1397/11/27
12:12 ب.ظ
تعمیرات نمای الویوند برج کنترل
بوشهر 1397/11/27 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
اجرای عملیات نماسازی یک از پروژه های ساختمانی
خراسان رضوي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
07:52 ق.ظ
اجرای نمای ورودی درمانگاه شفاء
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/21
09:29 ق.ظ
اجرای نمای ورودی درمانگاه شفاء
زنجان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:23 ب.ظ
تهیه و نصب 140 متر سنگ نما مرکز
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:23 ب.ظ
اجرای سنگ نمای ترمینال فرودگاه
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:40 ب.ظ
نماسازی ساختمان ایستگاه و بازسازی سکوی مسافری ایستگاه
مركزي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:42 ب.ظ
اجرای نما با اجر نما طرح نسوز
قم 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:45 ب.ظ
اجرای کنتکس
اجرای کنتکس... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/8 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
تعمیر نمای ساختمان مرکز
تعمیر نمای ساختمان مرکز... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
اجرای نمای سنگ تراورتن و سنگ کف و نمای رومی و اجر نما و سنگ ازاره
فارس 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
12:52 ب.ظ
نصب و اجرای 140 متر سرامیک کف 50*50
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:50 ب.ظ
اجرای نمای سنگ بخشداری
اجرای نمای سنگ بخشداری... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
19:10 ب.ظ
تامین مصالح حمل و اجرای کامل عملیات نمای بلوک 5
البرز 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
خرید متریال سنگ پروژه
خرید متریال سنگ پروژه... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
12:53 ب.ظ
اجرای سرامیک و کاشی
اجرای سرامیک و کاشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
اجرای نمای سنگ بخشداری
اجرای نمای سنگ بخشداری... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
اجرای سرامیک و کاشی
اجرای سرامیک و کاشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:50 ب.ظ
انجام پیچ و رول پلاک نمای ساختمان داربست  حدودا 1550 متر و متراژ
خوزستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
06:41 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان اداری با سیمان شسته
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:17 ب.ظ
تکمیل نمای کامپوزیت  و قوطی کشی و حمل قوطی و ورقها
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:18 ب.ظ
نماسازی ساختمان خرید حمل بارگیری تخلیه سنگ
کردستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
17:59 ب.ظ
عملیات ساختمانی انجام عملیات اصلاح و
اردبيل 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:19 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان با اجرنمای نسوز
قم 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تعمییر نمای ساختمان
تعمییر نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:24 ق.ظ
خرید و اجراو اصلاح نمای پارکینگ های مکانیزه
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
جمع اوری سنگ نما 50 متر مربع
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:44 ب.ظ
ایمن سازی نما ساختمان پیامبر اعظم
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
نمای دو طرفه دیوار محوطه پایگاه امداد منبع اب بندر خمیر با سیمان سفید
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:26 ب.ظ
سنگکاری ورودی ساختمان امفی تئاتر
کرمانشاه 1397/10/6 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
بازسازی و انجام عملیات نماکاری ساختمان
اصفهان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:20 ق.ظ
اجرای نمای اجری سقف کاذب رنگ امیزی کامل -راه اندازی موتورخانه و
همدان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
09:03 ق.ظ
تکمیل نمای پایانه مسافربری
کرمان 1397/10/4 اعلام نشده
06:06 ق.ظ
واگذاری اجرای پروژه تکمیل نمای
کرمان 1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/03
11:15 ق.ظ
بندکشی نمای اجر و سنگ ساختمان در حال احداث مدیریت
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:45 ب.ظ
اجرای نما سالن چند منظوره امدادی
فارس 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:32 ق.ظ
اجرای نمای زندان
اجرای نمای زندان... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/29 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
نمای ساختمان جهاد دانشگاهی استان
اردبيل 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:55 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان دامپزشکی
زنجان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:12 ق.ظ
اجرای نمای بند هواخوری مردان
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجرای ایزولاسیون نمای خارجی ساختمان اداری
آذربايجان غربي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:58 ب.ظ
اجرای ایزولاسیون نمای خارجی ساختمان اداری گمرک
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
09:02 ق.ظ
تخریب و برچیدن نمای موجود و اجرای نمای جدید ساختمان
اردبيل 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
نمای پلیمری 110 متر
نمای پلیمری 110 متر... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:15 ب.ظ
عملیات آجر نمای اداره سرخس 270 متر
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اجرای کامپوزیت نمای شعبه
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:10 ق.ظ
عملیات نماسازی ساختمان شهرداری منطقه 3
اصفهان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:44 ب.ظ
نماکاری و رنگ امیزی نرده فلزی
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
نماسازی ساختمان اداری با سنگ مرغوب نما
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته