1398/05/28
07:49 ق.ظ
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
11:51 ق.ظ
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER
SULPHUR & CHLORINE IN OIL ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/19
14:56 ب.ظ
خرید دستگاه سختی سنج
خرید دستگاه سختی سنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/19 مهلت دار
13:27 ب.ظ
خرید گازسنج  دو کاره  دارای سنسور VOL متان سنج
فارس 1398/5/19 مهلت دار
1398/05/16
13:47 ب.ظ
خرید گاز سنج دو کاره دارای سنسور VOL متان سنج
فارس 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
14:11 ب.ظ
فشارسنج
فشارسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 مهلت دار
10:51 ق.ظ
1398/05/14
13:59 ب.ظ
فشارسنج
فشارسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/14 مهلت دار
1398/05/13
08:14 ق.ظ
خرید 2 دستگاه انالایزر ارتعاشات 4 کاناله
هرمزگان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:54 ب.ظ
خرید گازیاب و شعله  یاب
خرید گازیاب و شعله یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
فشار سنج
فشار سنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 مهلت دار
1398/05/09
08:21 ق.ظ
خرید گاز سنج سه کاره با قابلیت سنجش گازهای اکسیژن و LEL
فارس 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/07
10:22 ق.ظ
گازسنج 8W
گازسنج 8W... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
خرید گازسنج 3کاره با قابلیت سنجش گازهای اکسین و  LEL
فارس 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/03
08:00 ق.ظ
خرید و نصب سنسورهای مربوط به گاز سنج های معدنی msa
سمنان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:50 ب.ظ
3 عدد دستگاه نشت یاب گاز امونیاک
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
09:28 ق.ظ
خرید PARTS FOR 02 & H2 & DEW PONT ANALAYZER
خرید PARTS FOR 02 & H2 & DEW PONT ANALAYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/31
14:28 ب.ظ
خرید :(GATE VALVE 2.5 IN)- (SAMSON POSITIONER TYPE 3730-3)
اصفهان 1398/4/31 اعلام نشده
1398/04/30
12:13 ب.ظ
خرید ثبت کننده حرارت
خرید ثبت کننده حرارت... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:07 ب.ظ
نشت یاب گاز
نشت یاب گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
08:33 ق.ظ
خرید PARTS FOR 02& H2 & DEW PONT ANALAYZER
خرید PARTS FOR 02& H2 & DEW PONT ANALAYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/25 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
خرید قطعات 02 & H2 & DEW PONT ANALYZER
خرید قطعات 02 & H2 & DEW PONT ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/25 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
air filter reegulator
air filter reegulator... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
10:30 ق.ظ
گازسنج سیانور
گازسنج سیانور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تامین cod انالایزر مجتمع پتروشیمی جم
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
13:01 ب.ظ
گازیاب و شعله یاب مورد نیاز
گازیاب و شعله یاب مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:58 ب.ظ
گاز یاب و شعله یاب موردنیاز
گاز یاب و شعله یاب موردنیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید انالایزر فشار بخار و انالایزر بنزین
مركزي 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/20
19:42 ب.ظ
خرید گازیاب و شعله یاب مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/20 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تامین سولفور انالیزر
تامین سولفور انالیزر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
09:23 ق.ظ
خرید انالایزر فشار بخار و انالایزر بنزین
مركزي 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
13:04 ب.ظ
تامین سنسور گازسنج
تامین سنسور گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تامین سنسور گاز سنج
تامین سنسور گاز سنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/11
09:17 ق.ظ
خرید دستگاه انالایزر ارتعاش سنج
بوشهر 1398/4/11 اعلام نشده
1398/04/09
12:50 ب.ظ
خرید channel portable vibration analyzer with hd technology
بوشهر 1398/4/9 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
خرید PSRESS.GAUGE WIKA
خرید PSRESS.GAUGE WIKA... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/02
12:03 ب.ظ
خرید ترنسمیتر دما و فشار
خرید ترنسمیتر دما و فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
اصلاحیه -- خرید 35 عدد نشت یاب لیزری مکشی
خوزستان 1398/4/2 اعلام نشده
1398/04/01
08:17 ق.ظ
خرید 35 عدد نشت یاب لیزری مکشی مربوطه
خوزستان 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/29
13:22 ب.ظ
خرید یک دستگاه ANALYTIK GENA ELEMENTAL ANALYZER
فارس 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
08:21 ق.ظ
1398/03/26
08:05 ق.ظ
طراحی خرید  نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه انالایزرgc
بوشهر 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:28 ب.ظ
خرید سیستم اشکارسازها و کنترلر گازها -تجدید
کرمانشاه 1398/3/25 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی تست  1 دستگاه انالایزر GC
بوشهر 1398/3/25 اعلام نشده
1398/03/22
13:50 ب.ظ
فشارسنج و دماسنج درون چاهی حافظه دار  نوع پیزو
خوزستان 1398/3/22 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
خردی فلومتر التراسونیک - نوبت دوم
تهران 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/21
12:45 ب.ظ
گیج گاز یا فشارسنج لوله گاز رابط جهت بریکر با تایپ
خوزستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
14:28 ب.ظ
تامین cod انالایزر مجتمع
تامین cod انالایزر مجتمع... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
13:20 ب.ظ
خرید 35 عد نشت یاب لیزری مکشی
خرید 35 عد نشت یاب لیزری مکشی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/19 اعلام نشده