1398/05/23
15:19 ب.ظ
1398/05/22
18:52 ب.ظ
1398/05/15
07:51 ق.ظ
1398/05/13
07:35 ق.ظ
1398/05/08
1398/05/06
09:27 ق.ظ
1398/05/01
1398/04/12
08:27 ق.ظ
مشارکت در احداث نیروگاههای بادی خواف و سراب 25 مگاوات
خراسان رضوي 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/11
09:13 ق.ظ
مشارکت در احداث نیروگاه های بادی
آذربايجان شرقي 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/02
10:13 ق.ظ
احداث دو نیروگاه 7 مگاواتی انرژی خورشیدی
همدان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:55 ق.ظ
1398/03/07
1398/02/31
11:17 ق.ظ
1398/02/28
13:32 ب.ظ
جذب سرمایه گذار -واگذاری اجرای پروژه توسعه و نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
11:21 ق.ظ
11:20 ق.ظ
09:51 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/25
12:47 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
09:38 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT -- احداث طرح نیروگاه برق آبی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
18:21 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری اجرای پروژه توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/08
1398/02/04
19:22 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
همدان 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
مركزي 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
لرستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
1398/01/27
11:40 ق.ظ
1398/01/25
19:27 ب.ظ
1398/01/24
1398/01/20
14:24 ب.ظ
1397/12/16
11:23 ق.ظ
09:55 ق.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه احداث نیروگاه خورشیدی
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/06
1397/11/09
11:02 ق.ظ
1397/10/26
15:36 ب.ظ
سرمایه گذاری در احداث نیروگاه برق ابی کوچک سوله دوکل
آذربايجان غربي 1397/10/26 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
سرمایه گذار- اجرای پروژه نیمه تمام نیروگاه های برق
تهران 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/01
09:33 ق.ظ
اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه
اصفهان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:14 ق.ظ
سرمایه گذار بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه
آذربايجان غربي 1397/9/13 اعلام نشده