1399/03/17
16:24 ب.ظ
طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه
خراسان شمالي 1399/3/17 مهلت دار
16:23 ب.ظ
طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه خالق اباد و مسیل ها
خراسان شمالي 1399/3/17 مهلت دار
10:06 ق.ظ
بهسازی و ایمنی مسیل
چهارمحال بختياري 1399/3/17 مهلت دار
09:42 ق.ظ
اجرای حفاظ توری سنگ گیر و ایمن سازی و کنترل ریزش سنگ
تهران 1399/3/17 اعلام نشده
1399/03/13
18:30 ب.ظ
دیوار حفاظتی
دیوار حفاظتی... راه و ترابری
مازندران 1399/3/13 مهلت دار
12:51 ب.ظ
احداث پل امیرکبیر / احداث ابنیه تصفیه
مازندران 1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
16:02 ب.ظ
بسترسازی رودخانه
بسترسازی رودخانه... راه و ترابری
لرستان 1399/3/12 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
گایبون بندی نقاط خسارت دیده
کهگیلویه و بویراحمد 1399/3/12 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
انجام عملیات انجام فاز 2 احداث دیوار رودخانه
مركزي 1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
19:58 ب.ظ
تهیه مصالح، حمل و اجرای دیوار گابیونی به طول 15 متر روستای
مازندران 1399/3/11 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
دیوار سازی و تثبیت خاک
اصفهان 1399/3/11 مهلت دار
14:02 ب.ظ
خدمات ایجاد و ترمیم و تقویت سیل بند
خوزستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
ساماندهی بستر و حریم رودخانه
خوزستان 1399/3/11 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
اجرای سیل بند روستاها
اصفهان 1399/3/11 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
احداث دیوار الون
احداث دیوار الون... راه و ترابری
گيلان 1399/3/11 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
اجرا دیوار ساحلی روس
مركزي 1399/3/11 مهلت دار
08:05 ق.ظ
طرح ساماندهی و ایمن سازی
تهران 1399/3/11 مهلت دار
1399/03/10
22:20 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی حریم رودخانه باغبانان
گيلان 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی بتن مسلح
گلستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی... راه و ترابری
مازندران 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
اجرای پی کنی و سنگ چینی با ملات
خراسان رضوي 1399/3/10 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
بهسازی رودخانه
بهسازی رودخانه... راه و ترابری
اردبيل 1399/3/10 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
مرمت و بهسازی و تکمیل دیوار حائل معابر
کرمانشاه 1399/3/10 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
دیوار حایل ورودی میگون
تهران 1399/3/10 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
دو دیواره پل بتنی مسلح
گلستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
اجرای دیوار حفاظتی بتن مسلح به ارتفاع 2 متر
گلستان 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/09
11:21 ق.ظ
احداث پل بتنی و دیوار سنگی مسیل رودخانه
همدان 1399/3/8 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
اجرا دیوار حائل بتنی و شمع روستا
گلستان 1399/3/8 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
اجرا دیوار حائل بتنی و شمع در روستا
گلستان 1399/3/8 تاریخ گذشته
00:11 ق.ظ
احداث دیوار حائل جاده تقی به متراژ 100 مترمربع
يزد 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
21:25 ب.ظ
اجرا دیوار حفاظتی روستا ابگاه دیار شهر
سيستان و بلوچستان 1399/3/7 تاریخ گذشته
21:21 ب.ظ
اجرا دیوار حفاظتی و کانال روستا گواتر ش
سيستان و بلوچستان 1399/3/7 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه فصلی محله علی اباد
بوشهر 1399/3/7 تاریخ گذشته
16:12 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی پشت گلزار شهدا
مازندران 1399/3/7 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
اجرای دیواره ساحلی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان
آذربايجان غربي 1399/3/7 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی سنگی با سنگ لاشه
خراسان شمالي 1399/3/7 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
احداث کانال بتنی و احداث دیوالر حفاظتی
مازندران 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
18:29 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی خیابان های
مازندران 1399/3/6 تاریخ گذشته
17:10 ب.ظ
گابیون بندی نقاط خسارت دیده
کهگیلویه و بویراحمد 1399/3/6 تاریخ گذشته
16:41 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی در رودخانه اوتیجون در
مازندران 1399/3/6 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
حفاظت از تاسیسات و ابنیه شهری
هرمزگان 1399/3/6 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
فاز سوم زیرسازی و جدولگذاری
تهران 1399/3/6 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
مرمت و روکش اسفالت معابر شهر و احداث دیوار حفاظتی
کرمانشاه 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
16:22 ب.ظ
بهسازی و مرمت دیوارهای محورهای
مازندران 1399/3/3 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی
احداث دیوار ساحلی... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1399/3/3 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
احداث کانال بتنی - احداث دیوار حفاظتی
مازندران 1399/3/3 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی حاشیه رودخانه
آذربايجان غربي 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/03/01
09:09 ق.ظ
احداث دیوار حاسل میدان گاز
کردستان 1399/3/1 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
پروژه دیوار ساحلی - دهیاری روستای
مركزي 1399/3/1 مهلت دار