1398/11/08
09:22 ق.ظ
تهیه و اجرای با مصالح و بدون مصالح نما سازی ورودی
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
09:21 ق.ظ
تهیه تامین حمل اجرای کامل باقیماند
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
21:12 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان
اجرای نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/11/7 مهلت دار
00:36 ق.ظ
h نمای کرتین وال
h نمای کرتین وال... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
19:33 ب.ظ
تهیه مصالح  اجرا نما ساختمانهای حمام و سرویس بهداشتی پایانه
اصفهان 1398/11/5 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
تهیه و اجرای با و بدون مصالح عملیات نماسازی
خراسان رضوي 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
08:37 ق.ظ
تهیه اجرای مصالح برای نماسازی نمای شرقی ساختمان اداری و خدمات
خراسان رضوي 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
20:32 ب.ظ
بازسازی و اصلاح نمای کامپوزیت ساختمان ادارات مرکزی راه راهن
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
21:59 ب.ظ
تخریب 2500 مترمربع سنگ نما ساختمان
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:46 ب.ظ
بازسازی و اصلاح نمای ساختمان
اصفهان 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:35 ب.ظ
اصلاح نمای سنگ ساختمان و ابزار الات
اصفهان 1398/11/1 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
اجرا نما کامپوزیت
اجرا نما کامپوزیت... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/11/1 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
تهیه نصب اجرا 1000 مترمربع کامپوزیت
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
10:23 ق.ظ
تعمیر و بازسازی نمای اشپزخانه و محوطه
کرمانشاه 1398/10/29 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
اجرای سنگ نمای ساختمان
اجرای سنگ نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/29 اعلام نشده
00:17 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان
اجرای نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:44 ب.ظ
تهیه و اجرا نمای سنگ ساختمان
هرمزگان 1398/10/28 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
اجرای زیرسازی و تهیه و نصب نمای سمنت بردساختمان مدیریت
بوشهر 1398/10/28 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای نما دیوار محوطه ساختمان اداره کل ثبت اسناد
خراسان جنوبي 1398/10/28 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
عایق حرارتی نما ورمیکی
عایق حرارتی نما ورمیکی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:56 ب.ظ
بستن درزهای کامپوزیت نما و شستشو نما
خراسان رضوي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:57 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نمای کامپوزیت و تابلوهای
چهارمحال بختياري 1398/10/24 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
منظرسازی مقابل ترمینال فرودگ
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
اجرای نمای دیوار محوطه
اجرای نمای دیوار محوطه... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
واگذاری شست و شو سنگ کاری نمای ساختمان اداری 9 طبقه
تهران 1398/10/24 اعلام نشده
1398/10/23
20:28 ب.ظ
واگذاری عملیات نماکاری دیوار حیاط و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/10/23 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
شستشو و سنگ کاری نما ساختمان اداری 9 طبقه
تهران 1398/10/23 اعلام نشده
1398/10/22
20:53 ب.ظ
تعمیرات نما ساختمان شعبه
گلستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
اجرای سنگ نما
اجرای سنگ نما... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:46 ب.ظ
انجام خدمات EPC مهندسی تامین ساخت و اجرای نما با ترکیب
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
عملیات نمای ساختمان مرکز
هرمزگان 1398/10/21 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجرای نمای ورق کامپوزیت المونیومی با مصالح
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
ساخت حمل و نصب تابلو از جنس کاشی
خوزستان 1398/10/21 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
تهیه مصالح و اجری عملیات نماسازی
خراسان رضوي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:54 ب.ظ
عملیات اجرایی شامل بهسازی یادمان شهدا
بوشهر 1398/10/19 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات نماسازی بازوی
خراسان رضوي 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:52 ب.ظ
اجرای نمای ساختمان انتظامات ادراه کل ثبت احوال استان
خراسان جنوبي 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خدمات مهندسی و تامین و ساخت و اجرای نمای پروژه
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:34 ب.ظ
نوسازی و بهسازی نما ساختمان مرکز ام سی مایکروویو
کرمانشاه 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:23 ب.ظ
تخریب 2500 مترمربع سنگ نما ساختمان دانشکده پرستاری مامایی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
تعمیر و بازسازی محوطه و نمای ساختمان
اردبيل 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
19:32 ب.ظ
تکمیل نما دیوارکشی
تکمیل نما دیوارکشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
طراحی و براورد نمای ساختمان
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
13:39 ب.ظ
اجرای بازسازی نما ساختمان مرکز
هرمزگان 1398/10/15 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
اجرای سنگ نمای ساختمان
اجرای سنگ نمای ساختمان... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/15 اعلام نشده
1398/10/14
20:05 ب.ظ
بازسازی و اصلاح نمای کامپوزیت ساختمان مرکزی راه اهن
تهران 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
اجرای سنگ کاری درو انبار مرکزی
خراسان شمالي 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:37 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان انتظامات اداره کل ثبت احوال
خراسان جنوبي 1398/10/11 تاریخ گذشته