1398/03/02
10:42 ق.ظ
روغن  HB80
روغن HB80... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 مهلت دار
09:15 ق.ظ
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
14:33 ب.ظ
خریدF.L.C  گل روغنی
خریدF.L.C گل روغنی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/1 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
خرید روغن HB80 موردنیاز
خرید روغن HB80 موردنیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
09:01 ق.ظ
روغن دیزل 25w50 cfبشکه 20 لیتری
روغن دیزل 25w50 cfبشکه 20 لیتری... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:47 ب.ظ
خرید 16000 لیتر روغن hb80جهت مصارف توربین
همدان 1398/2/30 مهلت دار
14:19 ب.ظ
خرید عملگر گاز - روغن سایز 48 اینچ مدل LB235
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
14:47 ب.ظ
خرید سه قلم روغن موردنیاز تاسیسات
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
خرید  FLC گل روغنی
خرید FLC گل روغنی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
09:41 ق.ظ
خریدگریس روانکاری و ضد نشت
خریدگریس روانکاری و ضد نشت... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
10:31 ق.ظ
مقدار 8000 کیلو گرم  روغن ترانس و تعویض روغن
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:54 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر
روغن ترانس سوئدی 100 لیتر... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
08:38 ق.ظ
16000 لیتر با بشکه های 220 یا 208 لیتری فلزی
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:09 ب.ظ
روغن صنعتی 4gs
روغن صنعتی 4gs... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
فیلتر کور درایر دانفوس و روغن کمپرسور چیلر 4 لیتری
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل و تخلیه برروی فونداسیون ترانسفورماتور های
کرمانشاه 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:27 ب.ظ
خرید روغن و روانکارهای صنعتی
خرید روغن و روانکارهای صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:26 ق.ظ
تامین روغن و فیلتر دستگاه سنگ شکن کارخانه آسفالت شهرداری
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
07:46 ق.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
13:57 ب.ظ
روغن توربین بهران 68
روغن توربین بهران 68... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واسکازین 140
واسکازین 140... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور
خرید روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:26 ب.ظ
تعداد 3 قلم کالا :گاز خنک کننده صنعتی - روغن دنده صنعتی - فیلتر کامل
خراسان شمالي 1398/2/15 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
روغن توربو شل 132
روغن توربو شل 132... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید 41200 لیتر روغن تراسفورماتور
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
روغن موتور 40 و ر50
روغن موتور 40 و ر50... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:31 ق.ظ
خرید روغن ترانسفورماتور 41200 لیتر
مركزي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:58 ب.ظ
روغن کمپرسور
روغن کمپرسور... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تامین هیدرولیک
تامین هیدرولیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/2/11 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
کالا شامل : روغن ترانس -THOMPSON SOLENOID VALVE
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
19:16 ب.ظ
شیلنگ 3 لایه نخ دار - روغن گلیسیرین صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید انواع روغن صنعتی و حل شونده
قزوين 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
08:39 ق.ظ
تهیه مواد ساخت و تحویل 30 بشکه روغن نسوز هیدرولیک ایرانی
خوزستان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
19:08 ب.ظ
روغن ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید 60000 لیتر روغن توربین
خرید 60000 لیتر روغن توربین... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید 22000 لیتر روغن ترانس
خرید 22000 لیتر روغن ترانس... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
3120000 لیتر روغنن موتور لکوموتیو
3120000 لیتر روغنن موتور لکوموتیو... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
15:05 ب.ظ
شیلنگ سه لایه نخ دار - روغن گلیسیرین صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
روغن پارس نیسان
روغن پارس نیسان... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
روغن ایرانول
روغن ایرانول... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/2/7 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
روغن موتور بنزینی و دیزلی  20W50
روغن موتور بنزینی و دیزلی 20W50... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/7 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
روغن کمپرسور بورسینگ
روغن کمپرسور بورسینگ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/7 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
خرید و تحویل 3/120/000 لیتر روغن موتور لکوموتیو
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
تامین 150 بشکه روغن 10- تعداد 450 بشکه روغن 10W
خوزستان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
13:57 ب.ظ
تعداد 1200 بشکه روغن کمپرسور بورسیگ
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
تعداد 368 بشکه روغن موتور 20W50 بنزینی - تعداد 367 بشکه روغن موتور 20W50 دیزلی
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
11:55 ق.ظ
روغن موتور بنزینی و دیزلی  20W50
روغن موتور بنزینی و دیزلی 20W50... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
تامین روغن کمپرسور بورسیگ
تامین روغن کمپرسور بورسیگ... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده