1398/05/28
13:26 ب.ظ
زیرسازی اسفالت و جدول گذاری شهرک صنعتی محلات
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
09:31 ق.ظ
سرمایه گذاری -- ساخت تجهیز بهره برداری بیمارستان 220 تختخوابی در
کرمان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
07:44 ق.ظ
واگذاری اجرای پروژه ها : فاز دوم احداث مجتمع فرهنگی ورزشی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
12:49 ب.ظ
احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت
البرز 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
18:28 ب.ظ
احداث ساختمان اداری منطقه یک
قم 1398/5/22 اعلام نشده
17:56 ب.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
13:47 ب.ظ
مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تکمیل ساختمان دانشکده پزشکی
ايلام 1398/5/20 اعلام نشده
07:41 ق.ظ
1398/05/19
13:08 ب.ظ
احداث ساختمان مرکزی ستاد شرکت
البرز 1398/5/19 مهلت دار
11:02 ق.ظ
احداث فاز اول ساختمان مرکز همایش های بین المللی
تهران 1398/5/19 مهلت دار
09:06 ق.ظ
مشارکت در ساخت پروژه مسکونی تجاری قطعه 63 تفکیک
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
12:52 ب.ظ
پروژه سروش با کاربری مسکونی
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:59 ق.ظ
تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای اصلی جنبی و محوطه بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:51 ب.ظ
مشارکت در ساخت پروژه 12 واحد مسکونی بلوار
گيلان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
08:57 ق.ظ
پروژه مشارکتی
پروژه مشارکتی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
پروژه مشارکتی بلوار
پروژه مشارکتی بلوار... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
پروژه مشارکتی
پروژه مشارکتی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
پروژه مشارکتی شهرک مخابرات بابل
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
پروژه مشارکتی چیت سازی
پروژه مشارکتی چیت سازی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
پروژه مشارکتی
پروژه مشارکتی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:15 ب.ظ
تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی ساختماهای اصلی جنبی و محوطه بیمارستان
آذربايجان غربي 1398/5/12 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
اصلاحیه -- مشارکت در ساخت پروژه مشارکتی مسکونی
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
10:17 ق.ظ
مشارکت در ساخت پروژه مشارکتی مسکونی سبزواران 72 واحدی
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:05 ب.ظ
فاز سوم بهسازی  ایمن سازی رفع نواقص استاندارد سازی مقاوم سازی
البرز 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
15:26 ب.ظ
پروژه مشارکتی ساخت مجتمع مسکونی 120 واحد
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
پروژه مشارکتی ساخت مجتمع مسکونی
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
پروژه مشارکتی ساخت مجتمع
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
پروژه مشارکتی ساخت مجتمع مسکونی 60 واحدی
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
پروژه مشارکتی ساخت مجتمع مسکونی 32 واحدی
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
احداث بیمارستان 64 تختخوابی
هرمزگان 1398/5/8 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
تکمیل احداث ساختمان خوابگاهی
گيلان 1398/5/8 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
تهیه و پخش اسفالت دستی
تهیه و پخش اسفالت دستی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
پروژه ها شامل : تکمیل دفاتر اداری مرکز همایش های بین المللی
اصفهان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
09:15 ق.ظ
فاز  تخریب و بازسازی دبیرستان 540 نفره پایدار
قزوين 1398/5/7 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
اجرای پروژه های مسکن شهری بلوکهای 82 و 95 و 83  و 94 پروژه
خراسان شمالي 1398/5/7 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
تکمیل احداث ساختمان خوابگاهی در
گيلان 1398/5/7 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
احداث بیمارستان 64 تختخوابی
هرمزگان 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
18:06 ب.ظ
احداث فاز اول عملیات اجرایی استادیوم 5000نفری
آذربايجان شرقي 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تکمیل احداث پروژه ساخت شهروند خیابان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
پروژه ها شامل : اجرای بلوک های 82 و 95- 83و94 پروژه اسمان
خراسان شمالي 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : اجرای پروژه سفت کاری نماسازی و محوطه سازی
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
فاز یک تخریب و بازسازی دبیرستان 540 نفره
قزوين 1398/5/6 اعلام نشده