1398/09/21
18:31 ب.ظ
تعریض و تکمیل پل کاسگر
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
15:00 ب.ظ
احداث و تکمیل پل پارسی
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
14:55 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به پل
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
12:17 ب.ظ
احداث پل عابر پیاده کیلومتر60 محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
11:04 ق.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:21 ب.ظ
عملیات نصب المان های سازه ای پل موقت گاومیشان
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
18:43 ب.ظ
تعمیر و اجرای درز انبساط پلها در راههای استان
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
18:31 ب.ظ
احداث پل باکسی
احداث پل باکسی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
15:33 ب.ظ
احداث پل ورودی شهر
احداث پل ورودی شهر... راه و ترابری
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
13:36 ب.ظ
تهیه و اجرای یک دستگاه روباه پرونده
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
12:26 ب.ظ
تکمیل احداث پل کمر به گاو
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
11:06 ق.ظ
کف چینی با مصالح سنگ و ملات نسبت 3به1 و دیوار با بتن عیار 350
فارس 1398/9/20 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پروژه جدول گذاری و احداث دو دهنه پل عرضی لاین
ايلام 1398/9/20 مهلت دار
09:57 ق.ظ
احداث پل روستایی
احداث پل روستایی... راه و ترابری
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
09:53 ق.ظ
احداث پل
احداث پل... راه و ترابری
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:57 ب.ظ
اجرای دو دهانه پل 4 متری
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:22 ب.ظ
بازسازی پل گرجی سرا
مازندران 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
اجرای دهانه دوم زیرگذر ایستگاه راه اهن باتری
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
اجرای دهانه دوم زیرگذر ایستگاه راه اهن باتری
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
اجرای پل عابر پیاده فوسی کابلی
خراسان جنوبي 1398/9/19 مهلت دار
13:03 ب.ظ
عملیات تنقیه پلهای محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/19 مهلت دار
11:53 ق.ظ
تکمیل احداث پل
تکمیل احداث پل... راه و ترابری
اردبيل 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:07 ب.ظ
عملیات تکمیلی احداث پل دوم
کرمان 1398/9/18 مهلت دار
13:44 ب.ظ
تعمیرات اساسی تعدادی از پلهای محور
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
13:27 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
ايلام 1398/9/18 مهلت دار
11:55 ق.ظ
پروژه تعمیر قرنیز بهسازی و ارتقای
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
11:27 ق.ظ
احداث پل گلستان محور
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
اجرای پل مواصلاتی همدانک
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
احداث پل ابرو باقرالعلوم
اصفهان 1398/9/18 مهلت دار
10:03 ق.ظ
پروژه اجرای درز انبساط پل
آذربايجان شرقي 1398/9/18 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
احداث پل هوایی عابر پیاده در محور
تهران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:23 ب.ظ
تعمیر و اجرا درز انبساط پلها راههای استان
اردبيل 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
احداث پل کنارجو
احداث پل کنارجو... راه و ترابری
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
احداث پل محدوده روستای
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
14:55 ب.ظ
تکمیل عملیات پل زیرگذر بیجق - التی و روگذر لکران محو
اردبيل 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر پلها و ابروهای
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ساخت و نصب 1 دستگاه پل عابر پیاده
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
12:48 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تکمیل دسترسی های تقاطع جاده
زنجان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
تکمیل پل روستایی
تکمیل پل روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
09:55 ق.ظ
تعریض پل پنگجه اباد
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:44 ب.ظ
تکمیل بلدرریزی پل کرد محله
گيلان 1398/9/16 مهلت دار
18:13 ب.ظ
اجرای پل روستای برجی خیل از توابع شهرستان
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
تعریض پل ینگجه اباد شهرستان
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تعریض پل با دهانه 5/2 متر روستای
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تکمیل دسترسی های تقاطع جاده
زنجان 1398/9/16 تاریخ گذشته