1398/09/14
11:06 ق.ظ
09:49 ق.ظ
1398/09/09
1398/09/08
17:21 ب.ظ
تامین منابع مالی احداث و بهره برداری پروژه تولید
خوزستان 1398/9/7 اعلام نشده
1398/08/29
14:04 ب.ظ
انجام خدمات تامین مالی مهندسی طراحی و زمین شناسی
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/11
13:49 ب.ظ
سرمایه گذاری - خرید وضع موجود ابنیه - تاسیسات و
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت طرح های احداث نیروگاه های تجدید پذیر
سيستان و بلوچستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/08
08:58 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث 2 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات
خراسان رضوي 1398/8/8 اعلام نشده
1398/08/02
09:14 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت -- احداث نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات
خراسان رضوي 1398/8/2 اعلام نشده
1398/07/16
09:29 ق.ظ
سرمایه گذاری تکمیل باغ بانوان و اجرای فاز دوم
اصفهان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
15:25 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه مشترک پیاده سازی نیروگاه های خورشیدی
خراسان جنوبي 1398/7/15 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
1398/07/14
13:59 ب.ظ
1398/07/11
11:33 ق.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای پروژه های سرمایه گذاری
کرمان 1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/09
10:22 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - عملیات طراحی اجرا و بهره برداری از
لرستان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
13:58 ب.ظ
تامین مالی خارجی فاینانسر طرح توسعه نیروگاه سد
خوزستان 1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/02
1398/07/01
1398/06/27
13:22 ب.ظ
1398/06/26
10:08 ق.ظ
07:36 ق.ظ
1398/06/14
12:07 ب.ظ
تامین منابع مالی احداث و بهره برداری از نیروگاه برق - ابی
کرمانشاه 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/11
12:29 ب.ظ
1398/06/10
07:43 ق.ظ
مدیریت بهره برداری بلند مدت از توربین های بادی
قزوين 1398/6/10 اعلام نشده
1398/06/09
18:24 ب.ظ
فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری
آذربايجان شرقي 1398/6/9 اعلام نشده
1398/06/02
09:37 ق.ظ
1398/05/23
15:19 ب.ظ
انجام خدمات تامین مالی احداث پست 63/230/400 کیلو ولت سنندج
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:52 ب.ظ
1398/05/15
07:51 ق.ظ
1398/05/13
07:35 ق.ظ
1398/05/08
1398/05/06
09:27 ق.ظ
1398/05/01
1398/04/12
08:27 ق.ظ
مشارکت در احداث نیروگاههای بادی خواف و سراب 25 مگاوات
خراسان رضوي 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/11
09:13 ق.ظ
مشارکت در احداث نیروگاه های بادی
آذربايجان شرقي 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/02
10:13 ق.ظ
احداث دو نیروگاه 7 مگاواتی انرژی خورشیدی
همدان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:55 ق.ظ
1398/03/07
1398/02/31
11:17 ق.ظ
1398/02/28
13:32 ب.ظ
جذب سرمایه گذار -واگذاری اجرای پروژه توسعه و نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
11:21 ق.ظ
11:20 ق.ظ
09:51 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/25
12:47 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
09:38 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT -- احداث طرح نیروگاه برق آبی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
18:21 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری اجرای پروژه توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 اعلام نشده