1397/09/25
11:37 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل :احداث و اسفالت محور
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
11:35 ق.ظ
بهسازی و شانه سازی محور
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
07:49 ق.ظ
اصلاحیه -- تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
11:34 ق.ظ
بهسازی و شانه سازی محور
بوشهر 1397/9/24 مهلت دار
08:38 ق.ظ
تعریض و بهسازی از کمربندی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
08:32 ق.ظ
احداث قطعه اول
احداث قطعه اول... راه و ترابری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
07:35 ق.ظ
پروژه توسعه  و اصلاح معابر  شهری
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
13:05 ب.ظ
اصلاح و رفع نقطع حادثه خیز ورودی
کرمان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
11:48 ق.ظ
احداث پل کیازتیک
احداث پل کیازتیک... راه و ترابری
گيلان 1397/9/21 مهلت دار
11:44 ق.ظ
انجام 5 ردیف پروژه شامل چهار خطه
کردستان 1397/9/21 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
عملیات باقیمانده در پروژه احداث باند دوم محور
مركزي 1397/9/21 مهلت دار
11:22 ق.ظ
عملیات تکمیلی کنار گذر چهار خطه
خراسان رضوي 1397/9/21 مهلت دار
09:13 ق.ظ
اجرای عملیات تعریض محور
آذربايجان غربي 1397/9/21 مهلت دار
08:20 ق.ظ
احداث باند دوم ایمن سازی محور چاههای
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
12:19 ب.ظ
عملیات اجرایی بلوار ورودی شهر
بوشهر 1397/9/20 مهلت دار
08:45 ق.ظ
پروژه 4خطه  و بهسازی  و اسفالت راههای روستایی در 4 ردیف
کردستان 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
20:31 ب.ظ
پروژه احداث باند دوم محور
مركزي 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
08:16 ق.ظ
توسعه و اصلاح معابر شهری
خوزستان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
11:45 ق.ظ
بهسازی و تعریض جاده های ورودی
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انجان چند ردیف پروژه های بهسازی محور شامل :
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
07:54 ق.ظ
احداث پل روگذر و تقاطع غیرهمسطح  شهرک صنعتی
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
12:40 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
مازندران 1397/9/15 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
بهسازی و احداث باند دوم محور
ايلام 1397/9/15 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
پروژه بهسازی و ساماندهی معابر
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
بهسازی و احداث باند دوم محور
ايلام 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
پروژه اجرای لکه گیری اسفالت گرم  اسفالت حفاظتی  ماسه اسفالت فوگسیل
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
17:50 ب.ظ
اجرای بخش دوم - الف یک باند ( باند غربی ) ازاد راه
گيلان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
ایجاد توسعه معابر شهری
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
طرح سیستم جمع اوری و هدایت ابهای سطحی و سیلاب در بلوار شهر
البرز 1397/9/14 مهلت دار
1397/09/13
10:07 ق.ظ
پروژه اجرای لکه گیری اسفالت گرم اسفالت حفاظتی
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
عملیات بهسازی و تعریض جاده های ورودی
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
ایجاد و توسعه معابر مناطق حاشیه ای شهرستان
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
عملیات احداث 9 دستگاه پل
هرمزگان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
عملیات تکمیلی و احداث راه اصلی
لرستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
احداث قسمتی از قطعه یک باند دوم محور
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح
سمنان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
09:48 ق.ظ
احداث باند دوم بزرگره
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
08:04 ق.ظ
روکش اسفالت گرم محور
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
تکمیل قطعه سوم واریانت
ايلام 1397/9/11 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
07:38 ق.ظ
بهسازی و تعریض محور
کرمان 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
19:16 ب.ظ
عملیات اجرای تقاطع غیر همسطح ارادان
سمنان 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
عملیات اماده سازی محور شمالی و جنوبی طرح  و احداث تقاطع غیر همسطح
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
07:52 ق.ظ
انجام دو ردیف پروژه شامل : 1- پروژه بهسازی و اسفالت راه روستایی
کردستان 1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
12:05 ب.ظ
قیرپاشی و اسفالت روی لایه اساسی
خوزستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای اسفالت معابر سطح شهر
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:35 ق.ظ
واریانت چهارم  و پنجم
بوشهر 1397/9/6 تاریخ گذشته