1398/09/20
19:55 ب.ظ
پروژه ها شامل : (مواد شیمیایی زیست کش  واحد RO پودر رنگ قرمز بنزین )
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
خرید دستگاه تنش زدایی و عملیات حرارتی
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید MASONEILAN
خرید MASONEILAN... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
ساخت shell , channel
ساخت shell , channel... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
خرید 30 دستگاه ایستگاه
خرید 30 دستگاه ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/20 مهلت دار
08:55 ق.ظ
خرید قطعات  HYDRAIL ANNULAR BOP - پکینگ المنت
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 1 دستگاه ایستگاه محلی سوخت گاز
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
12:01 ب.ظ
تامین کسری اقلام لفاف الومینیومی و تجهیزات جانبی پالایشگاه میعانات گازی ست
هرمزگان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
10:36 ق.ظ
تامین LINE PIPE 5L GRADE B SEAMLESS SQUARE ENDS BLACK
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
13:50 ب.ظ
خرید دستگاه تنش زدایی و عملیات حرارتی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
13:49 ب.ظ
خرید لوازم جانبی TS MITSUBISHI
خرید لوازم جانبی TS MITSUBISHI... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
10:26 ق.ظ
خرید air filter rfgulator
خرید air filter rfgulator... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/17 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
EDDT CURRENT BRAKE BAVLOR
EDDT CURRENT BRAKE BAVLOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
09:32 ق.ظ
خرید قطعات تفنگ های فشار قوی
خرید قطعات تفنگ های فشار قوی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
09:30 ق.ظ
خرید 30 دستگاه ایستگاه 98-99
خرید 30 دستگاه ایستگاه 98-99... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:34 ب.ظ
خرید varco top drive
خرید varco top drive... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
خرید 10/000 تیوب افکت ابسازی
خرید 10/000 تیوب افکت ابسازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
13:20 ب.ظ
خرید قطعات  GAS COMPRESSOR SUMY
خرید قطعات GAS COMPRESSOR SUMY... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/16 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
1398/09/14
10:25 ق.ظ
خرید 2055 کیسه اقلام گل حفاری
خرید 2055 کیسه اقلام گل حفاری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/14 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
infineon electrical devices power block thyristor modules
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
خرید قطعات releeco relay aux , socket , miniature , relay , relay base
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
15:05 ب.ظ
قطعات یدکی ROW SERVE
قطعات یدکی ROW SERVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/13 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
خرید لوازم جانبی TS MITSUBISHI
خرید لوازم جانبی TS MITSUBISHI... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
13:43 ب.ظ
خرید قطعات GAS  COMPRESSOR SUMY
خرید قطعات GAS COMPRESSOR SUMY... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
خرید قطعات GAS  COMPRESSOR SUMY
خرید قطعات GAS COMPRESSOR SUMY... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/13 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
خرید p/f wika
خرید p/f wika... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/13 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
خرید 5 مجموعه تجهیزات سرچاهی ah5000 با خدمات نصب مورد نیاز عملیات حفاری
تهران 1398/9/13 مهلت دار
09:52 ق.ظ
ساخت  1 دستگاه MARINE BREAKAWAY COUPLING مدل FLIP-FLAP
تهران 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
12:34 ب.ظ
خرید ( SPIRAX SARCO)- ( پرینتر صنعتی برای خطوط بسته بندی )
خوزستان 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/11
10:02 ق.ظ
ساخت یک دستگاه  MARINE BREAKAWAY COUPLING
ساخت یک دستگاه MARINE BREAKAWAY COUPLING... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
15:06 ب.ظ
اقلام کل حفاری
اقلام کل حفاری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/10 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
قطعات یدکی ROW SERVE
قطعات یدکی ROW SERVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/10 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
خدمات خرید اقلام تکمیل پروژه گازرسانی به فاز یک
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید p/f air intake camfilfarr
خرید p/f air intake camfilfarr... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/10 مهلت دار
1398/09/09
11:24 ق.ظ
تامین PRESSURE AND TEMP ERATURE MEMORY GUAGE
تامین PRESSURE AND TEMP ERATURE MEMORY GUAGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/9 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
وینچ دستگاه سایدیوم D8 - پمپ هیدرولیک تغذیه کننده وینچ
خوزستان 1398/9/9 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
خرید p/f dresser raND
خرید p/f dresser raND... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/9 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
خرید 10/000 عدد تیوب اتکت ابسازی
خرید 10/000 عدد تیوب اتکت ابسازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:56 ب.ظ
قطعات یدکی انتقال دهنده
قطعات یدکی انتقال دهنده... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/7 مهلت دار
1398/09/07
17:57 ب.ظ
خرید KOOMEY AIR ELECTRIC ACCUMULATOR
خرید KOOMEY AIR ELECTRIC ACCUMULATOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
17:56 ب.ظ
wellhead & christmas tree equipment for naft shahr wells 3000 psi
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
17:53 ب.ظ
خرید DODGE FLANGE BEARING
خرید DODGE FLANGE BEARING... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/6 اعلام نشده
17:53 ب.ظ
خرید قطعات air hoist 5cyl ingo - rand
خرید قطعات air hoist 5cyl ingo - rand... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
17:45 ب.ظ
تامنی 680/000 کیلو گرم رول فیلم
تامنی 680/000 کیلو گرم رول فیلم... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
خرید AND 13 3/8 CASING PIPES PUP GOINTS COUPLIGS
خرید AND 13 3/8 CASING PIPES PUP GOINTS COUPLIGS... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده