1398/05/28
13:12 ب.ظ
خط کشی عرضی خیابانهای سطح شهر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خط کشی طولی خیابان های سطح شهر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
10:29 ق.ظ
رنگ امیزی  خطوط عابر پیاده
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:32 ب.ظ
انجام 14 ردیف پروژه خط کشی و نصب سرعت کاه
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:15 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی شهرستانهای
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
13:15 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی شهرستان های
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
11:41 ق.ظ
تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ دوجزئی ترافیکی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
07:51 ق.ظ
تهیه مصالح و خطکشی محوری با رنگ دوجزئی ترافیکی
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
13:43 ب.ظ
تهیه ونصب تابلوها و علائم ایمنی و اجرای عملیات
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خط کشی طولی و عرضی خیابانهای سطح شهر
تهران 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
13:17 ب.ظ
خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/19
14:11 ب.ظ
مرمت و بهسازی انهار و جداول  بزرگراه های لشگری
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
09:55 ق.ظ
رنگ امیزی خطوط عابر پیاده سرعت کاها و معابر شهری
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:48 ب.ظ
بخشی از خط کشی محوریهای استان
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
انواع خط کشی طولی و عرضی رنگ سرد ترافیکی- رنگ دوجزئی
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:12 ب.ظ
پروژه ها خط کشی معبر سطح منطقه - اصلاح هندسی مناسب سازی و تکمیل
تهران 1398/5/15 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی سرد  ترافیکی مسیرهای منتهی به مرزهای
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:57 ب.ظ
اصلاح و افزایش طول عرشه
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی سرد ترافیکی و گلاسبید حوزه جنوب استان
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:01 ب.ظ
اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای استان
همدان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تهیه و ارجای دو جزئی بلوک عابر و خط نوشته های ترافیکی و هاشور
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
اجرای عملیات خط کشی سرد ترافیکی در محورهای حوزه استان
همدان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:50 ب.ظ
اجرای خط کشی رنگ سرد ترافیکی
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
خط کشی معابرو محاوط فرودگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
08:30 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی محوری شبکه معابر و میادین سطح شهر
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
14:49 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی سرد
بوشهر 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خط کشی راههای استان
ايلام 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خط کشی راههای استا ایلام
ايلام 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:38 ق.ظ
خط کشی معابر فرودگاه یاسوج
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
پروژه های تهیه و نصب علائم تجهیزات ایمنی حوزه استحفاظی
بوشهر 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:33 ب.ظ
تهیه و اجرایی خط کشی سرد ترافیکی به طول 824 کیلومتر خط مفید
زنجان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
07:48 ق.ظ
خرید رنگ سرد و تهیه علائم درزگیری لکه گیری و روکش اسفالت
اردبيل 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:20 ب.ظ
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی دستمزدی
اردبيل 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:18 ق.ظ
خرید و اجرای خط کشی راههای حوزه استان
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
07:51 ق.ظ
تهیه مصالح و خط کشی محوری با رنگ دو جزئی ترافیکی
خراسان رضوي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:48 ق.ظ
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
اردبيل 1398/4/30 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده - جدولگذاری در کمربندی 45 متری ضلع جنوبغربی
آذربايجان غربي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:50 ب.ظ
09:25 ق.ظ
تهیه و اجرای خط کشی طولی با رنگ سرد تک جزئی
قزوين 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:45 ب.ظ
اجرای خط کشی محوری شریانهای اصلی و معابر عمومی
کرمان 1398/4/27 اعلام نشده