1398/09/21
14:55 ب.ظ
تخریب و احداث ساختمان دفتر پستی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
12:45 ب.ظ
تخریب و جمع اوری فضا ابدارخانه و سرویس بهداشتی در شعبه
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عملیات اجرایی ترانشه دفن زباله
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/17
19:26 ب.ظ
تخریب بخش فرسوده فونداسیونهای
قزوين 1398/9/17 مهلت دار
19:25 ب.ظ
تخریب دیوار بتنی و کف در پست
قزوين 1398/9/17 مهلت دار
18:51 ب.ظ
تخریب کف ساختمان دو طبقه  متراژ 1300 متر
کردستان 1398/9/17 مهلت دار
18:50 ب.ظ
تخریب دیوار و برداشت لایه گچ و خاک و کاشی کاری تا ارتفاع 1/60
کردستان 1398/9/17 مهلت دار
13:22 ب.ظ
تخریب و تیشه ای کردن کاشی بدنه جمع اوری نخاله و حمل به خارج از شهر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
09:50 ق.ظ
تخریب قسمتی از اعیانی ملکی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک در شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
13:36 ب.ظ
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
حفر کانال لوله گاز و پرکردن کانال و تخریب دیوار و حمل نخاله حاصله
سيستان و بلوچستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:13 ب.ظ
تخریب اموزشگاه
تخریب اموزشگاه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
تخریب تصفیه خانه
تخریب تصفیه خانه... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
13:22 ب.ظ
واگذاری تسطیح شامل تخریب اواربرداری نخاله بری
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/08
16:20 ب.ظ
تخریب و جمع اوری فضای ابدارخانه و سرویسهای بهداشتی
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
تخریب ساختمانهای
تخریب ساختمانهای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
13:47 ب.ظ
تخریب ساختمان با حمل نخاله و ضایعات
قم 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:30 ب.ظ
حفر کانال جهت دفن زباله در سایت کویز در جاده
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
تخریب قسمتی از اعیانی ملکی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک
آذربايجان شرقي 1398/9/4 مهلت دار
08:03 ق.ظ
اجرای خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان پروژه احداث مدیریت شعب بانک
ايلام 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:47 ب.ظ
تخلیه نخاله ساختمانی حدود 400 متر
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:44 ب.ظ
انجام عملیات کنده کاری و تخریب در واحدهای محتلف شرکت
البرز 1398/8/25 اعلام نشده
15:10 ب.ظ
انجام عملیات کنده کاری و تخریب در واحدهای محتلف شرکت
قزوين 1398/8/25 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
خاکبرداری تپه فرهنگیان و جانبازان
ايلام 1398/8/25 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
اجرای کانال سنگی شهرک
اجرای کانال سنگی شهرک... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:28 ب.ظ
تخریب قسمتی از اعیانی ملکی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک در سهر
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:38 ب.ظ
تخریب و شناژ فنداسیون و انتقال نخاله
قم 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:05 ب.ظ
تخریب و جمع اوری فضای ابدارحانه و سرویسهای بهداشتی
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:47 ب.ظ
عملیات خاکبرداری واقع در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:13 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و گودبرداری پروژه ها در
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
اجرای سازه نگهبان و عملیات
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/09
08:24 ق.ظ
امور مربوط به حفاری خاکبرداری و دفن زباله مرکز پردازش
تهران 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:41 ب.ظ
خاکبرداری
خاکبرداری... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
عملیات تخریب سازه خوابگاه موجود و توسعه بازار میوه
تهران 1398/8/8 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
تخریب قسمتی از اعیانی ملکی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک
آذربايجان شرقي 1398/8/8 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
انجام عملیات تخریب بنا و گوبرداری و ساماندهی پسماندهای ساختمانی
خوزستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:43 ب.ظ
تخریب سقف و کف
تخریب سقف و کف... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/29
18:15 ب.ظ
انجام کنده کاری و تخریب در واحدهای مختلف شرکت
قزوين 1398/7/29 اعلام نشده
1398/07/28
18:45 ب.ظ
خاکبرداری و حمل ان به طول یک کیلومتر واقع در
سيستان و بلوچستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:55 ب.ظ
اجرای تخریب و خاک برداری جداره
سيستان و بلوچستان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
14:11 ب.ظ
واگذاری اجرای عملیات خاکبرداری و سازه اصلی و سازه نگهبان و اجرای سقف
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:27 ب.ظ
تخریب یک باب ساختمان فرسوده به متراژ 180 متر در بیمارستان
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
تخریب  ساختمان مدرسه
تخریب ساختمان مدرسه... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/7/22 اعلام نشده
1398/07/21
20:14 ب.ظ
تخریب دو اموزشگاه
تخریب دو اموزشگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:11 ب.ظ
تخریب و اماده سازی دبیرستان
اصفهان 1398/7/18 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
اجرای تخریب و خاک برداری جداره روستای
سيستان و بلوچستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تخریب قسمتی از اورژانس بیمارستان
خراسان رضوي 1398/7/18 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید خدمات تخریب ساختمان قدیمی
کرمانشاه 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:18 ب.ظ
تخریب قسمتی از اورژانس
تخریب قسمتی از اورژانس... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/17 تاریخ گذشته