1397/09/28
12:29 ب.ظ
شناسایی و برداشت کل مسیر ایلراههای اصلی فرعی در سیستم GIS
تهران 1397/9/28 مهلت دار
10:17 ق.ظ
نقشه برداری مسیر رودخانه مرکزی
مركزي 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:33 ب.ظ
مطالعه و ممیزی راههای در سطح
يزد 1397/9/27 مهلت دار
11:22 ق.ظ
تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی اسفراین و ممیزی ایمنی
خراسان شمالي 1397/9/27 مهلت دار
11:19 ق.ظ
11:03 ق.ظ
نقشه برداری و تهیه و تدوین محوطه باستانی
خراسان جنوبي 1397/9/27 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
اجرای پروژه نقشه برداری چهار میخ و تحویل قطعات شهرک
البرز 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
18:36 ب.ظ
ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات نقشه برداری طرح آبرسانی
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
GIS ممیزی املاک سطح شهر
قزوين 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
14:31 ب.ظ
اجرای عملیات کاداستر اراضی ملی و دولتی
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
انجام 1620 هکتار نقشه برداری --
کردستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
عکس برداری هایی دیجیتال و تهیه عکس های هوایی
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
13:35 ب.ظ
ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه IMS
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
09:38 ق.ظ
ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات نقشه برداری طرح ابرسانی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
عکس برداری هوایی دیجیتال و تهیه عکس های هوایی سال 97 شهر
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:17 ب.ظ
اجرای نقشه یو تی ام سیلوی
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خدمات نقشه برداری مستقیم زمینی سایت پست
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خدمات نقشه برداری طرح ابرسانی به روستاهای مجتمع زیرمجموعه سد
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:21 ب.ظ
داده برداری و ژئو تایپینگ و صدور شناسنامه
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
نقشه برداری غمداد
نقشه برداری غمداد... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
عملیات طرح کاداستر
عملیات طرح کاداستر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
عملیات ممیزی املاک مسکونی تجاری اداری
آذربايجان غربي 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
14:16 ب.ظ
ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
بهنگام سازی اطلاعات مکانی شهرستان های
سمنان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
اجرای نقشه برداری پایه 747.27 هکتار در 19 روستا  شهرستان های
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
تهیه و ارائه نقشه توپوگرافی و نقشه برداری 3بعدی
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
اصلاح رقومی سازی تدقیق و تبدیل اسناد اخذ شده 6 پلاک
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید خدمات  مشاوره ی پروژه تهیه نقشه شهر
فارس 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
12:43 ب.ظ
تهیه نقشه حدنگار
تهیه نقشه حدنگار... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
مطالعه مستندسازی و نقشه برداری  بافت های
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
بروزرسانی نقشه هوایی
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:11 ب.ظ
بهنگام سازی اطلاعات مکانی شهرستان های
سمنان 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
تهیه نقشه UTM عرصه و اعیان 14 مرکز
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:25 ب.ظ
تهیه نقشه حدنگار استاندارد
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
نقشه برداری مسیر رودخانه مرکزی
مركزي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
عملیات عکسبرداری هوایی توسط پهباد در منطقه
سمنان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
نقشه برداری و احصا و تکمیل اطلاعات
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:58 ب.ظ
بهنگام سازی و داده امایی شهرستان
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
بهنگام سازی و داده امایی کد پستی شهرستانهای
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
بهنگام سازی و داده امایی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:52 ب.ظ
تهیه بانک اطلاعات بناها و محوطه های تاریخی در فرمت GIS
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
خدمات انجام کار تهیه نقشه های رقومی احصاء و
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
تهیه نقشه UTM مراکز شهری و ایستگاه فیبر نوری
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:12 ب.ظ
پروژه ساماندهی مالکیت و صدور
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
تهیه نقشهGPS و تنظیم و ارایه فرمهای نظارتی مجوزهای تغییر کاربری
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
عملیات بهینه سازی و تهیه و بروزرسانی نقشه های UTM
سمنان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:13 ب.ظ
بروزرسانی ممیزی املاک و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی -
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
نقشه برداری نظارت بر واگذاری ها ایجاد ارشیو تکمیل بانک اطلاعاتی کامل
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته