1398/09/21
18:11 ب.ظ
خرید قطعات یدکی گاز سنج های دستی drager
ايلام 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
13:08 ب.ظ
wika
wika... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
خرید فلومتر التراسونیک پرتابل به همراه متعلقات و لوازم جانبی
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/18
13:36 ب.ظ
خرید PARTS FOR DELTA GD 1-9
خرید PARTS FOR DELTA GD 1-9... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
12:53 ب.ظ
شعله یاب و گازیاب و حرارت یاب
شعله یاب و گازیاب و حرارت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:46 ب.ظ
شعله یاب و گازیاب و حرارت یاب
شعله یاب و گازیاب و حرارت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
09:55 ق.ظ
شعله یاب گازیاب و حرارت یاب مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/09
13:45 ب.ظ
7 قلم FOXBORD CURRENT PNEUMATIC CONVERTER
7 قلم FOXBORD CURRENT PNEUMATIC CONVERTER... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/02
10:06 ق.ظ
22 قلم قطعات سیستم اندازه گیری نفتا
خوزستان 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/30
13:05 ب.ظ
خریدLIQUID ANALYZER COMPLETE WITH SAMPLING SYSTEM H25
تهران 1398/8/30 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
METAL ANALYZER PORTABLE
METAL ANALYZER PORTABLE... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/27
18:13 ب.ظ
rosemount oxygen analyzer
rosemount oxygen analyzer... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/8/27 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید  liquid analyzer complete with sampling system H2S
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
metal analyzer
metal analyzer... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/21
13:54 ب.ظ
فشار سنج گاز
فشار سنج گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
خرید یک مجموعه انالیزور کاری
خرید یک مجموعه انالیزور کاری... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:49 ب.ظ
تامین analyzer calibration kit related softwares
تامین analyzer calibration kit related softwares... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید 10 قلم 794 عدد قطعات یدکی نشانگر گاز gasdetector
تهران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/15
08:17 ق.ظ
خرید اقلام شامل : ماده شیمیایی پلی الکترولیت اتیونی ،
خوزستان 1398/8/15 اعلام نشده
1398/08/11
10:00 ق.ظ
قطعات یدکی گازسنج های  MSA
قطعات یدکی گازسنج های MSA... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/08
13:14 ب.ظ
خرید فلومتر التراسونیک پرتابل به همراه متعلقات و لوازم جانبی
هرمزگان 1398/8/8 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گازسنج ها  msa
خرید قطعات یدکی گازسنج ها msa... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/8 اعلام نشده
1398/08/02
13:30 ب.ظ
خرید دستگاه سولفور انالایزر
خرید دستگاه سولفور انالایزر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/8/2 اعلام نشده
1398/08/01
10:03 ق.ظ
خرید 30 دستگاه شماره اندا
خرید 30 دستگاه شماره اندا... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/30
13:55 ب.ظ
خرید 2 قلم SO2 STACK GAS ANALYZER
خرید 2 قلم SO2 STACK GAS ANALYZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/7/30 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
خرید فلومتر التراسونیک پرتابل به همراه
هرمزگان 1398/7/30 اعلام نشده
1398/07/29
10:32 ق.ظ
فشار سنج گاز
فشار سنج گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:06 ب.ظ
خرید مجموع تعداد130 واحد انواع
خرید مجموع تعداد130 واحد انواع... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/7/28 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
تامین P/F JCT ANALYZER SAMPLING SYSTEM
تامین P/F JCT ANALYZER SAMPLING SYSTEM... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
09:35 ق.ظ
قطعات یدکی گازسنج های MSA
قطعات یدکی گازسنج های MSA... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
14:17 ب.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی دو دستگاه GC جهت انالیز گردشی در سیستم واحد LD شرکت
خوزستان 1398/7/22 اعلام نشده
1398/07/17
13:14 ب.ظ
طراحی تهیه نصب و راه اندازی EPCCانالایزرهای گازهای خروجی از
فارس 1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
13:28 ب.ظ
خرید قطعات مصرفی و لوازم یدکی دستگاه سالفر انالایز
تهران 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
14:26 ب.ظ
خرید قطعات مصرفی و لوازم یدکی دستگاه سالفر انالایزر
تهران 1398/7/13 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
مانومتر گاز SF6 بریکر 63 کیلو ولت
مانومتر گاز SF6 بریکر 63 کیلو ولت... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/08
13:27 ب.ظ
تامین سنسور گازسنج
تامین سنسور گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:44 ب.ظ
خرید 13 قلم دستگاههای گازسنج و اندازه گیری
تهران 1398/7/7 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تامین سنسور گازسنج
تامین سنسور گازسنج... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/7/7 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید انلایزر پیشرفته XRF پرتابل
خرید انلایزر پیشرفته XRF پرتابل... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/7/7 اعلام نشده
1398/07/06
11:31 ق.ظ
خرید13 قلم دستگاه های گاز سنج و اندازه گیری
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
خرید تعداد 130 واحد انواع تجهیزات نشت یابی
اصفهان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/01
15:19 ب.ظ
گاز سنج ضد اب و ضربه دارای  پمپ مکنده
خراسان رضوي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
12:47 ب.ظ
خرید دستگاه نشت یاب
خرید دستگاه نشت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/6/30 اعلام نشده
1398/06/28
07:32 ق.ظ
خرید  130 واحد انواع تجهیزات نشت یابی
اصفهان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/26
14:06 ب.ظ
خرید دستگاه نشت یاب
خرید دستگاه نشت یاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/6/26 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید  positioner siemens sipart ps2
خرید positioner siemens sipart ps2... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/6/26 اعلام نشده