1398/02/29
08:29 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
12:48 ب.ظ
نسبت به بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت جهت جایگاه های سوخت خود برای مدت یک سال
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
10:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه بنزین شرکتی
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:47 ق.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:43 ق.ظ
انجام کلیه خدمات مربوط به حمل نفت گاز و سوخت رسانی
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:49 ق.ظ
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:03 ق.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:34 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:44 ب.ظ
عملیات اپراتوری جایگاه سی ان جی
مازندران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
09:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری
يزد 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/13
10:01 ق.ظ
استاندارد سازی جایگاه cng - n.p
استاندارد سازی جایگاه cng - n.p... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/11/13 اعلام نشده
1397/09/05
09:54 ق.ظ
ارائه خدمات بهره برداری از مازاد ظرفیت مخازن گاز مایع
تهران 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/10
08:42 ق.ظ
واگذاری عملیات انبار و خدمات نگهداری و سوختگیری هواپیمایی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:15 ب.ظ
واگذاری امور انبار خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری های هواپیمایی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
10:08 ق.ظ
راهبری انبار نفت ایلام و سوختگیری هواپیمایی
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:21 ق.ظ
واگذاری عملیات مرکز سوختگیری هواپیمایی
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
07:11 ق.ظ
اجرای عملیات ساخت و نصب و جابه جایی و جمع اوری انشعابات فولادی
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/19
09:20 ق.ظ
واگذاری حجمی امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت
يزد 1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/18
18:45 ب.ظ
13:48 ب.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره
يزد 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اصلاحیه جذب سرمایه گذار در احداث جایگاههای کوچک عرضه سوخت شهری سازمان
هرمزگان 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
09:47 ق.ظ
خدمات عمومی جهت انجام خدمات اپراتوری تکنسین
فارس 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:51 ب.ظ
خدمات عمومی جهت انجام خدمات اپراتوری تکنسین
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:46 ق.ظ
1397/07/05
12:37 ب.ظ
راهبری ستاد
راهبری ستاد... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:30 ب.ظ
اورهال 10هزار ساعته و استاندارد سازی جایگاه CNG
کرمانشاه 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:58 ق.ظ
واگذاری عملیات انبارهای نفت
واگذاری عملیات انبارهای نفت... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/20
10:21 ق.ظ
عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی
آذربايجان شرقي 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/11
16:36 ب.ظ
اورهال 10000 ساعته و استانداردسازی جایگاه CNG بلوار یادگار امام
کرمانشاه 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:06 ق.ظ
اورهال 10000 ساعته و استاندارد
اورهال 10000 ساعته و استاندارد... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:12 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های
هرمزگان 1397/6/6 اعلام نشده
1397/06/04
11:55 ق.ظ
اورهال 10هزار ساعته و استاندارد سازی جایگاه CNG
کرمانشاه 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/27
10:25 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه
يزد 1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/25
09:00 ق.ظ
واگذاری حجمی اداره امور جایگاه
يزد 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
09:23 ق.ظ
واگذاری عملیات جایگاه های مرزی
کردستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
اداره امور و اجرای حجمی عملیات سوختگیری
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/16
17:13 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل جایگاه عرضه مواد سوختی
فارس 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
13:18 ب.ظ
عملیات احداث جایگاه سوخت گیری اختصاصی شامل 1 سکو و دو دیسپنسر بنزین و گاز
تهران 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
15:09 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سوخت
بهره برداری از جایگاه سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/5/13 اعلام نشده
1397/05/12
23:53 ب.ظ
مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG
زنجان 1397/5/12 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:05 ق.ظ
اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه
هرمزگان 1397/5/11 اعلام نشده
1397/05/09
13:36 ب.ظ
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی
لرستان 1397/5/9 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی
فارس 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:28 ب.ظ
تامین و ساخت ایستگاه پمپ بنزین مربوط به پروژه اسکله
سيستان و بلوچستان 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/26
23:50 ب.ظ
واگذاری حمل مواد نفتی
واگذاری حمل مواد نفتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/23
12:12 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه سوخت مصرفی دستگاه های
هرمزگان 1397/4/23 اعلام نشده
1397/04/19
09:45 ق.ظ
مشارکت و سرمایه گذاری احداث جایگاه سوخت بنزین
تهران 1397/4/19 اعلام نشده
1397/04/16
12:54 ب.ظ
امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری
تهران 1397/4/16 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
واگذاری امور بهره برداری جایگاه
کرمانشاه 1397/4/16 تاریخ گذشته