1398/04/24
13:10 ب.ظ
طرح ساماندهی و ایمن سازی رودخانه کن
تهران 1398/4/24 مهلت دار
1398/04/23
20:00 ب.ظ
خرید گایبون
خرید گایبون... راه و ترابری
اصفهان 1398/4/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
تهیه اجرای دیوار ساحلی روستا
مركزي 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/20
19:18 ب.ظ
احداث دیوار سیل بند سطح شهر
فارس 1398/4/20 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
13:50 ب.ظ
اجرای دیوار حائل بتن مسلح به طول 100 متر در روستای
گلستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/18 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
احداث دیوار حائل بتنی در کیلومتر 135 مسیر خطوط
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
15:58 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه اسلام اباد گرگان (محدوده محتشم شرق)
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه اسلام اباد
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه
دیوار سازی رودخانه... راه و ترابری
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه اسلام اباد جمهوری 12
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
دیوار سازی رودخانه
دیوار سازی رودخانه... راه و ترابری
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
احداث دیوار سنگی مهران شهر
آذربايجان شرقي 1398/4/17 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی رودخانه تیره پایین تر از پل قوسی تا پل
لرستان 1398/4/17 مهلت دار
07:32 ق.ظ
احداث دیوار گایبونی محور گلوگاه شیخ موسی سه راهی
مازندران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:14 ب.ظ
ساماندهی رودخانه و ایمن سازی
لرستان 1398/4/16 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
انجام پروژه  در4 ردیف شامل  احداث پل  خیابان
مازندران 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
07:48 ق.ظ
1398/04/13
12:20 ب.ظ
دیوارسازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو ضلع شرق
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت محدوده کوی دانشجو
گلستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
احداث دیوار حائل بتنی در کیلومتر135 مسیر خط 16 بید
فارس 1398/4/13 اعلام نشده
1398/04/12
09:49 ق.ظ
انجام پروژه  در4 ردیف شامل  اجرای دیوار سنگی رودخانه
لرستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:18 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت ضلع غربی رودخانه از پل اول
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
دیوار سازی رودخانه زیارت ضلع غربی از پل دوم قلعه حسن به سمت جنوب
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستا جبریا
مركزي 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/10
15:42 ب.ظ
پروژه اجرای دیوار سیل بند
ايلام 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
16:39 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:14 ب.ظ
احداث دیوار سنگ و ملات روستای
مازندران 1398/4/5 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
اجرای دیوارچینی و کفسازی رودخانه ساحلی
فارس 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/04
19:58 ب.ظ
پایدار سازی وتثبیت دیواره های سنگی مابین تونل های
قزوين 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی
احداث دیوار ساحلی... راه و ترابری
يزد 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
دیوار حفاظتی راه روستایی
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
احداث دیوار گایبونی محور
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستا
مركزي 1398/4/4 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
عملیات تکمیل دیوار سنگی و دیوار حفاظتی خیابان ساحلی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تثبیت رانش دالخانی چورته
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:35 ب.ظ
دیوار حائل سنگی روستای میان
خراسان رضوي 1398/4/3 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
احداث دیوار گابیون راه روستایی نارنج بن بالا
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
احداث دیوار هادی
احداث دیوار هادی... راه و ترابری
گيلان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:22 ب.ظ
احداث دیوار ضامن راه روستایی
گيلان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:16 ب.ظ
اجرای کامل اسکلت بتنی و فونداسیون خانه فرهنگ
خراسان رضوي 1398/4/1 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
اجرای دیوار ضامن محور
گيلان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:42 ب.ظ
کفسازی ودیوار سازی مسیل مرکزی شهر
چهارمحال بختياري 1398/3/30 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
اجرای عملیات فاز دو بدنه سازی دیوارهای
فارس 1398/3/30 اعلام نشده