1397/11/30
14:24 ب.ظ
پاک کردن خطوط ترافیکی جاده ها
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
12:38 ب.ظ
عملیات راهداری شهرستان های
ايلام 1397/11/30 مهلت دار
12:37 ب.ظ
عملیات راهداری شهرستان های
ايلام 1397/11/30 مهلت دار
11:50 ق.ظ
پاک کردن خطوط ترافیکی سطح جاده های
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
11:14 ق.ظ
11:10 ق.ظ
حفاظ بتنی درجا با کاشت ارماتور در دال و قرنیز در محورهای
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
11:06 ق.ظ
تهیه نصب تعمیرات گاردریل حوزه استان
مركزي 1397/11/30 مهلت دار
10:50 ق.ظ
خرید ساخت حمل و نصب تابلوی راهنمای مجتمع های خدماتی
گلستان 1397/11/30 مهلت دار
09:34 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
08:42 ق.ظ
تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی در محور ازادراه
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:47 ب.ظ
پاک کردن خطوط ترافیکی سطح جاده های استان
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
18:46 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب تابلوی راهنمای مجتمع های خدماتی و
گلستان 1397/11/29 مهلت دار
18:11 ب.ظ
اجرا حفاظ بتنی یکطرفه و ناحیه انتقالی بروی پل ها در محور
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
18:11 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی میانه و حاشیه راههای اصلی و فرعی
فارس 1397/11/29 مهلت دار
17:46 ب.ظ
عملیات نصب تعمیر و نگهداری گادریل و متعلقات
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
16:31 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 مهلت دار
15:28 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع های خدماتی رفاهی
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
12:26 ب.ظ
اجرای ایمن سازی فیزیکی 32 باب مدرسه حاشیه راههای استان
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:54 ق.ظ
08:51 ق.ظ
تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی مفصلی )در محور ازاد راه
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
17:57 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پلها
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح ویژه کابران اسیب
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
14:36 ب.ظ
تعمیر تابلوهای اطلاعاتی ریلی و نصب شبرنگ 7 ساله
مركزي 1397/11/28 مهلت دار
14:18 ب.ظ
اجرای روکش اسفالت و نصب تابلو علائم
همدان 1397/11/28 مهلت دار
14:04 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مجتمع های
لرستان 1397/11/28 مهلت دار
10:16 ق.ظ
اجرای علائم اخطاری انتظامی حوزه شهرستانهای غربی استان
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
انتظامی حوزه شهرستانهای جنوبی استان فارس
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
ایمن سازی و نگهداری منطقه
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
09:55 ق.ظ
بالا کشیدن و دراوردن  گاردریل به همراه پایه و متعلقات و
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:54 ق.ظ
تهیه و اجرای باکس و دیوار بتنی شهرستانهای
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:35 ب.ظ
طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و طرح
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
19:33 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی در محدوده مدارس حاشیه
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
13:50 ب.ظ
نصب باکس بتنی کیلومتر 1330
کرمان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
ایمن سازی و نگهداری منطقه سه
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
11:10 ق.ظ
تعمیر و تنقیه آبروهای سطح استان
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
11:06 ق.ظ
ایمن سازی محور امام زاده اسماعیل
فارس 1397/11/27 مهلت دار
11:05 ق.ظ
پروژه ایمن سازی محور
فارس 1397/11/27 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر
فارس 1397/11/27 مهلت دار
10:38 ق.ظ
تهیه و نصب تجهیزات ایمنی اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی سطح ناحیه
خراسان رضوي 1397/11/27 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تهیه و نصب تابلوهای فسفری
ايلام 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
08:58 ق.ظ
واگذاری پروژه در 3 ردیف شامل : 1- اجرای بلوار تک لبه خروجی شهر
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:25 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی محور روستایی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو اطلاعاتی مجتمع خدمات رفاهی
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
ایمن سازی و اجرای روسازی بلوکی پلیس
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
ایمن سازی نقاط پرتصادف توسط تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
08:56 ق.ظ
ایمن سازی و نگهداری منطقه 1 و2 استان
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار