1398/02/31
14:33 ب.ظ
عملیات خاکی ، فونداسیون و اسکلت بتنی بیمارستان 96 تختخوابی
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
08:25 ق.ظ
عملیات اجرای دیوار حایل سنگی پیرامون پارک جنگی
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
08:12 ق.ظ
1398/02/28
11:56 ق.ظ
10:35 ق.ظ
احداث فاز اول مجموعه ورزشی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
10:28 ق.ظ
پروژه عملیات اجرایی احداث سازه بتنی پارکینگ
آذربايجان شرقي 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/25
14:02 ب.ظ
پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه و دیوار محوطه
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
احداث سالن طبقاتی و دفتر امور مشترک
اردبيل 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
احداث ساختمان مرکز ملی گوهرسنگها
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
اجرای اسکلت هسته مرکزی و دیوارهای پیرامونی و برجک نگهبانی ندامتگاه
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:43 ب.ظ
اجرای ابنیه شامل تخریب و جمع اوری ساختمان موجود
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
احداث سالن طبقانی و دفتر امور مشترک
اردبيل 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
احداث ساختمان های خوابگاهی
سيستان و بلوچستان 1398/2/23 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
احداث ساختمان مرکز ملی گوهرسنگها
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه و دیوار محوطه اداره
سيستان و بلوچستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
اصلاحیه - پروژه احداث دادگستری
سيستان و بلوچستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
08:44 ق.ظ
اصلاحیه - احداث ساختمان
اصلاحیه - احداث ساختمان... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
15:32 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه12 کلاسه متوسطه دوره دوم
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی 12 ک
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
احداث هنرستان فنی و حرفه ای
خوزستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
احداث خانه جوان
احداث خانه جوان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه تجاری مسکونی اداری
تهران 1398/2/21 مهلت دار
15:22 ب.ظ
15:22 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه تجاری مسکونی و اداری
تهران 1398/2/21 مهلت دار
15:21 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه تجاری- مسکونی و اداری تهرانسر بلوک A
تهران 1398/2/21 مهلت دار
11:13 ق.ظ
واگذاری اجرای روسازی بتنی
مركزي 1398/2/21 مهلت دار
09:10 ق.ظ
پروژه احداث دیوار پیرامونی و برجک ندامتگاه
سيستان و بلوچستان 1398/2/21 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- عملیات اجرایی احداث سازه  بتنی پارکینگ
آذربايجان شرقي 1398/2/21 مهلت دار
1398/02/19
12:31 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : 1- جدولگذاری در منطقه
تهران 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
1398/02/17
17:08 ب.ظ
12:55 ب.ظ
پروژه احداث خانه جوان
پروژه احداث خانه جوان... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی
کرمانشاه 1398/2/17 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
احداث مجتمع آموزشی فرهنگی .پژوهشی و رفاهی
بوشهر 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:54 ق.ظ
تکمیل عملیات باقیمانده در باند جنوبی فرودگاه
هرمزگان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:31 ب.ظ
پروژه احداث باغ وثوق الدوله
تهران 1398/2/15 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
احداث بوستان
احداث بوستان... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/14
13:27 ب.ظ
تکمیل عملیات مانده سفت کاری اتمام عملیات نازک کاری
کردستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
10:09 ق.ظ
انجام 9 ردیف پروژه: تخریب و احداث و تکمیل مدارس درسطح استان
هرمزگان 1398/2/12 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
احداث ساختمان و محوطه دادگستری شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:33 ب.ظ
عملیات احداث ساز پارکینگ طبقاتی در بافت فرسوده
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اجرای بخشی از ساختمان مصلای
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
احداث ساختمان و محوطه دادگستری شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
13:56 ب.ظ
احداث پروژه دادگستری
احداث پروژه دادگستری... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
احداث مجتمع اموزشی فرهنگی پژوهشی و رفاه
بوشهر 1398/2/10 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
احداث بخشی از ساختمان مصلی
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
احداث مجتمع اموزشی فرهنگی پژوهشی رفاهی 4 طبقه در شهر
بوشهر 1398/2/10 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فاز دوم ساماندهی و بهسازی ساحل رودخانه
خوزستان 1398/2/10 تاریخ گذشته