1397/11/29
18:59 ب.ظ
بازسازی شبکه اب
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:11 ب.ظ
15:50 ب.ظ
عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات ابرسانی
هرمزگان 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت روستاهای
فارس 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:58 ب.ظ
اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
14:43 ب.ظ
واگذاری تعمیرات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات
چهارمحال بختياري 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
20:22 ب.ظ
بهره برداری نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات ایستگاه های
آذربايجان غربي 1397/11/27 مهلت دار
13:41 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات ابرسانی
هرمزگان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
لرستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
09:08 ق.ظ
1397/11/26
1397/11/25
14:28 ب.ظ
نصب انشعابات و کنتورها و تعمیرات ضروری شهرکهای صنعتی
آذربايجان شرقي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
11:32 ق.ظ
تعمیرات الکتروپمپهای معیوب
البرز 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
اجرای پروژه های تعمیر و نگهداری
لرستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
1397/11/21
11:11 ق.ظ
تعمیر و نگهداری
لرستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
تعمیر و نگهداری
لرستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
لرستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/19
10:57 ق.ظ
بهسازی و تهیه کنتور اب شهرک های
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:23 ب.ظ
بازسازی بخشی از روستاهای بخش
يزد 1397/11/14 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ