1398/09/20
18:27 ب.ظ
خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای روستایی و راههای اصلی استان
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
07:38 ق.ظ
عملیات خط کشی معابر از نوع خط کشی سرد محوری ممتد و
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:44 ب.ظ
18:36 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد راههای حوزه استان
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی سرد راهها
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد راههای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد راههای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 مهلت دار
10:46 ق.ظ
تهیه و خرید رنگ و رنگ امیزی سرعتگیر
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:27 ب.ظ
اجرای 200/000 مترمربع عملیات خط کشی سطوح پروازی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
13:24 ب.ظ
اجرای 200/000 مترمربع عملیات خط کشی پروازی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
13:47 ب.ظ
عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی ها وعلائم افقی ترافیکی
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
پروژه ها شامل : زیرسازی محور حاجی
گلستان 1398/9/17 مهلت دار
10:17 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : عملیات تکمیلی دوربرگردان
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
اجرای خط کشی حوزه استان
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی ازادراه
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:43 ب.ظ
پروژه ها شامل : زیرسازی محور حاجی
گلستان 1398/9/16 مهلت دار
13:34 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد راه های
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خط کشی سرد راههای
خط کشی سرد راههای... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
16:11 ب.ظ
خط کشی سرد راهها
خط کشی سرد راهها... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
خط کشی سرد راههای شمال و شرق استان
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
اجرای خط کشی سرد راههای شمال و شرق در حوزه استحفاظی
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
1398/09/13
19:19 ب.ظ
خط کشی خیابانهای سطح شهر با رنگ دو جزیی با دستگاه رنگ پاش
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:58 ب.ظ
تهیه مصالح و خط کشی منقطع و متناوب متصل و
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
انجام پروژه های» احداث منبع اب بتنی پارک امیر کبیر
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
09:52 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : نصب 40 عد باکس ابشیرین شهرستان
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:59 ب.ظ
انجام خط کشی طولی خیابان های سطح شهر کامیاران به متراژ 5000 متر
کردستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
12:59 ب.ظ
خط کشی تعدادی از معابر سطح
کردستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خط کشی راههای اصلی استان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:11 ب.ظ
خط کشی تعدادی از معابر سطح منطقه 2
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خیابان کشی خیابان های داخلی شهرک صنعتی
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:29 ق.ظ
انجام عملیات خط کشی خیابانها نمایشگاه بین المللی
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:07 ب.ظ
اجرای خط کشی قطعات 3و4 محور
آذربايجان غربي 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
اجرای خط کشی تعدادی از معابر سطح منطقه
کردستان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:04 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
14:01 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:41 ب.ظ
خط کشی کف محوطه اشیانه ها و داخل اشیانه یک و اشیانه ایرباس
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
خط کشی معابر شهر
خط کشی معابر شهر... راه و ترابری
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:04 ب.ظ
امور حمل و نقل رفت  روب و جمع اوری مکانیزه پسماند
تهران 1398/8/23 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
پروژه اجرا و تعمیرات نرده کشی جهت ایمن سازی
آذربايجان شرقي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:34 ب.ظ
خرید خط سرد اکریلیکی فام سفید یا زرد محورهای جنوبی استان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
خرید خط سرد
خرید خط سرد... راه و ترابری
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
خرید خط سرد اکریلیکی فام سفید یازرد محورهای غربی و شرقی استان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
1398/08/21
15:24 ب.ظ
خط کشی معابر شهر
خط کشی معابر شهر... راه و ترابری
بوشهر 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
خرید خط سرد ترافیکی اکریلیکی فام سفید یا زرد محورهای
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
خط کشی معابر شهر
خط کشی معابر شهر... راه و ترابری
بوشهر 1398/8/21 تاریخ گذشته