1397/09/28
10:44 ق.ظ
اصلاحیه -انجام عملیات تکمیلی زیرسازی روسازی و ساخت ایستگاه های
تهران 1397/9/28 مهلت دار
09:34 ق.ظ
تکمیل ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
1397/09/27
07:56 ق.ظ
ساخت ساختمان ازمایشگاه مرجع شرکت
تهران 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
12:31 ب.ظ
اصلاحیه اگهی - زیرسازی و روسازی و ساخت ایستگاههای
تهران 1397/9/26 مهلت دار
12:14 ب.ظ
احداث اسکلت بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان برخوار به
اصفهان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/22
09:14 ق.ظ
تکمیل سفت کاری و نازک کاری فضای کنکورس مرکز ه
اصفهان 1397/9/22 مهلت دار
07:46 ق.ظ
احداث نیمه دوم استخر
احداث نیمه دوم استخر... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:30 ق.ظ
عملیات محوطه و ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
انجام خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه های
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
اجرای کتابخانه با زیربنای 1800 مترمربع در
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/19
08:57 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی کتابخانه عمومی باقرالعلوم
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
احداث بهسازی پارک صخره ای در زمینی به مساحت 40 هکتار
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:06 ق.ظ
تکمیل استخر در مرکز شهر
تکمیل استخر در مرکز شهر... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
09:09 ق.ظ
احداث ساختمان اصلی و محوطه سازی قرارگاه
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمان های زیرساخت های تاسیسات برقی و مکانیکی
بوشهر 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:36 ب.ظ
عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست 132 کیلو
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
عملیات اجرایی کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب
کرمانشاه 1397/9/14 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
مدیریت پیمان طرح تکمیل و توسعه سالن اجتماعات و فضاهای جانبی
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
احداث ساختمان کلینیک ویژه
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
عملیات تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
مدیریت پیمان طرح تکمیل و توسعه سالن اجتماعات
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
20:29 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی کارهای باقیمانده تصفیه خانه
کرمانشاه 1397/9/13 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
احداث رستوران و اشپزخانه تاسیسات ذخیره سازی
قم 1397/9/13 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک تامین اجتماعی
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:03 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیل ساختمان دبستان و پیش دبستانی
فارس 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه پلی کلینیک تامین اجتماعی
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
12:14 ب.ظ
احداث دادسرای عمومی و انقلاب
چهارمحال بختياري 1397/9/11 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
احداث سالن ورزشی بانوان
احداث سالن ورزشی بانوان... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/9/11 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
احداث دادسرای عمومی و انقلاب
چهارمحال بختياري 1397/9/11 تاریخ گذشته
07:25 ق.ظ
تکمیل احداث استخر در
تکمیل احداث استخر در... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:58 ب.ظ
13:12 ب.ظ
عملیات احداث ایستگاه های مسافری راه اهن
تهران 1397/9/10 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
عملیات احداث ایستگاه های مسافری راه اهن
اردبيل 1397/9/10 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
عملیات احداث ایستگاههای مسافری راه اهن....
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:31 ق.ظ
احداث دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
چهارمحال بختياري 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:22 ق.ظ
تکمیل ساختمان شهرداری
تکمیل ساختمان شهرداری... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
07:35 ق.ظ
احداث دادسری عمومی و انقلاب با زیربنای 1780 مترمربع
چهارمحال بختياري 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:38 ق.ظ
1397/09/05
07:40 ق.ظ
تکمیل ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
فارس 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:23 ب.ظ
پروژه احداث ساختمان اداری و سرایداری محوطه سازی
قزوين 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
08:32 ق.ظ
تکمیل ساختمان مجتمع قضایی ساری با زیر بنای 12300 متر مربع که
مازندران 1397/9/1 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
احداث ساختمان اموزشی اموزشکده فنی
مازندران 1397/9/1 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها زیر ساختمان های تاسیسات برقی مکانیکی
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
07:29 ق.ظ
تکمیل ساختمان راهدارخانه مرکزی استان
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:05 ق.ظ
تکمیل ساختمان مجتمع قضایی ساری با زیر بنای 12300 متر مربع
مازندران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
19:20 ب.ظ
عملیات تکمیل ساختمان تله متری و بهره برداری
قزوين 1397/8/28 تاریخ گذشته