1398/11/09
10:22 ق.ظ
خرید کارت سیستم ویبریشن نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
خراسان شمالي 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
00:24 ق.ظ
کارت خام مهرگستر و کشاورزی
کارت خام مهرگستر و کشاورزی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/03
18:42 ب.ظ
تعداد4000  عدد کارت خام  مهر گستر و 77 مهر گستر بانک کشاورزی
قزوين 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/01
14:19 ب.ظ
کارت خام سفید جهت کارت شناسایی
کارت خام سفید جهت کارت شناسایی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:56 ب.ظ
کارت BEBY SHELF  و کارت SHELF CONTROL مرکز تلفن دیجترون
زنجان 1398/10/28 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
کارت خام PVC ریبون رنگی کارت
کارت خام PVC ریبون رنگی کارت... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
12:25 ب.ظ
کارت CPU DS200
کارت CPU DS200... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:16 ب.ظ
کارت الکترونیک خام PVC
کارت الکترونیک خام PVC... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
22:02 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام pvc
کارت الکترونیکی خام pvc... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید کارت خام و ریپون
خرید کارت خام و ریپون... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
07:36 ق.ظ
استخراج و تهیه نقشه های مداری و کارتهای الکترونیکی
اصفهان 1398/10/22 اعلام نشده
07:35 ق.ظ
20000 عدد کارت خام مهر
20000 عدد کارت خام مهر... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
21:41 ب.ظ
کارت خام و ریبون به همراه کارت کلینر
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
14:35 ب.ظ
کارت الکترونیک
کارت الکترونیک... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
20:52 ب.ظ
تعمیر و رفع اشکال کارتهای الکترونیکی و راه اندازی  یو پی اس 10 کاوا د
لرستان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
19:25 ب.ظ
کارت پی وی سی مایفر
کارت پی وی سی مایفر... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
21:23 ب.ظ
12:34 ب.ظ
کارت دورسفید و فیلم و ریبون پرینتر xid
تهران 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:43 ق.ظ
1398/10/11
14:07 ب.ظ
خرید 4 میلیون کارت سوخت جاوا
خرید 4 میلیون کارت سوخت جاوا... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/10/11 اعلام نشده
1398/10/10
13:22 ب.ظ
خرید کارت خام
خرید کارت خام... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/10/10 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
تعمیر کارت های الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاینگ زیمنس
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:12 ب.ظ
تعمیر و رفع اشکال کارتهای الکترونیکی و راه اندازی یو پی اس 100 کاوا
لرستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
خرید چهار میلیون کارت سوخت
خرید چهار میلیون کارت سوخت... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/10/9 اعلام نشده
1398/10/04
14:22 ب.ظ
عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس
قزوين 1398/10/4 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید کارت الکترونیک ACCESS CARD  بانکی با
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید کارت با کاربری عمومی و قابل ارائه در کلیه مراکز
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
کارت خام پرسنلی مایفر چیپ دار
کارت خام پرسنلی مایفر چیپ دار... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
13:02 ب.ظ
خرید کارت الکترونیک access بانکی با چاپ
تهران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/28
13:20 ب.ظ
کارت خام جاری 27 مهرگستر . ایران بانو و کشاورز کارت
اصفهان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/27
11:36 ق.ظ
عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس
قزوين 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:49 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
13:56 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
18:54 ب.ظ
52000 قطعه کارت خام بانکی
52000 قطعه کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
لرستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
کارت تلفن
کارت تلفن... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
15:17 ب.ظ
کارت pvc
کارت pvc... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
کارت هدیه 30000
کارت هدیه 30000... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:23 ق.ظ
کارت PVC
کارت PVC... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
15:08 ب.ظ
کارت تردد مدل های و RO , MIFER شخص سازی شده
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
14:06 ب.ظ
خرید کارت فیبر
خرید کارت فیبر... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:25 ب.ظ
خرید 1 دستگاه کارت  CPU
خرید 1 دستگاه کارت CPU... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:05 ب.ظ
30000 قطعه کارت هدیه
30000 قطعه کارت هدیه... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید کارت مغناطیسی
خرید کارت مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:24 ب.ظ
خرید ملزومات مصرفی کارت هوشمند
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
30/000 کارت خام مهر گستر و 15000 کشاورز کارت
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
1000 عدد کارت هوشمند دورو سفید خام
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید کارتهای یدک پی ال سی
خرید کارتهای یدک پی ال سی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید کارت شهری
خرید کارت شهری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:23 ب.ظ
خرید کارت مغناطیسی
خرید کارت مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته