1397/09/22
08:04 ق.ظ
عملیات باقیمانده حفاظت کاتدی و برق رسانی چهار مورد ایستگاه حفاظت کاتدی
مركزي 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/13
10:16 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت از زنگ میدان
مركزي 1397/9/13 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات گاز و حفاظت از زنگ منطقه 1
همدان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
احداث 6 ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:14 ب.ظ
عملیات گریس کاری شیرهای خودکار و دستی خطوط لوله مراکز بهره برداری منطقه
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید و اجرای شبکه داخلی و حفاظت از زنگ شبکه گاز شهرک صنعتی
مازندران 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:21 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
07:34 ق.ظ
ایجاد10 سامانه حفاظت کاتدیگ
ایجاد10 سامانه حفاظت کاتدیگ... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:25 ب.ظ
ایجاد ده سامانه حفاظت کاتدیگ در محوطه لانچر رسیورهای خطوط لوله
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ایجاد 10 سامانه حفاظت کاتدیک در محوطه لانچر
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
07:37 ق.ظ
واگذاری انجام عملیات حفاری چاه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:18 ق.ظ
عملیات حفاری 5 حلقه چاه حفاظت کاتدی به عمق 700 متر جهت ایستگاههای حفاظت از زنگ
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
واگذاری انجام عملیات حفاری چاه و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:04 ب.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و سیستم حفاظت کاتدیک جاده
آذربايجان غربي 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/13
13:48 ب.ظ
اجرای حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
16:07 ب.ظ
تامین متریال عایق و رنگ حمل و تحویل و اجرای عملیات اصلاحات
هرمزگان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:20 ب.ظ
خرید خدمات احیاء سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گازرسانی صنعت
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:06 ب.ظ
اجرای عملیات احداث تعمیرات و بازسازی ایستگاه حفاظت
اصفهان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:39 ب.ظ
خرید خدمات احیا سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گازرسانی
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:03 ب.ظ
حفاظت کاتدیک خط انتقال اب شهرک صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
حفاظت کاندیک خط تغذیه
حفاظت کاندیک خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:53 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/08
10:02 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و سیستم حفاظت
آذربايجان غربي 1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/01
10:53 ق.ظ
عملیات اجرای ایستگاه حفاظت از
عملیات اجرای ایستگاه حفاظت از... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/7/1 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
عملیات باقیمانده و برق رسانی 4 مورد ایستگاه حفاظت کاتدی خطوط تغذیه
مركزي 1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/31
14:55 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت
چهارمحال بختياري 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
12:48 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
10:37 ق.ظ
حفاظت کاتدی لوله کشی گاز
حفاظت کاتدی لوله کشی گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/19
14:00 ب.ظ
عملیات مقاومت نشتی جریان (حفاظت از زنگ) شبکه و علمکهای واقع در
مركزي 1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/18
13:34 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
عملیات بررسی مقاومت جریان حفاظت از زنگ واقع در منطقه
مركزي 1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/17
15:46 ب.ظ
رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک
رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/14
13:21 ب.ظ
1397/06/12
11:21 ق.ظ
عملیات اجرای کارهای تعمیر نگهداری شبکه تغذیه
همدان 1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/10
13:54 ب.ظ
1397/06/05
11:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدی
سمنان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/28
10:22 ق.ظ
پروژه تعمیرات و نگهداری تاسیسات ابزار دقیق
اردبيل 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:58 ب.ظ
اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت
سمنان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:59 ب.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتودیک از نوع انود فدا شونده برای شبکه داخلی گازرسانی
همدان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
09:09 ق.ظ
انجام ماسه سایی ، رنگ امیزی داخل و نصب سیستم حفاظت کاتدی مخزن
هرمزگان 1397/5/21 اعلام نشده
1397/05/20
09:17 ق.ظ
انجام ماسه سایی رنگ امیزی داخل و نصب
هرمزگان 1397/5/20 اعلام نشده
1397/05/17
10:06 ق.ظ
انجام ماسه سایی-رنگ امیزی داخل و نصب سیستم حفاظت کاتدی مخزن اب شیرین
هرمزگان 1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/15
14:31 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاه ها برق و حفاظت از زنگ خطوط تغذیه شبکه و
تهران 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
09:46 ق.ظ
شبکه حفاظت الکترونیک مرکز
شبکه حفاظت الکترونیک مرکز... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/5/14 اعلام نشده
1397/05/08
08:35 ق.ظ
حفاری چاه . اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و
تهران 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
12:42 ب.ظ
عملیات اجرایی نصب جعبه اتصال مخصوص قرائت IOP به
اصفهان 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:52 ب.ظ
طراحی ایستگاه حفاظت کاتدی شهرکهای صنعتی
مازندران 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/24
10:06 ق.ظ
تهیه و تجهیزات و احداث شبکه توزیع خط تغدیه و سیستم حفاظت کاتدیک 31 مورد صنایع شهرهای
آذربايجان غربي 1397/4/24 اعلام نشده