1398/09/21
12:31 ب.ظ
قطعات پمپ بامکو
قطعات پمپ بامکو... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
12:06 ب.ظ
قطعات پمپ نشتال
قطعات پمپ نشتال... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
11:15 ق.ظ
خرید و تجهیز ونصب و راه اندازی دستگاه های  پمپ گاز CNG
همدان 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
08:58 ق.ظ
FOXBORD INSTRUMENT - CONDENSER TUBE BRASS - STUD BOLT , NUTS- CENTRIFUGAL PUMP- SHIMADZU GAS CONTROL VALVE
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
قطعات پمپ گاردنر دنور
قطعات پمپ گاردنر دنور... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/20 اعلام نشده
1398/09/19
14:24 ب.ظ
خرید قطعات: ACsynchronous part for caterpillar sr4 - general electric dc drilling motor
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
12:36 ب.ظ
خرید FUGI ELECTROMOTOR
خرید FUGI ELECTROMOTOR... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/18
12:36 ب.ظ
خرید یک مجموعه الکتروپمپ همراه با کوپلینگ
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
خرید یک مجموعه الکتروپمپ همراه با کوپلینگ و شاسی و اقلام یدکی دو ساله
خوزستان 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/16
10:22 ق.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ و مکانیکال سیل با برند AKYA
هرمزگان 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/13
13:36 ب.ظ
خرید یا ساخت الکتروپمپ
خرید یا ساخت الکتروپمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/10
20:20 ب.ظ
تامین حمل و بارگیری و نصب الکتروموتور پمپ روغن ac با
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:19 ب.ظ
تامین حمل و بارگیری و نصب الکتروموتور پمپ روغن ac با تجهیزات جانبی
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید لامپ های led -mleshad- تیوب- الکتروپمپ-TEMPERATLRE CMCI THELMOWELL
خوزستان 1398/9/10 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
تعمیرات اساسی الکتروموتور 6 کیلو ولت پمپ
اصفهان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
10:35 ق.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ PETCO
خرید قطعات یدکی پمپ PETCO... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/9 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
خرید یک دستگاه واتر جت 800 بار اب گرم سرد
ايلام 1398/9/9 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
مکانیکال سیل
مکانیکال سیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/06
09:55 ق.ظ
CASING PIPES , PUP JOINTS , COUPLINGS
CASING PIPES , PUP JOINTS , COUPLINGS... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
08:20 ق.ظ
bearing for mission centrifugal pump
bearing for mission centrifugal pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/02
09:27 ق.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ petco
خرید قطعات یدکی پمپ petco... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/29
10:52 ق.ظ
ساخت الکتروپمپ سانتریفیوژ و قطعات پروژه
هرمزگان 1398/8/29 اعلام نشده
1398/08/28
18:30 ب.ظ
تهیه نصب 8 دستگاه پمپ سوخت مخصوص گازوئیل تکفاز
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:10 ب.ظ
خرید 2 دستگاه COMPLETE PLUNGER METERING PUMP
خرید 2 دستگاه COMPLETE PLUNGER METERING PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/8/22 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
ساخت الکتروپمپ سانتریفیوژ و قطعات پروژه شش مخزن
هرمزگان 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/21
14:58 ب.ظ
خرید تعداد 4 دستگاه الکتروپمپ
خرید تعداد 4 دستگاه الکتروپمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/8/21 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
خرید یک دستگاه پمپ کامل با شاسی و الکترموتور 2P-416
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
خریدP/F KSBPUMP
خریدP/F KSBPUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/21 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
deep blue pump
deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
13:52 ب.ظ
خرید FLOW PUMP
خرید FLOW PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/20 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
خرید p/f  deep blue pump
خرید p/f deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/20 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
خرید p/f v-flow pump
خرید p/f v-flow pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/20 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
PUMP
PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/8/20 مهلت دار
1398/08/19
14:00 ب.ظ
خرید دو دستگاه COMPLETE PLUNGER METERING PUMP P-1803-دو دستگاه COMPLETE PLUNGER METERING PUMP P-1810
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید متعلقات مربوط به SEALING مخازن
هرمزگان 1398/8/19 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
خرید پمپ و قطعات یدکی
خرید پمپ و قطعات یدکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/19 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
خرید P/F DEEP BLUE PUMP
خرید P/F DEEP BLUE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/18
14:48 ب.ظ
تامین قطعات یدکی ساخت شرکت EBARA PUMP از طریق ساخت داخل و مهندسی معکوس
بوشهر 1398/8/18 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
خرید FLOWSERCE TYPEDA  قطعات یدکی پمپ
خرید FLOWSERCE TYPEDA قطعات یدکی پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/18 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
خرید یک دستگاه پمپ کامل با شاسی و الکتروموتور 2p-416
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ  mlton roy
خرید قطعات یدکی پمپ mlton roy... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
17:09 ب.ظ
خرید مکانیکال سیل
خرید مکانیکال سیل... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/15 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
خرید الکتروپمپ
خرید الکتروپمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/8/15 اعلام نشده
1398/08/14
13:07 ب.ظ
deep blue pump
deep blue pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/14 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
PORTABLE PUMP
PORTABLE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/8/14 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
خرید p/fksb pumip
خرید p/fksb pumip... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
13:32 ب.ظ
خرید P/F V- FLOW PUMP
خرید P/F V- FLOW PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/13 اعلام نشده
1398/08/12
10:22 ق.ظ
خرید پمپ و قطعات یدکی
خرید پمپ و قطعات یدکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/12 اعلام نشده