1397/11/27
14:32 ب.ظ
انجام خدمات پشتیبانی فنی و تخصصی در
چهارمحال بختياري 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
پروژه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان
زنجان 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات خدمات عمومی تعویض کنتور
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
16:47 ب.ظ
نصب تعویض تثبیت رگولاتور و کنتور مشترکین محور
آذربايجان شرقي 1397/11/24 اعلام نشده
12:34 ب.ظ
پروژه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/17
12:27 ب.ظ
خدمات نصب و جابجایی و تعویض و جمع اوری کنتور و رگولاتور در
اصفهان 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/14
09:58 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد وصول مطالبات تعویض کنتور و رفع نشتی
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:08 ق.ظ
تامین خدمات نصب تجهیزات و خدمات تعمیرات و نگهداری در
گلستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خدمات نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در سطح استان
قم 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:30 ب.ظ
09:49 ق.ظ
پروژه خدمات نصب و تعویض کنتور و
قم 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
11:26 ق.ظ
تامین خدمات نصب تجهیزات و خدمات تعمیرات و نگهداری در سطح
گلستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
1397/11/07
09:41 ق.ظ
خدمات عمرانی شهرستان
خدمات عمرانی شهرستان... نفت ، گاز و پتروشیمی
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
واگذایر جمع اوری شیرهای پیاده رو در سطح شهرستان
مركزي 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
خدمات امداد تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ایستگاه های اندازه گیری
اصفهان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/04
09:33 ق.ظ
تعمیرو ازمایش کنتور و رگولاتور مشترکین گاز سطح استان
چهارمحال بختياري 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:34 ق.ظ
خدمات امداد و تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی منطقه
اصفهان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
09:05 ق.ظ
تعمیر ازمایش کنتور و رگولاتور مشترکین گاز سطح استان
چهارمحال بختياري 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
13:58 ب.ظ
پروژه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان
زنجان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد و گازبانی وصول مطالبات تعویض کنتور رفع نشتی منطقه 1
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات تعویض کنتور و رفع
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
پروژه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری
زنجان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:44 ق.ظ
واگذاری خدمات منطقه
واگذاری خدمات منطقه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
09:05 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات و خدمات عمومی
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خدمات پشتیبانی ناحیه
خدمات پشتیبانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:31 ب.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی سنقر و سطر شامل امداد گازبانی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
واگذاری خدمات منطقه دو
واگذاری خدمات منطقه دو... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:28 ب.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و عملیات
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
14:02 ب.ظ
واگذاری خدمات منطقه
واگذاری خدمات منطقه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:13 ب.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
وتاگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه
وتاگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه
واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2
واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
خدمات امداد و نگهداری و بهره برداری
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:53 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته