1398/09/16
14:52 ب.ظ
ساخت فیلتر گازهای خروجی از دودکش واحد15 RECC شرکت به صورت EPC
مركزي 1398/9/16 اعلام نشده
13:06 ب.ظ
طراحی مهندسی تهیه تجهیزات و نوسازی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/12
14:13 ب.ظ
جهت ساخت فیلتر گازهای خروجی از دودکش واحد
مركزي 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/06
17:09 ب.ظ
باقیمانده شبکه توزیع گاز روستاها
مازندران 1398/9/6 اعلام نشده
1398/08/30
09:28 ق.ظ
طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی واحد حلال نرمال هگزان به صورت EPC
تهران 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/29
09:29 ق.ظ
تجهیز  اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تجهیز  اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
10:40 ق.ظ
طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی واحد حلال نرمال هگزان به صورت EPC
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/23
08:46 ق.ظ
پروژه EPC در خصوص بروزرسانی و ایمن سازی مخازن ذخایر مواد هیدروکربنی
تهران 1398/8/23 مهلت دار
1398/08/11
16:03 ب.ظ
احداث خط لوله 26 اینچ گستره
احداث خط لوله 26 اینچ گستره... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/8/11 اعلام نشده
15:14 ب.ظ
احداث خط لوله 26 اینچ گستره
احداث خط لوله 26 اینچ گستره... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/04
12:03 ب.ظ
احداث خط لوله 26 اینچ
احداث خط لوله 26 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/8/4 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
احداث خط لوله 26 اینچ
احداث خط لوله 26 اینچ... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1398/8/4 اعلام نشده
1398/07/24
14:40 ب.ظ
اجرای عملیات مقاوم سازی پاندوال مخازن شماره 301 و 302 واقع در شهرکت
خوزستان 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/17
13:14 ب.ظ
طراحی تهیه نصب و راه اندازی EPCCانالایزرهای گازهای خروجی از
فارس 1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
13:15 ب.ظ
طراحی مهندسی تامین ساخت و نصب راه اندازی به صورت مجزا
سيستان و بلوچستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
طراحی مهندسی تامین ساخت و نصب و راه اندازی واحد
سيستان و بلوچستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:02 ق.ظ
تکمیل مخازن ذخیره سازی نفت خام
تکمیل مخازن ذخیره سازی نفت خام... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/7/3 اعلام نشده
1398/07/01
13:29 ب.ظ
تکمیل مخازن ذخیره سازی نفت خام
تکمیل مخازن ذخیره سازی نفت خام... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1398/7/1 اعلام نشده
1398/06/28
12:07 ب.ظ
انجام کارهای طراحی و مهندس خریدو اجرای EPC سیستم حفاظت  کاتدی خط
آذربايجان شرقي 1398/6/28 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
انجام کارهای طراحی و مهندس خریدو اجرای EPC سیستم حفاظت
آذربايجان غربي 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/24
12:56 ب.ظ
1398/06/23
13:43 ب.ظ
طراحی مهندسی خرید اجرا EPC سیستم حفات کاتدی خط 14 اینچ اتیلن از
آذربايجان شرقي 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/21
07:41 ق.ظ
1398/06/20
12:17 ب.ظ
1398/06/14
13:58 ب.ظ
طراحی تامین اقلام و ساخت برج تخلیه اضطراری واقع در ایستگاه سی جی اس
تهران 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
13:25 ب.ظ
طراحی تامین اقلام  ساخت برج تخلیه اضطراری در ایستگاه سی جی اس شماره 5
تهران 1398/6/13 اعلام نشده
1398/06/12
13:40 ب.ظ
طرح تامین اقلام و ساخت برج تخلیه اضطراری واقع در ایستگاه CGS  شماره  5 تهران
تهران 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/10
12:17 ب.ظ
طراحی ساخت نصب و انجام تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین و رکسیور در تلبمه خانه گوره
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/10 اعلام نشده
1398/06/09
12:26 ب.ظ
طراحی ساخت نصب و انجام تعمیرات اساسی 2 دستگاه تروبین ورکسپور در تلبمه خانه گوره به صورت epc
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/9 اعلام نشده
1398/06/06
18:46 ب.ظ
تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین در تلمبه خانه کوره epc
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/6 اعلام نشده
1398/06/05
07:37 ق.ظ
طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام
بوشهر 1398/6/5 اعلام نشده
1398/05/23
13:15 ب.ظ
دوگانه سور نمودن کوره های واحد فوروفورال پالایشگاه  EPCC
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/08
08:11 ق.ظ
1398/05/07
12:27 ب.ظ
تامین بخار پالایشگاه روغن سازی ایرانول
تهران 1398/5/7 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
تامین بخار پالایشگاه روغن سازی ایرانول ابادان نسبت به شناسایی پیمانکاران
خوزستان 1398/5/7 اعلام نشده
1398/04/30
11:41 ق.ظ
عملیات تهیه و اجرای رنگ امیزی خطوط DCWمربوط به پروژه
بوشهر 1398/4/30 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
13:02 ب.ظ
احرای پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
12:53 ب.ظ
تجهیز اسکه های 16و 17 بند پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
13:21 ب.ظ
تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی
بوشهر 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
12:30 ب.ظ
احداث واحد تقطیر در خلا جدید بصورت EPC
هرمزگان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
08:23 ق.ظ
انجام طراحی تفضیلی خرید تجهیزات ساختمان ونصب و نهایتا راه اندازی پروژه
هرمزگان 1398/4/24 تاریخ گذشته