1397/11/29
16:26 ب.ظ
2 عدد اسلیورگلاتور 8 اینچ
2 عدد اسلیورگلاتور 8 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/25
15:34 ب.ظ
خرید و اجرا و راه اندازی رگلاتور و کنتورهای گاز
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
رگولاتور 6و10 متر مکعبی
رگولاتور 6و10 متر مکعبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
10:52 ق.ظ
رگولاتور 6و 10 متر مکعبی
رگولاتور 6و 10 متر مکعبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/16
13:32 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون35000 دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش PC -
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:37 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای گاز
همدان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:11 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای گاز
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:51 ب.ظ
خرید رگلاتور گازی
خرید رگلاتور گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:11 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف
چهارمحال بختياري 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/03
15:09 ب.ظ
خرید رگلاتور گازی
خرید رگلاتور گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:41 ق.ظ
رگلاتور فشار
رگلاتور فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
09:24 ق.ظ
رگلاتور فشار
رگلاتور فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
12:25 ب.ظ
تعمیر 10/000 دستگاه رگلاتور معیوب در سایزهای مختلف
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:28 ق.ظ
خرید کنتورهای توربینی
خرید کنتورهای توربینی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/10/25 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
خرید کنتور G6وG4
خرید کنتور G6وG4... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
13:17 ب.ظ
خرید رگولاتور فشار گازی
خرید رگولاتور فشار گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/22
18:26 ب.ظ
خرید رگلاتور در سایز های مختلف
خرید رگلاتور در سایز های مختلف... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
07:50 ق.ظ
خرید کنتور گاز در سایزهای مختلف
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:56 ب.ظ
خرید کنتور گاز در سایزهای مختلف
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خرید کنتور گاز در سایزهای مختلف
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:12 ق.ظ
خریدنصب و راه اندازی تعداد 5 عدد کنتور گاز با قابلیت قرائت از راه دور
تهران 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/15
10:03 ق.ظ
خرید رگولاتور ezr
خرید رگولاتور ezr... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
خرید کنتور G4ارتقا یافته G6
خرید کنتور G4ارتقا یافته G6... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
خرید رگولاتور ezr
خرید رگولاتور ezr... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:15 ب.ظ
خرید 6700 دستگاه رگولاتور 6-25-65-160 مترمکعبی
همدان 1397/10/11 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
خرید رگولاتور به ظرفیتهای 40و65 متر معکبی
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
08:14 ق.ظ
خرید کنتور G4
خرید کنتور G4... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
08:07 ق.ظ
خرید کنتور توربینی
خرید کنتور توربینی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:26 ب.ظ
ریگلاتور 60*60
ریگلاتور 60*60... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/10/5 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
خرید 6700 دستگاه رکولاتور 160-65-25-6 متر مکعبی
همدان 1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
10:08 ق.ظ
رگلاتور GIS گاز خانگی و شیر ضد زلزله خانگی 185 اینچ
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:52 ب.ظ
رگولاتور بانک خازنی مدل SPF نام تجارتی
خراسان شمالي 1397/10/2 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تعمیر 10000 دستگاه رگلاتور در سایز های مختلف
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
14:04 ب.ظ
خرید MAXSEAL AIR FILTER REGULATOR
خرید MAXSEAL AIR FILTER REGULATOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:28 ق.ظ
رگلاتور فلنجی 250 مترمکعبی صنعتی
سمنان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/21
08:38 ق.ظ
خرید رگولاتورهای ezr
خرید رگولاتورهای ezr... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
06:49 ق.ظ
خرید رگولاتور به ظرفیت 40و 65
خرید رگولاتور به ظرفیت 40و 65... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:38 ب.ظ
خرید شیر دیواری قبل از رگولاتور 3/4 مربوطه
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید کنتور ارتقا یافته
خرید کنتور ارتقا یافته... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
09:54 ق.ظ
خرید کنتور ارتقاع یافته دیافراگی g4
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید کنتور توربینی
خرید کنتور توربینی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:01 ق.ظ
خرید 6 عدد اسیلو رگلاتور 5 اینچ مدل b7 کلاس 600
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:48 ب.ظ
خرید کنتور دو پوندی
خرید کنتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
رگولاتور 10 و 40 و 70 مترمکعبی نو
رگولاتور 10 و 40 و 70 مترمکعبی نو... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
09:36 ق.ظ
خرید رگولاتور گاز خانگی
خرید رگولاتور گاز خانگی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:11 ق.ظ
تهیه و نصب رگولاتور اتوماتیک بر روی بانک خازنی ایستگاه
خراسان شمالي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
خرید رگولاتورهای ezr
خرید رگولاتورهای ezr... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:13 ق.ظ
رگلاتور کاهنده فشار فولادی
رگلاتور کاهنده فشار فولادی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/8/29 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی  و رگولاتورهای خانگی و تجاری
سمنان 1397/8/29 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
کنتور های  دیافراگی  و رگولاتورهای خانگی و تجاری
سمنان 1397/8/29 تاریخ گذشته