1398/03/04
11:55 ق.ظ
مرکز تلفن 96  شماره و 256 شماره
مرکز تلفن 96 شماره و 256 شماره... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
11:40 ق.ظ
دستگاه مرکز تلفن سانترال مدل پاناسونیک
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تلفن سانترال به همراه یک نفر نیروی متخصص مقیم
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
13:30 ب.ظ
دستگاه تلفن سانترال
دستگاه تلفن سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/1 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
مرکز تلفن 96 شماره 0256 شماره
مرکز تلفن 96 شماره 0256 شماره... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
15:10 ب.ظ
راه اندازی سامانه  VOIP
راه اندازی سامانه VOIP... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:23 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی مرکز پاسخگویی خودکار تلفن
خوزستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
پشتیبانی شبکه و تلفن  voip
پشتیبانی شبکه و تلفن voip... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:04 ب.ظ
کارت سانترال
کارت سانترال... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
کارت شهری و دیجیتال سانترال پاناسونیک
ايلام 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
مرکز تلفن voip
مرکز تلفن voip... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:47 ق.ظ
خرید تجهیزات مرکز تلفن گویای در
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
نصب و راه اندازی کامل سیستم تلفن سانترال
مركزي 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:15 ب.ظ
خرید دستگاه سانترال گوشی تلفن کارت و لایسنس
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:16 ب.ظ
نصب و راه اندازی خطوط تلفن سانترال شعبه
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مرکز تلفن سانترال
مرکز تلفن سانترال... مخابرات و الکترونیک
يزد 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- حراست پالایشگاه و اماکن تابعه
بوشهر 1398/2/23 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
خرید حمل و نصب راه اندازی یک دستگاه تلفن سانترال
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
10:12 ق.ظ
نصب و راه اندازی مرکز تلفن
نصب و راه اندازی مرکز تلفن... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
03:26 ق.ظ
باکس سانترال پاناسونیک
باکس سانترال پاناسونیک... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:47 ب.ظ
تعمیر و نگهداری و پشتیبانی مراکز تلفن
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
امور تلفنخانه
امور تلفنخانه... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:08 ب.ظ
پشتیبانی دستگاه مرکز تلفن کاربن 2000
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
1398/02/16
18:30 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم تلفنی
نصب و راه اندازی سیستم تلفنی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راه اندازی سامانه VOIPبه همراه تجهیزات جانبی
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:51 ب.ظ
سامانه ارتباط مردمی و مرکز تماس شرکت
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
1 دستگاه مرکز تلفن سانترال
1 دستگاه مرکز تلفن سانترال... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سامانه ارتباط مردمی و مرکز تماس شرکت اب منطقه ای
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
سامانه ارتباطی مردمی و مرکز تماس
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:15 ق.ظ
تلفن پاناسونیک سنترال
تلفن پاناسونیک سنترال... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:30 ق.ظ
نگهداری گازهای طبی و سانترال بیمارستان
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
واگذاری تلفنخانه
واگذاری تلفنخانه... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:44 ب.ظ
خرید  IP PHONE
خرید IP PHONE... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:10 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم مرکزی سانترال ساختمان اداری
مركزي 1398/2/10 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم سانترال ساختمان اداری
مركزي 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید حمل نصب راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال ساختمان جدید ستاد مرکزیعلوم
سيستان و بلوچستان 1398/2/10 اعلام نشده
07:46 ق.ظ
نگهداری و سرویس تلفن های سانترال پیام گو
هرمزگان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:45 ب.ظ
مرکز تلفن سانترال تحت شبکه
مرکز تلفن سانترال تحت شبکه... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:44 ب.ظ
لوازم دستگاه سانترال
لوازم دستگاه سانترال... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/2/5 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
قطعات و لوازم دستگاه سانترال تلفن مرکزی
هرمزگان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/28
13:57 ب.ظ
نصب دستگاه سانترال
نصب دستگاه سانترال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:52 ب.ظ
مرکز تلفن 8-24 قابل ارتقا
مرکز تلفن 8-24 قابل ارتقا... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:46 ق.ظ
خدمات سرویس نگهداری راهبری دستگاههای مرکز تلفن زیمنس
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:03 ب.ظ
انجام خدمات سرویس نگهداری و راهبری دستگاه های
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:35 ب.ظ
4 دستگاه ip phone
4 دستگاه ip phone... مخابرات و الکترونیک
لرستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
دستگاه سانترال پاناسونیک TDE200
دستگاه سانترال پاناسونیک TDE200... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
دستگاه سانترال پاناسونیک
دستگاه سانترال پاناسونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته