1398/05/19
09:28 ق.ظ
تعمییرات و استاندارد سازی جایگاه سی ان جی واقع در میدان طیب
خوزستان 1398/5/19 مهلت دار
1398/05/16
19:29 ب.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمای
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:38 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
08:24 ق.ظ
1398/05/01
10:58 ق.ظ
واگذری حجمی سوختگیری
واگذری حجمی سوختگیری... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/22
08:38 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
08:34 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:57 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به عملیات سوخت رسانی به هواپیما انبار فراورده
تهران 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/05
10:32 ق.ظ
تعمیرات اساسی و استاندادرسازی جایگاه گاز سی ان جی در
خوزستان 1398/4/5 اعلام نشده
1398/03/29
10:31 ق.ظ
عملیات کنترل موجودی باک خودروهای متردده بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود
خراسان جنوبي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:32 ق.ظ
تامین روزانه تا 300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز
خوزستان 1398/3/26 اعلام نشده
1398/03/23
18:05 ب.ظ
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی
کرمان 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/22
08:37 ق.ظ
واگذاری روزانه تا300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز موردنیاز
خوزستان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:43 ق.ظ
واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
11:18 ق.ظ
واگذاری اداره امور سوختگیری امور پیمانی شیراز
فارس 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:04 ق.ظ
تعمیرات اساسی و استاندادرسازی جایگاه گاز سی ان جی در
خوزستان 1398/3/18 اعلام نشده
1398/03/07
09:25 ق.ظ
پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
پیمانکار جهت جایگاههای سوخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/3/7 اعلام نشده
1398/02/29
08:29 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت جایگاههای سوخت
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
12:48 ب.ظ
نسبت به بکارگیری پیمانکار واجد صلاحیت جهت جایگاه های سوخت خود برای مدت یک سال
خوزستان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/22
10:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه بنزین شرکتی
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:47 ق.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:43 ق.ظ
انجام کلیه خدمات مربوط به حمل نفت گاز و سوخت رسانی
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:49 ق.ظ
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار
احداث جایگاه سی ان جی در بلوار... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:03 ق.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:34 ب.ظ
استانداردسازی جایگاه سی ان جی
استانداردسازی جایگاه سی ان جی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:44 ب.ظ
عملیات اپراتوری جایگاه سی ان جی
مازندران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
09:15 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور سوختگیری
يزد 1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/13
10:01 ق.ظ
استاندارد سازی جایگاه cng - n.p
استاندارد سازی جایگاه cng - n.p... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/11/13 اعلام نشده
1397/09/05
09:54 ق.ظ
ارائه خدمات بهره برداری از مازاد ظرفیت مخازن گاز مایع
تهران 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/10
08:42 ق.ظ
واگذاری عملیات انبار و خدمات نگهداری و سوختگیری هواپیمایی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
21:15 ب.ظ
واگذاری امور انبار خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری های هواپیمایی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
10:08 ق.ظ
راهبری انبار نفت ایلام و سوختگیری هواپیمایی
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:21 ق.ظ
واگذاری عملیات مرکز سوختگیری هواپیمایی
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
07:11 ق.ظ
اجرای عملیات ساخت و نصب و جابه جایی و جمع اوری انشعابات فولادی
اصفهان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/19
09:20 ق.ظ
واگذاری حجمی امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی نفت
يزد 1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/18
18:45 ب.ظ
13:48 ب.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره
يزد 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
اصلاحیه جذب سرمایه گذار در احداث جایگاههای کوچک عرضه سوخت شهری سازمان
هرمزگان 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
09:47 ق.ظ
خدمات عمومی جهت انجام خدمات اپراتوری تکنسین
فارس 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:51 ب.ظ
خدمات عمومی جهت انجام خدمات اپراتوری تکنسین
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:46 ق.ظ
1397/07/05
12:37 ب.ظ
راهبری ستاد
راهبری ستاد... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:30 ب.ظ
اورهال 10هزار ساعته و استاندارد سازی جایگاه CNG
کرمانشاه 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:58 ق.ظ
واگذاری عملیات انبارهای نفت
واگذاری عملیات انبارهای نفت... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/20
10:21 ق.ظ
عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی
آذربايجان شرقي 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/11
16:36 ب.ظ
اورهال 10000 ساعته و استانداردسازی جایگاه CNG بلوار یادگار امام
کرمانشاه 1397/6/11 تاریخ گذشته