1398/11/07
09:36 ق.ظ
خرید روغن و گریس موردنیاز جهت تعمیرات اساسی واحد120 مگواتی
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
11:18 ق.ظ
روغن ها گریس ها و روانکارهای صنعتی مصرفی در صنایع نفت و گاز
تهران 1398/11/6 اعلام نشده
1398/11/05
07:44 ق.ظ
خرید کنداکتومتر و ph متر ازمایشگاه با
اصفهان 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
10:13 ق.ظ
خرید کنداکتومتر و pH متر ازمایشگاهی با متعلقات
اصفهان 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/01
09:17 ق.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین
خوزستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
09:55 ق.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
14:32 ب.ظ
تصفیه فیزیکی روغن 80010 لیتر
تصفیه فیزیکی روغن 80010 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
تصفیه فیزیکی روفن  150 بشکه
تصفیه فیزیکی روفن 150 بشکه... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
09:47 ق.ظ
تامین روغن موردنیاز توربو دیزل 15 وات 40
بوشهر 1398/10/25 اعلام نشده
1398/10/23
15:33 ب.ظ
خرید 14 بشکه 208 لیتری روغن بهران توربین
کرمان 1398/10/23 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
انواع روغن و فراورده های نفتی
انواع روغن و فراورده های نفتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/10/23 اعلام نشده
1398/10/21
15:16 ب.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
08:26 ق.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
08:27 ق.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/09/26
08:37 ق.ظ
خرید 27000 لیتر روغن ترانسفورماتور نیتاس
هرمزگان 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/21
11:21 ق.ظ
انواع روغن های مورد نیاز شناورها
تهران 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
08:19 ق.ظ
خرید روغنهای مورد نیاز شناورها
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:49 ق.ظ
تعویش روغن ترانسفورماتور 630 کیلووات
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:05 ب.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:12 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
تهیه و تحویل اقلام مصرفی موردنیاز جهت دیزل ژنراتورهای سطح استان
سيستان و بلوچستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
15:19 ب.ظ
انجام خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:17 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
خرید 27000 لیتر روغن ترانسفورماتور نیناس NYNAS کلاس II مورد نیاز
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:44 ب.ظ
خرید روغن THERMINOL -66
خرید روغن THERMINOL -66... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
12:52 ب.ظ
خرید انواع روغنهای صنعتی و مواد شیمیایی صنعتی
تهران 1398/9/4 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
خرید روغن کمپرسور
خرید روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
11:40 ق.ظ
روغن کمپرسور ROTO -Z  کمپرسور هوا
روغن کمپرسور ROTO -Z کمپرسور هوا... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان شمالي 1398/9/3 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
E.0.03.0.06 میزان انبساط در حالت مهارشده D.0-3 گروت منبسط شونده دانه بندی
اصفهان 1398/9/3 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
نفت سفید
نفت سفید... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/9/3 اعلام نشده
1398/08/23
07:10 ق.ظ
لوازم تاسیساتی جهت دیزل ژنراتور (روغن موتور دیزلی و...)
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:32 ب.ظ
تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T1,T2 پست 230 کیلوولت
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
روغن صنعتی ارین کمپرسور برودتی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:13 ب.ظ
روغن بهران توربین 32 مقدار 2000 لیتر
اردبيل 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:53 ب.ظ
خریددو ردیف گریس بخم ga400-800
خریددو ردیف گریس بخم ga400-800... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:19 ب.ظ
خرید روغن ترانس اصلی واحدهای بخار
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
13:13 ب.ظ
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن  9 دستگاه ترانسفورماتور
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:42 ب.ظ
تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
14:50 ب.ظ
خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
گریس نشت بند بشکه 25 بندی
گریس نشت بند بشکه 25 بندی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/04
12:06 ب.ظ
خرید روغن هیدرولیک H68 - روغن هیدرولیک T6
خوزستان 1398/8/4 اعلام نشده
1398/08/02
07:52 ق.ظ
خرید 300عدد گریس نشت سد بشکه 25 بندی
خوزستان 1398/8/2 اعلام نشده
1398/08/01
14:12 ب.ظ
خرید روغن ade40
خرید روغن ade40... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
تامین روغن هیدرولیک H68 - T6
تامین روغن هیدرولیک H68 - T6... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/30
10:15 ق.ظ
پروژه رفع الودگی و بازیابی روغنهای الوده به  PCBs ترانسفورماتورها
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته