1397/11/25
11:48 ق.ظ
اورهال یک دستگاه توربین گازی به ظرفیت 42 مگاوات واقع
هرمزگان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/14
1397/11/13
08:39 ق.ظ
خرید 2 عدد گایدون توربین نفسکی
خرید 2 عدد گایدون توربین نفسکی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/10
14:03 ب.ظ
قطعات یدکی توربین گازی جنرال الکتریک
هرمزگان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:09 ب.ظ
خرید 2 ست شامل هر ست 122 عدد از قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی توربین های
خوزستان 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
11:24 ق.ظ
خرید ge gas turbine
خرید ge gas turbine... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
16:25 ب.ظ
خرید THERMOCOUPLE توربین گازی
خرید THERMOCOUPLE توربین گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:14 ب.ظ
واگذاری خرید قطعات یدکی توربین
اصفهان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
13:32 ب.ظ
خرید P/F GE HAS TURBINE
خرید P/F GE HAS TURBINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/29 اعلام نشده
13:05 ب.ظ
خرید P/F GE TURBINE
خرید P/F GE TURBINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/29 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
قطعات یدکی توربین زاریا
قطعات یدکی توربین زاریا... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
08:06 ق.ظ
خرید 5 عدد TURBINE WHEEL طی 4 قلم جهت توربینها
تهران 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/19
12:27 ب.ظ
تعمیرات دوره ای  level b توربین گازی شماره 1
آذربايجان شرقي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:27 ب.ظ
اورهال 1 دستگاه توربین گازی GE frame 6 به ظرفیت 42 مگاوات در
هرمزگان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/01
14:05 ب.ظ
خرید 2 قلم  قطعات توربین گازی
خرید 2 قلم قطعات توربین گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:00 ق.ظ
قطعات یدکی توربین SGT-400
قطعات یدکی توربین SGT-400... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:35 ب.ظ
خرید قطعات توربین گازی
خرید قطعات توربین گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/05
17:06 ب.ظ
خرید اقلام شامل: توربین فن - پمپ - بیسیم دستی ضد انفجار و...
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/09/01
07:29 ق.ظ
خرید پره های ثابت و متحرک با لوازم نصب پره توربین واحد BBC8 , BBC7 نیروگاه
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:19 ب.ظ
خرید قطعات توربین گاز و سیستم گاز کلر و گیربکس برج خنک کن نیروگاه
خوزستان 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/25
13:24 ب.ظ
خذید لوازم یدکی جهت توربین گازی GE- F5 نیورگاه
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:43 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداشت توربین های گازی د رمناطق عملیاتی
بوشهر 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:34 ق.ظ
خرید 3دست پره های ثابت توریبن گازی H25
کرمانشاه 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
خرید 3دست پره های متحرک توریبن گازی H25
کرمانشاه 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:26 ب.ظ
1397/08/13
14:17 ب.ظ
تامین توریبن گازی SGT 600
تامین توریبن گازی SGT 600... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:11 ب.ظ
خرید 5 فقره تقاضا توربین هیتاچی
بوشهر 1397/8/9 اعلام نشده
1397/07/24
08:38 ق.ظ
ساخت داخل p(FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TURBINE)
فارس 1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
09:22 ق.ظ
خرید PARTSFOR UNOVO
خرید PARTSFOR UNOVO... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/7/23 اعلام نشده
1397/06/19
11:13 ق.ظ
خرید SATURN SOLAR GAS TURBINE
خرید SATURN SOLAR GAS TURBINE... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/6/19 اعلام نشده
1397/02/29
10:18 ق.ظ
خرید spare part for gas turbine siemens
خرید spare part for gas turbine siemens... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/2/29 اعلام نشده