1398/05/28
19:43 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
طرح تبادل رمپ شمالغربی پل کابلی -- اسفالت اساسی دستی -- تکمیل سالن سیم تریلی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
احداث پل فلزی عابر پیاده
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
اجرای درواسیون های بتنی پلهای محور
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
احداث عرشه پل روگذر کمربندی شرقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:55 ب.ظ
تکمیل احداث پلهای رودخانه
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
12:33 ب.ظ
مقاوم سازی و ساخت دو دستگاه دستک پل و انجام کارهای
گلستان 1398/5/28 مهلت دار
12:14 ب.ظ
12:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات تقویت پل شهیدان
فارس 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:28 ب.ظ
پروژه رفع ابشستگی پل سرخدشت بخش بهنمیر شهرستان
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
18:12 ب.ظ
احداث پلهای رودخانه
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
13:59 ب.ظ
پروژه ها شامل : عملیات طراحی اصلاح هندسی و احداث پهلوگاه و
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:08 ب.ظ
احداث پل
احداث پل... راه و ترابری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
10:27 ق.ظ
احداث پل
احداث پل... راه و ترابری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
08:16 ق.ظ
پروژه ها شامل : احداث پل دهانه 10 متری کالوس - تعمیر و بازسازی و جبران خسارت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
13:14 ب.ظ
عملیات اجرایی راهسازی و پل سازی بلوار علی تبار
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
12:33 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل روعان محور
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
پروژه ها شامل : تعویض و بهسازی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
11:42 ق.ظ
بهسازی پل بلسک
بهسازی پل بلسک... راه و ترابری
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اجرای درواسیون های بتی پلهای محور
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
09:47 ق.ظ
احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه راه اهن
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
09:41 ق.ظ
انجام عملیات احداث پل عابر پیاده تندرستی
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
07:43 ق.ظ
احداث پل دهانه 10 متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:13 ق.ظ
احداث پل ابر رو دهانه 5 متری
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:51 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
دمونتاژ و برچیدن پل فلزی خرپایی مرزی سرخس
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تعمیر . اجرای درزهای انبساط پلیمری پلهای بزرگ راههای شریانی سطح استان
خراسان جنوبي 1398/5/23 مهلت دار
18:14 ب.ظ
احداث پل دهانه 10 متری کالوس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل بادوک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی پلهای خان احمد گشتاسب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تعمیرات اساسی پلهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
احداث پل های قطعه دوم
کرمان 1398/5/23 مهلت دار
13:27 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر قرنیز پلهای بزرگ محورهای
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
رفع ابشستگی پل سرخدشت بخش بهنمیر
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تکمیل تقاطع غیر همسطح 3 راه
گلستان 1398/5/23 مهلت دار
10:00 ق.ظ
تخریب و احداث سرشمع و کوله بدون دسترسی
مازندران 1398/5/23 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
اجرای یک دستگاه  پل دو دهنه جهت راه ارتباطی
فارس 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
18:21 ب.ظ
تعمیر اجرای درزهای انبساط ماستیک پلهای
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
ساخت و نصب یک دهنه پل فلزی به عرض 1.2 متر و طول 20 متر و ارتفاع 1.5 متر
آذربايجان شرقي 1398/5/22 مهلت دار
12:58 ب.ظ
فاز دوم تعریض پل
فاز دوم تعریض پل... راه و ترابری
تهران 1398/5/22 مهلت دار
09:56 ق.ظ
اصلاح  درزهای انبساطی پل روگذر شهید چمران
اصفهان 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
19:41 ب.ظ
تعریض پل
تعریض پل... راه و ترابری
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
اجرای درز انبساط و مرمت اساسی باند برگشت
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل مارالان کنارگذر جنوبی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
اجرای تقاطع غیر هم سطح پل روگذر  شهرک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
عملیات اجرایی راهسازی و پل سازی بلوار علی تبار
اصفهان 1398/5/20 مهلت دار
12:23 ب.ظ
تعمیر و اجرای درزهای انبساط پلیمری پلهای بزرگ راههای شریانی حوزه استان
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
اجرای عملیات ارماتوربندی قالب بندی بتن ریزی سگمنت سه پروژه
فارس 1398/5/20 اعلام نشده