1398/05/28
12:35 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و نگهداری دو ساله تابلوهای پیام متغییر
سيستان و بلوچستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:14 ب.ظ
11:35 ق.ظ
خرید ونصب  16 دستگاه  نمایشگرهای صنعتی سالن اجتماعات
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
08:54 ق.ظ
اجاره 6 متر نمایشگر ال ای دی
اجاره 6 متر نمایشگر ال ای دی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:07 ب.ظ
سرویس نگهداری تلویزیون شهری
سرویس نگهداری تلویزیون شهری... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
اجاره LED ارتفاع 86 تا 100 سانتی متر
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:18 ب.ظ
ساخت و نصب تابلو سردرب
ساخت و نصب تابلو سردرب... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:10 ب.ظ
تابلو روان  به ابعاد 4*1.5
تابلو روان به ابعاد 4*1.5... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید تابلو سر در ساختمان وباکس دایره ای
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:22 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری از تابلوهای پیام متغیر مورد
البرز 1398/5/15 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید ویدئو وال
خرید ویدئو وال... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
11:02 ق.ظ
خرید تجهیزات و پشتیبانی تعویض و سرویس تابلوهای پیام متغییر
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تعمیر  سرویس 1 دستگاه تلویزیون شهری
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلو vms
نگهداری و پشتیبانی تابلو vms... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:56 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوvms
نگهداری و پشتیبانی تابلوvms... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
تولید و نصب 1 عدد تابلو روان و تابلو سر در
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:10 ب.ظ
تابلو روان سبز رنگ
تابلو روان سبز رنگ... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
09:48 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی نمایشگرهای دیواری( تعداد 24 عدد ویدیووال 55 اینچ )
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:18 ق.ظ
نمایشگر دیجیتال
نمایشگر دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
1398/04/30
14:00 ب.ظ
تعمیر نگهداری پشتیبانی 1 دستگاه تابلو پیام متغیر
آذربايجان غربي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:05 ب.ظ
تلویزیون بزرگ شهری 4 دستگاه
تلویزیون بزرگ شهری 4 دستگاه... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:44 ب.ظ
تابلو روان 70*200 سانتی سبز رنگ
تابلو روان 70*200 سانتی سبز رنگ... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:36 ب.ظ
ماژول تلویزون شهری و نصب و تعویض ماژول
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
11:49 ق.ظ
تهیه و نصب نمایشگر دیجیتالی جایرو
خوزستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:29 ب.ظ
سیستم تصویری ورزشگاه شهید مهدوی
بوشهر 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی ماژول جهت تابلو پیام متغیر در محورهای حوزه ی استان
همدان 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
ساخت و نصب بهره برداری دو دستگاه کانکس در ورودی شرقی
مازندران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/11
11:15 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری از تابلوهای پیام متغیر
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تعمیر نگهداری سرویس 1 دستگاه تلویزیون شهری
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:02 ب.ظ
تهیه حمل و نصب صندلی استادیومی و اسکوربورد
خوزستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:23 ب.ظ
تابلو روان تک رنگ قرمز
تابلو روان تک رنگ قرمز... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
10:38 ق.ظ
خرید دوربین های نظارت تصویری و نمایشگر ویدیو وال شهر
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
18:57 ب.ظ
تابلو روان جهت مجتمع های فرهنگی
آذربايجان غربي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
19:02 ب.ظ
تهیه حمل و نصب صندلی استادیومی و اسکوربورد سالن ورزشی
خوزستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
سرمایه گذاری -- تجهیز راه انداری اجاره سینما 5 بعدی در پارک
سمنان 1398/4/2 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تلویزون شهری
خرید 1 دستگاه تلویزون شهری... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
19:45 ب.ظ
تابلو روان تک رنگ قرمز
تابلو روان تک رنگ قرمز... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
14:10 ب.ظ
تابلو روان تک رنگ قرمز با قاب فلزی
سمنان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/26
09:57 ق.ظ
جذب سرمایه گذار جهت تجهیز و راه اندازی و اجاره سینمایی 5
سمنان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/22
14:26 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی 1 عدد اسکوربورد تمام رنگی در ورزشگاه
تهران 1398/3/22 اعلام نشده
1398/03/21
13:24 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی 1 عدد اسکوربرد تمام رنگی در ورزشگاه
کرمان 1398/3/21 اعلام نشده
1398/03/19
09:37 ق.ظ
اسکبورد دارای ساعت و تایمر امتیازات و خطا و فلشور  بسکتبال
اصفهان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/13
10:04 ق.ظ
دو دستگاه اسکوربرد فوتسال- بسکتبال- والیبال- هندبال
سمنان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:03 ب.ظ
تامین و نگهداری تابلو نمایشگر شهری
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و نگهداری دو ساله تابلوهای پیام متغییر
سيستان و بلوچستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:07 ب.ظ
طراحی ساخت نصب سازه تلویزیون تبلیغات گردشگری شهری در ارامگاه
همدان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:19 ق.ظ
طراحی و ساخت و نصب سازه تلویزیون
همدان 1398/3/5 تاریخ گذشته