1398/09/17
15:18 ب.ظ
احداث پل محدوده روستای
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
15:17 ب.ظ
احداث  تقاطع سه راهی
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
09:04 ق.ظ
عملیات بهسازی و روکش اسفالت محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
15:25 ب.ظ
بهسازی چهار خطه و تکمیل ابنیه فنی مسیر سه راهی
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار
11:21 ق.ظ
اجرای چهارخطه
اجرای چهارخطه... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
1398/09/14
16:16 ب.ظ
اجرای عملیات روکش اسفالت بزرگراه
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
16:16 ب.ظ
عملیات روکش اسفالت قطعه 2 الف بزرکراه
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
16:15 ب.ظ
تهیه نصب گاردریل و علائم ایمنی قطعه اول بزرگراه
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
16:15 ب.ظ
اجرای باقیمانده گاردریل قطعه
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
16:15 ب.ظ
عملیات اجرایی محور
عملیات اجرایی محور... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
10:05 ق.ظ
باقیمانده عملیات اجرایی کمربندی
اردبيل 1398/9/14 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
اجرای تونل ابتدا مسیر
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:43 ب.ظ
تکمیل و احداث محور
تکمیل و احداث محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/9/13 مهلت دار
12:53 ب.ظ
اسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر
کرمان 1398/9/13 مهلت دار
11:11 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت بخشی از معابر سطح شهر
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
اصلاحیه - چهار خطه
اصلاحیه - چهار خطه... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
احداث مسیر و پل
احداث مسیر و پل... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/13 مهلت دار
08:51 ق.ظ
پروژه لکه گیری اسفالت سطح
تهران 1398/9/13 مهلت دار
07:43 ق.ظ
روکش اسفالت بزرگراه
آذربايجان شرقي 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:10 ب.ظ
پروژه عملیات اجرایی تونل سیا طاهر در محور
کرمانشاه 1398/9/12 مهلت دار
14:44 ب.ظ
باقیمانده عملیات اجرایی کمربندی
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
روکش اسفالت معابر سطح شهر
کردستان 1398/9/12 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
باقیمانده عملیات اجرایی کمربندی
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
اجرای عملیات محور
اجرای عملیات محور... راه و ترابری
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
بهسازی و اسفالت محور
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
بهسازی لکه گیری محور ش
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
عملیات بهسازی روکش اسفالت محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:11 ب.ظ
چهار خطه ابادان - اروند کنار و ساماندهی
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
تعریض و چهار خطه کردن محور
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
روکش اسفالت راههای اصلی فرعی و روستایی شهرستان
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
اجرای لایه حفاظتی میکروسرفیسینگ راهای استان
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:46 ب.ظ
پروژه تبادل شرقی و تکمیل غربی
گلستان 1398/9/10 مهلت دار
15:03 ب.ظ
چهار خطه ابادان اروند کنار حدفاصل کیلومتر 11000 الی 18500 و
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
تعویض و بهسازی محور میناب
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
احداث فاز اول سلول سوم
خوزستان 1398/9/10 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
ورودی شهر
ورودی شهر... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
10:27 ق.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول
کرمان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
تکمیل اجرای جدولگذاری زیرسازی و اسفالت معابر محله
سيستان و بلوچستان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
15:10 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
عملیات تکمیلی محور قدیم
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
احداث باند دوم محور
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
ورودی شهر ایذه
ورودی شهر ایذه... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
19:43 ب.ظ
اجرای راهسازی قطعه 3 محور
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:16 ب.ظ
لکه گیری روکش اسفالت راههای اصلی فرعی روستایی شهر
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
روکش اسفالتی راههای اصلی فرعی
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
لکه گیری روکش اسفالت راههای اصلی فرعی روستایی شهر
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
روکش اسفالتی راههای اصلی فرعی و روستایی
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته