1397/11/29
08:04 ق.ظ
تکمیل مدرسه شماره 8 باب ساختمان اصلی سرایداری نگهبانی سرویس
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:54 ب.ظ
تکمیل کارهای باقیمانده سالن 6000 نفری
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
12:40 ب.ظ
تکمیل کارهای باقیمانده 4500 نفری
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 مهلت دار
08:01 ق.ظ
احداث ساختمان اداری در شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
تکمیل پروژه 528 واحد مسکن مهر کوی
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
10:18 ق.ظ
تکمیل پروژه 528 واحدی مسکن مهر کوی
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
09:36 ق.ظ
احداث ساختمان اداری در شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
08:26 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیل ساختمان اداره کل شهرستان
آذربايجان شرقي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
10:26 ق.ظ
احداث ساختمان اداری واقع در استان
کرمان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
14:16 ب.ظ
اجرای پروژه بازسازی سطوح پروازی فرودگاه هوا دریای
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
احداث ساختمان اداری
احداث ساختمان اداری... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/11/23 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
احداث ایستگاههای مسافری راه اهن
سمنان 1397/11/23 مهلت دار
11:39 ق.ظ
احداث ایستگاههای مسافری راه اهن
گيلان 1397/11/23 مهلت دار
11:39 ق.ظ
احداث ایستگاههای مسافری راه اهن
قزوين 1397/11/23 مهلت دار
10:00 ق.ظ
تکمیل احداث ساختمان نواوری  شامل تاسیسات برقی مکانیکی و سفتکاری
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
09:12 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها زیرساخت های تاسیسات برقی مکانیکی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها زیرساخت های تاسیسات برقی مکانیکی
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
1397/11/15
08:13 ق.ظ
تکمیل سالن اجتماعات گلستان
اصفهان 1397/11/15 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
احداث بوستان
احداث بوستان... ابنیه و ساختمان
قم 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/13
16:07 ب.ظ
احداث خانه بوکس
احداث خانه بوکس... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:39 ب.ظ
پروژه تکمیل مجتمع اموزشی
يزد 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:00 ب.ظ
تکمیل مجتمع اموزشی
تکمیل مجتمع اموزشی... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/03
1397/10/30
10:08 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی فرودگاههای
مازندران 1397/10/30 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی فرودگاههای
گلستان 1397/10/30 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها زیرساختهای تاسیسات برقی مکانیکی
آذربايجان شرقي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:25 ق.ظ
احداث ساختمان فرماندهی انتظامی ویژه شرق
تهران 1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/24
09:19 ق.ظ
تکمیل محوطه پایانه مرزی
تکمیل محوطه پایانه مرزی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:41 ب.ظ
احداث ساختمان اصلی و محوطه سازی قرارگاه پلیس
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
1397/10/22
09:01 ق.ظ
واگذاری احداث پروژه پاسگاه دریابانی
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
13:47 ب.ظ
پروژه تکمیل محوطه پاپانه مرزی
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
تکمیل کارهای ساختمانی اجرای تاسیسات برق و مکانیک ساختمان های
البرز 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
08:10 ق.ظ
پروژه فاز اول  احداث خوابگاه دانشجویی 400 نفره
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
احداث ساختمان های مسکونی محوطه سازی و دیوار دور محوطه
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
09:28 ق.ظ
احداث 64 بلوک مسکونی ساختمان های  عمومی و تاسیسات زیربنایی بخش دوم
بوشهر 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:26 ب.ظ
08:42 ق.ظ
ایجاد توسعه نگهداری فضای سبز و جنگل کاری در محوطه های اداری اطراف
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
عملیات احداث ساختمان ازمایشگاه مرکزی
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:18 ق.ظ
احداث 65 بلوک مسکونی ساختمان های عمومی و تاسیسات
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
1397/10/13
07:39 ق.ظ
تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی کلینیک ویژه
تهران 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:17 ق.ظ
عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست برق 400 کیلو
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:17 ب.ظ
احداث ساختمان کلانتری روستای
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
تکمیل ساختمان اموزشی شامل
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
احداث  ساختمان راهدارخانه
خراسان جنوبي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:13 ق.ظ
احداث ساختمان راهدارخانه مرکزی
خراسان جنوبي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اصلاحیه -- عملیات محوطه و ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
خوزستان 1397/10/9 اعلام نشده
1397/10/08
08:04 ق.ظ
احداث بلوک 18 واحدی 22 بلوک در
کرمانشاه 1397/10/8 تاریخ گذشته