1398/09/20
19:41 ب.ظ
احداث علمک دوپوندی مشترکین مصارف عمده
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
19:19 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب انشعابات
طراحی ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:19 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات گاز پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اجرا و نصب 3000 انشعاب پراکنده فولادی و
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
نصب 1500 فققره انشعاب پلی اتیلن مجتمع و پراکنده د
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:17 ب.ظ
ساحت و نصب 600 عدد عملک پراکنده و 3000 متر شبکه پلی اتیلن
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
ساخت و نصب 500 انشعاب و 4000 متر شبکه
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
نصب کنتور و رگولاتور و 1500 فقره انشعاب پلی اتیلن پرا
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
پروژه نصب 7200 دستگاه کنتور دیافراگمی و 5170 دستگاه رگولاتور
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:00 ب.ظ
سوراخکاری سوایول کنتور برای پلمپ زنی کنتورهای گاز سطح شهرستان
آذربايجان شرقي 1398/9/17 مهلت دار
14:17 ب.ظ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ
کالیبراسیون کنتورهای 16 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:21 ب.ظ
نصب 3000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
ساخت تعداد 618 عدد انشعاب پلی اتیلن با شماره نقشه استاندارد
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:36 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
ساخت و نصب جابجایی و جمع اوری انشعابات منطقه 2 و
البرز 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
13:56 ب.ظ
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات نصب انشعابات تجهیزات
تهران 1398/9/12 مهلت دار
13:53 ب.ظ
انجام تعمیرات و نصب انشعاب و تجهیزات  توسعه شبکه شهر
تهران 1398/9/12 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور در سطح ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
پروژه عیب یابی و رفع عیوب پوشش خطوط شبکه و انشعابات
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:26 ب.ظ
ساخت و نصب انشعابات
ساخت و نصب انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
توسعه شبکه نصب انشعابات نصب کنتور و رگولاتور در
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات نصب انشعابات تجهیزات و توسعه
تهران 1398/9/11 مهلت دار
13:02 ب.ظ
پروژه تعمیرات  شبکه و علمکهای فولادی و پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/11 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
پروژه ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
20:05 ب.ظ
ساخت تعداد618 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی
مازندران 1398/9/10 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
اصلاحیه -- تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیل
فارس 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
19:17 ب.ظ
نصب کامل 128 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نصب کامل تعداد145 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار روستاهای خلف
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
نصب کامل تعداد 124 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
ساخت 618 عدد انشعاب پلی اتیلن روکار
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون-  تصحیح کننده های الکترونیکی e,v,c
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین
بازرسی و پلمپ کنتور مشترکین... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور در شهرهای
بازرسی و پلمپ کنتور در شهرهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
توسعه شبکه نصب انشعابات نصب کنتور و رگولاتور در
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
جمع اوری شیر پیاده رو در
جمع اوری شیر پیاده رو در... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
پروژه ساخت و نصب عملکهای فولادی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:06 ب.ظ
پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری
اردبيل 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سرب در شهر بلوک
کرمان 1398/9/7 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
نصب انشعابات پلی اتیلن رو
نصب انشعابات پلی اتیلن رو... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
جمع اوری شیرهای پیاده رو
جمع اوری شیرهای پیاده رو... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
16:26 ب.ظ
اصلاح و شبکه و انشعابات گاز ابزار دقیق و حفاظت
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اجرای توسعه شبکه نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه شهرستان
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن شهر
آذربايجان غربي 1398/9/6 اعلام نشده
1398/09/06
19:56 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سری
کرمان 1398/9/6 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
جابجایی و احداث خط شبکه تاسیسات گاز پل بین انتها
آذربايجان شرقي 1398/9/5 تاریخ گذشته