1398/05/28
20:15 ب.ظ
قرارداد مراکز تلفن مدیریت های استان تهران
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:54 ب.ظ
نصب سانترال بیمارستان
نصب سانترال بیمارستان... مخابرات و الکترونیک
خراسان شمالي 1398/5/28 مهلت دار
14:07 ب.ظ
قرارداد مراکز تلفن مدیریت های استان
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
09:45 ق.ظ
سامانه مرکز تماس 1666
سامانه مرکز تماس 1666... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
11:29 ق.ظ
سانترال - کارت  داخلی- دیجیتال-  کارت ویپ - گوشی دیجیتال
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
شلف کامل سوئیچ IP مرکز تلفن
شلف کامل سوئیچ IP مرکز تلفن... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید  نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
10:06 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
فارس 1398/5/26 مهلت دار
10:04 ق.ظ
خرید  نصب و راه اندازی مراکز خودکار در ادارات کل راه اهن
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:09 ب.ظ
1 دستگاه سانترال 8 خط شهری 24 خط داخلی و 1 دستگاه تلفن اپارتوری
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/22
09:36 ق.ظ
تعمیر دستگاه دیجیترون
تعمیر دستگاه دیجیترون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:25 ق.ظ
تعمیر نگهداری مرکز تلفن اداره امور شعب
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:54 ب.ظ
خرید لایسنس 8 پورت ترانک جهت سانترال تلفن
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
یک دستگاه سانترال
یک دستگاه سانترال... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خدمات نگهداری و راهبری مراکز تلفن ثابت برج همراه و ساختمان تابعه
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:25 ب.ظ
نصب راه اندازی سامانه 199
نصب راه اندازی سامانه 199... مخابرات و الکترونیک
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
عملیات خرید نصب و راندازی یک دستگاه مرکز تلفن  زیمنس
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:56 ب.ظ
دستگاه سانترال پاناسونیک  نصب راه اندازی
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
سانترال دهدشت
سانترال دهدشت... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
دستگاه سانترال پاناسونیک
دستگاه سانترال پاناسونیک... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:02 ق.ظ
مرکز تلفن دیجیتال سانترال
مرکز تلفن دیجیتال سانترال... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
12:46 ب.ظ
انجام امور اپراتوری مراکز تلفن ساختمان ها
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:38 ب.ظ
سانترال
سانترال... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
سانترال گچساران
سانترال گچساران... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
انجام امور اپراتوری مراکز تلفن ساختمان ها
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
10:21 ق.ظ
واگذاری و خرید خدمت حجمی امور تلفنخانه
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:35 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم مدیریت تماس
سمنان 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم ضبط تلفنی و تلفن گویا
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:43 ب.ظ
باکس سانترال
باکس سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:51 ق.ظ
کارت برای سانترال
کارت برای سانترال... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:38 ب.ظ
خرید 1 دستگاه مرکز تلفن IP 200 مشترک و 200 خط داخلی و 16 خط شهری
خراسان رضوي 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تعمیر تلفن دوخط برق خوردگی و تعمیر تلفن رومیزی و سانترال
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:52 ب.ظ
کارت خط شهری تلفن سانترال
کارت خط شهری تلفن سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
1 دستگاه مرکز تلفن pbx 16 شماره ای
1 دستگاه مرکز تلفن pbx 16 شماره ای... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
سامانه مرکز تماس 1666
سامانه مرکز تماس 1666... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:30 ب.ظ
خرید مرکز تلفن ستاد
خرید مرکز تلفن ستاد... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
نگهداری مرکز تلفن پردیس فارابی
قم 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
مرکز تلفن سانترال
مرکز تلفن سانترال... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:45 ب.ظ
نصب و راه اندازی سامانه 199 پاسخگویی به مسافرین
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:42 ب.ظ
1 ستگاه مرکز تلفن  PBX 16 شماره ای
1 ستگاه مرکز تلفن PBX 16 شماره ای... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:30 ب.ظ
تهیه حمل نصب مرکز تلفن مبتنی بر شبکه IP
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:48 ب.ظ
راه اندازی دستگاه سانترال
راه اندازی دستگاه سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
راه اندازی دستگاه سانترال
راه اندازی دستگاه سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
سانترال پاناسونیک
سانترال پاناسونیک... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
عملیات سرویس نگهداری و تعمیر سیستم سانترال پیام گو ساختمان
هرمزگان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:35 ب.ظ
انجام اپرتوری مرکز تلفنی
انجام اپرتوری مرکز تلفنی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:18 ب.ظ
تلفن رومیزی
تلفن رومیزی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
باطری و کارت  DTU , MCU و نرم افزار جهت مرکز تلفن
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:55 ق.ظ
مرکز تلفن سانترال پاناسونیک TM824
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته