1397/11/29
08:24 ق.ظ
1397/11/28
10:06 ق.ظ
خرید خط کشی سرد محور
فارس 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/25
11:31 ق.ظ
تهیه و اجرای رنگ گرم و شرد ترافیکی و رنگ دو جزئی جهت خط کشی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
14:56 ب.ظ
خط کشی گرم ازادراه
خط کشی گرم ازادراه... راه و ترابری
گيلان 1397/11/24 مهلت دار
14:54 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 مهلت دار
14:54 ب.ظ
عملیات تهیه و اجرای رنگ گرم  ترافیکی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
16:50 ب.ظ
واگذاری پروژه خط کشی سرد
گيلان 1397/11/23 مهلت دار
16:47 ب.ظ
واگذاری پروژه خط کشی گرم ازاد راه
گيلان 1397/11/23 مهلت دار
12:24 ب.ظ
رنگ امیزی تقاطع غیر همسطح احمدی و
بوشهر 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خط کشی محورهای بین شهری و روستایی شمال و جنوب استان
کردستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:14 ب.ظ
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
خط کشی محور های بین شهری و روستایی جنوب استان
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
خط کشی محورهای بین شهری و روستایی شمال استان
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید و اجرای خط سرد در راههای روستایی
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:55 ب.ظ
رنگ امیزی کامل خطوط عابر پیاده و سرعت
چهارمحال بختياري 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
خرید و اجرای خط سرد راههای اصلی فرعی روستایی منطقه 2
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:33 ب.ظ
14:28 ب.ظ
انجام 6 ردیف پروژه شامل: درزگیری رویه های اسفالتی و اجرای اسفالت اساسی
آذربايجان شرقي 1397/11/16 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
تهیه و اجرای رنگ دو جزئی و خط کشی محوری
قزوين 1397/11/16 مهلت دار
1397/11/15
1397/11/14
16:35 ب.ظ
خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای روستای استان
گلستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:45 ب.ظ
عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
12:33 ب.ظ
خرید خط سرد ترافیکی محورهای
فارس 1397/11/11 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید خط سرد ترافیکی محورهای غربی استان
فارس 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
خط کشی راههای استان -
ايلام 1397/11/11 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
خط کشی راههای استان
ايلام 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
20:11 ب.ظ
17:28 ب.ظ
تهیه مصالح واجرای  خط کشی  با رنگ سرد ترافیکی و روکشهای
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی راه های حوزه
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید خدمات خط کشی و تجهیزات ایمنی
خراسان رضوي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:58 ب.ظ
اجرای هاشور نقاط پر تصادف استان
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
اجرای خطکشی مقطع و متناوب و متصل و مداوم در معابر سطح شهر
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:59 ب.ظ
اجرای خط کشی بخشی از معابر شهرک های صنعتی شماره
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:28 ب.ظ
اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سرد ترافیکی به
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
اجرای خط کشی نقاط اولویت دار
مركزي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:32 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راههای اصلی شریانی جنوب استان
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی راهای اصلی شریانی شمال استان
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
واگذاری پروژه ها 4 ردیف شامل : 1- خط سرد ترافیکی راههای اصلی
آذربايجان غربي 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
اجرای عملیات خط کشی طولی با رنگ سرد ترافیکی عرض 15 سانت
گلستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
1397/11/04
09:35 ق.ظ
خط کشی با رنگ گرم ترافیکی
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
13:17 ب.ظ
10:57 ق.ظ
خرید خط ترافیکی با رنگ سرد
هرمزگان 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
خرید خط ترافیکی با رنگ سرد
هرمزگان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
1397/11/01
16:45 ب.ظ
انجام چهار ردیف پروژه شامل : 1- اصلاح هندسی
آذربايجان شرقي 1397/11/1 اعلام نشده