1398/02/31
09:59 ق.ظ
سرویس تعمیرات اساسی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:55 ق.ظ
خدمات نصب جابجایی تعویض جمع اوری کنتور رگولاتور و .. سطح منطقه 3
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
08:38 ق.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات شهرستان
خوزستان 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
09:46 ق.ظ
خدمات نصب جابجایی تعویض جمع اوری کنتور رکولاتور در
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تعمیرا اساسی و کالیبراسیون کنتورهای توربینی شرکت
تهران 1398/2/30 مهلت دار
07:39 ق.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات
بازسازی و رفع نشت انشعابات... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
09:27 ق.ظ
انجام خدمات نصب جابجایی و تعویض جمع اوری کنتور و رکولاتور در
اصفهان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
12:46 ب.ظ
ساخت و نصب 1500 انشعاب پراکنده و توسعه شبکه در
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
ساخت و نصب 1500 انشعاب پراکنده و توسعه شبکه در
سيستان و بلوچستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 340 انشعاب تجاری و خانگی فولادی و
آذربايجان غربي 1398/2/28 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
انجام خدمات اندازه گیری و توزیع گاز سطح استان شامل : خدمات تعویض و
کرمانشاه 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
09:57 ق.ظ
خرید :نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه
مازندران 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:24 ب.ظ
14:37 ب.ظ
پروژه نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در شهرستان های
ايلام 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
13:04 ب.ظ
خرید :نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه
مازندران 1398/2/24 مهلت دار
12:47 ب.ظ
اجرای عملیات ساخت و نصب 1500 مور انشعاب فولادی و 300 انشعاب پلی فولادی
اصفهان 1398/2/24 مهلت دار
1398/02/22
09:43 ق.ظ
تهیه مصالح و ساخت و نصب 3000 انشعاب در
سيستان و بلوچستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:50 ب.ظ
انجام خدمات کالیبراسیون توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما
يزد 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
19:01 ب.ظ
اجرای عملیات ساخت و نصب 1500 مورد انشعاب فولادی و 300 انشعاب
اصفهان 1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
12:43 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون کنتور توربینی و تصحیح کننده و ترانسمیتر فشار و دما
يزد 1398/2/18 اعلام نشده
10:00 ق.ظ
امور تعیمرات و نصب انشعابات و تجهیزات و توسعه شبکه -
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:52 ق.ظ
خدمات نشانی خطوط لوله های گاز
خدمات نشانی خطوط لوله های گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/2/16 مهلت دار
10:31 ق.ظ
انجام عملیات نشتیابی از کلیه تاسیسات
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
12:27 ب.ظ
ساخت عملک کارگاهی
ساخت عملک کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:40 ب.ظ
نصب 450 عدد انشعاب فولادی پراکنده تکی
خوزستان 1398/2/12 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
بازسازی و تعمیر و پروکنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای گاز خانگی
گلستان 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/11
11:05 ق.ظ
پروژه ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتلین
اردبيل 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
15:05 ب.ظ
بازسازی و تعمیر و پروکنتورهای دیافراگمی و رگولاتورهای گاز خانگی
گلستان 1398/2/10 اعلام نشده
14:42 ب.ظ
ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن
ساخت و نصب 1500 انشعاب پلی اتیلن... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
بازسازی و تعمیر و پروکنتورهای دیافراگمی و رگلاتورهای گاز خانگی و
گلستان 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
13:10 ب.ظ
تعمیرات شبکه توزیع و تغذیه و انشعابات فولادی و پلی اتیلنی و ایستگاههای --
آذربايجان شرقي 1398/2/9 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
انجام خدمات کالبیراسیون و تعمیر 30000دستگاه کنتور دیافراگمی
کرمان 1398/2/9 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
تعمیر کنتورهای دیافراگمی
تعمیر کنتورهای دیافراگمی... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/08
09:48 ق.ظ
انجام خدمات کالیبراسیون و تعمیر  30000 دستگاه کنتور دیافراگمی g4 الی g100
کرمان 1398/2/8 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
ساخت عملک کارگاهی
ساخت عملک کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
امور تعمیرات و نصب انشعابات و تجهیزات و توسعه شبکه منطقه
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
13:29 ب.ظ
پروژه انجام کلیه امور تعمیرات نصب انشعابات تجهیزات و توسعه شبکه
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
انجام امور تعمیرات و نصب انشعابات و تجهیزات و توسعه شبکه منطقه 7 گازرسانی
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/05
12:29 ب.ظ
انجام 5 پروژه: ساخت و نصب 700 انشعاب پراکنده
مازندران 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
09:19 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات سطح استان
قزوين 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
18:14 ب.ظ
ساخت علمک کارگاهی
ساخت علمک کارگاهی... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/2/2 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
اجرای عملیات ساخت نصب جابجایی و جمع اوری انشعابات
اصفهان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
10:38 ق.ظ
ساخت نصب جابجایی جمع اوری انشعابات پلی اتیلن پلی فولادی منطقه 4
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:09 ق.ظ
نصب300 انشعاب فولادی پراکنده شهری
خوزستان 1398/1/27 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن مجتمع و پراکنده در
فارس 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:11 ب.ظ
بازسازی و رفع نشت انشعابات شهرستان
خوزستان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
11:45 ق.ظ
تهیه و مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات
قزوين 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
نصب انشعاب مناطق گاز رسانی غرب
نصب انشعاب مناطق گاز رسانی غرب... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته