1397/11/28
16:15 ب.ظ
الکتروپمپ تزریق گلایکول
الکتروپمپ تزریق گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
پمپ جکینگ ژنراتور
پمپ جکینگ ژنراتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
12:20 ب.ظ
تامین HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP
تامین HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
10:55 ق.ظ
خرید الکتروپمپ تزریق گلایکول موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
11:43 ق.ظ
خرید پمپ سانتریفیوژ افقی
خرید پمپ سانتریفیوژ افقی... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/06
09:14 ق.ظ
خرید الکترو پمپ مجموعه تفکیک
خرید الکترو پمپ مجموعه تفکیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/6 مهلت دار
09:04 ق.ظ
خرید کالاها در 7 ردیف شامل :1- تلمبه نیروگاه شماره دو 2-قطعات سیستم کنترل
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
10:43 ق.ظ
خرید الکتروپمپ مجموعه تفکیک
خرید الکتروپمپ مجموعه تفکیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/4 اعلام نشده
1397/10/29
13:01 ب.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش سیار 3
خوزستان 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/27
10:50 ق.ظ
خرید پمپ فشار قوی مدل WOMA
خرید پمپ فشار قوی مدل WOMA... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:32 ب.ظ
خرید الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش
خوزستان 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/22
09:26 ق.ظ
خرید الکتروپمپ /رفلاکس واحد تبدیل کاتالیستی
خوزستان 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/18
12:08 ب.ظ
الکتروموتورهای پمپ های نمکی بهره برداری
خوزستان 1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
09:15 ق.ظ
الکتروموتورهای پمپهای نمکی بهره برداری دره نی
خوزستان 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/12
17:12 ب.ظ
خرید الکتروپمپ تفکیک گر سیار
خرید الکتروپمپ تفکیک گر سیار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/06
08:46 ق.ظ
خریداری الکتروپمپ رفت و برگشتی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:15 ب.ظ
1 دستگاه دیزل پمپ
1 دستگاه دیزل پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
13:27 ب.ظ
خرید 2 دستگاه پمپ گریز از مرکز و الکتروموتور
فارس 1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
09:09 ق.ظ
خرید الکتروپمپ رفت و برگشتی
خرید الکتروپمپ رفت و برگشتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/01
09:26 ق.ظ
خرید الکترو پمپ تفکیک گر سیار
خرید الکترو پمپ تفکیک گر سیار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/1 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید الکتروپمپ تفکیک گر سیار
خرید الکتروپمپ تفکیک گر سیار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/1 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
خرید اقلام در 7ردیف شامل: الکتروپمپ - توربین و...
خوزستان 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/29
11:04 ق.ظ
1 دستگاه دیزل پمپ
1 دستگاه دیزل پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/25
12:22 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ
ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
خرید توربو پمپ امین
خرید توربو پمپ امین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:19 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش سیار 3
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
06:40 ق.ظ
خرید توربو پمپ امین
خرید توربو پمپ امین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:55 ب.ظ
خرید الکتروپمپ
خرید الکتروپمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
خرید 48 قلم قطعات پمپ
خرید 48 قلم قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:24 ق.ظ
ساخت یک دستگاه پمپ امین توسط
ساخت یک دستگاه پمپ امین توسط... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
08:46 ق.ظ
خرید گریس پمپ های فشار قوی
خرید گریس پمپ های فشار قوی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:12 ب.ظ
خریدکالا شامل : توربین فن - الکترو پمپ شناور - بی سیم ضد انفجار
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید الکترو پمپ مجموعه تفکیک مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:27 ق.ظ
پمپ پر فشار
پمپ پر فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
08:58 ق.ظ
خرید 32 قلم قطعات پمپ ابرسانی
خرید 32 قلم قطعات پمپ ابرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید الکتروپمپ مجموعه تفکیک موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:19 ب.ظ
پمپ دنده ای روغن - پمپ اکسیال پیستونی روغن
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:07 ب.ظ
خرید کسکت پمپ
خرید کسکت پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/21 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
خرید قطعات الکتروپمپ UNITED
خرید قطعات الکتروپمپ UNITED... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خرید پمپ سانتریفیوژی
خرید پمپ سانتریفیوژی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
07:30 ق.ظ
خرید الکتروپمپ فشار ضعیف
خرید الکتروپمپ فشار ضعیف... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
09:45 ق.ظ
الکترو پمپ پلن
الکترو پمپ پلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
خرید قطعات الکترو پمپ united
خرید قطعات الکترو پمپ united... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
الکتروپمپ فشار ضعیف 4 اینچ
الکتروپمپ فشار ضعیف 4 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
09:37 ق.ظ
خرید 3 عدد پمپ سانتریفیوژ
خرید 3 عدد پمپ سانتریفیوژ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
09:15 ق.ظ
خرید پمپ شارژ آمین
خرید پمپ شارژ آمین... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/13
12:11 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ میلتون ری
خرید قطعات یدکی پمپ میلتون ری... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/12
13:34 ب.ظ
خرید 1 دستگاه الکتروپمپ بنزین پرهای و 1 عدد پمپ بنزین پره ای
خراسان رضوي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:16 ب.ظ
P/F FLOWSRVE VERTICAL & MULTISTAGE PUMP
P/F FLOWSRVE VERTICAL & MULTISTAGE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/1 اعلام نشده