1397/09/10
1397/09/08
10:05 ق.ظ
1397/09/06
14:30 ب.ظ
1397/08/29
10:48 ق.ظ
1397/08/23
12:34 ب.ظ
واگذاری خدمات گشت  و نظارت بر چاه ها و منابع
خراسان جنوبي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
16:19 ب.ظ
خدمات گشت و نظارت بر چاه های و منابع اب استان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
بازرسی و ویدئومتری شبکه جمع اوری فاضلاب - منطقه
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:18 ق.ظ
1397/08/18
18:55 ب.ظ
اجرای فاز دوم طرح حفاظت چاههای تغذیه مصنوعی مردمی
هرمزگان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
18:03 ب.ظ
فعالیت های بازرسی مشترکین
يزد 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/05
08:18 ق.ظ
انجام خدمات کنترل و نظارت بر منابع اب زیرزمینی
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
1397/07/23
11:07 ق.ظ
تشکیل  گروههای  گشت و بازرسی  منابع  اب
آذربايجان شرقي 1397/7/23 اعلام نشده
1397/05/28
14:37 ب.ظ
1397/05/27
09:07 ق.ظ
انجام عملیات گروه های گشت
کرمانشاه 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:34 ب.ظ
12:33 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و سطحی حوضه خزر
آذربايجان شرقي 1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/03
13:14 ب.ظ
تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و
آذربايجان شرقي 1397/5/3 اعلام نشده
1397/05/02
09:07 ق.ظ
عملیات گشت و بازرسی
کرمانشاه 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:59 ق.ظ
عملیات  ازاد سازی  سراسری  و موردی
لرستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/09
1397/04/05
14:31 ب.ظ
13:53 ب.ظ
تامین توزیع کنترل کیفی اب شرب بهداشتی
مركزي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/29
14:45 ب.ظ
1397/03/08
10:28 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی  نظارت و بازرسی فنی و کنترل  کیفی در طرح ابرسانی
چهارمحال بختياري 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/02
11:25 ق.ظ
واگذاری گشت و بازرسی منابع اب استان
بوشهر 1397/3/1 تاریخ گذشته