1398/09/21
11:06 ق.ظ
1398/09/20
13:09 ب.ظ
عملیات مربوط به تعمیر منهول های
آذربايجان شرقي 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
13:27 ب.ظ
نگهداری و اصلاح و توسعه شبکه اب
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
10:42 ق.ظ
09:04 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های شهید
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از شبکه جمع اوری فاضلاب
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
08:14 ق.ظ
عملیات مربوط به نگهداری و اصلاح و توسعه شبکه اب
آذربايجان شرقي 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
11:29 ق.ظ
پروژه رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه خط انتقال
کرمانشاه 1398/9/16 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
اجرای عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
نگهداری اصلاح توسعه شبکه اب منطقه 2
آذربايجان شرقي 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
19:16 ب.ظ
13:45 ب.ظ
تعمیر و نگهداری روستاهای
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
1398/09/13
11:47 ق.ظ
رفع حوادث اب شهر
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:28 ب.ظ
13:48 ب.ظ
عملیات مربوط به نگهداری شبکه و اصلاح و توسعه شبکه اب
آذربايجان شرقي 1398/9/12 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
نگهداری تعمیرات بازسازی شبک
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/12 مهلت دار
11:00 ق.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
15:20 ب.ظ
1398/09/09
11:52 ق.ظ
نگهداری و تعیمرات وبازسازی شبکه و کا
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:32 ب.ظ
انحام امور خدمات مشترکین شهرهای
زنجان 1398/9/7 تاریخ گذشته
17:29 ب.ظ
16:56 ب.ظ
16:54 ب.ظ
پروژه رفع حوادث و تعمیر و نگهداری شبکه خط انتقال و
کرمانشاه 1398/9/7 اعلام نشده
16:03 ب.ظ
عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تعمیر و نگهداری
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهر
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
11:50 ق.ظ
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
نصب 200 عد شیر شستشو و 2000 عد شستشوی شبکه اب به
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
بازسازی مجاری ابی چشمه روستای
مازندران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:29 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهر
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب
اصفهان 1398/9/6 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
نگهداری از اداره مرکزی و تاسیسات و م
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
اصلاح  و بازسازی سطح استان
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
پروژه توسعه بازسازی و بهسازی منابع اب تاسیسات
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:55 ب.ظ
انجام خدمات مشترکین در
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:12 ب.ظ
نگهداری شبکه های ابرسانی
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته