1397/09/18
15:15 ب.ظ
عملیات آجر نمای اداره سرخس 270 متر
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اجرای کامپوزیت نمای شعبه
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:10 ق.ظ
عملیات نماسازی ساختمان شهرداری منطقه 3
اصفهان 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/15
16:44 ب.ظ
نماکاری و رنگ امیزی نرده فلزی
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
نماسازی ساختمان اداری با سنگ مرغوب نما
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
عملیات تعمیرات و نماسازی
ايلام 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:17 ب.ظ
خرید سنگ و اجرای نمای ساختمان اداره صمت
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:34 ب.ظ
استیل کاری اتاق عمل بیمارستان فرهنگ خسروانی طبق مدارک پیوست
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:45 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نما با سنگ تراورتن کرم پوست ماری
همدان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:18 ق.ظ
تهیه و اجرای نما و تکمیل جزئیات ساختمان
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
تهیه و اجرای نما و تکمیل جزئیات ساختمان
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:25 ق.ظ
نماسازی ساختمان اداری
نماسازی ساختمان اداری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
تکمیل نمای باقیمانده ساختمان و سالن غربی طبقه دوم
خراسان جنوبي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:46 ق.ظ
انجام پوشش سرامیک دیوار راه پله ها تا ارتفاع 140 سانتی متری
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:06 ب.ظ
13:15 ب.ظ
اجرای نما و پنجره های upvc ساختمان اموزشی تخصصی
فارس 1397/9/5 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
نماسازی ساختمان اداری
نماسازی ساختمان اداری... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان دولت
اجرای نمای ساختمان دولت... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:37 ق.ظ
اجرای نما وپنجره های یو پی وی سی ساختمان اموزش
فارس 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:15 ب.ظ
ترمیم نمای ساختمان کامپوزیت
خوزستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
اجرای نما ساختمان اداری
اجرای نما ساختمان اداری... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:01 ق.ظ
عملیات نماسازی ساختمان شهرداری منطقه 3
اصفهان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:24 ق.ظ
تخریب سنگ نمای موجود خانه فرهنگ
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:14 ق.ظ
تعمیرات اساسی و اضطراری ساختمان اداری 540 مترمربع
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
تکمیل نمای ساختمان جدید شهرداری دستمزدی
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تکمیل نمای پایانه مسافربری شهرداری
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:55 ب.ظ
نما سازی ساختمان اداره
نما سازی ساختمان اداره... ابنیه و ساختمان
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
نما سازی ساختمان شهرداری منطقه
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
نماسازی با اجر سفلی 7 سانتیمتری به مساحت 54 متر مربع
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:42 ب.ظ
خدمات شامل : کنده کاری موزائیک و نصب سرامیک کف لعابدار جنس مرغوب - نصب سرامیک
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
استیل کاری اتاق عمل بیمارستان
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تکمیل نمای پایانه
تکمیل نمای پایانه... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
نماسازی ساختمان
نماسازی ساختمان... ابنیه و ساختمان
قم 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
عملیات نماسازی ساختمان شهرداری
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان انبار وسرایداری
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:32 ق.ظ
تکمیل نمای پایانه مسافر بری شهرداری
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تکمیل نمای ساختمان جدید شهرداری
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:54 ق.ظ
اجرای نمای اداره بهزیستی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجرای نمای ساختمان انبار وسرایداری بهزیستی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:19 ق.ظ
بازسازی و نماکاری ساختمان اداری راهداری -
اصفهان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:55 ق.ظ
تهیه و اجرای قوطی 15*15 و اجرای کامپوزیت نما ساختمان
اردبيل 1397/8/10 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
بازسازی و نماکاری ساختمان اداری
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:00 ب.ظ
اجرای عملیات کامپوزیت درب اتوماتیک ایستگاه ماهواره
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای نما مجتمع ناحیه
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:05 ب.ظ
نماکاری ساختمان
نماکاری ساختمان... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
نصب سنگ نما در نمای ساختمان
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نماکاری ساختمان اداره بهزیستی
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:37 ق.ظ
تهیه کلیه مصالح و ابزار لوازم و ماشین الات  جهت اجرای نمای شیشه ای
البرز 1397/8/6 اعلام نشده