1398/05/02
09:05 ق.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:44 ب.ظ
تامین کاتالیست مراکس
تامین کاتالیست مراکس... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/19
17:23 ب.ظ
تولید و تامین کاتالیست
تولید و تامین کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/03
09:53 ق.ظ
خرید مواد شیمیایی کاتالیست واحد sru پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:12 ب.ظ
تامین 13/500کیلو گرم کاتالیست LD 265
بوشهر 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:18 ب.ظ
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست  LD265
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:21 ق.ظ
کاتالیستهای واحد  sru پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
12:59 ب.ظ
تامین کاتالیست های واحد SRU پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:36 ب.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/12
11:24 ق.ظ
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست  LD265
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/10
13:27 ب.ظ
تامین 13500 کبلوگرم کاتالیست  LD 265
تامین 13500 کبلوگرم کاتالیست LD 265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:20 ب.ظ
خرید کاتالیست تیتانیوم (تولید داخل)
ايلام 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
13:30 ب.ظ
خردی کاتالیست تیتانیوم
خردی کاتالیست تیتانیوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
12:40 ب.ظ
خریدکاتالیست الومینا
خریدکاتالیست الومینا... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
09:41 ق.ظ
کاتالیست های واحد SRU- نوبت دوم
کاتالیست های واحد SRU- نوبت دوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
11:49 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد
ايلام 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
07:36 ق.ظ
کاتالیست های واحد sru
کاتالیست های واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
کاتالیست های واحد sru
کاتالیست های واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:26 ب.ظ
خرید کاتالیستهای واحد  SRU
خرید کاتالیستهای واحد SRU... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/25 اعلام نشده
1397/12/25
12:16 ب.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/22
11:19 ق.ظ
کانالیست واحد بازیافت گوگرد
کانالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/19
10:56 ق.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/15
09:15 ق.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی
البرز 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/04
14:32 ب.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت
خراسان رضوي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:33 ب.ظ
بازیافت 10 تن پسماند کیک کانالیست مجتمع
خوزستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
خرید510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/12/1 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید 510 تن کاتالیست بریا واحدهای بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:49 ب.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی
البرز 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:38 ب.ظ
خرید 6/6 مترمکعب کاتالیست methanation
فارس 1397/11/18 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
خرید کاتالیست واحد TGT گوگردسازی 19000 لیتر
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/15
10:05 ق.ظ
خرید کاتالیست واحد TGT گوگردسازی 19000 لیتر
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
ارزیابی و شناسایی سازندگان داخلی کاتالیست و جاذب و کلی های صنعتی
بوشهر 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
12:21 ب.ظ
عملیات تخلیه کاتالیست بسترهای 1و2 راکتورهای واحد
اصفهان 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
13:15 ب.ظ
شناسایی ارزیابی کیفی  سازندگان داخلی کاتالیست جاذب
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
1397/11/11
07:55 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده
ايلام 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
07:40 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد استحصال گوکرد
ايلام 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
09:21 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا در واحد استحصال گوگرد
ايلام 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
16:10 ب.ظ
سازنده کاتالیستHYDROCARBON DESUIFURIZATION AND
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/10/29
14:15 ب.ظ
مقدار 85 مترمکعب کاتالیست C.G.H R-3203
مركزي 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/25
08:12 ق.ظ
خرید 1000کیلو گرم کاتالیست
خرید 1000کیلو گرم کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:01 ق.ظ
خرید کاتالیست C. G. H.
خرید کاتالیست C. G. H.... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/18
08:08 ق.ظ
خرید10000 kg کاتالیست r-62
خرید10000 kg کاتالیست r-62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:22 ق.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/6 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/02
14:02 ب.ظ
خرید کاتالیست و ساخت دمپر کوره
خرید کاتالیست و ساخت دمپر کوره... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/2 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/25
19:26 ب.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد
ايلام 1397/9/25 تاریخ گذشته