1398/05/17
11:12 ق.ظ
سرمایه گذاری جهت حمل و نقل  بار پیاده راه ایت طالقانی شهر ایلام
ايلام 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
مشارکت در احداث بلوار ورودی نیر  از سمت سخوید
يزد 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/16
1398/05/13
08:13 ق.ظ
1398/05/12
11:59 ق.ظ
سرمایه گذاری --  bot - احداث پلهای عابر پیاده راههای برون شهری کشور
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/07
1398/05/06
12:12 ب.ظ
پروژه مشارکت در ساخت اراضی6/6 هکتاری
لرستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
08:17 ق.ظ
مشارکت -واگذاری اراضی 6/6 هکتاری
لرستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:51 ق.ظ
اماده سازی اراضی 70 هکتاری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
سرمایه گذاری و اجرای احداث ازاد راه
لرستان 1398/4/30 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
سرمایه گذاری و اجرای احداث ازاد راه
خوزستان 1398/4/30 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
سرمایه گذاری و اجرای احداث ازاد راه
تهران 1398/4/30 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
احداث ازاد راه
احداث ازاد راه... راه و ترابری
ايلام 1398/4/30 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
اماده سازی اراضی 60 هکتاری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اماده سازی اراضی 58 هکتاری بندر
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:17 ب.ظ
اماده سازی از اراضی 58 هکتار بندر لنگه
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:51 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی -- ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده در
البرز 1398/4/27 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
مشارکت سرمایه گذاری احداث بلوار ورودی نیر از سمت سخوید
يزد 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/25
12:51 ب.ظ
مشارکت در ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده
البرز 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/19
08:11 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه پل های عابر پیاده - تجدید
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/16
1398/04/15
08:26 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - تامین منابع مالی خارجی فایناس برای اجرای پروژه راه اهن
خراسان جنوبي 1398/4/15 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - تامین منابع مالی خارجی فایناس برای اجرای
يزد 1398/4/15 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - تامین منابع مالی خارجی فایناس برای اجرای پروژه راه اهن
خراسان رضوي 1398/4/15 اعلام نشده
1398/04/13
12:18 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - تامین منابع مالی خارجی  فایناس برای اجرای پروژه
سيستان و بلوچستان 1398/4/13 اعلام نشده
1398/04/12
08:53 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه پل های عابر پیاده
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:06 ب.ظ
تعمیر نگهداری و بهره برداری پلهای عابر پیاده مکانیزه
کرمانشاه 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:43 ق.ظ
گرید سه راه جهت همکاری و تشکیل کنسرسیوم مورد نیاز
تهران 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/13
09:28 ق.ظ
سرمایه گذاری -- ازادراه قطعه یک
همدان 1398/3/13 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
سرمایه گذاری -- ازادراه قطعه یک
کرمانشاه 1398/3/13 اعلام نشده
1398/02/24
12:31 ب.ظ
ساخت و اجرای 4 دستگاه پل عابر  پیاده در محور 45 متری
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:23 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل و احداث پل عابر پیاده بلوار
مركزي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:00 ق.ظ
1397/12/13
13:09 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... راه و ترابری
خوزستان 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:43 ب.ظ
تامین کنندگان مالی برای طرح احداث باند دوم محور سه راهی
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
تامین کنندگان مالی برای طرح احداث باند دوم محور سه راهی
قزوين 1397/11/30 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
تامین کنندگان مالی برای طرح احداث باند دوم محور سه راهی
زنجان 1397/11/30 اعلام نشده
13:06 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و زیرسازی کوچه های سعدی نسترن
البرز 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:42 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث رمپ حمل مصالح معدنی
هرمزگان 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
16:04 ب.ظ
سرمایه گذار - سرمایه گذاری احداث رمپ حمل مصالح معدنی
بوشهر 1397/11/14 اعلام نشده