1398/02/08
13:37 ب.ظ
گازوئیل 5000 لیتر
گازوئیل 5000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:20 ب.ظ
مکمل سوخت گازوئیل
مکمل سوخت گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:33 ب.ظ
خرید حمل تخلیه نفت گاز در مجتمع معادن سنگ اهن فلات مرکزی
يزد 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:34 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه نفت و گاز در مجتمع
يزد 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/22
06:22 ق.ظ
محصولات نفتی و پتروشیمی
محصولات نفتی و پتروشیمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/04
13:58 ب.ظ
تهیه و خرید گازوئیل موردنیاز و حمل به ایستگاها
مازندران 1397/12/4 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تهیه و خرید گازوئیل و حمل به ایستگاههاو مراکز زیرساخت استان
مازندران 1397/12/4 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
گازوئیل 12000 لیتر
گازوئیل 12000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:20 ق.ظ
20000لیتر گازروئیل
20000لیتر گازروئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:43 ب.ظ
گازوئیل 12000 لیتر پلمپ شرکت نفت با
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:30 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:03 ق.ظ
1397/10/10
13:30 ب.ظ
مکمل سوخت گازوئیل قوطی فلزی 250 سی سی
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:33 ب.ظ
گازوییل 2000لیتر
گازوییل 2000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:33 ب.ظ
بنزین معمولی فاقد بسته بندی لیتری R.G.M
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:08 ق.ظ
8000 لیتر گازوئیل در دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:02 ب.ظ
سیلندر 40 لیتری به همراه 33 کیلو گرم گاز
فارس 1397/7/29 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
خرید 4 عدد جیم پلاک 6 تنی و
خرید 4 عدد جیم پلاک 6 تنی و... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/26
12:29 ب.ظ
سیلندر گاز 11 کیلویی
سیلندر گاز 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:33 ب.ظ
6000 لیتر گازوئیل
6000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/18
19:49 ب.ظ
تهیه و حمل نفت سفید جهت گرمایش نگهبانی ایستگاه های
همدان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:35 ب.ظ
سوخت گازوئیل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:37 ب.ظ
سوخت گازوییل برای مصرف ژنراتور برق
البرز 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:51 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:15 ق.ظ
عملیات خرید گازوئیل مورد نیاز
عملیات خرید گازوئیل مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:37 ق.ظ
2000 لیتر گازوییل
2000 لیتر گازوییل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:38 ب.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده حمل به روستاهای
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:38 ق.ظ
تامین نفتا و گاز مایع (عراقی) مصرفی
ايلام 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
11:55 ق.ظ
تهیه سیلندر گاز شارژ شده و حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:02 ق.ظ
تهیه سیلندر شارژشده حمل به روستاهای منطقه
اصفهان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:14 ب.ظ
گاز مایع بالک 30
گاز مایع بالک 30... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/11
13:38 ب.ظ
20000هزار لیتر گازوئیل
20000هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/28
09:17 ق.ظ
10000 لیتر گازوئیل
10000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ
6000 لیتر گازوئیل جهت شارژ... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
20:22 ب.ظ
گازوئیل لیتری فاقد بسته بندی - روغن موتور دیزلی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
3/000 لیتر گازوئیل
3/000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:20 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی  دستگاههای حفاری
هرمزگان 1397/4/20 اعلام نشده
1397/04/16
14:27 ب.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
09:30 ق.ظ
چهل هزار لیتر گازوئیل
چهل هزار لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:01 ب.ظ
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت
مقدار 91 لیتر دستگاه تامین سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/3/25 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:35 ب.ظ
خرید 500 بشکه تولوئن
خرید 500 بشکه تولوئن... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:33 ق.ظ
مدیریت تامین .حمل و توزیع انواع سوخت
کرمان 1397/3/6 اعلام نشده