1397/09/08
08:59 ق.ظ
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش pc در و روستاهای تابعه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:59 ب.ظ
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:31 ب.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات -
بازسازی و رفع نشت انشعابات -... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
تهیه و اجرای 6000 انشعاب سری در سطح شهرستانهای
کرمان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
13:32 ب.ظ
پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 7000 انشعاب تجاری و خانگی به صورت سری
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
تهیه مصالح  و اجرای 6000 انشعاب سری در سطح
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
تهیه مصالح  و اجرای 7000 انشعاب تجاری  و خانگی  به صورت
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
تهیه مصالح  نصب و اجرای 8000 انشعاب  تجاری و خانگی
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 8000 انشعاب تجاری و خانگی بصورت سری در
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده