1398/03/02
14:17 ب.ظ
14:16 ب.ظ
عملیات راهداری و نگهداری راههای شرق استان -
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
10:22 ق.ظ
واگذاری پروژه ها اسفالت راههای روستایی
ايلام 1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
1398/03/01
15:16 ب.ظ
بازیافت گرم مقاطع دارای خرابی شدید در محور کمرندی
کرمان 1398/3/1 مهلت دار
14:14 ب.ظ
انجام 2 پروژه: احداث بزرگراه
کرمان 1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/31
14:01 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و اسفالت
لرستان 1398/2/31 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
13:56 ب.ظ
انجام 4 پروژه: کنارگذر شمال
چهارمحال بختياري 1398/2/31 مهلت دار
13:51 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی د
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
10:07 ق.ظ
بازیافت گرم با اولویت مقاطع دارای خرابی شدید
کرمان 1398/2/31 مهلت دار
10:06 ق.ظ
بهسازی و زیرسازی اسفالت کلیه مسیرهای حفاری شده
کرمان 1398/2/31 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
1398/02/30
14:39 ب.ظ
احداث راه اصلی
احداث راه اصلی... راه و ترابری
ايلام 1398/2/30 مهلت دار
09:51 ق.ظ
انجام سه ردیف پروژه شامل : احداث پل 10 دهانه 5 متری
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:54 ب.ظ
پروژه های بهسازی و ایمن سازی محور
چهارمحال بختياري 1398/2/29 مهلت دار
13:55 ب.ظ
اجرا و ترمیم زیرسازی جداول و اسفالت بخشی از معابر
قزوين 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:59 ب.ظ
تکمیل باند دوم محور لار
فارس 1398/2/28 مهلت دار
12:45 ب.ظ
اجرای ترمیم زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و اسفالت محور
گلستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
تکمیل باند دوم محور
فارس 1398/2/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
انجام دو ردیف پروژه اسفالت
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
ادامه عملیات احداث تونل زره
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:24 ق.ظ
ایمن سازی محور
ایمن سازی محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
15:40 ب.ظ
14:58 ب.ظ
واگذاری پروژه های بهسازی محور ایرانشهر در شهرستان های مختلف
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
احداث راه ارتباطی
احداث راه ارتباطی... راه و ترابری
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:14 ب.ظ
راهسازی
راهسازی... راه و ترابری
ايلام 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
انجام 3 پروژه: بهسازی و 4 خطه کردن محور راه
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
اجرای مسیر دسترسی  به سایت v.t.sجزیره
هرمزگان 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
14:18 ب.ظ
روکش اسفالت
روکش اسفالت... راه و ترابری
يزد 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
بهسازی نوع 1 محور
بهسازی نوع 1 محور... راه و ترابری
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اسفالت معابر عمومی سطح شهر
همدان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
11:13 ق.ظ
واگذاری اجرای روسازی بتنی
مركزي 1398/2/21 مهلت دار
10:04 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- عملیات اسفالت ورودی ریگان
کرمان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
10:10 ق.ظ
1398/02/18
13:11 ب.ظ
اجرای اسفالت معابر عمومی شهر
همدان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
بازیافت سرد باسیمان  وروکش اسفالت محور
قم 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت محور
کردستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
عملیات اجرایی روگذر همسان پل کابلی
آذربايجان شرقي 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
بهسازی  و روکش اسفالت محور سنندج - مریوان در دو قطعه حد فاصل روستای
کردستان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
10:10 ق.ظ
عملیات بهسازی قطعه دوم محور
چهارمحال بختياري 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:15 ب.ظ
احداث پل بزرگ جزمان
ايلام 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
تکمیل عملیات باقیمانده در باند جنوبی فرودگاه
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
احداث باند دوم محور
کرمان 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/15
09:51 ق.ظ
احداث باند دوم محور
کرمان 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
08:17 ق.ظ
تهیه و پخش اسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر
آذربايجان غربي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
12:08 ب.ظ
تهیه و اجرای خطکشی گرم ترافیکی 50 کیلومتر در ازادراههای
زنجان 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
عملیات اجرایی روگذر همسان پل کابلی - عملیات اجرائی احداث خیابان 24 متری فرشته
آذربايجان شرقي 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تهیه و پخش اسفالت بیندر و توپکا در سطح شهر
آذربايجان غربي 1398/2/11 تاریخ گذشته