1397/11/30
14:23 ب.ظ
عملیات اجرایی باند رفت کنار گذر غرب و جنوب غرب
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
عملیات اجرایی باندرفت کنار گذر غرب و جنوب غرب
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
14:05 ب.ظ
عملیات اجرایی یک باند از قطعه 4 بزرگراه
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
08:48 ق.ظ
انجام پروژه در4 ردیف شامل تکمیل زیر ساختهای نمایشگاه بین المللی
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
11:43 ق.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
08:15 ق.ظ
تکمیل احداث  پل تقاطع غیر همسطح
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
08:11 ق.ظ
تعریض و بهسازی محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:01 ق.ظ
احداث اسفالت محور
احداث اسفالت محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
اجرا و اماده سازی محلات a1 ,a2 و معابر محیطی شهر جدید
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:14 ب.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/28 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
عملیات اجرایی اسفالت لایه توپکا  و لکه گیری بخش هایی از
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
12:39 ب.ظ
عملیات اجرایی اسفالت لایه توپکا  و لکه گیری بخش هایی از محور
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:51 ق.ظ
تکمیل و ساماندهی معابر کوی طالقانی فاز
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:31 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
تهران 1397/11/27 مهلت دار
14:30 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
14:25 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
12:41 ب.ظ
پروژه بهسازی راه روستایی
کرمانشاه 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
عملیات اجرایی باند دوم محور
اردبيل 1397/11/24 مهلت دار
12:24 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
بوشهر 1397/11/24 مهلت دار
09:52 ق.ظ
انجام 4 پروژه شامل: لکه گیری وروکش اسفالت محور
آذربايجان غربي 1397/11/24 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
تکمیل اماده سازی و محوطه سازی سایت مسکن مهر
تهران 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
14:16 ب.ظ
اجرای پروژه بازسازی سطوح پروازی فرودگاه هوا دریای
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
روکش اسفالت نقاط مختلف شهر
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
عملیات اجرایی باند دوم
اردبيل 1397/11/23 مهلت دار
10:59 ق.ظ
بهسازی محور اسد اباد ذوب اهن قطعه اول 7 کیلومتر
همدان 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
تکمیل اماده سازی و محوطه سازی سایت مسکن مهر در شمال فاز
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
14:26 ب.ظ
تکمیل چهار خطه پلیس راه
ايلام 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه 3 اب محور
چهارمحال بختياري 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
احداث باند دوم
احداث باند دوم... راه و ترابری
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
12:44 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه 3 اب محور
چهارمحال بختياري 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث باند دوم
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تکمیل چهار خط پلیس راه
ايلام 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تهیه  ونصب نیوجرسی مفصلی در بزرگراههای در دست اجرای استان
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجرای محوطه سازی مسکن مهر پروژه
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
احداث و تکمیل قطعه سوم باند دوم محور
خراسان رضوي 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
11:34 ق.ظ
عملیات اجرایی کنارگذر محور
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
انجام 5 ردیف پروژه شامل: عملیات زیرسازی و خاکی و ابنیه فنی محورهای
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
عمیلیات اجرایی بخشی از محور
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
عملیات راهسازی پروژه قطعه 1 باند دوم بزرگراه
خراسان جنوبي 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
احداث و تکمیل قطعه سوم باند دوم محور
خراسان رضوي 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
14:16 ب.ظ
پروژه روکش اسفالت نقاط مختلف
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
عملیات اجرایی بخشی از محور پاشنه
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
عملیات تکمیلی راه اصلی
سمنان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
عملیات تکمیلی راه اصلی
خراسان شمالي 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
اجرای ساخت دیوار و تعمیرات ابنیه محور
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته