1398/06/04
08:03 ق.ظ
پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی
کرمانشاه 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
12:18 ب.ظ
کاداستر اراضی
کاداستر اراضی... راه و ترابری
اردبيل 1398/6/3 مهلت دار
12:17 ب.ظ
کاداستر اراضی پارس اباد گرمی  بیله سوار
اردبيل 1398/6/3 مهلت دار
11:56 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام عملیات تهیه نقشه کاداستر
کردستان 1398/6/3 مهلت دار
09:45 ق.ظ
واگذاری  ممیزی املاک سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
19:17 ب.ظ
تهیه نقشه از بیلت مسیرهای فیبرنوری
خراسان جنوبي 1398/6/2 مهلت دار
12:53 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت انجام  عملیات تهیه نقشه کاداستر و
کردستان 1398/6/2 مهلت دار
08:11 ق.ظ
پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی
کرمانشاه 1398/6/2 مهلت دار
07:57 ق.ظ
1398/06/01
08:04 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
کردستان 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
همدان 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خدمات نقشه برداری اتصال راه اهن
زنجان 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/31
18:06 ب.ظ
عملیات تصویربرداری هوایی با استفاده از پهباد فتوگرامتری با ابعاد پیکسل 10 سانت
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
14:38 ب.ظ
قبول و دریافت مدارک اسناد مالکیت و ثبت نام  و داده امائی اطلاعات متقاضیان
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:20 ب.ظ
اصلاح و بازنگری نقشه های سنواتی
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
اصلاح بازنگری نقشه های سنواتی 52000 هکتار و کاداستر حوزه ابخیز
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:06 ب.ظ
واگذاری ممیزی املاک
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
13:34 ب.ظ
08:58 ق.ظ
ساماندهی بایگانی ممیزی املاک  سطح شهر تهیه لایه های GIS  و داده امایی
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
19:10 ب.ظ
استخراج اسکن و درج اطلاعات تعداد 400 پرونده واگذاری در سامانه
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعات و اخذ صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگی ناحیه صنعت
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تفکیک قطعه نهم به مساحت 43.7 به 50 قطعه
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
عملیت کاداستر نقشه های منابع ملی توام با اخذ سند
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در سطح
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در شهرستان
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر در سطح شهرستان ماسال
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
پروژه مطالعاتی کاداستر سطح شهرستان
گيلان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:25 ق.ظ
اجرای کاداستر اراضی ملی حوزه های ابخیز شهرستان
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:48 ب.ظ
عملیات نقشه برداری هوایی اسکن لیزر و مدل سازی فرسایش و رسوب
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
بروزرسانی دوم سامانه اطلاعات مکانی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
11:50 ق.ظ
ممیزی املاک و اراضی محدوده شهر ماکو
آذربايجان غربي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
11:29 ق.ظ
تهیه حدنگاری و نقشه کاداستر حوز
قزوين 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:01 ب.ظ
پیگیری و انجام امور ممیزی و حدنگاری اراضی
آذربايجان شرقي 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
اجرای ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی
خوزستان 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
18:48 ب.ظ
تهیه نقشه توپگرافی
تهیه نقشه توپگرافی... راه و ترابری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام حدنگاری اراضی ملی و دولتی در پلاکهای حوزه استان
کرمانشاه 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
نقشه برداری  شمیم و کاداستر و همچنین اعلام مالکیت
خراسان شمالي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
09:48 ق.ظ
فاز سوم پروژه ممیزی و gisسطح شهر
تهران 1398/5/14 اعلام نشده