1398/09/17
19:00 ب.ظ
تعمیرات شبکه و انشعابات و ایستگاههای اداره گاز منطقه 5
آذربايجان شرقي 1398/9/17 مهلت دار
12:45 ب.ظ
اصلاح و تقویت شبکه توزیع روستای
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
11:48 ق.ظ
احداث  شبکه داخلی گاز شهرک
احداث شبکه داخلی گاز شهرک... نفت ، گاز و پتروشیمی
کردستان 1398/9/17 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجرای 50 کیلومتر شبکه توزیع  پراکنده و ساخت نصب 500 انشعاب پراکنده
يزد 1398/9/17 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
خدمات 80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 عدد انشعاب بخش
خوزستان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
18:56 ب.ظ
جابجائی شبکه تاسیسات گازی
جابجائی شبکه تاسیسات گازی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
جابجائی و احداث خط شبکه تاسیسات
آذربايجان شرقي 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
ارزیابی کیفی پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
15:29 ب.ظ
تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای فولادی پلی اتیلن شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/16 مهلت دار
14:40 ب.ظ
اجرای گازرسانی به روستاهای محور
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
تعیمرات شبکه تغذیه توزیع علمکهای فولادی و پلی اتیلن
آذربايجان شرقي 1398/9/16 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های
آذربايجان شرقي 1398/9/16 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 عدد انشعاب بخش
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات
آذربايجان غربي 1398/9/16 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
09:12 ق.ظ
اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه تقلیل فشار فاز سوم پراکنده استان
يزد 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
19:30 ب.ظ
گازرسانی
گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1398/9/14 مهلت دار
13:07 ب.ظ
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز
اجرای 95 متر طول شبکه توزیع گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان جنوبي 1398/9/14 مهلت دار
12:21 ب.ظ
اجرای 50 کیلومتر شبکه توزیع پراکنده و ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده
يزد 1398/9/14 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فاز تکمیلی اجرای شبکه گاز
فاز تکمیلی اجرای شبکه گاز... نفت ، گاز و پتروشیمی
بوشهر 1398/9/14 مهلت دار
10:07 ق.ظ
عملیات لوله گذاری خطوط فولادی و پلی اتیلن جهت گازرسانی به
البرز 1398/9/14 مهلت دار
08:43 ق.ظ
اجرای فاز تکمیلی اجرای شبکه گاز
بوشهر 1398/9/14 مهلت دار
08:10 ق.ظ
80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 عدد انشعاب
خوزستان 1398/9/14 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
07:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای لوله کشی گاز
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
07:34 ق.ظ
توسعه شبکه گاز به همراه نصب غلمک
خوزستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:33 ب.ظ
اجرای گازرسانی به سیلو
اجرای گازرسانی به سیلو... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان غربي 1398/9/13 مهلت دار
19:10 ب.ظ
بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین
اردبيل 1398/9/13 مهلت دار
15:17 ب.ظ
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه و شبکه پلی اتیلن و فلزی و
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه
اجرای لوله کشی گاز در ایستگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
همدان 1398/9/13 مهلت دار
11:18 ق.ظ
بازسازی خط تغذیه گاز اسیب دیده شهر
لرستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
توسعه شبکه نصب انشعابات نصب کنتور و رگولاتور
خراسان رضوي 1398/9/13 مهلت دار
10:46 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات  و احداث خط تغذیه ایستگاه تقلیل فشار tbs
آذربايجان غربي 1398/9/13 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
تهیه تجیهزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن 5 روس
آذربايجان غربي 1398/9/13 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
33008 متر شبکه و 700 فقره انشعاب در
33008 متر شبکه و 700 فقره انشعاب در... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
اجرای شبکه تغذیه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار فاز 3 پراکنده استان
يزد 1398/9/13 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
اجرای فاز تکمیلی اجرای شبکه گاز شهرک پایگاه هوایی
بوشهر 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
15:13 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده خط تغذیه دوم
کرمانشاه 1398/9/12 مهلت دار
14:35 ب.ظ
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های
لوله کشی داخلی گاز ایستگاه های... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:52 ب.ظ
شبکه توزیع گاز روستاهای
شبکه توزیع گاز روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای سفید
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
شبکه توزیع گاز روستاهای
شبکه توزیع گاز روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
انجام فعالیتهای اماده سازی سایت تلمبه خانه شماره 3 پروژه
فارس 1398/9/11 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ
اجرای گابیون بندی عبور از رودخ... نفت ، گاز و پتروشیمی
زنجان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
انجام 5 پروژه گازرسانی شامل : توزیع گاز روستاهای
مازندران 1398/9/11 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه و
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه و... نفت ، گاز و پتروشیمی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/11 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و احداث ایستگاه تقلیل فشار روستاهای
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته