1398/09/21
14:06 ب.ظ
احداث حوضچه و کانال بتنی
تهران 1398/9/21 مهلت دار
07:56 ق.ظ
پروژه مشارکت در ساخت منازل مسکونی
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/18
15:20 ب.ظ
پروژه احداث ترمینال جدید
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
13:16 ب.ظ
اجرای ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ندامتگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
08:46 ق.ظ
عملیات اجرایی باقیمانده عرصه
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
10:31 ق.ظ
پروژه اجرای محوطه سازی و راه دسترسی
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:05 ب.ظ
عملیات احداث و تکمیل چهار نمای بیرونی به همراه
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
10:12 ق.ظ
تکمیل ساختمان
تکمیل ساختمان... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
12:55 ب.ظ
تکمیل ساختمان
تکمیل ساختمان... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/13 مهلت دار
08:57 ق.ظ
پروژه اجرای محوطه سازی و راه دسترسی
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
پروژه اجرای محوطه سازی و راه دسترسی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
تکمیل ساختمان پست امداد گاز ناحیه
بوشهر 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
14:57 ب.ظ
تکمیل استادیوم ورزشی
تکمیل استادیوم ورزشی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
احداث ترمینال جدید فرودگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
08:06 ق.ظ
تکمیل استادیوم ورزشی
تکمیل استادیوم ورزشی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
احداث ترمینال جدید فرودگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
19:22 ب.ظ
1398/09/10
11:44 ق.ظ
احداث فاز اول سلول سوم
احداث فاز اول سلول سوم... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
07:59 ق.ظ
احداث 22 بلوک 18 واحدی منازل سازمانی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:31 ب.ظ
احداث پارک بلوچ و سرویس های بهداشتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
17:11 ب.ظ
احداث و تکمیل مجموعه اداری
البرز 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
احداث هنرستان علوم دریایی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
عملایت اجرایی کارهای باقیمانده پروژه  تجاری عتیق
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:36 ق.ظ
احداث پارک بلوچ و سرویس های بهداشتی فاز 2 عمومی منطقه
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:31 ق.ظ
احداث سالن و سوله ورزشی
احداث سالن و سوله ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
09:36 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی
خراسان رضوي 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
11:44 ق.ظ
11:44 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی
خراسان رضوي 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
10:36 ق.ظ
انجام کارهای باقی مانده ساختمان پست امداد و تعمیرات
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
انجام عملیات احداث پروژه کانون پرورش
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
09:26 ق.ظ
احداث پروژه کانون پرورش فکری نوجوانان در محله 1 فاز 4 شهر
تهران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
08:05 ق.ظ
پروژه بهسازی بلوار 40 متری
خوزستان 1398/8/29 اعلام نشده
1398/08/28
10:24 ق.ظ
اجرای تمامی عملیات خاکی و اجرای کامل
سيستان و بلوچستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
14:30 ب.ظ
بازسازی کانال های تاسیساتی اسکله
هرمزگان 1398/8/27 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
12:15 ب.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
عملیات بازسازی سقف ساختمان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
احداث انبارهای غربی
احداث انبارهای غربی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و احداث اسکلت بتنی
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
احداث 3 باب مدرسه (دو باب در قالب یک قرارداد)
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:09 ب.ظ
بازسازی و مقاوم سازی ساختمان سد ازادی
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
اجرای پروژه ساختمان
اجرای پروژه ساختمان... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/8/25 اعلام نشده
13:18 ب.ظ
تکمیل عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پایگاه های
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی
خراسان رضوي 1398/8/25 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
پروژه تکمیل خط 1600 میلیمتری grp و تلمبه خانه سایت
خوزستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:48 ب.ظ
تکمیل سالن اردوگاه شهید باهنر
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
انجام 11 ردیف پروژه تکمیل مدرسه خیری و تعیمرات اساسی
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
احداث سامانه کنترل سیلاب TS6 طرح مهار
بوشهر 1398/8/23 اعلام نشده
1398/08/22
15:22 ب.ظ
توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری
کرمان 1398/8/22 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
تکمیل مدرسه خیری موجانی
تکمیل مدرسه خیری موجانی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته