1397/11/23
19:04 ب.ظ
دستگاه انالایزر مواد پرتابل PMI
دستگاه انالایزر مواد پرتابل PMI... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/15
14:09 ب.ظ
خرید تجهیزات کنترل فشار گاز ورودی نیروگاه
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
تمدید -خرید نصب راه اندازی و اموزش پکیج انالایزرهای انلاین اندازه گیری
ايلام 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
15:07 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون و تعویض قطعات سنسور و باطری دستگاههای گاز سنج
خوزستان 1397/11/13 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
تمدید -خرید نصب راه اندازی و اموزش پکیج انالایزرهای
ايلام 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:33 ب.ظ
10 دستگاه گازسنج
10 دستگاه گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:19 ب.ظ
خرید 10 دستگاه گازسنج
خرید 10 دستگاه گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید10 دستگاه گازسنج
خرید10 دستگاه گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خدمات کالیبراسیون و تعویض قطعات دستگاههای گاز سنج
خوزستان 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
09:18 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و اموزش پکیج انالایزرهای اندازه گیری کیفی گاز خروجی
ايلام 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:23 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و اموزش پکیج انالایزرهای انلاین
ايلام 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/07
15:30 ب.ظ
2 دستگاه انالایزر رطوبت
2 دستگاه انالایزر رطوبت... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
خرید دوربین نشت یاب
خرید دوربین نشت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/04
12:19 ب.ظ
خرید دستگاه  بوسنج و گاز سنج
خرید دستگاه بوسنج و گاز سنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:26 ب.ظ
خرید  PRESSURE 7 VACUUM GAUGE
خرید PRESSURE 7 VACUUM GAUGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/3 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
خرید اقلام یدکی انالایزر BARTEC BENKE
بوشهر 1397/11/3 مهلت دار
07:48 ق.ظ
خرید اقلام یدکی انالایزر bartec benke
بوشهر 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
09:06 ق.ظ
خرید دستگاه یوسنج و گازسنج
خرید دستگاه یوسنج و گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
18:39 ب.ظ
خرید کالیبراتور فشار DPI 620 GFF
خرید کالیبراتور فشار DPI 620 GFF... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
14:03 ب.ظ
خرید  Gas pressure regulating
خرید Gas pressure regulating... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/30 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خرید 50 قلم قطعات یدکی دستگاه انالایزر کوره
کرمانشاه 1397/10/30 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید دوربین نشت یاب
خرید دوربین نشت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/15
09:52 ق.ظ
خرید انالایزر فشار بخار EV10
خرید انالایزر فشار بخار EV10... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/11
14:07 ب.ظ
خرید نشت بند
خرید نشت بند... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/11 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی و انجام تست دستگاه اندازه گیری
گيلان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:16 ب.ظ
خرید5000 دستگاه انالیزور سولفور - نیتروژن - ملر
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
17:15 ب.ظ
خریدTRANSMITER&SENSOR
خریدTRANSMITER&SENSOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/09
14:51 ب.ظ
خرید 51 عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع در 4 ردیف
گلستان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/02
08:57 ق.ظ
خرید 1 دستگاه اندازه گیری نرخ نشت متان
سمنان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:36 ق.ظ
خرید سه دستگاه دتکتور گاز
خرید سه دستگاه دتکتور گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:09 ق.ظ
خرید 626 واحد DRAGER gas detector
خرید 626 واحد DRAGER gas detector... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/18
09:07 ق.ظ
تامین اقلام مورد نیاز FIRE & GAS PROTECTION SYS GENERAL
بوشهر 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید P/F FIRE & GAS DETECTION SYSTEM جنرال موتورز
بوشهر 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
08:35 ق.ظ
خرید 5 دستگاه دتکتور پرتابل سنجش گاز
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/04
09:18 ق.ظ
خرید  دستگاه سنجش نقطه  شبنم  و هیدرو کربن  همزمان
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:56 ق.ظ
خرید REACTION FURNACE PACKAGE FLAME DETECTOR PILLARD
بوشهر 1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/01
16:07 ب.ظ
خریدCRUDE OIL ANALYZER
خریدCRUDE OIL ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/1 اعلام نشده
16:06 ب.ظ
خرید LPG ANALYZER
خرید LPG ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/7/1 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
خرید یک دستگاه GAS CHROMATOGRAPH
خرید یک دستگاه GAS CHROMATOGRAPH... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/1 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تامین اقلام مورد نیاز GAS DETECTOR/TRANS
بوشهر 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:34 ق.ظ
خریدقطعات یدکیP/F FLAME DETECTOR
خریدقطعات یدکیP/F FLAME DETECTOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
08:32 ق.ظ
خرید قطعات یدکی FLAME DETECTOR "PILLARD"
خرید قطعات یدکی FLAME DETECTOR "PILLARD"... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/6/6 اعلام نشده
1397/06/03
08:53 ق.ظ
خرید "GP - ELLIOTT" DETECTION
خرید "GP - ELLIOTT" DETECTION... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/30
09:52 ق.ظ
خرید ELLIOTT "DETECTION"GRAPHIC
خرید ELLIOTT "DETECTION"GRAPHIC... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/5/30 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
تامین  elliott detectionn
تامین elliott detectionn... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/5/30 اعلام نشده
1397/05/27
08:53 ق.ظ
خرید 8 قلم قطعات تجهیزات Gas Detection System
بوشهر 1397/5/27 تاریخ گذشته