1398/07/24
18:41 ب.ظ
تعمیر بازسازی 4 واحد مسکونی
آذربايجان شرقي 1398/7/24 مهلت دار
15:22 ب.ظ
بازسازی واحد اپارتمانی اکباتان
تهران 1398/7/24 مهلت دار
15:00 ب.ظ
احداث 200 واحد مسکونی در شهرستان مراغه منطقه
آذربايجان شرقي 1398/7/24 مهلت دار
13:52 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیلی و نازک کاری 4بلوک اپارتمانی و محوطه سازی
کرمانشاه 1398/7/24 مهلت دار
13:30 ب.ظ
تکمیل منازل 4 واحدی دانشکده
خوزستان 1398/7/24 مهلت دار
1398/07/23
14:20 ب.ظ
احداث 250 واحد مسکونی در
احداث 250 واحد مسکونی در... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/7/23 مهلت دار
1398/07/22
19:37 ب.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/7/22 مهلت دار
18:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی ایستگاه
آذربايجان شرقي 1398/7/22 مهلت دار
13:20 ب.ظ
پروژه احداث 400 واحد مسکونی
خوزستان 1398/7/22 مهلت دار
12:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
آذربايجان شرقي 1398/7/22 مهلت دار
08:47 ق.ظ
تکمیل اسکلت و سقف پروژه 80 واحدی
خراسان شمالي 1398/7/22 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:40 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی زرند
کرمان 1398/7/21 مهلت دار
09:04 ق.ظ
تکمیل اسکلت و سقف پروژه 80 واحدی پردیسان
خراسان شمالي 1398/7/21 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی منطقه 100 دستگاه ایستگاه
خراسان رضوي 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:44 ب.ظ
احداث دو واحد مسکونی پزشکان متخصص
همدان 1398/7/20 مهلت دار
15:44 ب.ظ
تخریب و نوسازی واحد مسکونی جمع اوری نخاله های حاصل از تخریب
هرمزگان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:23 ب.ظ
تعویض درب ورودی منازل سازمانی
هرمزگان 1398/7/18 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
بازسازی نوسازی مجتمع مسکونی 24 واحدی 600 دستگاه
خراسان رضوي 1398/7/18 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات بازسازی مجتمع مسکونی
مازندران 1398/7/18 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/18 مهلت دار
1398/07/16
13:18 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای علمیات بازسازی مجتمع مسکونی
مازندران 1398/7/16 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
تعمیرات منازل سازمانی
تعمیرات منازل سازمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/7/16 مهلت دار
07:45 ق.ظ
تعمیرات منازل سازمانی شهرک
خراسان رضوي 1398/7/16 مهلت دار
1398/07/15
13:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی
لرستان 1398/7/15 مهلت دار
13:00 ب.ظ
طراحی ساخت حمل اجرای 30000 مترمربع اسکلت بتنی زون مسکونی B پروژه م
تهران 1398/7/15 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی
سيستان و بلوچستان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
09:26 ق.ظ
ساخت 12 واحد مسکونی در 6 طبقه در شهرک
همدان 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/10
13:36 ب.ظ
عملیات تعمیرات ساختمانی منازل سازمانی
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
15:29 ب.ظ
عملیات تعمیرات ساختمانی منازل
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی ایستگاه
مازندران 1398/7/9 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
عملیات تعمیرات ساختمانی منازل سازمانی ادراه کل راه ان
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
07:47 ق.ظ
تکمیل ساختمان مسکونی موقوفه
تهران 1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/06
15:38 ب.ظ
بازسازی واحد مسکونی -
بازسازی واحد مسکونی -... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/7/6 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل سازمانی
کرمان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
12:43 ب.ظ
بازسازی منازل سازمانی ایستگاه
گلستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/02
08:41 ق.ظ
ساخت پروژه 32 واحد مسکونی واقع
يزد 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/06/31
18:36 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل مسکونی سازمانی
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات منازل
بازسازی و تعمیرات منازل... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
13:48 ب.ظ
تهیه تامین حمل مصالح و اجرای عملیات نازک کاری نما
هرمزگان 1398/6/30 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
انجام عملیات ساخت و اتمام پروژه 428 واحدی
کرمان 1398/6/30 اعلام نشده
1398/06/26
18:46 ب.ظ
بازسازی و تعمیر یک واحد از منازل اداره کل راه اهن
سيستان و بلوچستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
بهسازی بازسازی 2 دستگاه ساختمان ویلایی
هرمزگان 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/25
08:49 ق.ظ
عملیات اجرایی نقاشی با تامین مصالح یک مجتمع مسکونی در
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
08:58 ق.ظ
اجرای عملیات کاشی و سرامیک پروژه برج مسکونی
خراسان رضوي 1398/6/24 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار چینی پروژه برج مسکونی
خراسان رضوي 1398/6/24 اعلام نشده
1398/06/20
07:58 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار چینی پروژه برج مسکونی مینیاتوری
خراسان رضوي 1398/6/20 اعلام نشده
1398/06/17
19:03 ب.ظ
تعمیرات اساسی منازل سازمانی در ایستگاههای
مازندران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
18:22 ب.ظ
بازسازی و نوسازی مجتمع مسکونی 24 واحدی
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
پروژه احداث 200 واحد مسکونی
تهران 1398/6/16 تاریخ گذشته