1398/03/04
19:35 ب.ظ
رولینگ گاردریل های اسیب دیده
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
19:07 ب.ظ
ارتقای حفاظ ایمنی گاردریل محور
مازندران 1398/3/2 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
عملیات راهداری و نگهداری راههای شرق استان -
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
14:10 ب.ظ
تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
13:12 ب.ظ
عملیات ایمنی سازی پروژه قطعه سوم بزرگراه
آذربايجان شرقي 1398/3/2 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
نصب پانل دروازه ای در ورودی غربی شهر
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
09:37 ق.ظ
لکه گیری راههای حوزه استحفاظی
قم 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
درزگیری سرد راههای حوزه استحفاظی
قم 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
نصب علائم اندیکا
نصب علائم اندیکا... راه و ترابری
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:56 ب.ظ
رولینگ گاردریل های اسیب دیده
اردبيل 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
عملیات راهداری راههای اصلی و فرعی و روستایی استان
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
14:51 ب.ظ
خرید و ساخت حفاظ نرده و گاردریل پل روگذر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:18 ب.ظ
احداث تابلوهای راهنمایی مجتمع های خدماتی بین راهی
گيلان 1398/3/1 مهلت دار
10:47 ق.ظ
تهیه نصب و تعمیر حفاظهای فلزی محورهای شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
واگذاری تعدای پروژه لکه گیری و روکش های اسفالت  و ساماندهی
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
14:38 ب.ظ
ایمن سازی و اصلاح علائم محور
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
13:32 ب.ظ
تهیه و اجرای حفاظ ایمنی راه در ازادراه
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
10:01 ق.ظ
پروژه نصب سرعت کاه در مناطق 1 تا 6
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:16 ق.ظ
ایمن سازی ترافیکی محور
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:06 ق.ظ
ایمن سازی و اصلاح علائم محور
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
15:06 ب.ظ
احداث  تابلوهای راهنمایی رانندگی مجتمع های خدمات بین راهی
گيلان 1398/2/30 مهلت دار
13:09 ب.ظ
ارتقای حفاظ ایمنی محور
مازندران 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
نصب پانل دروازه ای در ورودی غربی سمنان
سمنان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
احداث تابلوهای راهنمای مجتمع های خدماتی بین راه
گيلان 1398/2/30 مهلت دار
09:07 ق.ظ
ایمن سازی و اصلاح علائم محور
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
08:07 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی  2 دستگاه تابلو ترافیک نما بر خط ازادراه
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تابلوهای  3 مجتمع خدماتی رفاهی
خوزستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:15 ب.ظ
ایمن سازی پارکینگ و احداث روشنایی صدخرومحور سبزوار
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
لکه گیری و درزگیری راههای حوزه استحفاظی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
پروژه ایمن سازی محدوده روستای پهنه
همدان 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده پل های بزرگ شهرستان های
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس یک
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
11:04 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دو دستگاه ترافیک نما
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
به کارگیری پیمانکار جهت نصب علائم و تجهیزات
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
تعمیرات اساسی جزئی نگهداری و بازسازی و بازسازی ابروها و
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علائم شمال و جنوب استان و
آذربايجان غربي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:48 ب.ظ
نگهداری راههای عشایری شهرستان
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
11:54 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 6 ردیف شامل : 1- اصلاح قوس
فارس 1398/2/28 مهلت دار
11:30 ق.ظ
09:50 ق.ظ
1398/02/27
08:24 ق.ظ
تهیه و نصب و تعمیر گاردریل در سطح محورهای استان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علائم-
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
تهیه و نصب تابلو علام جنوب استان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
تهیه ونصب تابلو علائم شمال استان
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته