1397/11/27
10:50 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت نصب اجرا 6000 انشعاب شهرهای
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
08:23 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 6000 انشعاب شهرهای
کرمان 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
10:29 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 6000 انشعاب شهرهای
کرمان 1397/11/24 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 6000 انشعاب شهر
کرمان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
11:43 ق.ظ
تهیه مصالح و ساخت نصب اجرا 6000 انشعاب -
کرمان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
08:35 ق.ظ
اجرای عملیات جمع اوری شیر پیاده رو و ساخت نصب جابجایی
اصفهان 1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
09:09 ق.ظ
اجرای عملیات جمع اوری شیر پیاده رو و ساخت نصب جابجایی و جمع اوری علمک
اصفهان 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
13:32 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون35000 دستگاه کنتور دیافراگمی معیوب به روش PC -
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
نصب 541 فقره انشعاب پلی فلزی به روش تامین کالا تجهیزات و نصب به
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:06 ب.ظ
ساخت و نصب 750 عدد انشعاب پلی اتیلن و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی
مازندران 1397/11/15 مهلت دار
1397/11/13
13:34 ب.ظ
ساخت و نصب 750 عدد انشعاب پلی اتیلن و اجرای 1000 متر شبکه حفره خالی
مازندران 1397/11/13 مهلت دار
1397/11/10
10:51 ق.ظ
نصب 1500 انشعاب فولادی و 100 انشعاب پلی اتیلن تکی و جمعی در شهرهای
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
08:46 ق.ظ
نصب 1500 انشعابات فولادی و 100 انشعاب پلی اتیلن تکی و جمعی در شهرهای
خوزستان 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/06
08:57 ق.ظ
نصب 1500 انشعاب فولادی روستای
نصب 1500 انشعاب فولادی روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
10:59 ق.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات تاسیسات شبکه و انشعابات شهرستان
خراسان شمالي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:49 ق.ظ
واگذاری ساخت و نصب 5000 انشعاب سری در شهر
سيستان و بلوچستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
واگذاری اجرای تعمیرات شبکه انشعاب و تاسیسات گاز در سطح
مركزي 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
ساخت و نصب انشعابات گازدار توکار و روکار
سيستان و بلوچستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
نصب 1500 انشعاب فولادی
نصب 1500 انشعاب فولادی... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/24
19:31 ب.ظ
ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده
ساخت و نصب 1200 انشعاب پراکنده... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
10:03 ق.ظ
توسعه شبکه و انشعابات کنتور و رگلاتور گازرسانی
خراسان رضوي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
20:26 ب.ظ
نصب 450 انشعاب فولادی پراکنده تکی و جمعی شهرستان
خوزستان 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/15
09:45 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 84 کیلومتر شبکه و 2000 انشعاب به صورت پراکنده در
کرمان 1397/10/15 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
توسعه شبکه نصب انشعابات نصب کنتور و رگلاتور اصلاح شبکه ابزار دقیق و حفاظت
خراسان رضوي 1397/10/15 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرای 5000 انشعاب پلی اتیلن سری و پراکنده در
کرمان 1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
11:44 ق.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
ساخت و نصب400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده
مازندران 1397/10/13 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
توسعه شبکه و نصب انشعابات و کنتور و رگلاتور و اصلاح شبکه و ابزار دقیق
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت از زنگ
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
توسعه شبکه نصب انشعابات نصب کنتور
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
12:06 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 84 کیلومتر شبکه و 2000 انشعاب به صورت پراکنده
کرمان 1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/10
08:27 ق.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعاب
بازسازی و رفع نشت انشعاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
12:14 ب.ظ
نصب انشعابات در روستاهای
نصب انشعابات در روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
09:07 ق.ظ
نصب انشعابات در روستاهای تابعه شهرستان
خراسان رضوي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:54 ق.ظ
1397/09/27
07:56 ق.ظ
1397/09/26
12:32 ب.ظ
ساخت نصب انشعابات پراکنده و نصب و تعویض کنتور
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
ساخت نصب جابجایی جمع اوری 700 فقره انشعابات
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
19:55 ب.ظ
واگذاری 300 عدد انشعاب پلی اتیلن و 6000 متر شبکه حفره خالی
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/08
08:59 ق.ظ
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن به روش pc در و روستاهای تابعه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:59 ب.ظ
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن
احداث 600 فقره انشعاب پلی اتیلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:31 ب.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات -
بازسازی و رفع نشت انشعابات -... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1397/8/29 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
تهیه و اجرای 6000 انشعاب سری در سطح شهرستانهای
کرمان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/28
13:32 ب.ظ
پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 7000 انشعاب تجاری و خانگی به صورت سری
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 6000 انشعاب سری در سطح
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 7000 انشعاب تجاری و خانگی به صورت
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
تهیه مصالح نصب و اجرای 8000 انشعاب تجاری و خانگی
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای 8000 انشعاب تجاری و خانگی بصورت سری در
کرمان 1397/8/28 اعلام نشده