1398/03/04
08:55 ق.ظ
حفاظت و نگهداری از تاسیسات چاههای
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
07:36 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای شهرستان
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای بخش
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیر و نگهداری دهستان
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
15:21 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه جمع اوری و تاسیسات فاضلاب
لرستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
11:06 ق.ظ
1398/02/31
12:20 ب.ظ
توسعه شبکه اب و فاضلاب شهر
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:18 ب.ظ
نگهداری شبکه اب و فاضلاب شهر
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
09:35 ق.ظ
عملیات نشت یابی در
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:28 ب.ظ
12:08 ب.ظ
اصلاح شبکه آب و اجرای شبکه برق روستای ویرانه
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:54 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع روستای
قم 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:10 ق.ظ
انجام کالیبراسیون فلومترهای سیستم ابرسانی
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
واگذاری خدمات امور مشترکین
هرمزگان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
07:53 ق.ظ
بازسازی شبکه توزیع اب
کرمان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:00 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات خط انتقال شبکه و انشعابات اب بخشی
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
واگذاری خدمات امور مشترکین روستاهای
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
مراقبت نگهداری و تولید اب شرب
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
10:24 ق.ظ
بازسازی شبکه توزیع اب اسیب دیده بر اثر اجرای شبکه
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:51 ب.ظ
14:12 ب.ظ
عملیات نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات خطوط اب و
لرستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
نگهداری تعمیرات رفع اتفاقات خطوط اب و تاسیسات
لرستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
13:02 ب.ظ
تامین تعویض راه اندازی کنتور 1900 دستگاه نوع مولتی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:41 ب.ظ
تعمیر و سرویس شیرهای فشارشکن قطرهای
يزد 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:36 ب.ظ
اجرای پروژه باسازی شبکه اصلی و فرعی
کرمانشاه 1398/2/17 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
11:46 ق.ظ
بازسازی تاسیسات و خط جمع اوری اب قنات هلانیه
کرمانشاه 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
1398/02/16