1397/09/25
12:22 ب.ظ
ساخت قطعات پمپ
ساخت قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/25 مهلت دار
09:28 ق.ظ
خرید توربو پمپ امین
خرید توربو پمپ امین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
08:19 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش سیار 3
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
الکتروپمپ پلنجری دستگاه فراورش
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
06:40 ق.ظ
خرید توربو پمپ امین
خرید توربو پمپ امین... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/12
16:55 ب.ظ
خرید الکتروپمپ
خرید الکتروپمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
خرید 48 قلم قطعات پمپ
خرید 48 قلم قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:24 ق.ظ
ساخت یک دستگاه پمپ امین توسط
ساخت یک دستگاه پمپ امین توسط... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
08:46 ق.ظ
خرید گریس پمپ های فشار قوی
خرید گریس پمپ های فشار قوی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/1 مهلت دار
1397/09/05
17:12 ب.ظ
خریدکالا شامل : توربین فن - الکترو پمپ شناور - بی سیم ضد انفجار
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید الکترو پمپ مجموعه تفکیک مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:27 ق.ظ
پمپ پر فشار
پمپ پر فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
08:58 ق.ظ
خرید 32 قلم قطعات پمپ ابرسانی
خرید 32 قلم قطعات پمپ ابرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید الکتروپمپ مجموعه تفکیک موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:19 ب.ظ
پمپ دنده ای روغن - پمپ اکسیال پیستونی روغن
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
21:07 ب.ظ
خرید کسکت پمپ
خرید کسکت پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/21 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
خرید قطعات الکتروپمپ UNITED
خرید قطعات الکتروپمپ UNITED... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
خرید پمپ سانتریفیوژی
خرید پمپ سانتریفیوژی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
07:30 ق.ظ
خرید الکتروپمپ فشار ضعیف
خرید الکتروپمپ فشار ضعیف... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
09:45 ق.ظ
الکترو پمپ پلن
الکترو پمپ پلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
خرید قطعات الکترو پمپ united
خرید قطعات الکترو پمپ united... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
الکتروپمپ فشار ضعیف 4 اینچ
الکتروپمپ فشار ضعیف 4 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
09:37 ق.ظ
خرید 3 عدد پمپ سانتریفیوژ
خرید 3 عدد پمپ سانتریفیوژ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
09:15 ق.ظ
خرید پمپ شارژ آمین
خرید پمپ شارژ آمین... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/13
12:11 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ میلتون ری
خرید قطعات یدکی پمپ میلتون ری... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/12
13:34 ب.ظ
خرید 1 دستگاه الکتروپمپ بنزین پرهای و 1 عدد پمپ بنزین پره ای
خراسان رضوي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:16 ب.ظ
P/F FLOWSRVE VERTICAL & MULTISTAGE PUMP
P/F FLOWSRVE VERTICAL & MULTISTAGE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/1 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
خریدP/F FLOWSERVE VERTICAL&MULTISTAGE PUMP
خریدP/F FLOWSERVE VERTICAL&MULTISTAGE PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/29
13:39 ب.ظ
خرید تعداد یک دستگاه الکتروپمپ بنزین پره ای
خراسان رضوي 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
08:20 ق.ظ
خرید پمپ گلایکول مورد
خرید پمپ گلایکول مورد... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
08:24 ق.ظ
خرید پمپ کایکول
خرید پمپ کایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
09:35 ق.ظ
خرید پمپ گلایکول
خرید پمپ گلایکول... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/16
13:40 ب.ظ
خرید پمپ سانتریفیوژ افقی
خرید پمپ سانتریفیوژ افقی... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/10
09:25 ق.ظ
خرید Centrifugal Sump Pump
خرید Centrifugal Sump Pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/08
13:13 ب.ظ
خرید قطعات مربوط به NATIONAL MUD PUMP API7 K
خوزستان 1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/03
09:33 ق.ظ
خرید تامین اقلام مورد نیاز CENTRIFUGAL
تهران 1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/01
10:12 ق.ظ
خرید یک دستگاه دیزل پمپ
خرید یک دستگاه دیزل پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/1 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
centrifugal sump pump
centrifugal sump pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/24
14:42 ب.ظ
خرید یک دستگاه پمپ از طریق
خرید یک دستگاه پمپ از طریق... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:44 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پمپ
خرید 1 دستگاه پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/6/21 اعلام نشده
1397/06/07
10:16 ق.ظ
خرید 48 قلم قطعات پمپ
خرید 48 قلم قطعات پمپ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:16 ق.ظ
خرید 48 قلم قطعات
خرید 48 قلم قطعات... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
13:13 ب.ظ
تامین قطعات یدکی SHIMADZU OIL GEAR PUMP
تامین قطعات یدکی SHIMADZU OIL GEAR PUMP... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1397/6/5 اعلام نشده
1397/05/30
09:24 ق.ظ
تامین CHEMICAL INJECTION PACKAGES
تامین CHEMICAL INJECTION PACKAGES... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/5/30 اعلام نشده
1397/05/25
12:25 ب.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ Milton roy جهت تفکیکی گر سیار
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/25 اعلام نشده
1397/05/21
08:40 ق.ظ
خرید چهار دستگاه sludge pump
خرید چهار دستگاه sludge pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/21 اعلام نشده
1397/05/17
10:05 ق.ظ
خرید قطعات یدکی پمپ mil tpom جهت تفکیک گیرسیار
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/15
08:53 ق.ظ
خرید یک دستگاه الکتروپمپ پلنجری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/08
13:30 ب.ظ
خرید s/p for flowserve vertical multistage pump
خرید s/p for flowserve vertical multistage pump... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/07
13:22 ب.ظ
خرید S/P FOR FLOWSERVE
خرید S/P FOR FLOWSERVE... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/5/7 اعلام نشده