1398/03/04
07:40 ق.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار شهدا
لرستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:23 ب.ظ
ساماندهی گلزرا شهدا سطح استان
البرز 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
13:03 ب.ظ
ساخت قبور جدید - ساخت ایستگاه اتشنشانی و سوله انبار
تهران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/28
19:09 ب.ظ
ساماندهی گلزارهای مطهرشهدای واقع درروستاهای
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
09:55 ق.ظ
نسبت به ساخت قبور و ملزومات آن در آرمستان شهرداری
فارس 1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
19:38 ب.ظ
مرمت مقبره آل یعقوب شهرستان خوی
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
اجرای پوشش سقف گلزار شهدای
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی گلزار  شهدای گوراب
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
بازسازی و ساماندهی گلزار شهدا
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:47 ب.ظ
ساخت قبور رضوانیه
ساخت قبور رضوانیه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
19:01 ب.ظ
مرمت گلزار شهدا
مرمت گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
کاشی کاری قبور شهدا شهر
کاشی کاری قبور شهدا شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:02 ق.ظ
ساخت  قبور و ملزومات ان در ارامستان شهرداری
فارس 1398/2/19 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
تکمیل سکوی گلزار شهدا
تکمیل سکوی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:10 ب.ظ
تکمیل سکوی گلزار شهدای
تکمیل سکوی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای مقبره شهدا گمنام شهر
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
11:32 ق.ظ
کاشی کاری قبور شهدا
کاشی کاری قبور شهدا... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:48 ب.ظ
ساماندهی مزار شهدای
ساماندهی مزار شهدای... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:01 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:09 ق.ظ
انجام امور خدماتی به صورتی حجمی از قبیل ساخت قبور کفن و دفن
خراسان رضوي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:17 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای رحمت اباد
کرمان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:54 ق.ظ
نسبت به اجرای مقبره شهدای گمنام شهر
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
ساماندهی گلزار شهدا
ساماندهی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
ساماندهی گلزرا شهدا
ساماندهی گلزرا شهدا... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:57 ب.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار شهدای
لرستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
ساماندهی گلزار شهدای
ساماندهی گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/9 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
ساماندهی گلزرا شهدای
ساماندهی گلزرا شهدای... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:36 ب.ظ
باسازی احیا مرمت گلزار شهدای
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
بازسازی احیا مرمت گلزار شهدای سطح شهرستان
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
سازه گلزار شهدای
سازه گلزار شهدای... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:42 ق.ظ
ساخت4000 قبر دو طبقه در محوطه سازمان ارامستانهای
قم 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/05
19:08 ب.ظ
ساماندهی گلزار رحمت اباد رفسنجان تا پایان مرحله اسکلت به
کرمان 1398/2/5 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
محوطه سازی آرمستان و ساخت قبور
تهران 1398/2/5 اعلام نشده
1398/02/04
09:19 ق.ظ
1398/02/03
15:07 ب.ظ
تکمیل سکوی گلزار شهدا
تکمیل سکوی گلزار شهدا... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/3 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
تکمیل 5 یادمان شهدای گمنام شهرهای
خراسان شمالي 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
12:33 ب.ظ
مرمت و بهسازی گلزار شهدای
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
09:59 ق.ظ
ساخت 4000 قبر دو طبقه
ساخت 4000 قبر دو طبقه... ابنیه و ساختمان
قم 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/29
11:06 ق.ظ
مرمت و بهسازی گلزار شهدا
فارس 1398/1/29 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
محوطه سازی ارامستان و ساخت قبور
تهران 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
15:34 ب.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار
مرمت و ساماندهی گلزار... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
سازه گلزار شهدای سیدان
سازه گلزار شهدای سیدان... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
انجام امور خدماتی از قبیل ساخت قبور کفن و دفن متوفی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:14 ب.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار شهدای
لرستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مقبره
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
1398/01/26
19:03 ب.ظ
مرمت و ساماندهی گلزار شهدا روستایی
لرستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مقبره شهدای
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته