1398/07/25
14:25 ب.ظ
احداث سیلبند
احداث سیلبند... راه و ترابری
ايلام 1398/7/25 مهلت دار
13:07 ب.ظ
احداث دیوار حائل در مسیل پل جاده دسترسی
خراسان رضوي 1398/7/25 مهلت دار
09:53 ق.ظ
عملیات احداث دیوار حائل بتن مسلح
کرمانشاه 1398/7/25 مهلت دار
07:41 ق.ظ
اجرای پروژه دیوار سنگی چایکنارهای سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/7/25 اعلام نشده
1398/07/24
20:18 ب.ظ
اجرای عملیات عمرانی دیوار چینی رودخانه
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
اجرای دیوار مسیل روستا
همدان 1398/7/24 مهلت دار
19:34 ب.ظ
اجرای دیواره سنگی روستای
همدان 1398/7/24 مهلت دار
19:34 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
همدان 1398/7/24 مهلت دار
19:34 ب.ظ
اجرا دیوار سنگی روستای فیازمان از توابع شهرستان نهاوند
همدان 1398/7/24 مهلت دار
19:30 ب.ظ
اجرای دیوار مسیل روستای گردچم از توابع شهرستان نهاوند
همدان 1398/7/24 مهلت دار
10:26 ق.ظ
احداث دیوار حائل بتن مسلح محور
کرمانشاه 1398/7/24 مهلت دار
1398/07/23
19:20 ب.ظ
احداث دیوار حائل در مسیل پل جاده دسترسی به
خراسان رضوي 1398/7/23 مهلت دار
19:18 ب.ظ
اجرای دیوار حائل ضلع
کردستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
اجرای دیوار روستای
اجرای دیوار روستای... راه و ترابری
مركزي 1398/7/23 مهلت دار
19:17 ب.ظ
اجرای دیوار روستای
اجرای دیوار روستای... راه و ترابری
مركزي 1398/7/23 مهلت دار
10:13 ق.ظ
احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان
گيلان 1398/7/23 مهلت دار
1398/07/21
20:00 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی
احداث دیوار ساحلی... راه و ترابری
لرستان 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستاهای برج دهنه اجاق و سست
خراسان شمالي 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای خرق از توابع شهرستان
خراسان شمالي 1398/7/21 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
بازسازی خسارات ناشی از سیل دیوار ساحلی
لرستان 1398/7/21 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی
احداث دیوار ساحلی... راه و ترابری
مركزي 1398/7/21 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
عملیات دیوار گذاری بلوکی و اجری خیابان
فارس 1398/7/21 اعلام نشده
1398/07/20
19:44 ب.ظ
احداث دیوار حائل در مسیل پل جاده دسترسی
خراسان رضوي 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
احداث دیوار حائل محور
آذربايجان غربي 1398/7/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:19 ب.ظ
اجرای بخش از دیوارچینی رودخانه مرکزی شهر
مركزي 1398/7/18 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
قزوين 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
07:58 ق.ظ
عملیات دیوار گذاری بلوکی و اجری خیابان های
فارس 1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
18:44 ب.ظ
گابیون بندی اطراف دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال
گلستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی گایبون بندی برای برج های خطوط انتقال
مازندران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
18:57 ب.ظ
احداث دیوار ضامن مالون سطل سرسرچشمه
گيلان 1398/7/13 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
اجرای دیوارسنگی روستای
همدان 1398/7/13 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
تعمیر و مرمت و احداث دیوارهای محور
مازندران 1398/7/13 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
احداث دیوار ضامن روستای پ
مازندران 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/11
08:20 ق.ظ
پروژه ها : دیوار سازی رودخانه ساحلی و مسیل ها در محدوده
لرستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
18:33 ب.ظ
اجرای عملیات احداث دیوار حایل سنگی پشت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای تاتار از توابع
خراسان شمالي 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای  دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
اجرای دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
اجرای  دیوار ساحلی روستای
خراسان شمالي 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
12:12 ب.ظ
تکمیل دیوار گابیونی محور
گيلان 1398/7/9 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
1398/07/08
18:46 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
ترمیم پایه دیواره ها و افزایش ارتفاع جاه پناه
لرستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
ترمیم پایه دیواره ها و افزایش جان
لرستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/7/8 تاریخ گذشته