1398/03/01
08:42 ق.ظ
تابلو روان تک رنگ 200*60
تابلو روان تک رنگ 200*60... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
14:41 ب.ظ
تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:36 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلو متغیر خبری vms تمام رنگی در
مركزي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/25
18:33 ب.ظ
خرید درایور ویدو یوال مرکز ctc
خرید درایور ویدو یوال مرکز ctc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:28 ب.ظ
تابلو دیجیتال
تابلو دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:29 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - خرید نصب راه اندازی و نگهداری یک دستگاه تلویزیون شهری
مازندران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:47 ق.ظ
خرید اسکوربر ال ای دی ابعاد 265*300 سانتی متر مدل 2230 صنایع الکترونیک
کردستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:17 ب.ظ
یک دستگاه تلویزیون شهری درجه یک به ابعاد 9.32 متر مذربع یه همراه متعلقات
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
اجاره و نصب نمایشگرهای پهن پیکر مورد استفاده در مراسم شبهای قدر حرم
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:45 ب.ظ
خرید ،نصب ، راه اندازی و نگهداری یک دستگاه تلویزون شهری
مازندران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:46 ب.ظ
سه دستگاه تابلو دیجیتال
سه دستگاه تابلو دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/2/12 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر استان
سمنان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
10:52 ق.ظ
تامین نصب و راه اندازی بیسیم های شبکه رادیویی
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
12:54 ب.ظ
تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر استان فارس
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
14:02 ب.ظ
خرید ساعت هوشمند
خرید ساعت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/8 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی یک عدد اسکوربورد تمام رنگی در
کرمان 1398/2/8 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تهیه حمل نصب راه اندازی 2 دستگاه اسکوربرد
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
پروژه تجهیز تعمیر و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
فارس 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
12:20 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی 1 عدد اسکوربرد تمام رنگی در ورزشگاه
کرمان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/03
11:19 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی 16 دستگاه ویدئو وال
تهران 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
07:46 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی نمایشگر صنعتی 55 اینچ 13 عدد
بوشهر 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/28
15:42 ب.ظ
دو دستگاه تلویزیون شهری
دو دستگاه تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
لرستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:24 ب.ظ
نگهداری تعمیرات و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:40 ق.ظ
خرید یک دستگاه تلویزیون شهری
خرید یک دستگاه تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:59 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
چهارمحال بختياري 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید یک دستگاه تلویزیون شهری
خرید یک دستگاه تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
خرید تلویزیون شهری بعه متراژ 72 متر مربع
آذربايجان شرقي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
15:31 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
چهارمحال بختياري 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:15 ق.ظ
نمایشگر ویدئو وال سایز 55 اینچ
نمایشگر ویدئو وال سایز 55 اینچ... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:56 ق.ظ
خرید و حمل و نصب یک دستگاه تلویزیون شهری
مركزي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
18:46 ب.ظ
ویدیو وال 46 اینچ به تعداد 12 دستگاه
آذربايجان شرقي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/22
06:09 ق.ظ
نمایشگر صنعتی ال ای دی سری ویدئو وال
مركزي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
20:09 ب.ظ
خریدو نصب پوشش سازه ویدیو وال
خریدو نصب پوشش سازه ویدیو وال... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات بر خط 7 دستگاه تابلو پیام
همدان 1397/12/20 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش و حمل و نصب یک دستگاه تلویرزیون شهری در شهر
مركزي 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تلویزیون شهری ال ای دی تمام رنگی - یخچال خانگی ابریزدار
چهارمحال بختياري 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:40 ب.ظ
تهیه و نصب پوشش سازه ویدیو وال مرکز CTC یزد
يزد 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:30 ق.ظ
تهیه و نصب پوشش سازه ویدیو وال
تهیه و نصب پوشش سازه ویدیو وال... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:22 ب.ظ
خرید 5 دستگاه نمایشگر EC جهت نصب و راه اندازی در سیستم ویدئووال
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تلویزیون شهری فول کاله سایز 2 متر در 90 سانتی متر
اصفهان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
18:59 ب.ظ
اجرای طرح سرمایه گذاری دو دستگاه تلویزیون شهری
مازندران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
12:45 ب.ظ
نمایشگر صنعتی ال ای دی سری ویدئووال
خراسان رضوي 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
11:48 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - طراحی اجراء نصب  و بهره برداری تبلیغاتی از تلویزیون شهری
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:13 ب.ظ
خرید نمایشگرهای صنعتی PISدر ایستگاه های
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی 465 دستگاه علائم اطلاعاتی و
تهران 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
09:32 ق.ظ
خرید دو عدد نمایشگر led ایستگاهای راه آهن دامغان و قزوین
تهران 1397/12/9 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی و ارتقاء تابلوهای پیام متغیر
بوشهر 1397/12/9 تاریخ گذشته