1398/09/12
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات محور
اجرای عملیات محور... راه و ترابری
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:08 ق.ظ
تامنی کنندگان مالی برای سرمایه گذاری و اجرای طرح احداث کریدور
تهران 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/03
1398/09/02
1398/08/30
1398/08/27
13:32 ب.ظ
تامین نیاز مالی برای طرح احداث باند دوم بزرگراه
خراسان جنوبي 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/25
10:12 ق.ظ
تامین بخشی از نیاز مالی احداث بزرگراه
خراسان جنوبي 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/22
09:29 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT-- ارتقا محور
قم 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:13 ب.ظ
لیست کوتاه سرمایه گذاری -- انجام عملیات اجرایی راهسازی در محور ر
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
09:13 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت در احداث پل عابر پیاده
مازندران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/16
12:57 ب.ظ
مشارکت در احداث پل عابر پیاده
مازندران 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
08:21 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - مشارکت در احداث پل
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:53 ب.ظ
سرمایه گذاری -- ارتقا محور
قم 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
09:07 ق.ظ
سرمایه گذاری -- مشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار
مازندران 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/24
19:13 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - انجام عملیات اجرایی راهسازی در محور
هرمزگان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/21
12:40 ب.ظ
ساخت نصب نگهداری 1 دستگاه پل عابر پیاده
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
سرمایه گذاری بهره برداری از مجموعه فرهنگی پلاتو
هرمزگان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:26 ق.ظ
احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار کشاورز
مازندران 1398/7/20 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
مشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز
مازندران 1398/7/20 اعلام نشده
1398/07/15
13:15 ب.ظ
سرمایه گذاری و مشارکت پروژه ارتقا محور
قم 1398/7/15 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
سرمایه گذاری - اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی
هرمزگان 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/11
11:33 ق.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای پروژه های سرمایه گذاری
کرمان 1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/07
18:07 ب.ظ
مشارکت در ساخت زمین در میدان قدس
چهارمحال بختياري 1398/7/7 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
مشارکت در ساخت زمین
چهارمحال بختياري 1398/7/7 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
مشارکت در ساخت زمین واقع در
چهارمحال بختياري 1398/7/7 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
مشارکت در واگذاری اراضی 23 هکتاری
خوزستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/30
09:17 ق.ظ
سرمایه گذاری و مشارکت -- طراحی و اجرای 8 پروژه - جاده فرودگاه
هرمزگان 1398/6/30 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -پروژه بزرگراه ساحل جنوبی
هرمزگان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/27
18:27 ب.ظ
فراخوان مشارکت در ساخت اراضی پشت باغ
يزد 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/21
1398/06/16
07:51 ق.ظ
واگذاری عرصه  واحدهای مسکن مهر شهر گلبهار
خراسان رضوي 1398/6/16 اعلام نشده
1398/06/14
15:56 ب.ظ
1398/06/13
08:32 ق.ظ
اجرای کارت پارک به روش مشارکتی
بوشهر 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:38 ب.ظ
18:37 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه در اراضی 6/6 هکتاری واقع در
لرستان 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:22 ب.ظ
واگذاری ساخت یک دستگاه پل عابر
گيلان 1398/6/9 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
واگذاری اراضی 6/6 هکتاری
لرستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
1398/06/07
18:16 ب.ظ
08:35 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پلهای عابر پیاده در راه های برون شهری
خراسان رضوي 1398/6/7 اعلام نشده
1398/06/05
14:14 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث قطعات  1و2 ازادراه
تهران 1398/6/5 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث قطعات  1و2 ازادراه
آذربايجان شرقي 1398/6/5 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث قطعات  1و2 ازادراه
آذربايجان غربي 1398/6/5 اعلام نشده
1398/06/03
11:05 ق.ظ
عملیات اجرای پروژه  طرح و ساخت تکمیل پل
مازندران 1398/6/3 تاریخ گذشته