1397/08/03
09:09 ق.ظ
مطالعات  طراحی  تامین کالا  و تجهیزات  و گازرسانی  به ایستگاه تحقیقاتی
البرز 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:10 ق.ظ
ساخت و نصب 4 دستگاه مخزن با ظرفیت 2500 مترمکعب در قالب EPC و EC
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:48 ب.ظ
سرمایه گذاری - گازرسانی به صنایع شهرستان
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/06
08:54 ق.ظ
واگذاری پروژه  احداث و راه اندازی  تاسیسات سرچاهی و
خوزستان 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/25
15:28 ب.ظ
اجرای 16000 متر پروژه گازرسانی به روش تامین کالا
فارس 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/03/30
09:14 ق.ظ
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی
کردستان 1397/3/29 اعلام نشده
1397/03/21
00:52 ق.ظ
احداث تلمبه خانه ها ایستگاه های  بین راهی  و
بوشهر 1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/20
16:29 ب.ظ
احداث تلمبه خانه ها ایستگاه های بین راهی  و ترمینال انتهای خط طرح
هرمزگان 1397/3/20 اعلام نشده
15:58 ب.ظ
گازرسانی به 6 واحد صنعتی و تولیدی
لرستان 1397/3/20 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای
کرمانشاه 1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/10
16:00 ب.ظ
احداث پروژه خط انتقال گاز
احداث پروژه خط انتقال گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/3/10 اعلام نشده
1397/02/23
12:35 ب.ظ
جابه جایی کولر باکس واحد تقطیر - یک مرحله ای - نوبت اول
خوزستان 1397/2/20 اعلام نشده