1398/09/11
15:13 ب.ظ
امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری 3 جایگاه سی ان جی
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری 3 جایگاه cng شرکت واحد
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/05
19:02 ب.ظ
بهینه سازی سیستم  سوخت رسانی
بهینه سازی سیستم سوخت رسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:34 ق.ظ
بهینه سازی سیستم سوخت رسانی ایستکاه راه اهن
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
09:57 ق.ظ
واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی دو منظور lpg-cng بیهقی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:43 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی شهرداری
اردبيل 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:56 ب.ظ
نوسازی و بهسازی سیستم سوخت رسانی مرکز pc
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/07/29
15:02 ب.ظ
واگذای اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاها شرکتی
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:15 ب.ظ
بهره برداری از تاسیسات امکانات و تجهیزات سوخت فرودگاهی
تهران 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/24
19:19 ب.ظ
استاندارد سازی جایگاه CNG شهرداری
اردبيل 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/16
13:01 ب.ظ
تهیه و نصب اقلام موردنظر جهت راه اندازی مخازن و دیسپتسر
خراسان شمالي 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی شماره 1
اردبيل 1398/7/16 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی
آذربايجان شرقي 1398/7/16 اعلام نشده
1398/07/14
10:19 ق.ظ
عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی
آذربايجان شرقي 1398/7/14 اعلام نشده
1398/06/30
14:29 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی شماره 1
اردبيل 1398/6/30 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
08:57 ق.ظ
احداث جایگاه پمپ بنزین پرواز 2
احداث جایگاه پمپ بنزین پرواز 2... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/02
10:28 ق.ظ
اجاره جایگاه های سی ان جی سطح شهر - اجرا باکس های تبلیغاتی سطح شهر به تعداد
کردستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:28 ق.ظ
تعمییرات و استاندارد سازی جایگاه سی ان جی واقع در میدان طیب
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:29 ب.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمای
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:38 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
08:24 ق.ظ
1398/05/01
10:58 ق.ظ
واگذری حجمی سوختگیری
واگذری حجمی سوختگیری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/22
08:38 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
08:34 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:57 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به عملیات سوخت رسانی به هواپیما انبار فراورده
تهران 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/05
10:32 ق.ظ
تعمیرات اساسی و استاندادرسازی جایگاه گاز سی ان جی در
خوزستان 1398/4/5 اعلام نشده
1398/03/29
10:31 ق.ظ
عملیات کنترل موجودی باک خودروهای متردده بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود
خراسان جنوبي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:32 ق.ظ
تامین روزانه تا 300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز
خوزستان 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/23
18:05 ب.ظ
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی
کرمان 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/22
08:37 ق.ظ
واگذاری روزانه تا300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز موردنیاز
خوزستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:43 ق.ظ
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
11:18 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری امور پیمانی شیراز
فارس 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:04 ق.ظ
تعمیرات اساسی و استاندادرسازی جایگاه گاز سی ان جی در
خوزستان 1398/3/18 اعلام نشده
1398/03/07
09:25 ق.ظ
پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
پیمانکار جهت جایگاههای سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/7 اعلام نشده
1398/02/29
08:29 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
12:48 ب.ظ
نسبت به بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت جهت جایگاه های سوخت خود برای مدت یک سال
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
10:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه بنزین شرکتی
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:47 ق.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:43 ق.ظ
انجام کلیه خدمات مربوط به حمل نفت گاز و سوخت رسانی
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:49 ق.ظ
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:03 ق.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:34 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/12/5 تاریخ گذشته