1398/06/04
08:02 ق.ظ
لایروبی رودخانه
لایروبی رودخانه... راه و ترابری
لرستان 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
18:43 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی محله
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل به دیوار ساحلی
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
12:12 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی محور خسرویه
خراسان شمالي 1398/6/3 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
19:28 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
13:00 ب.ظ
دیوار های ضامن محور
البرز 1398/6/2 مهلت دار
11:42 ق.ظ
تکمیل دیوار گابیونی محور ماسال گیلوان
گيلان 1398/6/2 مهلت دار
08:23 ق.ظ
تعمیر و مرمت احداث دیوارهای محور
مازندران 1398/6/2 مهلت دار
07:40 ق.ظ
1398/05/31
11:47 ق.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی و اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:45 ب.ظ
احداث دیوار سنگس با گابیون در محدوده پل
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی محور
خراسان شمالي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
عملیات تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی انتهای پروژه
فارس 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:22 ب.ظ
احداث دیوار سنگی با سنگ لاشه با حجم عملیاتی متر مکعب 350
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در تقاطع قجور و دیوار ساحلی پل
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
پروژه ها شامل :  احداث دیوار سنگی و بتنی در راه های
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
بازسازی بهسازی امین سازی و اسفالت
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:06 ق.ظ
احداث دیوار حائل سنگی و زیرسازی و اسفالت ضلع
تهران 1398/5/24 مهلت دار
10:21 ق.ظ
احداث دیوار سنگی و بتنی و راههای
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:15 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی انتهایی پروژه
فارس 1398/5/23 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
بازسازی بهسازی ایمن سازی اسفالت احداث دیوار
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:49 ق.ظ
عملیات تهیه مصالح  و اجرای دیوار مالون باغچه زون 1و2 پروژه
فارس 1398/5/20 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
اجرای لایروبی رودخانه خشک در محدوده منطقه
فارس 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
18:49 ب.ظ
پروژه احداث دیوار سنگی با گابیون در محدوده
کرمانشاه 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
دیوار سنگ و ملات روستای لرزین
مازندران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:52 ق.ظ
دیوار سنگ وملات روستای
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
1398/05/15
13:12 ب.ظ
پروژه ها خط کشی معبر سطح منطقه - اصلاح هندسی مناسب سازی و تکمیل
تهران 1398/5/15 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار ساحلی محور خسرویه
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
احداث دیوار حائل محور
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:33 ب.ظ
اجرای دیواره های حفاظتی بتنی و سنگی
لرستان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/09
14:58 ب.ظ
احداث دیوار سنگی
احداث دیوار سنگی... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
پروژه ها شامل :  احداث دیوار سنگی و بتنی در راه های
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
15:06 ب.ظ
احداث دیوار سنگی و بتنی و راههای
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تهیه و پخش اسفالت دستی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
اجرای عملیات عمرانی دیوارچینی کفسازیی رودخانه ساحلی
فارس 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/06
18:26 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی رودخانه
مركزي 1398/5/6 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
پروژه ها شامل : فاز اول بهسازی پارک ولایت
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
تکمیل دیوار ساحلی رود
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:00 ب.ظ
دیوارسازی و بهسازی راه اصلی
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:39 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
مركزي 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
12:58 ب.ظ
1398/05/01
14:48 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی رودخانه روستای ل
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته