1398/09/20
13:12 ب.ظ
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
11:19 ق.ظ
اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف مسی
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/12
10:31 ق.ظ
1398/09/09
13:54 ب.ظ
تامین تجهیزات و احداث کامل واریانت خط
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:24 ب.ظ
تامین تجهیزات و احداث کامل واریانت خط 400
کرمانشاه 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
16:34 ب.ظ
1398/09/03
12:11 ب.ظ
اجرای روشنایی تونل شهید باقری در قطعه 1 محور
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
اجرای روشنایی تونل شهید باقری در قطعه 1 محور
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/25
1398/08/21
18:04 ب.ظ
پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونل های
کردستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:12 ق.ظ
پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونل های
کردستان 1398/8/19 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
اجرا سیستم برق و روشنایی تونل های
کردستان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/02
14:53 ب.ظ
پروژه اجرای سیستم روشنایی
کردستان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/28
1398/07/24
10:22 ق.ظ
پروژه اجرای سیستم روشنایی تونل همرو شهرستان
کردستان 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/13
14:03 ب.ظ
احداث پست 63/20 کیلوولت  gis ششم
کردستان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:44 ب.ظ
تامین تجهیزات و احداث کامل خط دو مداره 230 کیلو ولت
ايلام 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
08:11 ق.ظ
تامین تجهیزات و تکمیل بخشی از شبکه برقرسانی به فاز 5
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:16 ق.ظ
تامین تجهیزات و تکمیل باقیمانده برق رسانی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
1398/05/15
12:02 ب.ظ
تامین تجهیزات باقیمانده برق رسانی به فاز9  جدید
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تامین تجهیزات و تکمیل بخشی از برق رسانی به فاز 8
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
1398/05/09
08:46 ق.ظ
1398/05/08
08:17 ق.ظ
طراحی ، تهیه اجرای روشنایی نورپردازی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:17 ب.ظ
08:40 ق.ظ
08:14 ق.ظ
تهیه تجهیزات نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/13
11:11 ق.ظ
1398/04/04
1398/03/27
09:15 ق.ظ
پروژه برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش
خوزستان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:09 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع  تحت پوشش
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
برقرسانی به فاز 2 پرورش ماهی شهید
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
16:13 ب.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری شبکه ها ی برق محورهای روستایی
لرستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
1398/03/11
15:14 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/02/03
1398/01/31
11:28 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش
خوزستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1397/12/22
08:54 ق.ظ
کارهای باقیمانده احداث شبکه توزیع برق فاز 9 شهر
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته