1398/09/06
19:22 ب.ظ
خرید لوله چدن داکتیل مجتمع ابرسانی
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
شیر فلکه پی ان 10 چدنی 200 م م
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خرید لوله پلی اتیلن  250 فشار PE100 10 مورد نیاز
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
لوله پلی اتیلن
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/28
10:32 ق.ظ
خرید اقلام تاسیسات جهت شبکه ابیاری
خراسان رضوي 1398/8/28 اعلام نشده
1398/08/25
1398/08/21
15:09 ب.ظ
خرید 45000 متر نوار تیپ 20 سانت پلاکدار
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/08
12:03 ب.ظ
تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/02
1398/07/22
10:01 ق.ظ
تولید و تامین شیرهای پلیمری دسته بلند جوشی شبکه های ابیاری
سيستان و بلوچستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:08 ب.ظ
خرید تجهیزات ابیاری تحت فشار فضا سبز شهری
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:10 ق.ظ
خرید ابپاش 3 نازله مجتمع
خراسان رضوي 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/10
18:20 ب.ظ
خریدو تامین ابپاش متعلقات و
آذربايجان شرقي 1398/7/10 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
لوازم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1398/7/10 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون
اردبيل 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
14:28 ب.ظ
1398/06/30
11:16 ق.ظ
تجهیزات جهت ابیاری تحت فشار
کرمانشاه 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:13 ب.ظ
تجهیزات جهت ابیاری تحت فشار
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
09:12 ق.ظ
1398/06/25
14:26 ب.ظ
نوار تیپ 16/5 م م
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/06
1398/05/28
15:13 ب.ظ
خرید نوار تیپ
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
07:43 ق.ظ
خرید بابلر جهت طرحهای شبکه ابیاری
يزد 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/12
13:58 ب.ظ
رایزر ابیاری چمن مارک هانتر شماره 3
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:46 ب.ظ
خرید هانتر و پی جی
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:10 ب.ظ
تیپ پلاک دار 16 م م 200 میکرون
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
07:49 ق.ظ
خرید لوازم ابیاری فضای سبز
يزد 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
09:31 ق.ظ
خرید اقلام پروژه های ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:28 ب.ظ
تیپ پلاک دار 16 میلی متر 200 میکرون با فاصله روزنه 30 سانتی متر
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
11:44 ق.ظ
خرید اقلام پروژه های ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
09:34 ق.ظ
خرید ابپاش و رایزر الومنیومی شبکه های ابیاری بارانی سطح استان
آذربايجان شرقي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
1398/04/11
15:23 ب.ظ
خرید نوار تیپ ابیاری فیلتردار 2 سوراخه
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
15:15 ب.ظ
لوله نوار تیپ 175 میکرون
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
لوله نوار تیپ پلاکدار 20 سانتی با ضخامت حدود 200 میکرون
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:52 ب.ظ
1398/04/06
15:38 ب.ظ
لوازم ابیاری تحت فشار روستای
آذربايجان غربي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
15:34 ب.ظ
خرید لوازم میکانیکال مورد نیاز طرح تامین و انتقال اب
چهارمحال بختياري 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:20 ب.ظ
نوار تیپ 22 م م با پلاک 20 سانتی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته