1398/02/30
12:24 ب.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش سیار3
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
08:53 ق.ظ
خرید پمپ
خرید پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
10:40 ق.ظ
خرید مکانیکال سیل - نوبت دوم
خرید مکانیکال سیل - نوبت دوم... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
14:52 ب.ظ
خرید دوازده قلم قطعات یدکی bornemann gmbh screw screw pump
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
14:26 ب.ظ
خرید CHEMICALPUMPS FOR COOLING TOWERS METERING PUMP
خرید CHEMICALPUMPS FOR COOLING TOWERS METERING PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/24 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پمپ گریز از مرکز
خرید 1 دستگاه پمپ گریز از مرکز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/23
12:31 ب.ظ
خرید یک مجموعه الکتروپمپ همراه با کوپلینگ وشاسی واقلام یدکی دوساله
خوزستان 1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
09:40 ق.ظ
خرید CHEMICAL PUMPS FOR COOLING TOWERS
خرید CHEMICAL PUMPS FOR COOLING TOWERS... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/18
13:34 ب.ظ
خرید CENTRIFUGAL ELECTRO PUMP TP 861A
خرید CENTRIFUGAL ELECTRO PUMP TP 861A... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
قطعات  BOMCO TRIPLEX MUD PUMP FOR DRILLING RIG
قطعات BOMCO TRIPLEX MUD PUMP FOR DRILLING RIG... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/18 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR BOMCO TRIPLECO TRIPLEX MUD PUMP
خوزستان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/14
12:55 ب.ظ
قطعات یدکی پمپ BYRON GACKSON
قطعات یدکی پمپ BYRON GACKSON... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/14 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
تعداد 112 قطعات یدکی پمپ گاییونتا
خوزستان 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/11
11:12 ق.ظ
قطعات یدکی پمپ BYRONGACKSON
قطعات یدکی پمپ BYRONGACKSON... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
قطعات یدکی پمپ گابیونتا
قطعات یدکی پمپ گابیونتا... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
قطعات یدکی پمپ BYRON GACKSON
قطعات یدکی پمپ BYRON GACKSON... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
قطعات یدکی پمپ گابیونتا
قطعات یدکی پمپ گابیونتا... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
15:06 ب.ظ
قطعات پمپ
قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/10 مهلت دار
1398/02/09
14:42 ب.ظ
خرید PLUNGER PUMP
خرید PLUNGER PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
12:27 ب.ظ
09:49 ق.ظ
الکتروموتورهای پمپ های نمکی بهره برداری دره نی
خوزستان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
09:55 ق.ظ
الکتروموتورهای پمپهای نمکی بهره برداری
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
09:17 ق.ظ
خرید P/F ELECTOCATALYTIC ELECTROL YZER
خرید P/F ELECTOCATALYTIC ELECTROL YZER... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/2/3 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
الکتروموتورهای پمپهای نمکی بهره برداری دره نی
خوزستان 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
08:45 ق.ظ
خرید تعداد دو قلم الکتروپمپ OH2
خرید تعداد دو قلم الکتروپمپ OH2... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
19:32 ب.ظ
خرید ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT
خرید ELECTRO PUMP COMPLETE UNIT... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
18:46 ب.ظ
الکتروپمپ  OH2
الکتروپمپ OH2... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
18:12 ب.ظ
خرید ELECTORO MOTORS ABB
خرید ELECTORO MOTORS ABB... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/1/28 مهلت دار
11:54 ق.ظ
تامین6 عدد الکتروپمپ قطعات یدکی دو سالانه
خوزستان 1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
13:44 ب.ظ
تامین CENTRIFUGAL ELECTRO PUMP , SHAFTS , ...
تامین CENTRIFUGAL ELECTRO PUMP , SHAFTS , ...... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/1/26 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید 6 عدد الکترو پمپ و قطعات یدکی دو سالانه
خوزستان 1398/1/26 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
induction electromotor  3 فاز
induction electromotor 3 فاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
11:18 ق.ظ
تامین 6 عدد الکتروپمپ قطعات یدکی دو سالانه
خوزستان 1398/1/25 اعلام نشده
1397/12/20
13:22 ب.ظ
CENTRIFUGAL ELECTROPUMO
CENTRIFUGAL ELECTROPUMO... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/12/20 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ساخت قطعات لاستیکی پمپ
ساخت قطعات لاستیکی پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/20 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
خرید ساخت قطعات پمپ
خرید ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
07:48 ق.ظ
تامین پمپ کامل گریز از مرکز
تامین پمپ کامل گریز از مرکز... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/16
18:31 ب.ظ
خریدالکتروپمپ تزریق گلایکول
خریدالکتروپمپ تزریق گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/16 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
ساخت قطعات پمپ WEIR
ساخت قطعات پمپ WEIR... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:12 ب.ظ
TYPE 10 x18BFD 2 STG - TYPE8 - BIRS و DWG.NO.CF-SP 1-40889
خوزستان 1397/12/15 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
خرید P/F IMO PUMP COMPLETE ASSY
خرید P/F IMO PUMP COMPLETE ASSY... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/15 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ
ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/15 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
ساخت PUMP SHAFT
ساخت PUMP SHAFT... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/12/15 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
سه دستگاه الکتروموتور پمپ
سه دستگاه الکتروموتور پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
تامین پمپ کامل گریز از مرکز
تامین پمپ کامل گریز از مرکز... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
18:50 ب.ظ
خرید الکتروپمپ مجموعه تفکیک مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید BFD 2 STG , BI RS, DWG
خرید BFD 2 STG , BI RS, DWG... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/14 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
خرید سه دستگاه  الکتروموتور پمپ
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/12
16:24 ب.ظ
خرید  FLUIMMAC PUMP
خرید FLUIMMAC PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/12/12 اعلام نشده