1398/03/01
12:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
چهارمحال بختياري 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
12:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت برق
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
08:28 ق.ظ
جمع اوری و احداث ایستگاهها حفاظت کاتدیک
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/25
10:52 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک شرکت و خوابگاه
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
10:35 ق.ظ
اصلاح و رفع عیب از سیستم حفاظت کاتدیک و رفع
هرمزگان 1398/2/23 مهلت دار
1398/02/10
14:55 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 8 مورد
آذربايجان غربي 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/03
12:34 ب.ظ
پروژه احداث ایستگاه حفاظت کاتدی جدید جایگزین ایستگاه حفاظت
خوزستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:15 ب.ظ
پروژه احداث ایستگاه حفاظت کاتدی جدید جایگزین ایستگاه
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
09:09 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی
هرمزگان 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/21
18:49 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:40 ق.ظ
رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاههای استان
هرمزگان 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/19
14:04 ب.ظ
انجام پروژه تجمیعی تعمیرات شامل : تعمیر و نگهداری ابزار دقیق حفاظت
همدان 1398/1/19 اعلام نشده
1398/01/17
09:51 ق.ظ
انجام پروژه تجمیعی تعمیرات شامل : تعمیر و نگهداری ابزار دقیق حفاظت
همدان 1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/25
15:53 ب.ظ
تهیه و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی میدان
سمنان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
11:47 ق.ظ
تهیه مصالح اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و شبکه گذاری داخلی فلزی
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
تهیه مصالح اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و شبکه گذاری داخلی فلزی
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
15:47 ب.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در tbs کوچه یاسمن
يزد 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
11:52 ق.ظ
عملیات تعمیر ونگهداری شبکه گازوسیستم حفاظت کاتدی
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
11:31 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS کوچه
يزد 1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
10:42 ق.ظ
پروژه تهیه و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی و
آذربايجان غربي 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/13
15:19 ب.ظ
1 فقره سیستم درخواست سیستم پوششی پایلهای پهلوگاه پایانه نفتی
تهران 1397/12/13 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:33 ب.ظ
پروژه اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات
آذربايجان غربي 1397/12/12 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
پروژه اصلاح سیستم حفاظت در برابر صاعقه تاسیسات
آذربايجان شرقي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:40 ب.ظ
انجام عملیات حفاظت کاتدیک خطوط تغذیه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
تهران 1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/08
11:38 ق.ظ
عملیات تعمیر و نگهداری شبکه گاز و سیستم حفاظت کاتدی
اصفهان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/05
10:54 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک اسکله35000 تنی
هرمزگان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:05 ب.ظ
عملیات باقیمانده و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی
مركزي 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:13 ب.ظ
1397/11/18
12:36 ب.ظ
1397/11/16
13:57 ب.ظ
پروژه نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 42 اینچ
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی خط لوله 8 اینچ پادگان 19 دی و 10 اینچ شهر
قزوين 1397/11/16 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 24 اینچ نفت صادراتی از مایل 54 تا 5/63
بوشهر 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
09:50 ق.ظ
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی
فارس 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/07
07:59 ق.ظ
طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتدی مخزن ذخیره نفت خام شماره 8 منطقه
هرمزگان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
08:13 ق.ظ
طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتدی مخزن ذخیره
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
10:25 ق.ظ
احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک حفرات خالی
آذربايجان غربي 1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/20
13:31 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 7 گازرسانی
خراسان رضوي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:38 ب.ظ
پروژه تعمیرات و نگهداری تاسیسات ابزار دقیق و و حفاظت از زنگ شبکه
اردبيل 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:47 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات ابزار دقیق و حفاظت از زنگ شبکه و انشعابات
اردبيل 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید اجناس و اجرای شبکه داخلی و حفاظت از زنگ شبکه گاز شهرک صنعتی
مازندران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:04 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاظت کاتدی و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی
مركزي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:16 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت از زنگ میدان
مركزي 1397/9/13 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات گاز و حفاظت از زنگ منطقه 1
همدان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
احداث 6 ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:14 ب.ظ
عملیات گریس کاری شیرهای خودکار و دستی خطوط لوله مراکز بهره برداری منطقه
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید و اجرای شبکه داخلی و حفاظت از زنگ شبکه گاز شهرک صنعتی
مازندران 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:21 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1397/8/30 تاریخ گذشته