1398/05/26
14:06 ب.ظ
خرید قطعات  OIL WELL TRIPLEX MUD PUMP و AIR HOIST 6CYL
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ
ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..
پالت پلاستیکی - PIPE ASTIM -DMDS VALVE , ..... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
خرید PUMP LEWA
خرید PUMP LEWA... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:25 ب.ظ
تامین 24 دستگاه پمپ دوزینگ شرکت پتروشیمی
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:35 ق.ظ
خرید P/F ALAY PUMP
خرید P/F ALAY PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
1 دستگاه الکتروپمپ کامل جایگزین p-2020
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
deep blue pump
deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
10:01 ق.ظ
pump lewa
pump lewa... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
1398/05/19
09:10 ق.ظ
خرید یک دستگاه الکتروپمپ کامل جایگزین P-2020  ساخت  RUHRPUMPEN
تهران 1398/5/19 مهلت دار
1398/05/16
11:56 ق.ظ
خرید p/f akay pump
خرید p/f akay pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/16 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
خرید P/F AKAY PUMP
خرید P/F AKAY PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/16 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
خرید deep bluepump
خرید deep bluepump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/13
12:46 ب.ظ
خرید دو دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ
کرمانشاه 1398/5/13 مهلت دار
1398/05/12
13:28 ب.ظ
خرید انواع پمپ خلاء مورد نیاز
خرید انواع پمپ خلاء مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
خرید p/f deep blue pump
خرید p/f deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/12 اعلام نشده
08:03 ق.ظ
خریدP/FKSBPUMP
خریدP/FKSBPUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/10
09:58 ق.ظ
قطعات یدکی یک ساله مکانیکال سیل
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
تامین پمپ و قطعات یدکی  پمپ های الفالاوال موردنیاز
خوزستان 1398/5/10 مهلت دار
1398/05/08
08:24 ق.ظ
تامین PUMP WITH ELECTRO MOTOR GA602&603
تامین PUMP WITH ELECTRO MOTOR GA602&603... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:05 ب.ظ
خرید 2 دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ
کرمانشاه 1398/5/6 مهلت دار
1398/05/05
14:00 ب.ظ
خرید  KSB PUMP
خرید KSB PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/5 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
DEEP BLUE PUMP
DEEP BLUE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/5 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
خرید p/f ksb pump
خرید p/f ksb pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/5 اعلام نشده
1398/05/01
09:33 ق.ظ
خرید قطعات مربوطه به PARTS FOR 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7K
خوزستان 1398/5/1 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
قطعات یدکی پمپ flowserve type
قطعات یدکی پمپ flowserve type... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/31
14:02 ب.ظ
خرید دو دستگاه  RECIPROCATING PUMP-FP 127C
خرید دو دستگاه RECIPROCATING PUMP-FP 127C... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/31 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
خرید قطعات مربوطه به PARTS FOR 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7K
خوزستان 1398/4/31 اعلام نشده
1398/04/30
11:46 ق.ظ
خرید مکانیکال سیل ها موردنیاز واقع
خوزستان 1398/4/30 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
خریدالکتروپمپ تزریق گلایکول
خریدالکتروپمپ تزریق گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:50 ب.ظ
الکتروپمپ تزریق گلایکول
الکتروپمپ تزریق گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
خرید SUPPLY OF CENTERIFUGAL PUMP WITH
خرید SUPPLY OF CENTERIFUGAL PUMP WITH... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
centrifugal pump with motor
centrifugal pump with motor... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/4/29 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
خرید قطعات پمپ گل نشنال و لینک زنجیرهای 5 ردیفه
خوزستان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
13:57 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR BOMCO TRIPLEX MUD PUMP
خوزستان 1398/4/26 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ
خرید قطعات یدکی پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/25
13:20 ب.ظ
centrifugal pump with motor
centrifugal pump with motor... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/4/25 اعلام نشده
13:00 ب.ظ
خرید قطعات  bomco triplex mud pump
خرید قطعات bomco triplex mud pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/25 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
قطعات پمپ یدکی FLOWSERVETYPE:DA
قطعات پمپ یدکی FLOWSERVETYPE:DA... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
08:32 ق.ظ
خرید مکانیکال سیل های مورد نیاز
خوزستان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
10:24 ق.ظ
خرید مکانیکال سیالهای
خرید مکانیکال سیالهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/22
14:52 ب.ظ
خرید قطعات یدکی deep blue pump
خرید قطعات یدکی deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/22 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
خرید یک مجموعه الکترو پمپ همراه کوپلینگ و شاسی و اقلام یدکی دوساله
خوزستان 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/19
17:57 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ چند مرحله ای
خوزستان 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/17
15:32 ب.ظ
خرید ELECTRICAL MOTOR
خرید ELECTRICAL MOTOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/17 مهلت دار
11:50 ق.ظ
خرید پمپ مربوط به واحد مخازن
خرید پمپ مربوط به واحد مخازن... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/13
08:35 ق.ظ
خرید VACUM PUMP
خرید VACUM PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/13 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
خرید  PUMP FOR FLARE SEWER SYSTEM
خرید PUMP FOR FLARE SEWER SYSTEM... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/13 اعلام نشده