1398/02/03
1398/01/31
11:28 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1397/12/22
08:54 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 9 شهر
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
09:36 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز5 شهر
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه برق مجتمع بندری
هرمزگان 1397/12/7 اعلام نشده
1397/10/05
10:56 ق.ظ
احداث شبکه توزیع برق فاز توسعه شهرک صنعتی
البرز 1397/10/5 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
تهیه  تجهیزات نصب تست و راه اندازی سه دستگاه پست
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:14 ق.ظ
نورپردازی خارجی ساختمان مرکز
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:18 ب.ظ
احداث پست 63/230 کیلو ولت
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:44 ق.ظ
احداث پست 230 کیلوولت
لرستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/07
1397/07/03
09:16 ق.ظ
اجرای سیستم دیسپاچینگ شبکه
هرمزگان 1397/7/3 اعلام نشده
1397/06/18
08:37 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط 63kv دومداره شهر صنعتی
مركزي 1397/6/18 تاریخ گذشته