1398/05/29
13:30 ب.ظ
طراحی و تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ها و متعلقات مربوطه
هرمزگان 1398/5/29 اعلام نشده
1398/05/23
18:39 ب.ظ
عملیات اجرایی مرمت بهسازی و نوسازی ایستگاههای tbs
البرز 1398/5/23 مهلت دار
09:58 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تقویتی و احداث یک مورد ایستگاه tbs  شهر
قزوين 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:45 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات ایستگاهها و حفاظت کاتدیک منطقه 1
گيلان 1398/5/22 مهلت دار
11:31 ق.ظ
10:07 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تقویتی و احداث یک مورد ایستگاه
قزوين 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:44 ب.ظ
ساخت دو ایستگاه tbs روستای
ساخت دو ایستگاه tbs روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
1398/05/15
12:32 ب.ظ
مقاوم سازی ایستگاه های شهرستان
بوشهر 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/14
19:18 ب.ظ
ساخت 17 مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
پروژه ایستگاههای TBS روستاهای
پروژه ایستگاههای TBS روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
پروژه ایستگاههای TBS
پروژه ایستگاههای TBS... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
پروژه ایستگاه tbs  چهار
پروژه ایستگاه tbs چهار... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ساخت دو ایستگاه tbs روستای
ساخت دو ایستگاه tbs روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
ساخت 2 ایستگاه تی بی اس روستای
ساخت 2 ایستگاه تی بی اس روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
مقاوم سازی ایستگاههای دیلم و گناوه و دشتستان با سندبلاست و رنگ امیزی
بوشهر 1398/5/14 مهلت دار
1398/05/08
19:30 ب.ظ
خط تغذیه و تهیه مصالح ساخت و نصب ایستگاه های تقلیل فشار tbs روستاهای
مازندران 1398/5/8 مهلت دار
1398/05/07
15:16 ب.ظ
خرید ایستگاه فلت 160-600-250  تک رن به تعداد 20 دستگاه  ایستگاه
قزوين 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:50 ب.ظ
خرید ایستگاه کابینتی 250-60-2500 به همراه لوازم یدکی
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
اقلام ایستگاه کابینتی 250-60-1000 و لوازم یدکی
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
خرید ایستگاه کابینتی 400-60-250 به همراه لوازم یدکی
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
18:37 ب.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
12:55 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه های
تهیه مصالح و احداث ایستگاه های... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/5/2 اعلام نشده
1398/05/01
18:34 ب.ظ
بارگیری حمل ونصب ایستگاه های TBS1000 در شهرکهای صنعتی یاسوج 4 و خان احمد و اجرای سقف شیروانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
13:42 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاههای
تهیه مصالح و احداث ایستگاههای... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/4/31 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
احداث مسیر دسترسی ایستگاه های TBSوCGS شهرستان
همدان 1398/4/31 اعلام نشده
1398/04/30
09:19 ق.ظ
خرید ایستگاه کابینتی 2500-60-250
خرید ایستگاه کابینتی 2500-60-250... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
12:32 ب.ظ
احداث و احیا 6 ایستگاه CPS  حفاظت کاتدیک سطح
کرمانشاه 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه های شیر
هرمزگان 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
11:57 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
08:19 ق.ظ
بازسازی و تعمیرات ایستگاههای اصلی گاز استان
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
09:49 ق.ظ
اجرای پروژه تامین حمل ونقل جاده ای گاز فشرده بهره برداری از ایستگاه
زنجان 1398/4/23 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
بازسازی و تعمیرات ایستگاهای اصلی گاز استان
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
09:02 ق.ظ
خرید ایستگاه کابینتی 2500-600-1000 به همراه کنتور تصحیح کننده تعداد 12 دستگاه
آذربايجان غربي 1398/4/22 تاریخ گذشته
07:32 ق.ظ
بازسازی و تعمیرات ایستگاه های اصلی گاز
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
09:38 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه  ایستگاه تقلیل فشار tbs
آذربايجان غربي 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/19
17:47 ب.ظ
اصلاح و تقویت ایستگاهها و شبکه تغذیه و توزیع ناحیه گازرسانی
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:58 ق.ظ
بارگیری حمل و نصب دو عدد ایستگاه گاز TBS 10000 مربوط به
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
پروژه ها شامل : احداث ایستگاه تی بی اس روستای
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور
آذربايجان غربي 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
12:53 ب.ظ
گازرسانی و نصب ایستگاه سی جی اس  و 1 دستگاه حفاظت کاتدیک و صاعقه گیر در
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/10
19:41 ب.ظ
خرید ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار tbs کابینتی با لوازم یدکی دو سالانه
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:34 ق.ظ
خرید ایستگاههای  TBS
خرید ایستگاههای TBS... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/05
18:54 ب.ظ
ساخت 2 ایستگاه تی بی اس روستای
ساخت 2 ایستگاه تی بی اس روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
گيلان 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
خرید ایستگاه های tbs
خرید ایستگاه های tbs... نفت ، گاز و پتروشیمی
يزد 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/04
14:09 ب.ظ
تهیه مصالح و احداث ایستگاه  CPS شهرک صنعتی
گلستان 1398/4/4 تاریخ گذشته