1398/02/31
11:17 ق.ظ
1398/02/28
13:32 ب.ظ
جذب سرمایه گذار -واگذاری اجرای پروژه توسعه و نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
09:51 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/25
12:47 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث نیروگاه برق ابی کوچک سد مخزنی
اصفهان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
09:38 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT -- احداث طرح نیروگاه برق آبی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
18:21 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری اجرای پروژه توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/08
1398/02/04
19:22 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
همدان 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
مركزي 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
شناسایی سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه و عرضه برق
لرستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
1398/01/27
11:40 ق.ظ
1398/01/25
19:27 ب.ظ
1398/01/24
1398/01/20
14:24 ب.ظ
1397/12/16
11:23 ق.ظ
09:55 ق.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه احداث نیروگاه خورشیدی
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/06
1397/11/09
11:02 ق.ظ
1397/10/26
15:36 ب.ظ
سرمایه گذاری در احداث نیروگاه برق ابی کوچک سوله دوکل
آذربايجان غربي 1397/10/26 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
سرمایه گذار- اجرای پروژه نیمه تمام نیروگاه های برق
تهران 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/01
09:33 ق.ظ
اجرای پروژه های سرمایه گذاری وبهینه سازی نیروگاه
اصفهان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:14 ق.ظ
سرمایه گذار بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه
آذربايجان غربي 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
10:04 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT , PPP -- بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه برق ابی کوچک
آذربايجان غربي 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/05
13:35 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث مزرعه خورشیدی در شهر
همدان 1397/9/5 اعلام نشده
1397/08/28
12:50 ب.ظ
سرمایه گذاری جهت احداث مزرعه خورشید
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:00 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث نیروگاه خورشیدی
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:43 ق.ظ
سرمایه گذاری BOT--- احداث مزرعه خورشیدی در شهر
همدان 1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/07
1397/07/17
1397/07/10
08:18 ق.ظ
سرمایه گذاری احداث پروژه مشارکتی نیروگاه خورشیدی
اصفهان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:46 ق.ظ
پروژه مشارکتی نیروگاه خورشیدی  1 مگاواتی
اصفهان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/07
08:48 ق.ظ
تامین تجهیزات  65 دستگاه پست فوق توزیع  GIS
تهران 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
11:41 ق.ظ
11:40 ق.ظ
سرمایه گذارپروژه پیاده سازی نیروگاههای  خورشیدی
خراسان رضوي 1397/5/6 اعلام نشده
1397/05/01
11:54 ق.ظ
سرمایه گذاری در زمینه تولید سیم و کابل برق
تهران 1397/5/1 اعلام نشده