1398/06/03
12:01 ب.ظ
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف- نوبت دوم
ايلام 1398/6/3 مهلت دار
11:55 ق.ظ
خرید رگلاتور 5-10-20-40-70 و 100 مترمکعبی
گلستان 1398/6/3 اعلام نشده
1398/05/30
07:41 ق.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته g6 به تعداد 30000 عدد
آذربايجان شرقي 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
11:50 ق.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی  ارتقا یافته G6
آذربايجان شرقي 1398/5/28 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
خرید تصحیح کننده الکترونیکی در دامنه های مختلف
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
19:01 ب.ظ
پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته C6
آذربايجان شرقي 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/22
09:54 ق.ظ
خرید رگلاتور 20 الی 100 مترمکعبی
خرید رگلاتور 20 الی 100 مترمکعبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
09:34 ق.ظ
خرید رگلاتور 20 الی 100 مترمکعبی
خرید رگلاتور 20 الی 100 مترمکعبی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/17
14:20 ب.ظ
المنت رگولاتور
المنت رگولاتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:29 ق.ظ
خرید کنتور دیافراگمی - تجدید
خرید کنتور دیافراگمی - تجدید... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/13
08:17 ق.ظ
خرید ریگلاتور انتی فریز
خرید ریگلاتور انتی فریز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/13 مهلت دار
1398/05/12
08:38 ق.ظ
خرید ریگلاتور انتی فریز
خرید ریگلاتور انتی فریز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 مهلت دار
1398/05/10
10:16 ق.ظ
خرید رگولاتور ظرفیت 25 و 40و 45 و 100 متر مکعبی
اردبيل 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:16 ب.ظ
خرید 11400 دستگاه کنتور دیافراگمی  در سایز های G6- G10- G16
کرمان 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/07
08:50 ق.ظ
خرید کنتور 5 متر معکبی ارتقا یافته
مازندران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
08:31 ق.ظ
خرید کنتور 5 مترمکعبی ارتقا یافته
مازندران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:37 ق.ظ
خرید کنتور 5 متر مکعبی g4 ارتقا یافته
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:00 ق.ظ
خرید رگولاتور دیافراگمی در سایزهای مختلف
بوشهر 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
08:51 ق.ظ
خرید رگلاتور دیافراگمی در سایز های مختلف
بوشهر 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:59 ب.ظ
رگلاتور در سایزهای مختلف
رگلاتور در سایزهای مختلف... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
air filter reegulator
air filter reegulator... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
07:39 ق.ظ
خرید رگولاتور 5-10-20-40-70-100 مترمکعبی
گلستان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/26
13:05 ب.ظ
خرید رگلاتور 5-10-20-40-70-100 متر مکعبی
گلستان 1398/4/26 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
خرید کنتور در سایزهای مختلف
خرید کنتور در سایزهای مختلف... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:18 ب.ظ
خرید رگولاتور 5-10-20-40-70-100 مترمکعبی
گلستان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/22
07:54 ق.ظ
خرید 6 عدد رگلاتور 8و 10
خرید 6 عدد رگلاتور 8و 10... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/16
18:07 ب.ظ
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی
سیلندر گاز مایع 11 کیلویی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/4/16 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید کنتور و رگولاتور گاز خانگی
خراسان شمالي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
12:49 ب.ظ
خرید کنتور و رگولاتور گاز خانگی
خراسان شمالي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
12:55 ب.ظ
خرید سیلندر گاز مایع 11 کیلویی جیرفت گاز
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید کنتور G100 و رگلاتور و 160 متر معکبی -تجدید
آذربايجان شرقي 1398/4/13 اعلام نشده
1398/04/12
08:32 ق.ظ
پروژه خرید کنتور g100ورگلاتور 160متر مکعبی
آذربايجان شرقي 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/09
12:44 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی معمولی در سایزهای مختلف و رگولاتور
يزد 1398/4/9 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
خرید کنتور دیافراگمی
خرید کنتور دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/06
12:49 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی معمولی 40متر مکعبی
يزد 1398/4/6 اعلام نشده
12:10 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی
خرید کنتور دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1398/4/6 اعلام نشده
1398/04/05
08:23 ق.ظ
انجام خدمات کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و
يزد 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/03
09:55 ق.ظ
خرید 10350 عدد کنتور دیافراگمی گاز در ظرفیتهای مختلف
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
1398/04/02
14:06 ب.ظ
اصلاحیه-- خرید 18000 عدد رگولاتور گاز خانگی
خوزستان 1398/4/2 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
اصلاحیه -- خرید 200000 عدد کنتور G4 ارتقایافته
خوزستان 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
12:19 ب.ظ
خرید 200000 عدد کنتور G4 ارتقایافته
خوزستان 1398/4/1 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
خرید 1800 عدد رگولاتور گاز خانگی در ظرفیتهای مختلف
خوزستان 1398/4/1 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
خرید کنتور 65-25-6-160 مترمکعبی 76990
خرید کنتور 65-25-6-160 مترمکعبی 76990... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/4/1 مهلت دار
1398/03/28
12:26 ب.ظ
خرید کنتور دیافراگمی
خرید کنتور دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/3/28 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید 8000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی و 4000 عدرگولاتور 25
کرمانشاه 1398/3/28 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کنتور گاز مدل G100
کنتور گاز مدل G100... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید: رگلاتور در سایز های مختلف - کنتور درز سازی های مختلف
مازندران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
13:35 ب.ظ