1398/11/08
14:48 ب.ظ
ساخت کاتالیست راکتور مرحله اول هیدروژناسیون واحد تصفیه بنزین پیرولیز در
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
1398/10/24
08:26 ق.ظ
ارزیابی کیفی تامین کنندگان کاتالیست
تهران 1398/10/24 اعلام نشده
1398/09/30
14:21 ب.ظ
خرید ماده شیمیایی کاتالیست تیتانیوم در واحد بازیافت گوگرد
ايلام 1398/9/30 اعلام نشده
1398/09/27
07:39 ق.ظ
خرید ماده شیمیایی کاتالیست تیتانیوم مورد استفاده در واحد بازیافت گوگرد
ايلام 1398/9/27 اعلام نشده
1398/09/23
09:21 ق.ظ
خرید کاتالیست RD.C.C
خرید کاتالیست RD.C.C... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/19
11:17 ق.ظ
خرید کاتالیست R.F.C.C
خرید کاتالیست R.F.C.C... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
08:22 ق.ظ
خرید 8000 تن کاتالیست RFCC
خرید 8000 تن کاتالیست RFCC... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/09
13:24 ب.ظ
خرید 75 مترمکعب کاتالیست پلت فرمر برای واحد تبدیل کاتالیستی
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:04 ب.ظ
کاتالیست های واحد بازیافت
کاتالیست های واحد بازیافت... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/7 اعلام نشده
1398/07/28
12:01 ب.ظ
کاتالیستهای واحد sru
کاتالیستهای واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/23
13:09 ب.ظ
کاتالیستهای واحد sru
کاتالیستهای واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/7/23 اعلام نشده
07:46 ق.ظ
کاتالیستهای واحد sru
کاتالیستهای واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/7/23 اعلام نشده
1398/07/15
12:54 ب.ظ
استحصال فلز پالادیوم از کاتالیست G58C
بوشهر 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
13:22 ب.ظ
استحصال فلز پالادیوم مجتمع از کاتالیست LD265
بوشهر 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/09
13:23 ب.ظ
کاتالیست ایزومریزاسیون 2 قلم
کاتالیست ایزومریزاسیون 2 قلم... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/7/9 اعلام نشده
1398/07/06
12:00 ب.ظ
کاتالیست ایزومریزاسیون
کاتالیست ایزومریزاسیون... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/7/6 اعلام نشده
1398/07/04
09:52 ق.ظ
تامین کاتالیست ایزومریزاسیون
تامین کاتالیست ایزومریزاسیون... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/7/4 اعلام نشده
1398/06/17
10:34 ق.ظ
خرید LINE PIPE -MAMBRANE SHIMS FOR COUPLLNG-مواد تولید کف- کاتالیست واحد کت کراکر2
خوزستان 1398/6/17 اعلام نشده
1398/06/09
08:21 ق.ظ
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/6/9 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
تامین 56000 کیلو گرم کاتالیست g5c
تامین 56000 کیلو گرم کاتالیست g5c... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/05
13:13 ب.ظ
خرید کاتالیست نیکل مورد نیاز کارخانجات
تهران 1398/6/5 اعلام نشده
1398/05/02
09:05 ق.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:44 ب.ظ
تامین کاتالیست مراکس
تامین کاتالیست مراکس... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/19
17:23 ب.ظ
تولید و تامین کاتالیست
تولید و تامین کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/03
09:53 ق.ظ
خرید مواد شیمیایی کاتالیست واحد sru پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:12 ب.ظ
تامین 13/500کیلو گرم کاتالیست LD 265
بوشهر 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:18 ب.ظ
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:21 ق.ظ
کاتالیستهای واحد sru پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/22
12:59 ب.ظ
تامین کاتالیست های واحد SRU پالایشگاه سوم
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:36 ب.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/12
11:24 ق.ظ
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265
تامین 13500 کیلوگرم کاتالیست LD265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/10
13:27 ب.ظ
تامین 13500 کبلوگرم کاتالیست LD 265
تامین 13500 کبلوگرم کاتالیست LD 265... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:20 ب.ظ
خرید کاتالیست تیتانیوم (تولید داخل)
ايلام 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
13:30 ب.ظ
خردی کاتالیست تیتانیوم
خردی کاتالیست تیتانیوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
12:40 ب.ظ
خریدکاتالیست الومینا
خریدکاتالیست الومینا... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
09:41 ق.ظ
کاتالیست های واحد SRU- نوبت دوم
کاتالیست های واحد SRU- نوبت دوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
11:49 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد
ايلام 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
07:36 ق.ظ
کاتالیست های واحد sru
کاتالیست های واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
کاتالیست های واحد sru
کاتالیست های واحد sru... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:26 ب.ظ
خرید کاتالیستهای واحد SRU
خرید کاتالیستهای واحد SRU... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/25 اعلام نشده
1397/12/25
12:16 ب.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/22
11:19 ق.ظ
کانالیست واحد بازیافت گوگرد
کانالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/19
10:56 ق.ظ
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد
کاتالیست واحد بازیافت گوگرد... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/15
09:15 ق.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی
البرز 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/04
14:32 ب.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت
خراسان رضوي 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
17:33 ب.ظ
بازیافت 10 تن پسماند کیک کانالیست مجتمع
خوزستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
خرید510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/12/1 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید 510 تن کاتالیست بریا واحدهای بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:49 ب.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی
البرز 1397/11/24 تاریخ گذشته