1398/11/08
13:58 ب.ظ
خرید اقلام تکمیل پروژه گازرسانی به فاز یک شهرک صنعتی
تهران 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
11:43 ق.ظ
کنتور گاز دیافراگمی
کنتور گاز دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/11/7 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
خرید کنتور دیافراگمی خانگی
خرید کنتور دیافراگمی خانگی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/01
22:10 ب.ظ
کنتورهای گاز
کنتورهای گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:23 ب.ظ
تولید و نصب قاب محافظ ضد سرقت شماره انداز در کنتورهای خانگی نو
لرستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
21:29 ب.ظ
تعمیر دستگاه رگلاتور
تعمیر دستگاه رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/25
09:25 ق.ظ
خرید رگلاتور
خرید رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
13:27 ب.ظ
رگولاتور فشار گاز دیافراگمی با شات اف ولو کلاس
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
20:25 ب.ظ
کنتور گاز دیافراگمی 2 پوندی با ظرفیت 250 مترمکعب در ساعت
آذربايجان غربي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
08:04 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف
چهارمحال بختياري 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/19
19:52 ب.ظ
تامین تجهیزات تعمیر وکالیبراسیون کنتورهای توربینی 2 تا 10 اینچ
اردبيل 1398/10/19 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف
چهارمحال بختياري 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/17
08:37 ق.ظ
تامین MICRO MOTION CORIOLIS FLOW
تامین MICRO MOTION CORIOLIS FLOW... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
19:20 ب.ظ
کنتور دو پوندی 160 متر معکبی
کنتور دو پوندی 160 متر معکبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
رگلاتور دو پوندی
رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید 5 قلم رگولاتور به تعداد 2560 عدد 25 متر مکعبی
قم 1398/10/16 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
تصحیح کننده با دامنه تغییرات فشار از 10 تا 80 و 10 تا35 و 2 تا10
مازندران 1398/10/16 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
14:26 ب.ظ
خرید 5 قلم رگولاتور
خرید 5 قلم رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1398/10/15 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
انواع رگلاتور گاز
انواع رگلاتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تعدادی رگلاتور گاز
تعدادی رگلاتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
12:58 ب.ظ
تامین اقلام  REGULATOR VALVE کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 غرب
خوزستان 1398/10/14 اعلام نشده
1398/10/12
15:10 ب.ظ
رگلاتور کپسول CO2 ازمایشگاهی
رگلاتور کپسول CO2 ازمایشگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/12 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید 5 قلم رگلاتور یک مرحله ای
خرید 5 قلم رگلاتور یک مرحله ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
00:06 ق.ظ
کنتور گاز
کنتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
00:24 ق.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
15:38 ب.ظ
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/10/9 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
سرویس تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی در سطح استان
مازندران 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
00:18 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
09:28 ق.ظ
خرید تصحیح کننده
خرید تصحیح کننده... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/10/5 اعلام نشده
1398/10/04
12:45 ب.ظ
خرید رگلاتور
خرید رگلاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
17:01 ب.ظ
تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور
آذربايجان شرقي 1398/10/3 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی کنتور مکانیکی مواد نفتی و صافی چدنی
لرستان 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:15 ب.ظ
کنتور گاز  دیافراگمی
کنتور گاز دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید تصحیح کننده
خرید تصحیح کننده... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/10/2 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون تصحیح کننده های حجمی گاز
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600
کنتور توربینی 3 اینچ کلاس 600... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/10/2 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
سرویس تعمیر کالیبراسیون کنتورهای توربینی سطح استان
مازندران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
15:12 ب.ظ
پروژه تامین و نصب تعویض کنتور و رگولاتور
آذربايجان شرقي 1398/10/1 اعلام نشده
14:42 ب.ظ
تامین و نصب تعویض کنتور و رگولاتور شهر
آذربايجان شرقي 1398/10/1 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
کنتور و رگلاتور دو پوندی
کنتور و رگلاتور دو پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
13:55 ب.ظ
سرویس ، تعمیر کالیبراسیون کنتورهای توربینی
مازندران 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/27
08:00 ق.ظ
خرید 5 قلم رگولاتور
خرید 5 قلم رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
قم 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
08:40 ق.ظ
خرید کنتورهای توربینی و تصحیح کننده تعداد 29 دستگاه
آذربايجان غربي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/25
19:46 ب.ظ
کنتور و رگولاتور
کنتور و رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/25 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:47 ب.ظ
کنتور و رگلاتور 2 پوندی
کنتور و رگلاتور 2 پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
کنتور گاز G40 , G6 دیافراگمی
کنتور گاز G40 , G6 دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/9/24 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید کلوژر صداگیر رگلاتور اکسیال در
مازندران 1398/9/24 تاریخ گذشته