1398/02/31
13:46 ب.ظ
طراحی خرید نصب راه اندازی سیستم F&G ایستگاه تقلیل فشار
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
احداث ایستگاه تی بی اس و وصلی بین روستای
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
09:25 ق.ظ
پروژه احداث tbs ووصلی بین روستای
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
18:24 ب.ظ
خرید ایستگاه تقلیل فشار در سایز های مختلف
لرستان 1398/2/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
عملیات مقاوم سازی ایستگاه cgs شهر
همدان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
18:52 ب.ظ
18:52 ب.ظ
پروژه اجرای ورودی و خروجی و فونداسیون سایپا محوطه سازی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
10:49 ق.ظ
احداث مسیر دسترسی ایستگاههای سی جی ای و تی بی اس
همدان 1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
14:18 ب.ظ
10:17 ق.ظ
ساخت 40 دستگاه ایستگاه 160-60-250 صنایع عمده
آذربايجان شرقي 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
11:56 ق.ظ
اجرای پروژه تامین حمل ونقل جاده ای گاز فشرده بهره برداری
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
پروژه ساخت 40 دستگاه ایستگاه 160-60-250 صنایع عمده
آذربايجان شرقي 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/23
08:51 ق.ظ
پروژه اجرای ورودی و خروجی فندانسیون . سابیان محوطه سازی .
آذربايجان شرقي 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/20
11:20 ق.ظ
خدمات بهره برداری از ایستگاه فشار گاز
هرمزگان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:48 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک محور
آذربايجان غربي 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
18:32 ب.ظ
اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی ایستگاههای خط تغذیه
چهارمحال بختياري 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS کوچه
يزد 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
13:24 ب.ظ
خرید و راه اندازی دستگاه  tbs ایستگاه تقلیل فشار
قزوين 1398/2/17 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
10:01 ق.ظ
انجام تعویض و جایگزینی ایستگاههای فرسوده ناحیه
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:54 ق.ظ
بازسازی و تعویض ایستگاه های فرسوده
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:41 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار TBS  و سیستم حفاظت کاتدیک
آذربايجان غربي 1398/2/15 اعلام نشده
09:47 ق.ظ
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت در 3 ردیف
چهارمحال بختياري 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
تکمیل69382 متر گازرسانی و خرید و ساخت نصب راه اندازی 8 واحد ایستگاه و
فارس 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:13 ق.ظ
حمل نصب راه اندازی 1 ایستگاه TBS 5000 مترمکعب بر ساعت و مسیر و شبکه توزیع گاز
گلستان 1398/2/14 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
تعویض و تغییر ساختار سایلکون تیوب های دو دستگاه اسکرابرایستگاه
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:56 ق.ظ
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت 3 سایز
چهارمحال بختياري 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
10:45 ق.ظ
احداث ایستگاه های tbs شماره 13 بازنگری
خراسان رضوي 1398/2/11 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
08:39 ق.ظ
1398/02/10
15:05 ب.ظ
حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه تی بی اس کابینتی به ظرفیت 500 متر مکعب
گلستان 1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
18:18 ب.ظ
خدمات مقاوم سازی ایستگاههای
خدمات مقاوم سازی ایستگاههای... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/07
18:57 ب.ظ
طرح راه دسترسی و ترمیم و بهسازی ایستگاه  cgs
همدان 1398/2/7 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
احداث ایستگاه tbs روستای
احداث ایستگاه tbs روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:47 ب.ظ
عملیات تکمیل اجرای خط تغذیخ و ایستگاههای tbs گاز شهرک صنعتی افق
زنجان 1398/2/5 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید ایستگاه های گازرسانی به صنایع سری 2و3 و ایستگاه های
البرز 1398/2/5 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
احداث ایستگاه tbs روستای
احداث ایستگاه tbs روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/2/5 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
پروژه اجرای شبکه داخلی و ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز
خراسان رضوي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:00 ب.ظ
ساخت سکو بارگیری حمل و نصب و راه اندازی260 مورد ایستگاه های مشترکین
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
بهره برداری از ایستگاه گاز ( یکصد هزار متر مکعب )
هرمزگان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
09:12 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات سطح استان
قزوين 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:35 ب.ظ
خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس
مازندران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:07 ق.ظ
خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس با
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
07:52 ق.ظ
عملیات مربوط به تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع
سيستان و بلوچستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:56 ق.ظ
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت در 3 ردیف
چهارمحال بختياري 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
11:49 ق.ظ
خرید ایستگاه های کابینتی و تخت
خرید ایستگاه های کابینتی و تخت... نفت ، گاز و پتروشیمی
چهارمحال بختياري 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:54 ق.ظ
خرید ایستگاههای کابینتی و تخت در 3 ردیف
چهارمحال بختياري 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی سیستم شتابنگاری و قطع اضطراری
سمنان 1398/1/19 تاریخ گذشته