1397/11/30
08:47 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت -- تجهیز و نصب مجموعه جدید شهربازی در پارک
خراسان شمالي 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
18:32 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات و اجرای کامل پروژه های بلند مرتبه
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:02 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه تجاری- مسکونی و اداری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:02 ب.ظ
مشارکت  در ساخت پروژه تجاری مسکونی و اداری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:02 ب.ظ
مشارکت  در ساخت پروژه تجاری مسکونی و اداری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:00 ب.ظ
مشارکت در طراحی و تامین تجهیزات و اجرای کامل پروژه های بلند
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:56 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه تجاری - مسکونی و اداری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
17:56 ب.ظ
مشارکت  در ساخت پروژه تجاری مسکونی و اداری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
11:35 ق.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه خیابان
خراسان رضوي 1397/11/29 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
سرمایه گذار - احداث پروژه تجاری مسکونی صلح یک واقع در
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:07 ق.ظ
مشارکت در طراحی تامین تجهیزات و اجرای کامل پروژه های بلندمرتبه
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:33 ق.ظ
اگهی سرمایه گذاری - احداث کارخانه کود دامی
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
13:01 ب.ظ
12:19 ب.ظ
پروژه سرمایه گذاری احداث
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:32 ق.ظ
08:40 ق.ظ
سرمایه گذار - پروژه خیابان فرهنگ هنرو غذا
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
واگذاری 20/000 مترمربع زمین صنعتی جهت احداث مجتمع تولید نان
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:37 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکت -- ساخت موقوفه تکیه مردانه
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
سرمایه گذاری -- موقوفه  با کاربری کشاورزی 20 هکتار در
گلستان 1397/11/27 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه مجتمع تجاری اداری - تفریحی و گردشگری
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
10:43 ق.ظ
سرمایه گذاری اجرای پروژه مجتمع تجاری اداری تفریحی و گردشگری افق
زنجان 1397/11/27 مهلت دار
07:54 ق.ظ
بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تره بار 13 عدد
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
07:44 ق.ظ
سرماهی گذار - تکمیل تجهیز و بهره برداری سالن ورزشی چند منظوره
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
12:50 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - احداث استخر سرپوشیده کارگران شهرستان
يزد 1397/11/25 مهلت دار
08:34 ق.ظ
واگذاری اماکن و فضاهای تجاری در فرودگاه بین المللی
آذربايجان غربي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
12:40 ب.ظ
جذب سرمایه گذار ساخت پروژه بازارچه تجاری خطی در
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه احداث مجتمع تجاری - مسکونی
سمنان 1397/11/24 مهلت دار
09:16 ق.ظ
09:14 ق.ظ
سرمایه گذاری  در مرمت احیاء نگهداری و بهره برداری از بنای تاریخ
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
09:14 ق.ظ
سرمیه گذاری -- بهسازی تجهیز  راه اندازی و بهره برداری از گذر فرهنگی
خراسان رضوي 1397/11/24 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
08:50 ق.ظ
08:49 ق.ظ
08:49 ق.ظ
سرمایه گذاری -- واگذاری مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای شیلاتی و دامپروری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 مهلت دار
08:49 ق.ظ
08:49 ق.ظ
08:49 ق.ظ
08:48 ق.ظ
08:48 ق.ظ
سرمایه گذاری -- واگذاری مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای شیلاتی و دامپروری
خراسان جنوبي 1397/11/24 مهلت دار
08:47 ق.ظ
سرمایه گذاری -- واگذاری مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای شیلاتی و دامپروری
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
08:46 ق.ظ
08:46 ق.ظ
08:46 ق.ظ
سرمایه گذاری -- واگذاری مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای شیلاتی و دامپروری
آذربايجان غربي 1397/11/24 مهلت دار
08:46 ق.ظ
سرمایه گذاری -- واگذاری مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای شیلاتی و دامپروری
آذربايجان شرقي 1397/11/24 مهلت دار