1398/09/20
20:12 ب.ظ
13:17 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
09:06 ق.ظ
بررسی و یکپارچه سازی سیستم ازت بدنه  پله و سقف مخازن
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:25 ب.ظ
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:29 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک شاهرود شرق
سمنان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
07:43 ق.ظ
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیگ و خوردگی خارجی
فارس 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/27
11:56 ق.ظ
اجرا راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی CPS
سمنان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/18
08:18 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک
هرمزگان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/08
15:27 ب.ظ
اجرا و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1398/8/8 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تعمیرات شبکه ابزار دقیق
تعمیرات شبکه ابزار دقیق... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/02
08:44 ق.ظ
ایجاد10 سامانه حفاظت کاتدیک در محوطه لانچر رمپورهای خطوط لوله
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
07:46 ق.ظ
خدمات جمع اوری و احداث ایستگاه های حفاظت
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/20
09:17 ق.ظ
احداث 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیگ
خراسان رضوي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
11:36 ق.ظ
پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت
سمنان 1398/7/16 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک جهان اباد
يزد 1398/7/16 اعلام نشده
1398/07/13
09:04 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت
اجرای ایستگاه حفاظت... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/11
08:59 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احدث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک حفرات خالی
آذربايجان غربي 1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/01
12:23 ب.ظ
احداث سه بستر چاه اندی عمیق
احداث سه بستر چاه اندی عمیق... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
14:44 ب.ظ
مطالعه بررسی براورد قیمت احیای سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گاز
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
11:17 ق.ظ
اجرای عملیات احداث تعمیرات و بازسازی  ایستگاه حفاظت
اصفهان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/17
18:21 ب.ظ
اجرای شبکه نصب ایستگاه و حفاظت کاتدیک
فارس 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/13
07:56 ق.ظ
1398/06/11
12:08 ب.ظ
انجام  نصب و جابجایی و جمع اوری انشعابات تعمیرات شبکه و حفاظت از رنگ
اصفهان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
08:34 ق.ظ
پیمان تجمیعی تعمیرات شبکه و انشعابات ابزار دقیق حفاظت از زنگ
همدان 1398/6/9 اعلام نشده
1398/06/06
08:23 ق.ظ
پیمان تجمیعی تعمیرات شبکه و انشعابات ابزار دقیق حفاظت
همدان 1398/6/6 اعلام نشده
1398/06/04
10:38 ق.ظ
1398/05/29
13:25 ب.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/5/29 اعلام نشده
1398/05/27
08:24 ق.ظ
تهیه کلیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک لوله های فولادی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/23
10:30 ق.ظ
بهینه سازی تعدادی از سیستم های حفاظت کاتدی منطقه
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
10:08 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
11:23 ق.ظ
پایش کنترل نگهداری تعمیرات ایستگاهای حفاظت کاتدیک و نقاط اندازه گیری پتانسیل سطح استان
چهارمحال بختياري 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:09 ب.ظ
سرویس دوره ای و نگهداری شبکه داخلی گازرسانی و حفاظت کاتدیک
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:16 ق.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک هفت حلقه چاه
کرمان 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/01
12:23 ب.ظ
ارزیابی  وضعیت پوشش و بررسی وضعیت
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:43 ق.ظ
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/15
11:26 ق.ظ
تهیه حمل نصب و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
13:28 ب.ظ
بهینه سازی سیستمهای حفاظت کاتدی منطقه
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:41 ب.ظ
بهینه سازی تعدادی از سیستم های حفاظت کاتدی
بوشهر 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:49 ب.ظ
تهیه حمل نصب و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد
بوشهر 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/27
11:50 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/20
10:48 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم  حفاظت کاتدیک 22 مورد صنایع
آذربايجان غربي 1398/3/20 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی در محوطه ارسال توپک کیلومتر صفر خط دوم سراسری
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
13:02 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس های یک دو سه
سمنان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/13
13:38 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی فرمانداری سابق
سمنان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:20 ب.ظ
تهیه و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی فرمانداری
سمنان 1398/3/12 تاریخ گذشته