کود گاوی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
400 تن کود مرغی
400 تن کود مرغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
کود حیوانی گاو- پوسیده خشک
کود حیوانی گاو- پوسیده خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید کوکوپیت لیبل دار و پرلیت
خرید کوکوپیت لیبل دار و پرلیت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
خرید 5% +- 30000*2 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:09 ب.ظ
انواع قرص سراتینکس
انواع قرص سراتینکس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:36 ب.ظ
اماده سازی طمعه مسموم جهت مبازره با جوندگان
اماده سازی طمعه مسموم جهت مبازره با جوندگان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:40 ب.ظ
خرید 500 تن کود مرغی نوع قفسی مورد نیاز باغات
خرید 500 تن کود مرغی نوع قفسی مورد نیاز باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/6 اعلام نشده
17:18 ب.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به
خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
خرید کود شیمیایی سولفات امونیوم گرنوله 50/000 تن
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:06 ب.ظ
مقدار 3*3000+5% تن متریک کود شیمیایی سوپر
مقدار 3*3000+5% تن متریک کود شیمیایی سوپر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید مایع سراتراپ 300 لیتر سراتینکس 150 کیلو گرم
کرمان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:48 ب.ظ
کود گوسفندی
کود گوسفندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
مقدار 3*3000+5% تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریبل گرانوله فله
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:51 ب.ظ
فرمون مگس میوه نر و ماده وفرمون جلب کننده نر و ماده و تله مکفیل
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
10:30 ق.ظ
خرید 35000 تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله فله
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:32 ب.ظ
محصولات شیمیایی
محصولات شیمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
خرید کود حیوانی 10 سرویس معادل 50 تن مرکز تکثیر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
خرید کود شیمیایی جهت فضا سبز و تعمیرات
خرید کود شیمیایی جهت فضا سبز و تعمیرات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/8/25 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
خرید سم  ulv دلتامترین
خرید سم ulv دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
19:03 ب.ظ
خرید و تامین مواد غیر شیمیایی جهت ردیابی و مبارزه با افات عمومی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
خرید یک دلتامترین یو ال وی
خرید یک دلتامترین یو ال وی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
کود مرغی
کود مرغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
کود سوپر فسفات
کود سوپر فسفات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
کود پتاس
کود پتاس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
740 لیتر سم مالاتیون - 310 کیلومتر سم فسفردوزنگ
740 لیتر سم مالاتیون - 310 کیلومتر سم فسفردوزنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/8/23 تاریخ گذشته