1398/02/30
12:19 ب.ظ
خرید 15 قلم قطعات یدکی دستگاه analyzer yokogawa gc1000
تهران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/25
14:36 ب.ظ
خرید CONDUCTIVITY ANALYZER " FISHER ROSEMOUNT"
خرید CONDUCTIVITY ANALYZER " FISHER ROSEMOUNT"... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
11:44 ق.ظ
خرید قطعات  martin decker gauges
خرید قطعات martin decker gauges... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/22
13:29 ب.ظ
خرید  CONDUCTIVITY ANALYZER " FISHER ROSEMOUNT"
خرید CONDUCTIVITY ANALYZER " FISHER ROSEMOUNT"... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/19
10:12 ق.ظ
خرید قطعات یدکی انالایزرهای دیسپاچینگ پالایشگاه
خراسان رضوي 1398/2/19 مهلت دار
1398/02/14
12:38 ب.ظ
خرید دوربین نشت یاب - تجدید
خرید دوربین نشت یاب - تجدید... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/14 اعلام نشده
12:38 ب.ظ
دستگاه سنجش گازهای  H2S , O2 , LEL
دستگاه سنجش گازهای H2S , O2 , LEL... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/14 مهلت دار
1398/02/12
08:45 ق.ظ
تامین چهار انالایزر انلاین
تامین چهار انالایزر انلاین... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
12:07 ب.ظ
دستگاه سنجش گاز های H2S . 02.LEL . مدل  BW MAX XT II
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
15:02 ب.ظ
دستگاه سنج گازهای H2S O2 LEL مدل BW MAX XT II
خوزستان 1398/2/10 مهلت دار
12:44 ب.ظ
تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER
تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/07
12:52 ب.ظ
خرید PRESSURE GAUGE
خرید PRESSURE GAUGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/7 مهلت دار
11:28 ق.ظ
تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER
تامین قطعات RESIDUAL CHLORINE ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/7 مهلت دار
1398/02/05
08:15 ق.ظ
سیلندر گاز کالیبراسیون انالیزرها
بوشهر 1398/2/5 اعلام نشده
1398/02/04
14:06 ب.ظ
diaphragm measuring element foxbpro type 37 withot low/high pressure cover .studs cover and range spring
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
07:45 ق.ظ
خرید PRESSURE GAUGE
خرید PRESSURE GAUGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
13:10 ب.ظ
خرید  PRESSURE GAUGE
خرید PRESSURE GAUGE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/28
08:58 ق.ظ
خرید قطعات  H2S Analayzer MAHAK
خرید قطعات H2S Analayzer MAHAK... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
08:21 ق.ظ
خرید قطعات یدکی دستگاه انالایزر کوره
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
07:56 ق.ظ
خرید فلو کامپیوتر
خرید فلو کامپیوتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/1/26 اعلام نشده
1397/12/25
12:29 ب.ظ
گازیاب و شعله یاب
گازیاب و شعله یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
16:14 ب.ظ
خرید ترمومترهای گازی کنتاکت دار واحدهای بخار
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:16 ب.ظ
گازیاب و شعله یاب موردنیاز
گازیاب و شعله یاب موردنیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
13:04 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاههای گازسنج
تهران 1397/12/21 اعلام نشده
12:02 ب.ظ
گازیاب و شعله یاب
گازیاب و شعله یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/21 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
خرید دستگاه بوسنج و گازسنج
خرید دستگاه بوسنج و گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:03 ب.ظ
عملیات تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های گاز سنج مجتمع خود
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
خرید حولفور انالیزر
خرید حولفور انالیزر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/18 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید دو دستگاهONLINE ANALYZER OR GC
خرید دو دستگاهONLINE ANALYZER OR GC... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:44 ب.ظ
تامین قطعات H2S ANALYZER
تامین قطعات H2S ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
14:23 ب.ظ
حولفور آنالیزر
حولفور آنالیزر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/14 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
سولفور انالیزر
سولفور انالیزر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/14 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
خرید دو دستگاه ONLINE ANALYZER OR GC ANALYZER
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
11:56 ق.ظ
فشارسنج و دماسنج درون چاهی حافظه دار  نوع پیزو
خوزستان 1397/12/12 اعلام نشده
1397/12/11
13:28 ب.ظ
مقدار 17 قلم دستگاه گازسنج و متعلقات H2S SO2
مركزي 1397/12/11 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید فشارسنج مورد نیاز
خرید فشارسنج مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/11 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید 40 عدد نشت بند 324 اینچ کلاس 600
تهران 1397/12/11 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
تامین فشار سنج و دماسنج دورن چاهی
خوزستان 1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/08
16:38 ب.ظ
خرید اقلام در 7 ردیف شامل : بالبرینگ ، مواد شیمیایی زیست کش
خوزستان 1397/12/8 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
فشارسنج
فشارسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/8 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
فشتارسنج و دماسنج درون چاهی حافظه دار نوع پیزو با متعلقات کامل
خوزستان 1397/12/8 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
فشارسنج و دماسنج درون چاهی حافظه دار  نوع پیزو
خوزستان 1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/07
11:56 ق.ظ
خرید 108 عدد نشت یاب لیزری مکشی
خرید 108 عدد نشت یاب لیزری مکشی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/7 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
دستگاه گاز سنج و متعلقات H2S , SO2 , ...
مركزي 1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/06
15:02 ب.ظ
خرید 108 عدد نشت یاب لیزری مکشی
خرید 108 عدد نشت یاب لیزری مکشی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/6 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
دستگاه گاز سنج و متعلقات H2S , SO2 , ...
مركزي 1397/12/6 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
خرید S/P FOR ANALYZER
خرید S/P FOR ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/12/6 اعلام نشده
1397/11/30
12:14 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
گيلان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:04 ب.ظ
دستگاه انالایزر مواد پرتابل PMI
دستگاه انالایزر مواد پرتابل PMI... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/15
14:09 ب.ظ
خرید تجهیزات کنترل فشار گاز ورودی نیروگاه
تهران 1397/11/15 اعلام نشده