1398/11/09
09:38 ق.ظ
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های رفع
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
09:30 ق.ظ
انجام خدمات نقشه برداری
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
17:32 ب.ظ
تبدیل عکس به نقشه شهر
مركزي 1398/11/8 مهلت دار
10:26 ق.ظ
ممیزی املاک اصناف و معابر و ورودی کلیه اطلاعات فرم های ممیزی
البرز 1398/11/8 اعلام نشده
1398/11/07
20:49 ب.ظ
نقشه برداری با دستگاه شمیم
خراسان جنوبي 1398/11/7 مهلت دار
15:04 ب.ظ
انجام کلیه امور ثبتی مبنی بر پیگیری جهت اخذ اسناد
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
14:12 ب.ظ
نقشه برداری نمایشگاه کرج
تهران 1398/11/7 مهلت دار
13:50 ب.ظ
نقشه برداری و طراحی پروژه های ابیای تحت فشار زیر
کرمان 1398/11/7 مهلت دار
13:49 ب.ظ
انجام خدمات نقشه برداری و تیه نقشه های رفع تداخلات قوانین
کرمانشاه 1398/11/7 مهلت دار
13:46 ب.ظ
طراحی نقشه کاداستر و utm محوطه با تمامی جزئیات و باغچه ها و منهول ها
اصفهان 1398/11/7 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
نقشه برداری از شبکه ها و تاسیسات زیر ساختی
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 مهلت دار
10:54 ق.ظ
تبدیل عکس به نقشه شهر
مركزي 1398/11/7 مهلت دار
08:22 ق.ظ
انجام خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه های رفع تداخلات قوانین
کرمانشاه 1398/11/7 مهلت دار
07:45 ق.ظ
نقشه برداری اصلاح هندسی حدنگاری کاداستر
خراسان رضوي 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
18:38 ب.ظ
تهیه نقشه های شهری ابادی و تهیه نقشه
البرز 1398/11/6 مهلت دار
09:13 ق.ظ
ارزیابی تدوین نقشه راه معماری سازمانی فناوری اطلاعات
تهران 1398/11/6 مهلت دار
08:59 ق.ظ
واگذاری بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان
قزوين 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
23:53 ب.ظ
عملیات اجرای نقشه برداری توپوگرافی
مازندران 1398/11/5 مهلت دار
23:52 ب.ظ
عملیات اجرای نقشه برداری توپوگرافی
مازندران 1398/11/5 مهلت دار
23:52 ب.ظ
اجرا نقشه برداری توپوگرافی روستا
مازندران 1398/11/5 مهلت دار
23:52 ب.ظ
عملیات اجرای نقشه برداری توپوگرافی روستای نرگس زمین
مازندران 1398/11/5 مهلت دار
23:52 ب.ظ
عملیات اجرای نقشه برداری توپوگرافی روستای دیمور چالوس
مازندران 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/02
18:30 ب.ظ
تهیه اطلاعات توصیفی مکانی جهت ثبت در سامانه اطلاعات مکانی قنوات استان
خراسان جنوبي 1398/11/2 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
عکس برداری هوایی با پهباد و تهیه نقشه 1500 مناطق 10-11-12-و ثامن شهرداری
خراسان رضوي 1398/11/2 مهلت دار
18:01 ب.ظ
عکسبرداری هوایی با پهباد و تهیه نقشه یکپارچه
خراسان رضوي 1398/11/2 مهلت دار
08:33 ق.ظ
عکسبرداری هوایی با پهباد و تهیه
خراسان رضوي 1398/11/2 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
عکسبراری هوایی با پهپاد وتهیه نقشه 1:500 مناطق
خراسان رضوي 1398/11/2 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:500 مناطق
خراسان رضوي 1398/11/2 اعلام نشده
1398/10/30
23:53 ب.ظ
خرید خدمات فنی و مهندسی جهت امور نقشه برداری و اصلاح هندسی
خراسان رضوي 1398/10/30 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره و اجرای سامانه gis حقوقی و املاک و مستحدثات
کرمان 1398/10/30 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
اصلاحیه - برداشت میدانی و ممیزی اطلاعات
تهران 1398/10/30 مهلت دار
12:58 ب.ظ
کاداتسر اراضی ملی دولتی و  اراضی جنگلی شهر
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی و دولتی و اراضی
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی و دولتی و اراضی جنگلی شهر
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی و دولتی و اراضی
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
کاداستر اراضی ملی دولتی و اراضی
فارس 1398/10/30 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
نقشه برداری و مطالعات کانال انتقال اب کشاورزی
خراسان جنوبي 1398/10/30 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
نقشه برداری و مطالعات جاده بین مزارع در
خراسان جنوبي 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
15:22 ب.ظ
نقشه برداری و مطالعات جاده بین
خراسان جنوبي 1398/10/29 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
طرح ممیزی املاک سطح شهر
گلستان 1398/10/29 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
خدمات مشاوره و اجرای سامانه GIS حقوقی و املاک و مستحدثات
کرمان 1398/10/29 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
نقشه برداری از زمین شبکه بهداشت
خراسان رضوي 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
برداشت نقاط با جی پی اس دوفرکانسه متصل به سامانه
يزد 1398/10/29 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
استخراج اطلاعات پرونده های امور اراضی
خراسان رضوي 1398/10/29 تاریخ گذشته