1398/05/23
13:15 ب.ظ
دوگانه سور نمودن کوره های واحد فوروفورال پالایشگاه EPCC
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/08
08:11 ق.ظ
1398/05/07
12:27 ب.ظ
تامین بخار پالایشگاه روغن سازی ایرانول
تهران 1398/5/7 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
تامین بخار پالایشگاه روغن سازی ایرانول ابادان نسبت به شناسایی پیمانکاران
خوزستان 1398/5/7 اعلام نشده
1398/04/30
11:41 ق.ظ
عملیات تهیه و اجرای رنگ امیزی خطوط DCWمربوط به پروژه
بوشهر 1398/4/30 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
13:02 ب.ظ
احرای پروژه بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
12:53 ب.ظ
تجهیز اسکه های 16و 17 بند پتروشیمی پارس در عسلویه به روش EPCC
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
بهبود راندمان واحد موم گیری پالایشگاه روغن سازی
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/26
13:21 ب.ظ
تجهیز اسکله های 16 و 17 بندر پتروشیمی
بوشهر 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
12:30 ب.ظ
احداث واحد تقطیر در خلا جدید بصورت EPC
هرمزگان 1398/4/25 اعلام نشده
1398/04/24
08:23 ق.ظ
انجام طراحی تفضیلی خرید تجهیزات ساختمان ونصب و نهایتا راه اندازی پروژه
هرمزگان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
08:12 ق.ظ
پروژه احداث فازII فاز I پالایشگاه گاز ایلام EPC
ايلام 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
12:35 ب.ظ
احداث واحد تقطیر در خلا جدید بصورت EPC
هرمزگان 1398/4/18 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن
تهران 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
11:29 ق.ظ
پروژه احداث فاز11 و تکمیلی فاز1 پالایشگاه گاز
تهران 1398/4/17 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
احداث فاز II و تکمیلی فاز I پالایشگاه گاز
ايلام 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/16
12:30 ب.ظ
انجام طراحی تفصیلی خرید تجهیزات ساختمان و نصب و نهایتا راه اندازی
هرمزگان 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/15
12:41 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه نمودن پارامترهای فرایندی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/04
13:42 ب.ظ
احداث خطوط لوله جریانی و توسعه چندراهه پروژه کبود در قالب EPC
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
09:10 ق.ظ
تعویض تیوبهای دیگ بخار B-2101 A بصورت EPC
اصفهان 1398/4/3 اعلام نشده
1398/03/21
14:04 ب.ظ
طراحی تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم خنک کن تبخیری EPC
قم 1398/3/21 اعلام نشده
1398/02/29
13:52 ب.ظ
احداث و راه اندازی 11 دستگاه مخزن شامل 5 دستگاه مخزن متانول
بوشهر 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/23
13:04 ب.ظ
طراحی مهندسی تهیه تجهیزات و نوسازی اتاق گرمخانه واحد بلندینگ
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/15
12:23 ب.ظ
مهندسی خرید ساخت اجرا و راه اندازی EPC واحد تولید پنتان و هگزان گرید پلیمری
کرمانشاه 1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/12
11:28 ق.ظ
پروژه احداث دو مخزن ذخیره ساز یک میلیون بشکه ای
هرمزگان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/08
13:29 ب.ظ
خرید ساخت اجرا و راه اندازی epcواحد تولید پنتان و تولید هگزان گرید پلیمری
کرمانشاه 1398/2/8 اعلام نشده
1398/01/26
13:08 ب.ظ
تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین ورکمپرسوردر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/21
11:41 ق.ظ
تعمیرات اساسی 2 دستگاه توربین ورکسیو در تلمبه خانه گوره EPC
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/21 اعلام نشده
1397/12/23
09:12 ق.ظ
1397/12/20
10:22 ق.ظ
1397/12/19
08:00 ق.ظ
پروژه احداث پایانه نفتی و تاسیسات دریایی جاسک به
هرمزگان 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/01
11:36 ق.ظ
1397/11/30
13:08 ب.ظ
طرح خط لوله انتقال نفت خام
طرح خط لوله انتقال نفت خام... نفت ، گاز و پتروشیمی
هرمزگان 1397/11/30 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
جمع اوری بخارات متصاعد شده از سیستمهای احیا گلایکول EPC
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
12:09 ب.ظ
جمع اوری بخارات متصاعد شده از سیستمهای احیا گلایکول
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
13:09 ب.ظ
احداث پایانه نفتی و تاسیسات دریایی جاسک به صور ت epc
هرمزگان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/23
1397/11/17
20:52 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم برداشت لایه ازاد مواد نفتی از
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/10/26
08:57 ق.ظ
تامین و نصب 99 دستگاه شیر قطر اضطراری برقی در ورودی ایستگاه های تقلیل فشار
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/17
09:18 ق.ظ
پروژه ساخت نصب و جابجایی مشعل های سوزان تاسیسات
خوزستان 1397/10/17 اعلام نشده
1397/08/03
09:09 ق.ظ
مطالعات طراحی تامین کالا و تجهیزات و گازرسانی به ایستگاه تحقیقاتی
البرز 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:10 ق.ظ
ساخت و نصب 4 دستگاه مخزن با ظرفیت 2500 مترمکعب در قالب EPC و EC
تهران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:48 ب.ظ
سرمایه گذاری - گازرسانی به صنایع شهرستان
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/06
08:54 ق.ظ
واگذاری پروژه احداث و راه اندازی تاسیسات سرچاهی و
خوزستان 1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/25
15:28 ب.ظ
اجرای 16000 متر پروژه گازرسانی به روش تامین کالا
فارس 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/03/30
09:14 ق.ظ
گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی
کردستان 1397/3/29 اعلام نشده