1397/09/24
19:46 ب.ظ
1397/09/13
15:02 ب.ظ
جذب سرمایه گذار در 37 ردیف پروژه
اردبيل 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/28
08:32 ق.ظ
ساخت و بهره برداری 14 دستگاه سیستم توزین ریلی در راه اهن به روش BOO
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:56 ق.ظ
واگذاری سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه اسفالت 120 تنی
سمنان 1397/8/12 اعلام نشده
07:17 ق.ظ
پروژه های سرمایه گذاری در صنعت ریلی
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:17 ق.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:11 ب.ظ
احداث و بهره برداری از پل عابر پیاده واقع در
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/23
08:46 ق.ظ
مشارکت در ساخت و نصب پل هوائی عابر پیاده در 3 نقطه از شهر
البرز 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/06
20:16 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - طراحی و اجرای پروژه سیستم
آذربايجان غربي 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
11:55 ق.ظ
طراحی و احداث 5 دستگاه پل عابر
همدان 1397/7/5 اعلام نشده
1397/07/04
10:09 ق.ظ
سرمایه گذار و مجری -- طراحی و اجرای پروژه سیستم جامع حمل و نقل بار و مسافر شهری
آذربايجان غربي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
12:41 ب.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای طرح های هوشمندسازی : 1) پرداخت الکترونیکی
مازندران 1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/01
12:05 ب.ظ
احداث خط اهن به بخش خصوصی به روش ساخت بهره برداری
آذربايجان شرقي 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/31
13:56 ب.ظ
سنگفرش با سنگ لاشه و دیوارچینی 3 رجی و کانیو سنگی
ايلام 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:11 ب.ظ
ساخت و نصب 2 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از آن
اصفهان 1397/6/22 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
13:59 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکت ساخت نصب و بهره برداری تبلیغاتی
خراسان رضوي 1397/6/22 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1397/06/21
14:32 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی BOLT -- پل های عابر پیاده سطح شهر
تهران 1397/6/21 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی BOT --پل مکانیزه عابر پیاده
تهران 1397/6/21 اعلام نشده
1397/05/28
17:02 ب.ظ
اگهی تجدید - تامین مالی برای احداث باند دوم محور
ايلام 1397/5/28 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
تامین مالی برای احداث باند دوم
خوزستان 1397/5/28 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
سرمایه گذار- طراحی تا بهره برداری و انتقال
تهران 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
09:14 ق.ظ
پروژه های سرمایه گذاری در صنعت
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/18
08:35 ق.ظ
پروژه تکمیل راه آهن به روش DB+F
آذربايجان شرقي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/10
12:46 ب.ظ
سرمایه گذاری بهسازی نوسازی بهره برداری و انتقال پل های انتقال
تهران 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
13:11 ب.ظ
تامین نصب راه اندازی سیستم های علائم الکتریکی محور
اصفهان 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/04
12:25 ب.ظ
سرمایه گذاری احداث پایانه و اسکله LPG
هرمزگان 1397/5/4 اعلام نشده
1397/05/03
12:07 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - تکمیل اماده سازی 56 هکتاری شهرک مهر اوران
هرمزگان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/27
22:32 ب.ظ
سرمایه گذار- احداث پل های فلزی عابر پیاده
کردستان 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/25
07:31 ق.ظ
سرمایه گذاری --- آزادراه
آذربايجان شرقي 1397/4/25 اعلام نشده
07:31 ق.ظ
سرمایه گذاری --- آزادراه
آذربايجان غربي 1397/4/25 اعلام نشده
1397/04/24
08:42 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - 50 ردیف پروژه ازاد راه در استان های مختلف در سراسر کشور
چهارمحال بختياري 1397/4/24 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - 50 ردیف پروژه ازاد راه در استان های مختلف در سراسر کشور
خراسان جنوبي 1397/4/24 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - 50 ردیف پروژه ازاد راه در استان های مختلف در سراسر کشور
سيستان و بلوچستان 1397/4/24 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
08:41 ق.ظ
08:41 ق.ظ
08:41 ق.ظ
08:41 ق.ظ
08:40 ق.ظ
08:40 ق.ظ
1397/04/23
12:18 ب.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازاد راه
تهران 1397/4/23 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری
بوشهر 1397/4/23 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری
اردبيل 1397/4/23 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازاد راه
فارس 1397/4/23 اعلام نشده
10:35 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/4/23 اعلام نشده
10:35 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری
اصفهان 1397/4/23 اعلام نشده