1397/11/29
15:26 ب.ظ
گچ کاری سرایداری دبستان فرهنگیان
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:24 ب.ظ
نازک کاری زیرگذر ایستگاه
قم 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:29 ب.ظ
اجرای گچکاری ساختمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:20 ب.ظ
1397/11/09
09:00 ق.ظ
لکه گیری سفید کاری رنگ امیزی 600 مترمربع
آذربايجان غربي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:52 ب.ظ
نازک کاری زیر گذر ایستگاه
قم 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
ارائه خدمات رنگ امیری به همراه بتونه کاری سقف
فارس 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
اجرای تکمیل نازک کاری پروژه فاز 2 خود در بلوک 16 طبقه 81 واحدی
آذربايجان غربي 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:51 ب.ظ
کاشی کار ماهر جهت انجام  کاشی کاری به مساحت 100 متر مربع
کرمان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:51 ب.ظ
مقاوم سازی و نازک کاری پله و اتاق زیر پله
اصفهان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/05
11:51 ق.ظ
اجرای عملیات سرب کوبی و نازک کاری سقف و
اصفهان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
07:32 ق.ظ
سیمانکاری  دیواره های داخلی و بیرونی
آذربايجان شرقي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:27 ب.ظ
نارک کاری زیرگذر ایستگاه
قم 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:29 ق.ظ
اجرای عملیات سرب کوبی و نازک کاری اتاق
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:49 ب.ظ
خرید و اجرای موزاییک پرسی 30*30 طرح عنکبوتی
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:19 ق.ظ
تعمیرات کاغذ دیواری و کف اتاق جلسه و درب ساختمان
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/17
20:17 ب.ظ
اجرای کاشیکاری سنگ کاری سیمانکاری گچ کاری
تهران 1397/10/17 اعلام نشده
18:53 ب.ظ
نازک کاری زیرگذر ایستگاه
قم 1397/10/17 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
تخریب گچ کاری سنگ کاری  تهیه و نصب ترمیم روکوب
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
اجرای سنگ کاری
اجرای سنگ کاری... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
اجرای سرامیک کف 100 مترمربع
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:32 ق.ظ
نازک کاری سالن نمازخانه هنرستان
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:09 ب.ظ
تکمیل نازک کاری سالن نمازخانه هنرستان
يزد 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
گچ کاری
گچ کاری... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:20 ب.ظ
اجرت نصب سرامیک و قرنیز و..
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرت نصب سرامیک و قرنیز
اجرت نصب سرامیک و قرنیز... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تهیه و اجرای سیمان پی کنی و تهیه و اجرای موزائیک
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
تعمیر و بهسازی کف کتابخانه ولیعص
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:46 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و نرده و سرامیک کاری و سیمانکاری
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:51 ب.ظ
اجرای سرامیک دیوار و کف
اجرای سرامیک دیوار و کف... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
1397/10/04
09:21 ق.ظ
تهیه و نصب سرامیک و کاشی اشپزخانه
آذربايجان شرقي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:33 ب.ظ
اجرای گل و گچ و نازک کاری ساختمان 950 متر مربع و راه پله 250 متر مربع
فارس 1397/10/2 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
انجام عملیات رنگ امیزی روغنی- پلاستیکی و گچ کاری
اردبيل 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:24 ب.ظ
1397/09/26
13:26 ب.ظ
تهیه و اجرای بخشی از نازک کاری سالن اجتماعات س
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
اجرای نازک کاری و تاسیسات ساختمان های اداری و خدماتی
بوشهر 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
گچ کاری و سفیدکاری و کاشی کاری و نقاشی
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
11:44 ق.ظ
تهیه مصالح و تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه 15 کلاسه
اصفهان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:14 ق.ظ
تکمیل سفت کاری و نازک کاری فضای کنکورس مرکز ه
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:32 ب.ظ
کند کاری گچ قدیمی چند اتاق خوابگاه
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
گچ کاری  زیرکاری و نازک کاری  ساختمان سرایداری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:26 ق.ظ
تکمیل نازک کاری ساختمان اموزش تخصصی
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:47 ق.ظ
نازک کاری ساختمان ستاد مرکزی
اصفهان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
07:05 ق.ظ
واگذاری نازک کاری ساختمان مرکزی
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:58 ق.ظ
تکمیل نازک کاری ساختمانهای اداری
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
نازک کاری ساختمان ستاد مرکزی
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته