1398/05/30
18:15 ب.ظ
ساخت قبور دو طبقه در ارامستان
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/23
12:42 ب.ظ
اجرای پروژه های عمرانی متفرقه سازمان
آذربايجان شرقي 1398/5/23 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
اجرای کفسازی با اجر پرسی روی قبور سارمان
آذربايجان شرقي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
عملیات اجرای پروژه کف سازی و بتن ریزی روی قبور سازمان
آذربايجان شرقي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:55 ب.ظ
بهسازی ارامستان قلعه نو
بهسازی ارامستان قلعه نو... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
08:31 ق.ظ
1398/05/14
11:59 ق.ظ
بهسازی ارامستان قلعه نو
بهسازی ارامستان قلعه نو... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:45 ب.ظ
ساخت قبر
ساخت قبر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1398/05/08
18:48 ب.ظ
احداث و توسعه گورستان سرابی
همدان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:44 ق.ظ
ساخت قیر
ساخت قیر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:25 ب.ظ
9 تک مزاری در شهرستان های بم 1 تک مزار - ریگان 4 تک مزار
کرمان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
08:49 ق.ظ
فاز تکمیلی غسالخانه روستای
مركزي 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/24
11:42 ق.ظ
تکمیل همسطح سازی ارامستان
اردبيل 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
12:56 ب.ظ
پروژه ها شامل : فاز اول لکه گیری  اسفالت معابر سطح شهر
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
تکمیل قطعه ایثارگران ارامستان بهشت رضا شهر
بوشهر 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:09 ب.ظ
احداث توسعه گورستان
احداث توسعه گورستان... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/4/22 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
همسطح سازی ارامستان بهشت
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:29 ق.ظ
اجرای فاز تکمیلی غسالخانه روستای
مركزي 1398/4/18 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
احداث قبور اجری یک طبقه اجرای در بلوک 58 ارامستان
خراسان رضوي 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
07:50 ق.ظ
احداث قبور اجری یک طبقه در بلوک 10 ارمستان بهشت رضا(ع)
خراسان رضوي 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/15
08:53 ق.ظ
ساخت قبور دو طبقه در ارامستان بهشت
تهران 1398/4/15 اعلام نشده
1398/04/13
11:08 ق.ظ
ساماندهی یک از گلزارهای شهدای
قم 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:17 ب.ظ
مرمت گلزار شهدای شهر
مرمت گلزار شهدای شهر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
انجام عملیات نصب و خطاطی و حکاکی سنگ قبور
تهران 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/05
13:08 ب.ظ
ساخت قبور  و ملزومات در ارامستان شهرداری
فارس 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/03
07:37 ق.ظ
تکمیل و ساماندهی گلزار مطهر شهدای
مركزي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:11 ب.ظ
دستمزد نماکاری گلزار شهدای ده محمد طبس
خراسان جنوبي 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/4/2 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
ساخت قبور
ساخت قبور... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:13 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهداء
ساماندهی گلزار شهداء... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
پروژه ها شامل : پروژه اجرای فاز دوم پارک
تهران 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
13:03 ب.ظ
مرمت گلزار شهدای
مرمت گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدا روستای
همدان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:48 ق.ظ
ساخت قبور و ملزومات
ساخت قبور و ملزومات... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
08:04 ق.ظ
انجام عملیات ساخت قبرهای سه طبقه در قطعات مختلف سازمان
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/25
15:50 ب.ظ
اجرای ساماندهی  و کف سازی قطعه 5 گلزار شهدا
مركزي 1398/3/25 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای فاز دوم پارک نبوت
اجرای فاز دوم پارک نبوت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/3/25 اعلام نشده
1398/03/22
11:15 ق.ظ
اجرای سازه گلزار شهداء شهر
فارس 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:39 ب.ظ
ساماندهی گلزار روستای
ساماندهی گلزار روستای... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
12:50 ب.ظ
اجرای نمای گلزار سهدا
اجرای نمای گلزار سهدا... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/3/20 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
ساخت 200 عدد قبر اموات در ارامستان
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
10:21 ق.ظ
ساخت ارامگاه های خانوادگی در فاز
يزد 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
11:26 ق.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار
مرمت و ساماندهی گلزار... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:21 ق.ظ
سفتکاری گلزار شهدا روستای
خراسان جنوبي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
19:39 ب.ظ
بازسازی گلزار شهدای سطح استان
البرز 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
11:07 ق.ظ
ساماندهی مزارهای شهدای شهری و روستایی
اردبيل 1398/3/9 تاریخ گذشته