1397/11/14
16:38 ب.ظ
تامین تجهیزات ایستگاه رادیویی
تامین تجهیزات ایستگاه رادیویی... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
زیرساخت سامانه توسعه یافته تلویزیون اجتماعی
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:07 ب.ظ
تامین تجهیزات ایستگاه رادیویی کیاشهر - تجدید
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/07
14:25 ب.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت ذخیره سازی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:57 ق.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت ذخیره سازی ارتباطات پردازشی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:21 ق.ظ
تامین تجهیزات رله دیجیتال پوشش مناطق بدون
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:26 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون و تولید پخش مراکز
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
16:24 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون و تولید پخش مراکز
خراسان جنوبي 1397/11/1 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون و تولید
خراسان شمالي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:33 ق.ظ
خرید تجهیزات سیستم پشتیبان ماهواره ای VSAT
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:34 ب.ظ
تامین تجهیزات سنکرون صدا
تامین تجهیزات سنکرون صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:32 ق.ظ
تامین تجهیزات سنکرون صدا
تامین تجهیزات سنکرون صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:48 ب.ظ
خرید دستگاه تقویت کننده sspb در باند dbs
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:17 ب.ظ
تامین سیستم صدا تصویر و اتوماسیون تولید و پخش مراکز
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز صدا وتصویر
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:34 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون تولید و بخش
خراسان جنوبي 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون تولید و بخش
خراسان شمالي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:00 ب.ظ
برد ماژول قدرت فرستنده رسا
برد ماژول قدرت فرستنده رسا... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:59 ب.ظ
فرستنده بی سیم MW فرکانس KHZ 1620-531توان 10 کیلو ولت
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
قطعات فرستنده رادیویی موج متوسط
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:17 ب.ظ
گیرنده فرستنده بی سیم دستی فرکانس VHF136-174 MHZمدل PD505نام تجارتی
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:21 ب.ظ
تامین تجهیزات HEAD END MPEG
تامین تجهیزات HEAD END MPEG... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:37 ب.ظ
رادیو سیستم انتقال مخابراتی
رادیو سیستم انتقال مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:07 ب.ظ
تامین تجهیزات و نصب راه اندازی SNG مرکز
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
تامین 20 دستگاه فرستنده 2کیلو وات
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
12:00 ب.ظ
تامین برودت ایستگاه فرستنده تلویزیونی
ايلام 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:33 ب.ظ
گیرنده فرستنده بی سیم دیجیتال
گیرنده فرستنده بی سیم دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
یونیت 200 وات دیجیتال 0+1
یونیت 200 وات دیجیتال 0+1... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:37 ب.ظ
گیرنده فرستنده ماهواره انتن اتوماتیک فرکانس
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ارتقا تجهیزات ارسال و دریافت ماهواره ای به اچ دی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
تامین تجهیزات ویدئویی و اندازه گیری پروژه اچ دی سازی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تامین فرستنده متوسط قدرت
تامین فرستنده متوسط قدرت... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:31 ب.ظ
تامین میز میکسر تصویر
تامین میز میکسر تصویر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تجهیز مراکز صدا و سیما به سیستم های اندازه گیری
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
خرید اقلام و تجهیزات صدا و تصویر
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:18 ق.ظ
نصب و راه اندازی SNG خودرویی HD اداره کل فناوری فضایی و ماهواره ای
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:31 ب.ظ
تامین تجهیزات استودیو پرتابل معاونت فضا مجازی
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:11 ب.ظ
تامین تجهیزات استودیو پرتابل معاونت فضای مجازی
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/28
13:43 ب.ظ
کلید پریز - سیستم صوتی و پیجینگ - سیستم کنترل دستی و....
تهران 1397/7/28 اعلام نشده
11:04 ق.ظ
تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی sugمرکز
خوزستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تامین تجهیزات سنکرون صدا
تامین تجهیزات سنکرون صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:06 ب.ظ
انتن 4 دایپل UHF
انتن 4 دایپل UHF... مخابرات و الکترونیک
فارس 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/17
15:16 ب.ظ
نصب انتن 147 متری قشم ایستگاه رادیویی
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
نصب فرستنده ایستگاه
نصب فرستنده ایستگاه... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:10 ب.ظ
تامین تجهیزات HAND END MPEG 4
تامین تجهیزات HAND END MPEG 4... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/11
09:55 ق.ظ
تامین تجهیزات تکمیلی واحد
تامین تجهیزات تکمیلی واحد... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:52 ب.ظ
پشتیبانی و تعمیرات و سرویس شبکه بی سیم VHF و تامین قطعات و لوازم داخلی
لرستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
16:22 ب.ظ
تامین میکسر صدا
تامین میکسر صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته