1397/09/22
15:26 ب.ظ
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست  ltsc
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست ltsc... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/15
08:45 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا در واحد استحصال گوگرد
ايلام 1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/12
06:48 ق.ظ
خرید کاتالیست KHT
خرید کاتالیست KHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/9/11 مهلت دار
1397/08/28
14:59 ب.ظ
خرید 10000KG کاتالیست R62
خرید 10000KG کاتالیست R62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید 10 تن کاتالیست R62
خرید 10 تن کاتالیست R62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/22
09:50 ق.ظ
خرید کاتالیست GHT , KHT
خرید کاتالیست GHT , KHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/8/22 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
تامین  مقدار 750 متر مکعب کاتالیست GHT- مقدار 110 متر مکعب
مركزي 1397/8/22 اعلام نشده
1397/07/26
09:08 ق.ظ
تامین کالای contimous reforming catalyst
تامین کالای contimous reforming catalyst... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:36 ق.ظ
خریدکاتالیست
خریدکاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
09:25 ق.ظ
خرید CATALYST
خرید CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/18
08:42 ق.ظ
خرید یک مجموعه 75000 لیتری  کاتالیست
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:44 ب.ظ
خرید hydrocracking catalyst
خرید hydrocracking catalyst... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
خرید HYDROCRACKING CATALYST
خرید HYDROCRACKING CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/01
16:07 ب.ظ
خرید کاتالیست اکسید روی
خرید کاتالیست اکسید روی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/17
09:21 ق.ظ
خرید محموله 43000 لیتری کاتالیست واحد
تهران 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
10:50 ق.ظ
خرید کاتالیست HR-538 واحد NHT
خرید کاتالیست HR-538 واحد NHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/10
09:19 ق.ظ
تامین 58800 کیلوگرم Continuous Reforming Catalyst
آذربايجان شرقي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:43 ب.ظ
خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی
خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/21
15:26 ب.ظ
خرید 300 تن کاتالیست
خرید 300 تن کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست  STEAM REFORMING
خرید کاتالیست STEAM REFORMING... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/18 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست HTSC واحدهای هیدروژن
اصفهان 1397/5/18 اعلام نشده
1397/05/17
10:05 ق.ظ
خرید 300 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/10
12:21 ب.ظ
خرید کاتالیست واحد های ایزومریزاسیون
هرمزگان 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/06
11:46 ق.ظ
خرید کاتالیست  واحد های
خرید کاتالیست واحد های... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/6 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست HTSC
خرید کاتالیست HTSC... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/6 اعلام نشده