1398/05/28
12:40 ب.ظ
تخریب ساختمان و اماده سازی محوطه مدرسه شهید
خراسان شمالي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
10:13 ق.ظ
اجرای پروژه حفر ترانشه مهندسی سایت
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/24
18:43 ب.ظ
تخریب بتن
تخریب بتن... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:08 ب.ظ
طراحی و اجرای عملیات گودبرداری و پایدارسازی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:30 ب.ظ
تخریب و برداشتن دیوار همسان سازی سقف حمل نخاله به خارج از بیمارستان
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:32 ب.ظ
تخریب 30 مترمربع  دیوار50 سانتی و تخریب 20 متر ساندویچ  پنل قدیمی
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
07:37 ق.ظ
تامین خدمات بوسیله بیل مکانیکی و غلتک خودکششی
خراسان رضوي 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/16
18:26 ب.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل -سقف اهن
سمنان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
1398/05/14
18:14 ب.ظ
تخریب نما و دیوارهای داخلی جهت شعبه و واحدهای مسکونی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:57 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:21 ب.ظ
تخریب کف اماده سازی دیوار کلاس جهت سرامیک و سفید کاری
فارس 1398/5/10 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
تخریب و تکمیل بنا
تخریب و تکمیل بنا... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
11:14 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل سقف اهن
سمنان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:21 ب.ظ
تخریب و نخاله برداری کامل ساختمان بیمه ایران نقده
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
تخریب 30 متر مربع دیوار 50 سانتی و تخریب 20 متر پاندویچ پانل
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
09:15 ق.ظ
فاز  تخریب و بازسازی دبیرستان 540 نفره پایدار
قزوين 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:28 ب.ظ
خاکبرداری محوطه پردیس اصلی دانشگاه
آذربايجان شرقي 1398/5/6 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
تخریب ساختمانها قدیمی بیمارستان
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
07:40 ق.ظ
تخریب قسمتهایی از برج غربی هتل به روش مدیریت پیمان
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:59 ق.ظ
تخریب و احداث ساختمان اداری گاز
همدان 1398/5/3 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه
خوزستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:28 ب.ظ
تخریب ساختمان های قدیمی بیمارستان به مساحت کل حدود 755 مترمربع
کرمانشاه 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:51 ب.ظ
تخریب سنگ کف 1200MM جمع اوری و حمل نخاله به محل دپوی کارگاهی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تخریب مدرسه روستای دهستان واقع در استان
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:16 ب.ظ
تخریب و جمع اوری سرامیک کف با ملات زیرین 750 متر مربع جمع اوری سقف
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:14 ب.ظ
تخریب اتاقک نگهبانی مستقر در ورودی ساختمان مطهری 1
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خاکبرداری و پایدارسازی مجتمع قضایی
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
خاکبرداری و پایدار سازی مجتمع قضایی شماره سه
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:56 ب.ظ
خاکبرداری به عمق یک متر
خاکبرداری به عمق یک متر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:59 ب.ظ
تخریب ملک مکسونی و احداث بنا
تهران 1398/4/27 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
تخریب دیوار 4 متری کلاس
تخریب دیوار 4 متری کلاس... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/27 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
عملیات اجرایی امور ساختمانی و خاکبرداری وخاکریزی - ایجاد
تهران 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/25
19:07 ب.ظ
ساخت تونل به ابعاد 2.80*2.80 به طول 15 متر طول و خاک برداری 300 متر مکعب
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
1398/04/24
12:47 ب.ظ
دستمزد خاکبرداری ivf
دستمزد خاکبرداری ivf... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
09:07 ق.ظ
خاکبرداری ماهور
خاکبرداری ماهور... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:17 ب.ظ
تخریب نما و دیوار داخلی جهت تعمیرات اساسی بانک
هرمزگان 1398/4/22 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
تخریب بنا قدیمی و ساخت کیوسک نگهبانی
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
دستمزد خاکبرداری ivf
دستمزد خاکبرداری ivf... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
اجرای تخریب  و حفاری و خاکبرداری دستی در مجموعه حرم مطهر
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/21
20:18 ب.ظ
تخریب ساختمان قدیم دفتر مرکزی شرکت و فروش مصالح حاصل از تخریب
خراسان رضوي 1398/4/21 تاریخ گذشته
1398/04/20
14:29 ب.ظ
تخریب و بازسازی اموزشگاه فرشته جان
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه
تخریب و بازسازی مدرسه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/20 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تخریب حفاری خاکبرداری دستی در مجموعه
خراسان رضوي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:00 ب.ظ
عملیات خاکبرداری پروژه سپیدرود واقع در شهر
تهران 1398/4/19 اعلام نشده