1397/12/01
10:28 ق.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/12/1 مهلت دار
08:16 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:44 ب.ظ
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی
طراحی شبکه گاز نواحی صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
12:18 ب.ظ
واگذاری رنگ امیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
12:16 ب.ظ
واگذاری رنگ امیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای شبکه گذاری فولادی 2 الی 6 اینچی مناطق 2و4و5
اصفهان 1397/11/30 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
پروژه گازرسانی به روستاهای
پروژه گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
10:47 ق.ظ
نصب علمک گاز و اجرتی شبکه گاز واحد های تجاری
قم 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
18:22 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات
آذربايجان غربي 1397/11/29 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
گازرسانی به روستای - احداث شبکه پلی اتیلن گاز 63 و 90 م م
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
16:16 ب.ظ
پروژه احداث شبکه توزیع گاز 31 روستای شهرستان های
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
15:24 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به واحد
قم 1397/11/29 مهلت دار
13:00 ب.ظ
تکمیل شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
واگذاری گازرسانی به روستای
واگذاری گازرسانی به روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
11:38 ق.ظ
پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای شهرستان های
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
گازرسانی به 22 مورد صنایع شهرستان
آذربايجان غربي 1397/11/29 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
پروژه احداث شبکه توزیع گاز 5 روستای شهرستان
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
11:34 ق.ظ
احداث شبکه توزیع گاز 31 روستای
احداث شبکه توزیع گاز 31 روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/11/29 اعلام نشده
11:19 ق.ظ
پروژه گاز رسانی به روستای
پروژه گاز رسانی به روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
08:26 ق.ظ
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
گازرسانی به روستای
گازرسانی به روستای... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
08:01 ق.ظ
اجرای عملیات  گازسانی به محور صنعتی خرانق جهت گازرسانی به
يزد 1397/11/29 مهلت دار
07:47 ق.ظ
شبکه گذاری فولادی 2 الی 6 اینچ محدوده مناطق
اصفهان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:29 ب.ظ
تهیه نقشه و اجرای لوله کشی از نوع لوله فولادی و شیر الات مورد
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
80 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نصب 2000 انشعاب روستاهای بخش
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
17:22 ب.ظ
24 کیلومتر مسیر توزیع و شبکه گازرسانی و 460 انشعاب روستاهای
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
3 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 660 انشعاب روستاهیا بخش
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
اجرای شبکه گازرسانی دانشگاه
اجرای شبکه گازرسانی دانشگاه... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1397/11/27 مهلت دار
10:48 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای
قزوين 1397/11/27 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
80 کیلومتر خط تغذیه  و شبکه و نصب 2000 انشعاب روستاهای
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
15:56 ب.ظ
عایقکاری و رنگ امیزی صنعتی سرویس های تعمیراتی
بوشهر 1397/11/25 اعلام نشده
15:34 ب.ظ
خرید و اجرا و راه اندازی رگلاتور و کنتورهای گاز
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
گازرسانی خط تغذیه شهرک صنعتی
گازرسانی خط تغذیه شهرک صنعتی... نفت ، گاز و پتروشیمی
آذربايجان شرقي 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
63 کیلومتر شبکه گذاری و نصب 660 فقره انشعاب روستاهای بخش
خوزستان 1397/11/25 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
74کیلومتر مسیر توزیع  و شبکه گازرسانی و 460 انشعاب روستاهای
خوزستان 1397/11/25 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
80 کیلومتر خط تغذیه  و شبکه و نصب 2000 انشعاب روستاهای بخش
خوزستان 1397/11/25 اعلام نشده
09:25 ق.ظ
تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی
قزوين 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:20 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور صنعتی خرانق جهت گازرسانی به کارخانه
يزد 1397/11/24 اعلام نشده
12:52 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 2 کیلومتر خط انتقال 20 اینچ جهت اتصال خروجی پالایشگاه سرخون
هرمزگان 1397/11/24 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
رنگ امیزی مخازن مایعات b , off spec
رنگ امیزی مخازن مایعات b , off spec... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1397/11/24 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرستانهای
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
اجرای شبکه و انشعابات به صورت پراکنده در روستاهای
چهارمحال بختياري 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی و اجرای عملیات گازرسانی
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
گازرسانی به صنایع
گازرسانی به صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:05 ب.ظ
گازرسانی به روستاهای مجموعه
گازرسانی به روستاهای مجموعه... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای محور خاک بتیه
لرستان 1397/11/23 مهلت دار
11:49 ق.ظ
پروژه گازرسانی به محور شیرواند شهرستان
لرستان 1397/11/23 مهلت دار
10:43 ق.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات گاز و ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 1 گازرسانی
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
گازرسانی به صنایع
گازرسانی به صنایع... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته