1398/02/30
18:30 ب.ظ
احداث پل روستای حاجی اباد
مركزي 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
احداث پل عابر پیاده مکانیزه خیابان جی مقابل تامین اجتماعی
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
13:01 ب.ظ
پروژه تکمیل پل روگذر شهرک فلز کاران
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
انجام سه ردیف پروژه شامل : احداث پل 10 دهانه 5 متری
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
09:26 ق.ظ
تعمیرات پل هوایی عابر پیاده خسرو شریف آباد
تهران 1398/2/30 مهلت دار
09:26 ق.ظ
تعمیرات پل هوایی عابر پیاده
تهران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
18:29 ب.ظ
تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه فنی خسارت
زنجان 1398/2/29 مهلت دار
18:13 ب.ظ
تعمیر دو دستگاه پل دالی در محور روستایی کالو
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
14:20 ب.ظ
اجرای فونداسیونهای بتنی پلهای محور
کرمان 1398/2/29 مهلت دار
11:10 ق.ظ
احداث پل راه روستایی
گيلان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:49 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 5 ردیف شامل : 1- عملیات احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1398/2/28 اعلام نشده
19:15 ب.ظ
تعمیرات درز انبساط پل موند قدیم
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تعمیرات اساسی پلهای شهرستان
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
تعمیرات اساسی پلهای شهرستان های
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
12:45 ب.ظ
اجرای ترمیم زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و اسفالت محور
گلستان 1398/2/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
عملیات احداث پل
عملیات احداث پل... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/2/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
عملیات احداث پل انتفاضه
آذربايجان غربي 1398/2/28 مهلت دار
09:50 ق.ظ
1398/02/27
08:33 ق.ظ
اجرای پل
اجرای پل... راه و ترابری
مازندران 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
اجرای پل روستایی
اجرای پل روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تکمیل پل
تکمیل پل... راه و ترابری
مازندران 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
تعمیرات پایه ها و ابشستگی پل
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:14 ب.ظ
تعمیر دو دستگاه پل دالی در محور روستایی کالو
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
انجام 5 پروژه: تعمیر و مرمت پلهای
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
09:33 ق.ظ
خرید یک دستگاه پل عابر پیاده فلزی
اصفهان 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه فنی خسارت
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:17 ب.ظ
تعمیر و مرمت پلها
تعمیر و مرمت پلها... راه و ترابری
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه مصالح و نصب  درز الاستومتری پل روگذر شهرک صنعتی شهاب
قم 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
احداث پل رودخانه
احداث پل رودخانه... راه و ترابری
هرمزگان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:26 ب.ظ
تعریض پل
تعریض پل... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بهسازی نوع  2 پل روستای ب
کردستان 1398/2/23 مهلت دار
12:10 ب.ظ
تکمیل روگذر شهرک
تکمیل روگذر شهرک... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/2/23 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
مقاوم سازی بخش قدیمی عرشه پل
آذربايجان شرقي 1398/2/23 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
تعمیرات اساسی پل بزرگ بست
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:10 ب.ظ
تعمیرات پل هوایی عابر پیاده
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
پروژه تعمیرات پل هوایی عابر پیاده
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
شاسی کشی عرشه پل با قوطی 7*7 ورق پانچدار همراه با
آذربايجان غربي 1398/2/22 مهلت دار
12:53 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی هدایت اب
آذربايجان شرقي 1398/2/22 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
اجرای درواسیون های بتنی پلهای محور
کرمان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
15:12 ب.ظ
تعمیرات پل
تعمیرات پل... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
11:19 ق.ظ
پل فلزی طول 24  مترو عرض 40 سانت جهت شهرک صنعتی
قم 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:04 ق.ظ
پروژه احداث پل راه روستایی
گيلان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:26 ب.ظ
ترمیم و مرمت پل روستایی غفاربهی
آذربايجان غربي 1398/2/19 تاریخ گذشته