1398/05/29
13:25 ب.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/5/29 اعلام نشده
1398/05/27
08:24 ق.ظ
تهیه کلیه مصالح و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک لوله های فولادی
سيستان و بلوچستان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/23
10:30 ق.ظ
بهینه سازی تعدادی از سیستم های حفاظت کاتدی منطقه
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
10:08 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
11:23 ق.ظ
پایش کنترل نگهداری تعمیرات ایستگاهای حفاظت کاتدیک و نقاط اندازه گیری پتانسیل سطح استان
چهارمحال بختياري 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:09 ب.ظ
سرویس دوره ای و نگهداری شبکه داخلی گازرسانی و حفاظت کاتدیک
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
11:16 ق.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک هفت حلقه چاه
کرمان 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/01
12:23 ب.ظ
ارزیابی  وضعیت پوشش و بررسی وضعیت
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:43 ق.ظ
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/15
11:26 ق.ظ
تهیه حمل نصب و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
13:28 ب.ظ
بهینه سازی سیستمهای حفاظت کاتدی منطقه
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
12:41 ب.ظ
بهینه سازی تعدادی از سیستم های حفاظت کاتدی
بوشهر 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:49 ب.ظ
تهیه حمل نصب و اجرا و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و روشنایی واحد
بوشهر 1398/4/5 مهلت دار
1398/03/27
11:50 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/20
10:48 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم  حفاظت کاتدیک 22 مورد صنایع
آذربايجان غربي 1398/3/20 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
احداث ایستگاه حفاظت کاتدی در محوطه ارسال توپک کیلومتر صفر خط دوم سراسری
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
13:02 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس های یک دو سه
سمنان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/13
13:38 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی فرمانداری سابق
سمنان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:20 ب.ظ
تهیه و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی فرمانداری
سمنان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
14:55 ب.ظ
تهیه مصالح و تکمیل اجرای شبکه داخلی پلی اتیلن گاز شهرک
اصفهان 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:16 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/3/9 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ابزار دقیق منطقه
همدان 1398/3/9 اعلام نشده
1398/03/08
19:54 ب.ظ
احداث و راه اندازی سیستم حفاطت کاتدیک گاز شهرک صنعتی
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت
مركزي 1398/3/8 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
اجرای 4 سیسستم حفاظت کاتدی با استفاده از منبع تغذیه سوئیچینگ
خوزستان 1398/3/8 اعلام نشده
1398/03/07
15:13 ب.ظ
14:16 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری  حفاظت از زنگ  ابزار دقیق منطقه 2
همدان 1398/3/7 اعلام نشده
1398/03/05
14:17 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری حفاظت از زنگ و ابزار دقیق
همدان 1398/3/5 اعلام نشده
1398/03/04
10:53 ق.ظ
توسعه و اصلاح شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات ابزار دقیق و حفاظت
خراسان رضوي 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
12:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
چهارمحال بختياري 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
12:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت برق
مركزي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
08:28 ق.ظ
جمع اوری و احداث ایستگاهها حفاظت کاتدیک
خوزستان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/25
10:52 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک شرکت و خوابگاه
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
10:35 ق.ظ
اصلاح و رفع عیب از سیستم حفاظت کاتدیک و رفع
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:55 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک 8 مورد
آذربايجان غربي 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/03
12:34 ب.ظ
پروژه احداث ایستگاه حفاظت کاتدی جدید جایگزین ایستگاه حفاظت
خوزستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:15 ب.ظ
پروژه احداث ایستگاه حفاظت کاتدی جدید جایگزین ایستگاه
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
09:09 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی
هرمزگان 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/21
18:49 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک  چاهی
سمنان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:40 ق.ظ
رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاههای استان
هرمزگان 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/19
14:04 ب.ظ
انجام پروژه تجمیعی تعمیرات شامل : تعمیر و نگهداری ابزار دقیق حفاظت
همدان 1398/1/19 اعلام نشده
1398/01/17
09:51 ق.ظ
انجام پروژه تجمیعی تعمیرات شامل : تعمیر و نگهداری ابزار دقیق حفاظت
همدان 1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/25
15:53 ب.ظ
تهیه و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی میدان
سمنان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
11:47 ق.ظ
تهیه مصالح اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و شبکه گذاری داخلی فلزی
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
تهیه مصالح اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و شبکه گذاری داخلی فلزی
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
15:47 ب.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در tbs کوچه یاسمن
يزد 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
11:52 ق.ظ
عملیات تعمیر ونگهداری شبکه گازوسیستم حفاظت کاتدی
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته