1397/09/24
14:21 ب.ظ
واگذاری احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/9/24 اعلام نشده
07:57 ق.ظ
احداث دیواره ساحلی ویره
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
15:23 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی روستای
آذربايجان شرقي 1397/9/22 مهلت دار
10:49 ق.ظ
اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی
يزد 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
07:46 ق.ظ
عملیات دیواره سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:19 ب.ظ
احداث دیوار سنگی و کف بند در حاشیه رودخانه
گلستان 1397/9/20 مهلت دار
12:56 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:59 ق.ظ
اجرای پروژه ساماندهی پارک
کرمانشاه 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
16:01 ب.ظ
ترمیم و احداث دیوار حفاظتی خیابان
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
عملیات دیواره گذاری سنگی رودخانه
اصفهان 1397/9/17 مهلت دار
10:47 ق.ظ
مرمت و بازسازی دیوار سیل بند شهر
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
احداث دیوار حائل خیابان بلوار ورودی شهر
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
10:58 ق.ظ
عملیات دیوار سنگی ضلع جنوبی رودخانه خشک در مجاورت خیابان
فارس 1397/9/14 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای دیوار حفاظتی روستای
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
پروژه دیوار حفاظتی روستای
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:06 ب.ظ
اجرای دیوار حائل و دیوار حصار و محوطه مرکز توسعه محله
لرستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
اجرای دیوار حصار و محوطه مرکز توسعه محله
لرستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:25 ب.ظ
دیوار راه روستایی....
مازندران 1397/9/12 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
احداث دیوار گابیونی راه روستایی
مازندران 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
اجرای دیواره سیل بند رودخانه پشت
فارس 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
احداث دیوار حائل با بلوک بتنی ....
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
اجرای دیوار حائل دیوار حصار و محوطه مرکز توسعه محله
لرستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
06:47 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستا
مركزي 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/07
15:24 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار حفاظتی دارابکلا در مسیر زمین ورزشی
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
احداث دیوار حائل گردنه ایلانلو
آذربايجان غربي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:50 ب.ظ
احداث دیوار گابیونی با سنگ لاشه
مازندران 1397/9/6 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
احداث دیوار گایبونی با سنگ لاشه محور
مازندران 1397/9/6 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
احداث دیوار گایبونی با سنگ لاشه محور
مازندران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:16 ب.ظ
اجرای دیواره سیل بند رودخانه پشت شهر
فارس 1397/9/5 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
اجرای پارک محله ای
اجرای پارک محله ای... راه و ترابری
البرز 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:24 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی دیوار حائل زیر گذر 45 متری بهار به روش خاک
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/28
14:21 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی و شرقی رودخانه
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
پروژه تثبیت دیوار زیرگذر تنگه
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:59 ب.ظ
اجرای دیوار ضامن شهر
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
دیوار راه روستایی مهرمیجه
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
احداث دیوار گابیونی راه روستایی
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
06:16 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستا - دهیاری
مركزي 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/21
14:01 ب.ظ
تکمیل دیوار حفاظتی جنب بیمارستان
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی و شرقی رودخانه
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی سیلبند
ايلام 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
مرمت و بازسازی دیوار ساحلی رودخانه
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:58 ب.ظ
اجرای دیوار حائل روستای
کرمانشاه 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
دیوار گابیون 20 متر روستای
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
اجرای فاز 2 دیوار سنگی و لایروبی و ساماندهی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
06:38 ق.ظ
اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها به صورت دستمزدی جهت
فارس 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/15
14:45 ب.ظ
احداث دیواره حفاظتی ضلع جنوب
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
دیوار گابیون 20 متر -
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
احداث دیوار سنگی با سنگ ورقه ای در امتداد دیوار بتنی
خوزستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:23 ب.ظ
دیوار گابیون به طول 20 متر
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته