1398/06/02
14:16 ب.ظ
خرید 4000 لیتر روغن
خرید 4000 لیتر روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/30
12:29 ب.ظ
خرید روانکارهای صنعتی
خرید روانکارهای صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
09:26 ق.ظ
خرید روغن تراسفورماتور از تولید کنندگان واجد صلاحیت از شرکت توانیر
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
07:58 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید روانکارهای صنعتی گریس و روغن در 9 ردیف
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/24
10:42 ق.ظ
روغن دی الکتریک کلاس یک جهت مصرف درپست های فشار قوی کیلوولت132/2705
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:57 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
13:20 ب.ظ
13:01 ب.ظ
خرید 200 بشکه روغن صنعتی
خرید 200 بشکه روغن صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:36 ب.ظ
خرید روغن
خرید روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/17 مهلت دار
1398/05/16
11:43 ق.ظ
خرید انواع روغن
خرید انواع روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/16 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
خرید انواع روغن
خرید انواع روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/16 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
خرید انواع روغن
خرید انواع روغن... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/13
11:55 ق.ظ
خرید لباس کار و انواع روغن و کولر پنجره ای 50 و 60 هرتز 18000 دومرحله ای
خوزستان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/10
09:41 ق.ظ
خرید روانکارهای صنعتی:گریس-روغن سپاهان و ایرانول و..
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:17 ب.ظ
خرید میلگرد صاف- اجدار- میلگرد7- فوق روان کننده بتن
کرمانشاه 1398/5/9 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
خرید روانکارهای صنعتی گریس و روغن 9 ردیف
کرمان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:07 ب.ظ
خرید روغن جهت نیروگاه بخار ایرانشهر 9196 لیتر
سيستان و بلوچستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
08:08 ق.ظ
خرید روغن جهت نیروگاه بخار
خرید روغن جهت نیروگاه بخار... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:15 ق.ظ
روغن  HB80
روغن HB80... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 مهلت دار
1398/04/30
09:28 ق.ظ
خرید روغن HB80مورد نیاز
خرید روغن HB80مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/30 مهلت دار
1398/04/29
18:49 ب.ظ
خرید روغن hb 80
خرید روغن hb 80... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/29 مهلت دار
13:27 ب.ظ
خرید روغن توتال
خرید روغن توتال... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
10:48 ق.ظ
خرید روغن الکترولیت و اسید سولفوریک جهت باطری
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خرید 60000 لیتر روغن توربین
خرید 60000 لیتر روغن توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
12:29 ب.ظ
خرید روغن موتور ژنراتور گازسوز
کرمانشاه 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:17 ب.ظ
خرید روغن توتال
خرید روغن توتال... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/22
08:42 ق.ظ
روغن روانکاری توربین موردنیاز شرکت
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/21
19:52 ب.ظ
روغن روانکاری توربین مورد نیاز شرکت مدیریت تولید
مركزي 1398/4/21 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:41 ب.ظ
روغن بشکه ای
روغن بشکه ای... نفت ، گاز و پتروشیمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
08:01 ق.ظ
روغن روانکاری توربین
روغن روانکاری توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/18
12:37 ب.ظ
خرید روغن موتور ژنراتور گازسوز
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:01 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
14:53 ب.ظ
خرید روغن حرارتی ترمینول 66
خرید روغن حرارتی ترمینول 66... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/06
16:29 ب.ظ
خرید 60000لیتر روغن توربین
خرید 60000لیتر روغن توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
11:30 ق.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
12:03 ب.ظ
3 قلم روغن مورد نیاز تاسیسات
3 قلم روغن مورد نیاز تاسیسات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:34 ب.ظ
خرید 150 بشکه روغن کلاس دو مخصوص ترانسفورماتورهای قدرت
کرمانشاه 1398/4/2 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
خرید 150 بشکه روغن کلاس دو نی ناس مخصوص ترانسفورماتورهای قدرت
کرمانشاه 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
13:18 ب.ظ
روغن حرارتی ترمینول 66
روغن حرارتی ترمینول 66... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/4/1 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
روغن جهت استفاده در نیروگاه برق آبی
تهران 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:10 ب.ظ
خرید گریس صنعتی
خرید گریس صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:28 ب.ظ
خرید سه قلم روغن مورد نیاز تاسیسات
خوزستان 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/27
20:43 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تامین104/000 لیتر روغن روانکاری توربین
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:48 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/3/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید روغن ترانس
خرید روغن ترانس... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/26 اعلام نشده