1398/05/31
11:30 ق.ظ
08:26 ق.ظ
بهره برداری از پارک حاشیه ای شهر
قم 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:06 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 1050 متری
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی  اشتهارد
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 1830 متری
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:03 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:03 ب.ظ
مشارکت ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 720 متری
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:03 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:03 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 670 متری
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:02 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 686 متری
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:02 ب.ظ
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
18:01 ب.ظ
مشارکت در ساخت برج تجاری مسکونی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
13:17 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکت پروژه وصال  با کاربری مسکونی
يزد 1398/5/30 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
طراحی اجرایی موضعی بدنی و خیابان فاطمیه تا تقاطع
کردستان 1398/5/30 مهلت دار
10:01 ق.ظ
جذب سرمایه گذار -پروژه مشارکتی احداث مجتمع تجاری و اداری واقع در
البرز 1398/5/30 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
سرمایه گذاری مشارکت احداث مجتمع تجاری و فرهنگی
البرز 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
09:31 ق.ظ
سرمایه گذاری -- ساخت تجهیز بهره برداری بیمارستان 220 تختخوابی در
کرمان 1398/5/28 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
مشارکت در ساخت پروژه های بازافزینی شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:44 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه های تولید مسکن در راستای اهداف باز
آذربايجان شرقي 1398/5/27 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
احداث و بهره برداری از شهر بازی ازادگان
البرز 1398/5/27 مهلت دار
13:30 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - اجرای پروژه ساماندهی کیوسک های
البرز 1398/5/27 مهلت دار
12:53 ب.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه فردوسی مسکونی و تجاری
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
10:12 ق.ظ
سرمایه گذاری -- احداث ساخت پیست اسکیت مجموعه
کرمان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
19:09 ب.ظ
سرمایه گذاری  جهت احداث مجتمع تجاری و خدماتی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
13:51 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از کافی شاپ و رستوران شاهنامه  واقع در بوستان
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه های تولیدی مسکن : اراضی ا
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده
12:40 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه  در احداث بازار روز کوثر در شهر
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
09:59 ق.ظ
جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در گلخانه سه قلو باغ
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
09:38 ق.ظ
سرمایه گذاری -- مشارکت در پروژه های مسکونی
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
09:09 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از اماکن در فرودگاه
فارس 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
18:44 ب.ظ
18:22 ب.ظ
جذب سرمایه گذار -ساخت پروژه برج مسکونی 30 طبقه در منطقه
تهران 1398/5/25 مهلت دار
18:22 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - زمین چمن مصنوعی و سایر مکان های بلا استفاده این
تهران 1398/5/25 اعلام نشده
1398/05/24
18:37 ب.ظ
سرمایه گذاری و مشارکت -- احداث مجتمع تجاری خدماتی در 1094 مترمربع در ملک شهرداری
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
سرمایه گذاری  جهت احداث مجتمع  تجاری- اداری
همدان 1398/5/24 مهلت دار
10:34 ق.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری - احداث مجتمع تجاری
مركزي 1398/5/24 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
تجهیز و بهره برداری شهربازی در ابتدای ورودی  غربی پارک دانشجو
سمنان 1398/5/24 مهلت دار
07:34 ق.ظ
ساخت و تکمیل  پروژه های باقیمانده مسکن مهر
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:50 ب.ظ
سرمایه گذاری - واگذاری مراحل ساخت و بهره برداری از فاز دوم پارک ساحلی
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
سرمایه گذاری -- اجرای پروژه پردیس شهرک
قزوين 1398/5/23 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
سرمایه گذاری  ایجاد کمپ ورزشی تفریحی توریستی و اقامتی
هرمزگان 1398/5/23 مهلت دار
07:49 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - احداث مجتمع تجاری و اداری واقع در ضلع
البرز 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
13:27 ب.ظ
مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
قم 1398/5/22 مهلت دار