1398/02/31
12:05 ب.ظ
تامین تجهیزات پرتابل و استودیویی
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/15
11:49 ق.ظ
خرید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/11
08:52 ق.ظ
1398/02/10
08:45 ق.ظ
اجاره فضای 18مگاهرتزی روی ماهواره
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:53 ق.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت اچ دی سازی بخش9 دی
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
12:10 ب.ظ
خرید و نصب  انتن و ماهواره مرکزی پروژه مجتمع اموزشی ورزشی
بوشهر 1398/2/7 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تجهیزات زیرساخت اچ دی سازی بخش
تجهیزات زیرساخت اچ دی سازی بخش... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:48 ب.ظ
خرید و نصب انتن و ماهواره مرکزی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:08 ق.ظ
تامین 10 دستگاه فشرده سازH265یا  دقت تصویر FULL HDو دقت
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/28
07:09 ق.ظ
1397/12/22
12:05 ب.ظ
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:21 ب.ظ
زیر ساخت پیاده سازی بومی راهکار تلویزیون هایبرید
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز
تامین تجهیزات صدا و تصویر مرکز... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/12
08:14 ق.ظ
حق امتیاز و تامین ایستگاه اخذ تصاویر ماهواره ای
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
07:54 ق.ظ
خرید موقعیت ماهواره ای شناورها در راستای کنترل و نظارت بر ابراه های
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/05
16:25 ب.ظ
ارتقا تجهیزات ایستگاههای ماهواره ای به  HEVC
تهران 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
14:21 ب.ظ
ارتقای تجهیزات ایستگاه های ماهواره ای به hevc
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
خرید تجهیزات سیستم پشتیبان ماهواره ای vsat
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
16:34 ب.ظ
نصب و راه اندازی SNG خودرویی
نصب و راه اندازی SNG خودرویی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
16:33 ب.ظ
تامین تجهیزات SNG خودرویی HD اداره کل فناوری فضایی و
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
ارتقای تجهیزات ایستگاه های ماهواره ای
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
تامین تجهیزات ارتقا ارسال و دریافت ماهواره ای به اچ دی
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
1397/11/14
16:38 ب.ظ
تامین تجهیزات ایستگاه رادیویی
تامین تجهیزات ایستگاه رادیویی... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
زیرساخت سامانه توسعه یافته تلویزیون اجتماعی
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:07 ب.ظ
تامین تجهیزات  ایستگاه رادیویی کیاشهر - تجدید
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/07
14:25 ب.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت ذخیره سازی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:57 ق.ظ
خرید تجهیزات زیرساخت ذخیره سازی ارتباطات پردازشی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:21 ق.ظ
تامین تجهیزات رله دیجیتال پوشش مناطق بدون
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:26 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون  و تولید پخش مراکز
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
16:24 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون  و تولید پخش مراکز
خراسان جنوبي 1397/11/1 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون  و تولید
خراسان شمالي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:33 ق.ظ
خرید تجهیزات سیستم پشتیبان ماهواره ای VSAT
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:34 ب.ظ
تامین تجهیزات سنکرون صدا
تامین تجهیزات سنکرون صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:32 ق.ظ
تامین تجهیزات سنکرون صدا
تامین تجهیزات سنکرون صدا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:48 ب.ظ
خرید دستگاه تقویت کننده sspb در باند dbs
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:17 ب.ظ
تامین سیستم صدا تصویر و اتوماسیون تولید و پخش مراکز
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز  صدا وتصویر
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:34 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون تولید و بخش
خراسان جنوبي 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تامین سیستم های صدا تصویر و اتوماسیون تولید و بخش
خراسان شمالي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:00 ب.ظ
برد ماژول قدرت فرستنده رسا
برد ماژول قدرت فرستنده رسا... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:59 ب.ظ
فرستنده بی سیم MW فرکانس KHZ 1620-531توان 10 کیلو ولت
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
قطعات فرستنده رادیویی موج متوسط
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:17 ب.ظ
گیرنده فرستنده بی سیم دستی فرکانس VHF136-174 MHZمدل PD505نام تجارتی
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:21 ب.ظ
تامین تجهیزات HEAD END MPEG
تامین تجهیزات HEAD END MPEG... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:37 ب.ظ
رادیو سیستم انتقال مخابراتی
رادیو سیستم انتقال مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:07 ب.ظ
تامین تجهیزات و نصب راه اندازی SNG مرکز
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
تامین 20 دستگاه فرستنده 2کیلو وات
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
12:00 ب.ظ
تامین برودت ایستگاه فرستنده تلویزیونی
ايلام 1397/9/11 تاریخ گذشته