1397/09/25
11:58 ق.ظ
تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
09:10 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت روستاها شهرستان
فارس 1397/9/25 مهلت دار
08:00 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدرفت روستا
فارس 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:58 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اصلاح شبکه اب
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
11:27 ق.ظ
بهره برداری و تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب از
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/23
09:31 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع اوری و تصفیه خانه فاضلاب
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/23 مهلت دار
09:25 ق.ظ
اصلاح و بازسازی بخشی از خط انتقال اب
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
09:38 ق.ظ
اصلاح شبکه و نصب انشعابات اب شهر
لرستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
16:28 ب.ظ
11:24 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب شهرهای
تهران 1397/9/21 مهلت دار
11:22 ق.ظ
توسعه و نوسازی شبکه توزیع اب شهرستان
بوشهر 1397/9/21 مهلت دار
08:38 ق.ظ
بهره برداری تعمیرات و نگهداری خط انتقال اب
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
1397/09/20
17:08 ب.ظ
بازسازی شبکه توزیع روستاهای
يزد 1397/9/20 مهلت دار
12:22 ب.ظ
رفع اتفاقات شبکه اب شرب
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
واگذاری خدمات مربوط به شناسایی و جمع اوری
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
اصلاح خطوط فاضلاب رو  و ادم روهای اجرا شده بخشی از ناحیه
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب شهر
تهران 1397/9/20 مهلت دار
08:57 ق.ظ
انجام خدمات پرونسپاری فعالیت های بهره برداری مشترکین
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
08:52 ق.ظ
اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع اب اشامیدنی در
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:49 ق.ظ
برون سپاری فعالیت های بهره برداری مشترکین  و خدماتی
خراسان جنوبي 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
08:22 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات اب --
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
15:45 ب.ظ
15:39 ب.ظ
15:19 ب.ظ
بازسازی و نوسازی شبکه و انشعابات
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
بازسازی و نوسازی شبکه و انشعابات و سرویس شیرالات کلیدی --
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
اصلاح قسمتی از شبکه اب
لرستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
اصلاح شبکه توزیع اب خیابان
مازندران 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
1397/09/14
20:24 ب.ظ
بازسازی شبکه توزیع اب خام خیابان
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته