1398/05/31
18:13 ب.ظ
تهیه و اجرای شبکه توزیع گاز مجتمع
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
18:13 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
09:50 ق.ظ
شبکه توزیع روستاهای مجموعه
شبکه توزیع روستاهای مجموعه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/5/31 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع  خط تغذیه
آذربايجان غربي 1398/5/31 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر
احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
اجرای لوله گذاری لی اتیلن گاز به قطر90 میلیمتر
ايلام 1398/5/31 مهلت دار
07:32 ق.ظ
1398/05/30
19:18 ب.ظ
اجرای لوله گذاری پلی اتیلن گاز به قطر 90 سانتیمتر و
ايلام 1398/5/30 مهلت دار
18:51 ب.ظ
اصلاح خط لوله گاز محور H شهر جدید
البرز 1398/5/30 مهلت دار
14:08 ب.ظ
بهینه سازی سیستم سوخت رسانی
بهینه سازی سیستم سوخت رسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
13:27 ب.ظ
عملیات اجرایی گازرسانی
عملیات اجرایی گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
همدان 1398/5/30 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
پروژه تکمیل جدول گذاری و داگذاری فاز 5 شهرک صنعتی بزرگ
فارس 1398/5/30 مهلت دار
13:17 ب.ظ
احداث تغذیه رینگ جنوبی شهر
احداث تغذیه رینگ جنوبی شهر... نفت ، گاز و پتروشیمی
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
12:53 ب.ظ
خرید و اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
12:32 ب.ظ
انجام عملیات گازرسانی  و لوله گذاری منطقه معدنی
سمنان 1398/5/30 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اصلاح شبکه و انشعابات ابزار دقیق و حفاظت از زنگ
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
10:33 ق.ظ
تهیه مصالح حمل و اجرایی ترمیم نوارحفاری شبکه لوله گاز واقع
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
10:32 ق.ظ
10:26 ق.ظ
شبکه و انشعابات گازرسانی به روستاهای
لرستان 1398/5/30 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
شبکه توزیع روستاهای مجموعه
شبکه توزیع روستاهای مجموعه... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمان 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
19:52 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زردویی
کرمانشاه 1398/5/28 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
گازرسانی به 17 مورد صنایع در شهر
همدان 1398/5/28 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
پروژه مقاوم سازی و بازسازی اسیب های ناشی از سیلاب
سمنان 1398/5/28 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
08:00 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای محور  - اجرای شبکه پلی اتیلن و 150 مورد انشعاب روکار  PC
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:33 ب.ظ
انجام عملیات فعال سازی مجدد 200 تن کربن واحدهای شیرین سازی از
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
11:46 ق.ظ
توسعه و مقاوم سازی 24000 متر شبکه و نصب 450 فقره انشعاب فلزی پلی اتیلن
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجرای گازرسانی به روستاهای
اجرای گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور پیر
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
بازسازی و مقاوم سازی نقاط اسیب دیده سیل
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
08:20 ق.ظ
اجرای گازرسانی به محور - اجرای شبکه پلی اتیلن و 150 مورد انشعاب روکار pc
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
06:57 ق.ظ
1398/05/26
13:33 ب.ظ
پروژه تکمیل جدول گذاری و دال گذاری فاز5 شهرک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
گازرسانی
گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
19:10 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:09 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به محور
اجرای عملیات گازرسانی به محور... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:09 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای
کرمانشاه 1398/5/25 مهلت دار
19:00 ب.ظ
گازرسانی به 9 مورد صنایع شهرستان های
همدان 1398/5/25 اعلام نشده
1398/05/24
08:46 ق.ظ
خرید اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:18 ق.ظ
فاز دوم خط انتقال 36 اینچ غرب
فاز دوم خط انتقال 36 اینچ غرب... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/5/23 مهلت دار
09:58 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات  توسعه شبکه گاز شهر
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
گازرسانی به روستاهای
گازرسانی به روستاهای... نفت ، گاز و پتروشیمی
البرز 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:06 ب.ظ
تعمیر نگهداری و سرویس و راهبری شبکه گازرسانی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
اجرای عملیات گازرسانی
اجرای عملیات گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
کرمانشاه 1398/5/22 مهلت دار
18:29 ب.ظ
اجرای پروژه  تکمیل 22667 متر شبکه گازرسانی  تحویل بارگیری حمل به محل
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تکمیل شبکه گازرسانی
تکمیل شبکه گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
13:17 ب.ظ
اجرای شبکه تغذیه توزیع ساخت و نصب علمک فولادی پلی اتیلن حفره های خالی
آذربايجان شرقي 1398/5/22 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
شبکه و انشعابات گازرسانی
شبکه و انشعابات گازرسانی... نفت ، گاز و پتروشیمی
لرستان 1398/5/22 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
پروژه اجرای پوشش 110 متر خط لوله دوم  سراسری گاز با مواد
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته