1397/09/20
09:50 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
08:17 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه کنگاور شامل امداد و گازبانی و کنتورخوانی و ....
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
08:17 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
11:47 ق.ظ
انجام خدمات نصب جابجایی و تعویض جمع اوری کنتور و
اصفهان 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/06
09:35 ق.ظ
خدمات گازبانی در سطح شرکت
خدمات گازبانی در سطح شرکت... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:34 ب.ظ
پروژه خدمات مدیریت بهره برداری شهر
مازندران 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:37 ب.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه شامل امداد و گازبانی و کنتور خوانی و..
کرمانشاه 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/27
11:18 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و ایستگاه های
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:15 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
اصفهان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:14 ب.ظ
انجام خدمات اپراتوری عملیاتی اداره بهره برداری
خوزستان 1397/8/24 اعلام نشده
13:00 ب.ظ
انجام خدمات اپراتورهای عملیاتی اداره
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/18
18:12 ب.ظ
بازرسی 3 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 اینچ
تهران 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/15
10:57 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:30 ب.ظ
1397/08/06
09:12 ق.ظ
پروژه انجام امور خدمات امداد گازبان متقاضیان مشترکین قرائت و توزیع
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/06/12
09:15 ق.ظ
انجام خدمات گازبانی شهرستان
انجام خدمات گازبانی شهرستان... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
10:00 ق.ظ
انجام خدمات گازبانی
انجام خدمات گازبانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/27
08:56 ق.ظ
تامین خدمات گازبانی در سطح روستاهای
فارس 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:18 ق.ظ
انجام امور خدمات امداد شهرستان
تهران 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/04/19
12:52 ب.ظ
انجام امور خدمات امداد شهرستان
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
انجام خدمات امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین-رفه نشتی-امداد رسانی
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/03/31
12:14 ب.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات خدمات عمومی رفع تشنگی و تعویض کنتور
خراسان رضوي 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/30
10:23 ق.ظ
انجام خدمات امداد نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی در
اصفهان 1397/3/30 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خدمات بهره برداری و امداد گازبانی وصول مطالبات خدمات عمومی
خراسان رضوي 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/11
16:43 ب.ظ
انجام خدمات امداد و تعمیرات شهرستان
يزد 1397/3/10 اعلام نشده
15:24 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی امداد گازبانی
قزوين 1397/3/11 تاریخ گذشته
1397/03/09
17:07 ب.ظ
انجام عملیات امداد و گازیابی
انجام عملیات امداد و گازیابی... نفت ، گاز و پتروشیمی
قزوين 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
13:05 ب.ظ
1397/02/24
13:54 ب.ظ
انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری
تهران 1397/2/22 اعلام نشده
1397/02/23
15:05 ب.ظ
خدمکات بهره برداری و امداد گازبانی،وصول مطالبات،قرائت کنتور،توزیع صورتحساب و...
خراسان رضوي 1397/2/22 تاریخ گذشته