1398/06/03
18:41 ب.ظ
ارتقا حفاظ ایمنی میانه و کناره و نواحی پرتگاهی محورهای
مازندران 1398/6/3 مهلت دار
18:14 ب.ظ
نگهداری محورهای مواصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/6/3 مهلت دار
15:33 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای و تحلیل عملکرد
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
14:18 ب.ظ
نصب علایم و تجیهزات ایمنی حوزه
فارس 1398/6/3 مهلت دار
14:18 ب.ظ
نصب علائم و تجهیزات ایمنی در حوزه استحفاظی
فارس 1398/6/3 مهلت دار
14:12 ب.ظ
ریزش برداری و پاکسازی
فارس 1398/6/3 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم جاده ای و گاردریل سطح استان
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:41 ب.ظ
احداث رادیه و برید پل نهر
مازندران 1398/6/2 مهلت دار
15:22 ب.ظ
تهیه و نصب مسیر نمای کامپوزیت
کرمانشاه 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
13:14 ب.ظ
خرید گاردریل با کلیه متعلقات نصب
کردستان 1398/6/2 مهلت دار
13:05 ب.ظ
تهیه حفاظ فلزی و جانبی راه  جهت ایمن سازی
البرز 1398/6/2 مهلت دار
13:03 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظ بتنی و میانی راه نیوجرسی
البرز 1398/6/2 مهلت دار
12:56 ب.ظ
رفع لغزندگی رویه راههای سطح استان
البرز 1398/6/2 مهلت دار
12:54 ب.ظ
پروژه ها شامل : تعریض و بهسازی محور
فارس 1398/6/2 مهلت دار
12:35 ب.ظ
ایمن سازی و نگهداری محور
خراسان رضوي 1398/6/2 مهلت دار
10:22 ق.ظ
مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
18:15 ب.ظ
نصب و تعمیر گاردریل
گلستان 1398/5/31 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
نصب رفلکتور و ساتوانه مخروطی
خراسان شمالي 1398/5/31 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
1398/05/30
15:15 ب.ظ
درخواست نگهداری محورهای مواصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز
آذربايجان غربي 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
تعمیر تابلوهای اطلاعاتی ریلی و نصب شیرگ 7 ساله
مركزي 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
احرای شیار لرزاننده محورهای مواصلاتی شمال استان
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده ایمن سازی با تابلو و علائم
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده نقاط حادثه خیر حوزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اصلاحات زودبازده ایمن سازی با شیار لرزاننده نقاط حادثه خیز
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تهیه نصب تابلو و علائم ایمنی در
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علائم ایمنی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی در
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علائم ایمنی شهرستان بدره
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علائم ایمنی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی در
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
تهیه ونصب تابلو و علائم ایمنی شهرستان
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:32 ب.ظ
انجام 14 ردیف پروژه خط کشی و نصب سرعت کاه
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:53 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی زرین اباد
ايلام 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
اجرای شیار لرزاننده رامبل در راههای شریانی بوشهر
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه استحفاظی
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
تنقیه و احداث رادیه و برید و تعمیران ابروها سطح حوزه استحفاظی
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
نصب رفلکتور و استوانه مخرطی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
تهیه و اجرای نیوجرسی محور
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
تهیه و اجرای نیوجرسی محور
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تهیه پایه و نصب تابلو اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی و مسیر نما
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته