1398/05/31
09:56 ق.ظ
اجرای اسفالت کوچه و معابر
هرمزگان 1398/5/31 مهلت دار
09:51 ق.ظ
تکمیل قطعات و تعمیر دستگاه های بلدوزر d155aکوماتسو
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
09:47 ق.ظ
احداث دو دستگاه پل
احداث دو دستگاه پل... راه و ترابری
بوشهر 1398/5/31 مهلت دار
09:43 ق.ظ
عملیات روسازی محور
عملیات روسازی محور... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/31 مهلت دار
09:23 ق.ظ
اجرای تقاطع زیرگذر شهید
ايلام 1398/5/31 مهلت دار
07:42 ق.ظ
تکمیل بهسازی باند دوم محور
زنجان 1398/5/31 مهلت دار
07:39 ق.ظ
بهسازی و 4 خطه نمودن محور
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:09 ب.ظ
عملیات تکمیلی قطعه اول محور
سمنان 1398/5/30 مهلت دار
13:29 ب.ظ
عملیات تکمیلی احداث پل های رودخانه
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
13:15 ب.ظ
احداث ادامه بزرگراه دو گاز فاز اول
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
احداث باند دوم در محور
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
12:49 ب.ظ
تعریض و بهسازی جاده
خوزستان 1398/5/30 مهلت دار
10:19 ق.ظ
احداث باند دوم در محور
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
10:02 ق.ظ
روسازی محور رضی - امیرکندی باند رفت و برگشت
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
09:12 ق.ظ
بهسازی و چهار خطه نمودن محور
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
07:59 ق.ظ
تعریض .و بهسازی کمربندی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
احداث و بهسازی راه دسترسی به تاج سد
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
13:26 ب.ظ
زیرسازی اسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی محلات
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
13:13 ب.ظ
عملیات روسازی محور
عملیات روسازی محور... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
13:06 ب.ظ
عملیات احداث تونل به روش NATM  اتصالی به خط سه متروی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
تکمیل احداث پلهای رودخانه
مازندران 1398/5/28 مهلت دار
09:30 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی احداث باند
کرمان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:12 ب.ظ
احداث پلهای رودخانه
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
09:35 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی باند دوم
کرمان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
13:35 ب.ظ
تهیه و اجرای روکش اسفالت سطح شهر
گلستان 1398/5/26 مهلت دار
13:28 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
12:16 ب.ظ
پروژه ها شامل : تعویض و بهسازی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
09:51 ق.ظ
09:00 ق.ظ
اجرای پروژه اسفالت و جدول گذاری معابر فاز 2 شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
خرید مصالح  ساخت حمل و عملیات اجرای نصب تابلوها
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
19:03 ب.ظ
پروژه محوطه سازی و اجرای ورودی و خروجی پایانه
کرمانشاه 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:32 ب.ظ
عملیات لکه گیری و روکش مقطعی اسفالت محور ازاد راه
زنجان 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
بهسازی و روکش اسفالت
کردستان 1398/5/24 مهلت دار
08:48 ق.ظ
اجرای روکش حفاظتی چیپ سیل در کلیه محورهای
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محورهای شریانی اسیب دیده از سیل
کردستان 1398/5/24 مهلت دار
08:45 ق.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محورهای شریانی و فرعی اسیب دیده از سیل
کردستان 1398/5/24 مهلت دار
08:45 ق.ظ
بهسازی و لکه گیری محورهای شریانی و فرعی اسیب دیده از سیل
کردستان 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
18:05 ب.ظ
نگهدری محورهای مواصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
تکمیل دسترسی های تقاطع جاده
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
پروژه احداث پایگاه خدمات اجتماعی
ايلام 1398/5/23 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
پروژه ها شامل: تعریض و بهسازی محور فرمهین اشتیان - بهسازی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
بهسازی و ایمن سازی محور شهرکرد ناغان ایذه حد فاصل
چهارمحال بختياري 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:17 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
بهسازی محور توره بروجرد
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
روکش اسفالتی راههای  اصلی فرعی روستایی
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
لکه گیری و روکش اسفالتی راههای اصلی فرعی و روستایی
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
لکه گیری روکش اسفالتی محور
لرستان 1398/5/22 تاریخ گذشته