1398/05/28
13:23 ب.ظ
lathemachine & milling machine
lathemachine & milling machine... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
خرید  LEVEL SWITCH
خرید LEVEL SWITCH... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خرید LINER HANGER 57
خرید LINER HANGER 57... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
08:17 ق.ظ
ساخت و تحویل explosion proof locai lighting panel
تهران 1398/5/28 مهلت دار
07:34 ق.ظ
TRIMCOOLER
TRIMCOOLER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:32 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به P/F ELMAGO MOD 6032 EDDY CURRENT BRAKE
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
تامین  P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS
تامین P/F CAS COMPRESSOR SIEMENS... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
09:37 ق.ظ
خرید  wellhead & christmas tree eouipment
خرید wellhead & christmas tree eouipment... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خریدliner hahger 5 -7
خریدliner hahger 5 -7... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:09 ق.ظ
خرید TUBE BUNSLE
خرید TUBE BUNSLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
خرید قطعات  national drawworks
خرید قطعات national drawworks... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید 600 تن
خرید 600 تن... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/27 مهلت دار
07:49 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2
خرید قطعات مربوط به TUBING PIPES 5-1/2... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
13:24 ب.ظ
خرید SCANINER IGNITON BOARD
خرید SCANINER IGNITON BOARD... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
خرید قطعات duck
خرید قطعات duck... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
تامین قطعات تفکیک گرهای پارسی کلاستر
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
ادوات اوتیس بیکری ux
ادوات اوتیس بیکری ux... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 مهلت دار
09:38 ق.ظ
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE
خرید ESO E- CARD MOOR PROSAFE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
تامین  FLEXIBLE HOSE
تامین FLEXIBLE HOSE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
07:47 ق.ظ
تامین expander و ابزار الات
تامین expander و ابزار الات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:32 ق.ظ
خرید LEAN MEG FEED FILTER
خرید LEAN MEG FEED FILTER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
خرید TUBE BUNDLE
خرید TUBE BUNDLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
12:47 ب.ظ
خرید قطعات AIR BOWER
خرید قطعات AIR BOWER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/23 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
خرید قطعات تفکیک گرهای پارسی کلاستر
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
خرید PARTS FOR MUDMLXERMODEL 90-
خرید PARTS FOR MUDMLXERMODEL 90-... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/23 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
خرید قطعات duke
خرید قطعات duke... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
خرید  esd e- card پالایشگاه دوم مجتمع
بوشهر 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
18:53 ب.ظ
خرید 4000 علمک روکار عایق شده توسط پوشش پلی پورتال
لرستان 1398/5/22 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
خرید 10000 عدد  تی سرویس 3/4
خرید 10000 عدد تی سرویس 3/4... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/22 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
خرید اتصالات و  tube seal , flange , endress+hauser , twp penumatic torque multiplies mode
هرمزگان 1398/5/22 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
خرید و راه اندازی یک نیم باس کامل
ايلام 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
08:52 ق.ظ
خرید مربوط به casing pipes 7in
خرید مربوط به casing pipes 7in... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
13:14 ب.ظ
پروژه ها شامل: (ماده شیمیایی دی متیل دی سولفید DMDS )- (FLANGES)
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
خرید قطعات DUCK
خرید قطعات DUCK... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/19 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
خرید قطعات مربوطه به COILED TUBING REEL SIZE
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به CASING & TUBING PIPES
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
قطعات  LINER PIPES 5 اینچ
قطعات LINER PIPES 5 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
11:20 ق.ظ
تامین 2 دستگاه مبدل  surface condenser
تامین 2 دستگاه مبدل surface condenser... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:47 ب.ظ
12:02 ب.ظ
FUCHS
FUCHS... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/16 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید تعدادی برونسپاری ساخت قطعات کنترل ولو در 5 ردیف
اصفهان 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
13:15 ب.ظ
خرید اتصالات (TUBE SEAL)- ( FLANGE ) -( P/F ENDRESS HAUSER )-( TUBE SEAL )
هرمزگان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
13:13 ب.ظ
تامین کسری اقلام کارتهای I/O پالایشگاه
هرمزگان 1398/5/14 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
تامین کسری اقلام کارتهای I/O پالایشگاه
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
خرید اقلام عمومی و یدکی ایستگاه های گاز
مازندران 1398/5/14 مهلت دار
08:28 ق.ظ
خرید فیلتر اسکرابر
خرید فیلتر اسکرابر... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:08 ب.ظ
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد
ضامن سیلندر توتال 2000 عدد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته