1398/03/04
13:36 ب.ظ
خرید 18000 عددرگولاتور گاز خانگی در ظرفیت های مختلف مربوط
خوزستان 1398/3/4 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
خرید قطعات  pressuregulator fisher
خرید قطعات pressuregulator fisher... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/3/4 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
رگولاتور دیافراگمی سایزهای مختلف
بوشهر 1398/3/4 مهلت دار
1398/02/31
12:00 ب.ظ
خرید 10350 عدد کنتور دیافراگمی گاز در ظرفیت های مختلف
خوزستان 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/25
13:56 ب.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 مترمکعبی بر ساعت
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:54 ب.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 مترمکعب بر ساعت با کجک و مهره و برچسب گارانتی
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
10:55 ق.ظ
کنتور مکانیکی مواد نفتی
کنتور مکانیکی مواد نفتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
13:22 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی معمولی در سایزهای مختلف
ايلام 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
کنتور دیافراگمی معمولی سایزهای مختلف
ايلام 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:50 ق.ظ
خرید کنتور دیافراگمی معمولی در سایز های مختلف
ايلام 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:35 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی به ظرفیت10 مترمعکبی به تعداد8000عدد
اردبيل 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
09:33 ق.ظ
خرید کنتور دیافراگمی معمولی در سایز های مختلف
ايلام 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
11:52 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور 2 پوندی
خرید کنتور و رگولاتور 2 پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
خرید 6 عدد رکلاتور 8 اینچ و 10 اینچ
خوزستان 1398/2/15 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
خرید 2640 عدد قاب و درب حوضچه مربوط
خوزستان 1398/2/15 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
خرید کنتور و رگلاتور 2 پوندی
خرید کنتور و رگلاتور 2 پوندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:37 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگی معمولی در سایز های مختلف
ايلام 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید 8000 عدد رگلاتور 10 متر مکعبی و 4000 عدد رگلاتور 25 متر مکعبی
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:35 ق.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی 65 و 100 متر مکعب بر ساعت با
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:17 ب.ظ
خرید 6 عدد رگولاتور 8 و 10
خرید 6 عدد رگولاتور 8 و 10... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید های کنتورهای دیافراگمی 65 و 100 متر مکعب بر ساعت
خراسان رضوي 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید 50000 عدد رگولاتور 10 مترمکعبی
خراسان رضوي 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید رگولاتورهای160-100-65-40-25 متر معکب در ساعت
خراسان رضوي 1398/2/8 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید 6 عدد رگلاتور 8 اینچ و 10 اینچ - تجدید
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/04
09:00 ق.ظ
خرید کنتور توربینی12 اینچ جی ریت2500 کلاس 600 به تعداد4عدد
آذربايجان شرقي 1398/2/4 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
pyroppesstemp.switchmodel .t1202/060m2/sa1x-siemens .pressure regulatormodel.40control air pressure.1/4in
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/02
12:40 ب.ظ
خرید کنتور  G4-G6-G10
خرید کنتور G4-G6-G10... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/2/2 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
پروژه خرید  کنتور توربینی 12 اینچ جی ریت 2500 کلاس
آذربايجان شرقي 1398/2/2 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
تعمیر کنتورهای دیافراگمی
تعمیر کنتورهای دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
10:40 ق.ظ
پروژه خرید  کنتور توربینی 12 اینچ جی ریت 2500 کلاس 600
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/25
11:21 ق.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 متر مکعب بر ساعت
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:45 ق.ظ
پروژه خرید  کنتور توربینی 12 اینچ جی ریت 2500 کلاس 600
آذربايجان شرقي 1398/1/24 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
خرید کنتورهای دیافراگمی 16-25-40 متر مکعب بر ساعت باکجک و مهره
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
خرید کنتور های دیافراگمی 16 - 25 - 40 متر مکعب بر ساعت با کجک و مهره
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:15 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی به ظرفیت 10 متر مکعبی به تعداد 8000 عدد
اردبيل 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/27
18:03 ب.ظ
تامین قطعات AIR REGULATOR
تامین قطعات AIR REGULATOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/27 اعلام نشده
1397/12/26
13:59 ب.ظ
6 عدد رگولاتور 8 و 10 اینچ
6 عدد رگولاتور 8 و 10 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/26 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
تامین قطعات P/F AIR  REGULATOR ساخت شرکت NORGEN
بوشهر 1397/12/26 اعلام نشده
1397/12/25
11:28 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور در سایزهای مختلف
مازندران 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/23
16:12 ب.ظ
اسلیو رگلاتور 8 اینچ
اسلیو رگلاتور 8 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
09:17 ق.ظ
خرید 6 عدد رگلاتور 8 اینچ و 10 اینچ
خوزستان 1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
11:58 ق.ظ
خرید 6 عدد رگلاتور 8و
خرید 6 عدد رگلاتور 8و... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
11:04 ق.ظ
خرید 6700 دستگاه رگولاتور 6-25-65-160 متر مکعبی
همدان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:16 ب.ظ
خرید کنتور توربینی - نوبت دوم
خرید کنتور توربینی - نوبت دوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
10:36 ق.ظ
خریدد6700 دستگاه و رگولاتور 6-25-65-160 متر مکعبی
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور گاز خانگی
خراسان شمالي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
15:57 ب.ظ
خرید gas PRESSURE REGULATING
خرید gas PRESSURE REGULATING... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/15 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
خرید کنتور توربینی
خرید کنتور توربینی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/12/15 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
خرید 6700 دستگاه رگولاتور 6-25-65-160 متر مکعبی
همدان 1397/12/15 تاریخ گذشته