1398/09/21
18:14 ب.ظ
خرید 30دستگاه ایستگاه
خرید 30دستگاه ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
اجرای لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز اشپزخانه
اصفهان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
18:09 ب.ظ
پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
پروژه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاههای تقلیل فشار
زنجان 1398/9/20 مهلت دار
10:07 ق.ظ
خرید 30 دستگاه ایستگاه
خرید 30 دستگاه ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
08:53 ق.ظ
تعمیرات ایستگاه تی بی اس
تعمیرات ایستگاه تی بی اس... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
10:02 ق.ظ
اجرای ورودی و خروجی و نصب راه اندازی ایستگاهای سی جی اس و تی بی اس ساربانقلی
آذربايجان شرقي 1398/9/18 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
خرید 20 دستگاه ایستگاه سال 98-99
خرید 20 دستگاه ایستگاه سال 98-99... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
احداث ایستگاه حفاظت کاتدیک و لایروبی 5 فقره چاه اندی به روش PC در
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
09:30 ق.ظ
خرید 30 دستگاه ایستگاه 98-99
خرید 30 دستگاه ایستگاه 98-99... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:31 ب.ظ
اجرای ورودی خورجی و نصب راه اندازی ایستگاههای تی بی اس و سی جی اس س
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
13:43 ب.ظ
جابجایی ایستگاه گاز فلت به ظرفیت 60000-60
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
پروژه اجرای ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
11:07 ق.ظ
مقاوم سازی ایستگاههای شهر
مقاوم سازی ایستگاههای شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
15:17 ب.ظ
پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیگ cps
سمنان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
پروژه اجرای و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیگ چاهی cps
سمنان 1398/9/13 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
مقاوم سازی ایستگاههای شهر
مقاوم سازی ایستگاههای شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/10
14:56 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه تقلیل فشار اجرای شبکه تغدیه و توزیع گازرسانی به شهرک
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور
آذربايجان غربي 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
19:10 ب.ظ
انجام خدمات بهره برداری تعمیر و
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
تهیه مصالح احداث ایستگاه تقلیل فشار اجرای شبکه
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
پروژه تهیه مصالح احداث ایستگاه تقلیل فشار اجرای شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی
خراسان جنوبي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/06
13:00 ب.ظ
1398/09/05
19:52 ب.ظ
ترمیم فونداسیون های معیوب در ایستگاه های تقویت فشار
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار و گازرسانی به روستاهای محور عطائیه شهر نیشابور
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار و گازرسانی به روستاهای محور
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
10:14 ق.ظ
پروژه رفع نواقص ایستگاه ها
پروژه رفع نواقص ایستگاه ها... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:44 ب.ظ
طراحی خطوط تغذیه ایستگاه های تقلیل
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
ساخت 150 دستگاه ایستگاه اندازه گیری کابینتی 400-60-60
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
18:45 ب.ظ
اصلاح و تعمیر لوله های رفت و برگشت هیتر ایستگاههای تقلیل فشار سطح استان
اردبيل 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
09:38 ق.ظ
خرید 52 عدد ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری
گلستان 1398/8/29 اعلام نشده
1398/08/28
13:55 ب.ظ
بارگیری حمل و نصب ایستگاه تقلیل
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
پروزه رفع نواقص ایستگاهها
پروزه رفع نواقص ایستگاهها... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
13:32 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرا شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار روستاهای
خراسان جنوبي 1398/8/27 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
رفع نواقص ایستگاه ها
رفع نواقص ایستگاه ها... نفت ، گاز و پتروشیمی
ايلام 1398/8/27 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرا شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار روستاهای
خراسان جنوبي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:32 ب.ظ
احداث ایستگاه TBS
احداث ایستگاه TBS... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
احداث ایستگاه TBS*CPS روستای
احداث ایستگاه TBS*CPS روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:24 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 50000 مترمکعب
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار TBS
آذربايجان غربي 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/21
14:29 ب.ظ
اجرای تکمیل نواقصات ایستگاه CGS سهند اخولا
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار TBS
آذربايجان غربي 1398/8/21 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
11 مورد ایستگاه تقلیل فشار  TBS شهر
آذربايجان غربي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:37 ب.ظ
اجرای حفاری لوله کشی تاسیسات
اجرای حفاری لوله کشی تاسیسات... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
08:08 ق.ظ
تعمیر ایستگاه تی بی اس
تعمیر ایستگاه تی بی اس... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/8/18 تاریخ گذشته