1397/09/25
14:58 ب.ظ
نصب تجهیزات ایمنی راهها
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
14:57 ب.ظ
نصب تعمیر گاردریل و متعلقات
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
14:25 ب.ظ
تهیه تا نصب بلوکهای ترافیکی جداکننده (نیوجرسی)
کرمان 1397/9/25 مهلت دار
13:16 ب.ظ
نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
قم 1397/9/25 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تعیمرات گاردریل حوزه
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:11 ب.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه شهرستانهای
فارس 1397/9/25 مهلت دار
09:45 ق.ظ
اجرای حصار برقگیر محور
قزوين 1397/9/25 مهلت دار
09:45 ق.ظ
ایمن سازی ابتدای گاردریل ها با اولویت بالی شکل کردن
قزوين 1397/9/25 مهلت دار
09:31 ق.ظ
پاک کردن خطوط ترافیکی سطح جاده های حوزه
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
07:49 ق.ظ
اصلاحیه -- تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:26 ب.ظ
تنقیه و ترمیم ابروها و بازسازی راه های اسیب
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
چاله پرکنی محور
چاله پرکنی محور... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:43 ب.ظ
تهیه و نصب قطعات پیش ساخته بتنی نیوجرسی در سطح استان
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:41 ب.ظ
هرس درختان محور
هرس درختان محور... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه حمل نصب حفاظ بتنی مفصلی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:03 ب.ظ
تهیه تا نصب تجهیزات و علائم ایمنی راههای غرب استان
تهران 1397/9/24 مهلت دار
12:02 ب.ظ
تهیه حمل و نصب تجهیزات و علائم ایمنی راههای شرق
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:58 ب.ظ
تهیه نصب جمع اوری گاردریل های اسیب دیده راههای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
14:42 ب.ظ
تهیه نصب جمع اوری گاردریل اسیب دیده راههای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
14:29 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظ فلزی گاردریل در محور
خراسان رضوي 1397/9/22 مهلت دار
14:29 ب.ظ
حفاظ بتنی 1 طرفه و اجرای ناحیه انتقالی روی پلهای محور
خراسان رضوي 1397/9/22 مهلت دار
14:13 ب.ظ
تهیه و اجرای گاردریل 2موج و 3 موج سورمی
فارس 1397/9/22 مهلت دار
14:06 ب.ظ
عملیات واحد احیاء و بازسازی صفحه گاردریل
فارس 1397/9/22 مهلت دار
10:53 ق.ظ
عملیات برف روبی و مرمت جاده های اختصاصی ایستگاه های
گيلان 1397/9/22 مهلت دار
10:14 ق.ظ
عملیات اجرایی اربعین پایانه مرزی
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
09:33 ق.ظ
تهیه حمل و نصب نیوجرسی مفصلی 4و6 متری
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:33 ق.ظ
تهیه حمل و نصب تجهیزات و علائم ایمنی راههای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:30 ق.ظ
تهیه و نصب جمع اوری گاردریل های اسیب دیده راههای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
08:08 ق.ظ
تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته در سطح استان و
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
1397/09/21
14:44 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقا ایمنی نرده پل های استحفاظی
آذربايجان غربي 1397/9/21 مهلت دار
14:20 ب.ظ
نگهداری راههای
نگهداری راههای... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
تعویض ماژولها و پاورهای تابلو ابیک و نگهداری و پشتیبانی 7 تابلو
قزوين 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
عملیات نگهداری راهها و تعمیرات ابنیه فنی
خراسان جنوبي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:22 ب.ظ
تعمیر و نگهداری چراغهای چشمک زن در سطح منطقه
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
نصب علائم و تجهیزات ایمنی راههای
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
عملیات نصب علائم و تجهیزات ایمنی
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تهیه و نصب تابلوهای هشداری خط تصادفات
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تهیه و نصب تابلوهای ویژه اشکارسازی قوسهای تند
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
ایمن سازی نقاط پر حادثه نیروگاه
مركزي 1397/9/20 مهلت دار
08:24 ق.ظ
اجاره 4 دستگاه گریدر 2 دستگاه لودر و 4 دستگاه کامیون به
تهران 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
20:58 ب.ظ
تهیه  و اجرای  گاردریل دو موج و سه موج
فارس 1397/9/19 مهلت دار
15:41 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای ویژه اشکارسازی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای هشداری خطر تصادفات ناشی از خستگی و واژگونی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی  در محل استراحتگاهها و توقفگاهها
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
رفع نقطعه حادثه خیز محور جهان
مركزي 1397/9/19 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته