1397/09/25
16:51 ب.ظ
خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز
خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های CPS هجرت
کرمان 1397/9/25 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
تهیه مصالح مونتاژ تعمیرات و بازنگری ایستگاه تقلیل فشار سی جی اس
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
09:24 ق.ظ
انجام چهار ردیف پروژه شامل : احداث دو مورد ایستگاه TBs - CPS ،
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حدود 12 کیلومتر خط تغذیه 6 اینچ روستاهای دو چاهی
کرمان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/20
17:18 ب.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاههای تقلیل فشار گاز بصورت PCF
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:15 ق.ظ
خرید ایستگاه های کابینتی و تخت
خرید ایستگاه های کابینتی و تخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
چهارمحال بختياري 1397/9/18 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت در 4 ردیف
چهارمحال بختياري 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:37 ق.ظ
خرید ایستگاه تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجرا
البرز 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
09:37 ق.ظ
خرید ایستگاههای تقلیل فشار
خرید ایستگاههای تقلیل فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:29 ق.ظ
خردیدایستگاه flat CGS/TBS 1000-60-2500
خردیدایستگاه flat CGS/TBS 1000-60-2500... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
14:08 ب.ظ
ارائه خدمات راهبری بازرسی تعمیر و نگهداری و بهره برداری حدود 44 کیلومتر
کرمان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
14:33 ب.ظ
حذف CGS- TBS روستای
حذف CGS- TBS روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
احداث اتاق تقلیل فشار گاز در فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
16:31 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:38 ق.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/29 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید ایستگاههای تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجرا
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:51 ب.ظ
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز
ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/28 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
خرید ایستگاههای تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجرا
البرز 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
08:45 ق.ظ
خرید ایستگاه های صنعتی جهت مشترکین
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید ایستگاههای صنعتی جهت مشترکین عمده
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:30 ق.ظ
خرید ایستگاه های تقلیل فشار موردنیاز
البرز 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
15:16 ب.ظ
تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار
خوزستان 1397/8/23 اعلام نشده
15:04 ب.ظ
احداث ایستگاههای تقویت فشار CS2 &CS7
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید ایستگاه های تقیل فشار موردنیاز واحد صنایع
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید ایستگاههای تقلیل فشار مورد نیاز واحد صنایع
البرز 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:12 ق.ظ
تامین و راه اندازی 26 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز پروژه های صنایع
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
خرید تا راه اندازی ایستگاههای اندازه گیری پتروشیمی
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خرید ساخت نصب و راه اندازی ایستگاه های اندازه گیری
خوزستان 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
19:05 ب.ظ
خرید 27 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار گاز تی بی اس
اردبيل 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث ایستگاه های تقویت فشار cs2&cs7
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:17 ق.ظ
برونسپاری تاسیسات تقویت فشار
برونسپاری تاسیسات تقویت فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:59 ب.ظ
برونسپاری تاسیسات تقویت فشار
برونسپاری تاسیسات تقویت فشار... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
19:48 ب.ظ
خرید ایستگاه کابینتی
خرید ایستگاه کابینتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
قزوين 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:38 ب.ظ
احداث ایستگاه های چاچکان و حاجی کلا بخش
مازندران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
پروژه انجام خدمات نشت یابی خطوط شبکه تغذیه انشعابات
آذربايجان غربي 1397/8/12 اعلام نشده
07:24 ق.ظ
اجرای عملیات حمل نصب و راه اندازی 8 عدد TBS در سطح استان
اصفهان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:23 ق.ظ
خرید 51 عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری صنایع
گلستان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/07
16:24 ب.ظ
اجرای باقیمانده عملیات سیویل ایستگاههای CGS سطح استان
کرمانشاه 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
09:09 ق.ظ
خرید و نصب ایستگاه تقلیل فشار گاز
بوشهر 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/02
12:13 ب.ظ
خرید ایستگاه های تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجرا
البرز 1397/8/2 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید ایستگاههای مورد نیاز واحد صنایع
البرز 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
09:02 ق.ظ
تامین و راه اندازی 23 ایستگاه تقلیل فشار گاز مینی باکس کابینتی پروژه های صنایع
خوزستان 1397/7/29 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
خرید ایستگاه های تقلیل فشار مورد نیاز واحد اجرا در سطح استان
البرز 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/25
09:07 ق.ظ
خرید ایستگاههای مورد نیاز صنایع
البرز 1397/7/25 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
خرید ایستگاه های مورد نیاز
خرید ایستگاه های مورد نیاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:54 ق.ظ
خرید 37 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشارگازی-بی اس
اردبيل 1397/7/24 تاریخ گذشته