1397/11/29
12:20 ب.ظ
تعمیر پایه های فلزی پل
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
11:31 ق.ظ
تعریض واحداث پل
تعریض واحداث پل... راه و ترابری
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
تکمیل احداث  پل تقاطع غیر همسطح
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:23 ب.ظ
تعریض پل سیقلان و اجرای پل
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
17:57 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقای ایمنی نرده پلها
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
16:44 ب.ظ
احداث پل عابر پیاده قوسی از نوع
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
16:05 ب.ظ
پروژه ایمن سازی و تعمیرات پل فلزی
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
10:06 ق.ظ
تهیه و نصب کالورت فلزی به قطر 2 متر
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:48 ق.ظ
08:56 ق.ظ
اجرای عملیات پل عابر پیاده روبروی ایستگاه راه اهن
فارس 1397/11/28 مهلت دار
08:06 ق.ظ
لکه گیری جداول و پیاده رو و ترمیم پلهای فلزی معابر شهرک
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
20:20 ب.ظ
بازسازی پل باجی گوابر
گيلان 1397/11/27 مهلت دار
18:20 ب.ظ
تعمیر رادیه و برید پلها شهرستان
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
17:37 ب.ظ
خرید پل فلزی عابر پیاده روباز  به طول دهنه 14 متر عرض 1.20 متر
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
17:23 ب.ظ
اجرای پل ارتباطی روستای بیله سوار
آذربايجان غربي 1397/11/27 مهلت دار
14:27 ب.ظ
اصلاحیه -- پل
اصلاحیه -- پل... راه و ترابری
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
احداث پل باکسی دو متری زیرخاکی
گلستان 1397/11/27 مهلت دار
13:47 ب.ظ
تعمیر و اجرای پل نفر رو
چهارمحال بختياري 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
انجام 6 پروژه شامل: 1- بازسازی و تعمیرات تالار
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
11:11 ق.ظ
احداث پل عابر پیاده در محورهای استان
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
11:35 ق.ظ
پروژه پل کاسگر کلای
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تعویض پل دو دهانه سه متری
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
تعریض پل دو دهانه هشت متری
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:28 ب.ظ
احداث پل عابر پیاده در موقعیت
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقا ایمنی نرده پلها محور
اردبيل 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجرای پل ارتباطی روستای
آذربايجان غربي 1397/11/24 مهلت دار
08:08 ق.ظ
تعمیرات اساسی پلهای
مركزي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:56 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی پل
آذربايجان غربي 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
انجام 4 پروژه شامل: لکه گیری روکش اسفالت محور
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
احداث پل
احداث پل... راه و ترابری
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
اجرای پل کاسگر کلای
مازندران 1397/11/23 مهلت دار
11:24 ق.ظ
انجام مطالعات مهندسی و طراحی و ساخت پل عابر پیاده میدن
زنجان 1397/11/23 مهلت دار
09:21 ق.ظ
اجرای 1 دستگاه پل یک دهنه در بولوار
فارس 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/22
13:01 ب.ظ
تعمیرات دو دستگاه پل
آذربايجان غربي 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تعریض پلهای محور تمرچین شهرستان
آذربايجان غربي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
09:33 ق.ظ
تعمیر و مرمت پل
تعمیر و مرمت پل... راه و ترابری
مازندران 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
احداث گوشواره و هندریل  پل موجود و احداث ابرو دالی خشکرود تنکابن
مازندران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:54 ب.ظ
احداث راه پل روستایی
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل
تعمیرات اساسی پل... راه و ترابری
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تعمیر مرمت پل
تعمیر مرمت پل... راه و ترابری
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
پل کاسگر کلای
پل کاسگر کلای... راه و ترابری
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:44 ب.ظ
خرید حمل و نصب و راه اندازی جهت مکانیزه نمودن
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
تعمیر و مرمت پل فجر
تعمیر و مرمت پل فجر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/11/17 مهلت دار
11:52 ق.ظ
تکمیل پل ورودی محور
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تکمیل عملیات راهسازی شامل زیرسازی و احداث پل
گلستان 1397/11/17 مهلت دار
09:22 ق.ظ
08:24 ق.ظ
تکمیل پل سازی باند دوم راه
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:11 ب.ظ
تکمیل پل راه روستایی
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
21:10 ب.ظ
احداث پل راه روستایی
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته