1398/09/03
10:50 ق.ظ
150 لیتر بنزین معمولی- 10000 لیتر گازوئیل - شارژ 41 دستگاه کپسول اطفای حریق
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
نفت سفید
نفت سفید... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/08/08
14:38 ب.ظ
خرید و حمل نفت گاز به مجتمع معادن سنگ اهن فلات مرکزی
يزد 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:54 ب.ظ
خرید و حمل نفت گاز به مجتمع
خرید و حمل نفت گاز به مجتمع... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:31 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:57 ب.ظ
گازروئیل
گازروئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/18
08:17 ق.ظ
ساخت فیلترهای هوا و روغن و سوخت موتورهای کاترپیلار
خوزستان 1398/7/18 اعلام نشده
1398/07/15
08:36 ق.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:17 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/06/11
14:27 ب.ظ
گازوئیل 10/000 لیتر
گازوئیل 10/000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
15:22 ب.ظ
نفت کوره
نفت کوره... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/6/10 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:56 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:20 ب.ظ
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر
گازوئیل به مقدار 15000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
13:24 ب.ظ
بنزین و گازو.ئیل
بنزین و گازو.ئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:50 ب.ظ
خرید 10/000 عدد بشکه 220 لیتری جهت بنزین100
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
14:47 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:01 ق.ظ
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر
نفت گاز گازوئیل 18000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/05
10:22 ق.ظ
خرید دو عدد مقسم سوخت مایع  واحدهای GE-F5  نیروگاه
سيستان و بلوچستان 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/02
19:10 ب.ظ
4000 لیتر گازوییل همراه باتخلیه محدوده پل سیدخندان
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:23 ب.ظ
گازوییل بمقدار 15000لیتر
گازوییل بمقدار 15000لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:26 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:11 ب.ظ
5000 لیتر گازوئیل برای بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/11
10:04 ق.ظ
5000 لیتر گازوئیل برای بیمارستان
کرمانشاه 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:33 ق.ظ
3000 لیتر گازوئیل
3000 لیتر گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/03/30
13:01 ب.ظ
واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری
اردبيل 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:32 ق.ظ
تامین روزانه تا 300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز
خوزستان 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/21
08:44 ق.ظ
خرید پودر قرمز بنزین
خرید پودر قرمز بنزین... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
1398/03/19
12:11 ب.ظ
شارژ کپسول های گاز
شارژ کپسول های گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
قزوين 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/11
10:05 ق.ظ
تامین سوخت و تعمیر و بیمه خودروها
اردبيل 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
10:08 ق.ظ
تامین سوخت سنگین
تامین سوخت سنگین... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/3/9 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت
اردبيل 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
07:45 ق.ظ
1398/03/05
19:00 ب.ظ
مکمل سوخت ادبلو
مکمل سوخت ادبلو... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:37 ب.ظ
گازوئیل 5000 لیتر
گازوئیل 5000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:20 ب.ظ
مکمل سوخت گازوئیل
مکمل سوخت گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:33 ب.ظ
خرید حمل تخلیه نفت گاز در مجتمع معادن سنگ اهن فلات مرکزی
يزد 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:34 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه نفت و گاز در مجتمع
يزد 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/22
06:22 ق.ظ
محصولات نفتی و پتروشیمی
محصولات نفتی و پتروشیمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/04
13:58 ب.ظ
تهیه و خرید گازوئیل موردنیاز و حمل به ایستگاها
مازندران 1397/12/4 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تهیه و خرید گازوئیل و حمل به ایستگاههاو مراکز زیرساخت استان
مازندران 1397/12/4 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
گازوئیل 12000 لیتر
گازوئیل 12000 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/30
09:20 ق.ظ
20000لیتر گازروئیل
20000لیتر گازروئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:43 ب.ظ
گازوئیل 12000 لیتر پلمپ شرکت نفت با
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:30 ب.ظ
گازوئیل
گازوئیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:03 ق.ظ