1397/11/24
14:49 ب.ظ
خرید و تحویل کاتالیست ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی
البرز 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/18
14:38 ب.ظ
خرید 6/6 مترمکعب کاتالیست methanation
فارس 1397/11/18 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
خرید کاتالیست واحد TGT گوگردسازی 19000 لیتر
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/15
10:05 ق.ظ
خرید کاتالیست واحد TGT گوگردسازی 19000 لیتر
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
ارزیابی و شناسایی سازندگان داخلی کاتالیست و جاذب و کلی های صنعتی
بوشهر 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
12:21 ب.ظ
عملیات تخلیه کاتالیست بسترهای 1و2 راکتورهای واحد
اصفهان 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
13:15 ب.ظ
شناسایی ارزیابی کیفی  سازندگان داخلی کاتالیست جاذب
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
1397/11/11
07:55 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده
ايلام 1397/11/11 مهلت دار
1397/11/09
07:40 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد استحصال گوکرد
ايلام 1397/11/9 مهلت دار
1397/11/08
09:21 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا در واحد استحصال گوگرد
ايلام 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
16:10 ب.ظ
سازنده کاتالیستHYDROCARBON DESUIFURIZATION AND
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/10/29
14:15 ب.ظ
مقدار 85 مترمکعب کاتالیست C.G.H R-3203
مركزي 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/25
08:12 ق.ظ
خرید 1000کیلو گرم کاتالیست
خرید 1000کیلو گرم کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:01 ق.ظ
خرید کاتالیست C. G. H.
خرید کاتالیست C. G. H.... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/18
08:08 ق.ظ
خرید10000 kg کاتالیست r-62
خرید10000 kg کاتالیست r-62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:22 ق.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/6 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
خرید کاتالیست
خرید کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/02
14:02 ب.ظ
خرید کاتالیست و ساخت دمپر کوره
خرید کاتالیست و ساخت دمپر کوره... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/2 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید 510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید510 تن کاتالیست برای واحدهای بازیافت
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/25
19:26 ب.ظ
خرید کاتالیست الومینا مورد استفاده در واحد
ايلام 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:26 ب.ظ
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست  ltsc
خرید 16/5 مترمکعب کاتالیست ltsc... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/15
08:45 ق.ظ
خرید کاتالیست الومینا در واحد استحصال گوگرد
ايلام 1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/12
06:48 ق.ظ
خرید کاتالیست KHT
خرید کاتالیست KHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/9/11 مهلت دار
1397/08/28
14:59 ب.ظ
خرید 10000KG کاتالیست R62
خرید 10000KG کاتالیست R62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/8/28 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید 10 تن کاتالیست R62
خرید 10 تن کاتالیست R62... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/22
09:50 ق.ظ
خرید کاتالیست GHT , KHT
خرید کاتالیست GHT , KHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/8/22 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
تامین  مقدار 750 متر مکعب کاتالیست GHT- مقدار 110 متر مکعب
مركزي 1397/8/22 اعلام نشده
1397/07/26
09:08 ق.ظ
تامین کالای contimous reforming catalyst
تامین کالای contimous reforming catalyst... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
11:36 ق.ظ
خریدکاتالیست
خریدکاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
09:25 ق.ظ
خرید CATALYST
خرید CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/18
08:42 ق.ظ
خرید یک مجموعه 75000 لیتری  کاتالیست
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:44 ب.ظ
خرید hydrocracking catalyst
خرید hydrocracking catalyst... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
خرید HYDROCRACKING CATALYST
خرید HYDROCRACKING CATALYST... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/01
16:07 ب.ظ
خرید کاتالیست اکسید روی
خرید کاتالیست اکسید روی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/17
09:21 ق.ظ
خرید محموله 43000 لیتری کاتالیست واحد
تهران 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/15
10:50 ق.ظ
خرید کاتالیست HR-538 واحد NHT
خرید کاتالیست HR-538 واحد NHT... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/10
09:19 ق.ظ
تامین 58800 کیلوگرم Continuous Reforming Catalyst
آذربايجان شرقي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:43 ب.ظ
خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی
خرید کاتالیست تصفیه هیدروژنی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/21
15:26 ب.ظ
خرید 300 تن کاتالیست
خرید 300 تن کاتالیست... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست  STEAM REFORMING
خرید کاتالیست STEAM REFORMING... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/18 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست HTSC واحدهای هیدروژن
اصفهان 1397/5/18 اعلام نشده
1397/05/17
10:05 ق.ظ
خرید 300 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت گوگرد
خراسان رضوي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/10
12:21 ب.ظ
خرید کاتالیست واحد های ایزومریزاسیون
هرمزگان 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/06
11:46 ق.ظ
خرید کاتالیست  واحد های
خرید کاتالیست واحد های... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/6 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
خرید کاتالیست HTSC
خرید کاتالیست HTSC... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/5/6 اعلام نشده