1398/03/05
12:30 ب.ظ
تهیه 10/000/000 فقره فقره کارت مغناطیسی
تهران 1398/3/5 مهلت دار
10:58 ق.ظ
کارت pvc خام بانکی
کارت pvc خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/3/5 مهلت دار
1398/03/04
15:13 ب.ظ
ریبون و کارت خام پی وی سی
ریبون و کارت خام پی وی سی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
07:41 ق.ظ
کارت pvc خام بانکی
کارت pvc خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
07:49 ق.ظ
خرید تعداد2/300/000 عدد کارت مغناطیسی
تهران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
13:52 ب.ظ
خرید و ضمانت 1200000 عدد کارت خام پی وی سی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
13:33 ب.ظ
کارت الکترونیکی PVC
کارت الکترونیکی PVC... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:49 ب.ظ
خرید و ضمات 1.200.000 عددکارت خام PVC
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:56 ب.ظ
خرید و ضمانت 1200000(یک میلیون و دویست هزار ) عدد کارت خام  pvc
تهران 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
14:20 ب.ظ
کارت خدمات ورزشی
کارت خدمات ورزشی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:27 ب.ظ
4000 کارت و 40 عدد ریبون
4000 کارت و 40 عدد ریبون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
کارت شناسایی سفید خا pvc 7000
کارت شناسایی سفید خا pvc 7000... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/17
16:53 ب.ظ
خرید کارت خام بانکی
خرید کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
بن کارت استفاده از منو غذای رستوران 300 عدد
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
07:39 ق.ظ
کارت خام چیپ دار مخصوص پرینتر چاپ کارت پرسنلی
فارس 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
13:50 ب.ظ
تست فنی کارتهای مغناطیسی
تست فنی کارتهای مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:46 ب.ظ
کارت خام هوشمند ناوگان و راننده
هرمزگان 1398/2/12 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
خرید کارت الکترونیکی موردنیاز
خرید کارت الکترونیکی موردنیاز... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/12 مهلت دار
08:56 ق.ظ
کارت PVC 760 میکرون با نوار مغناطیسی
بوشهر 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:25 ب.ظ
کارت  pvc با نوار مغناطیسی
کارت pvc با نوار مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
بوشهر 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:02 ق.ظ
کارت خام و کارت هدیه مهرگستر
کارت خام و کارت هدیه مهرگستر... مخابرات و الکترونیک
همدان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:14 ق.ظ
کارت داخل بانکی
کارت داخل بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
کارت خام مغناطیسی
کارت خام مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:19 ب.ظ
کارت خام شناسایی سازمانی یووی دار2000 عدد- ریبون دستگاه چاپ کارت
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
19:38 ب.ظ
کارت خام مهرگستر و هدیه بانک کشاورزی
همدان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/02
07:47 ق.ظ
تامین کارتهای الکترونیکی ups borri از طریق سازندگان داخلی
بوشهر 1398/2/2 مهلت دار
1398/01/31
13:56 ب.ظ
خرید کارتهای مخابراتی
خرید کارتهای مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام خدمات شخصی سازی کارت پی وی سی
تهران 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:23 ب.ظ
کارت دیجیتال خط شهری و خط داخلی با تلفن های دیجیتال موردنیاز دستگاه
خراسان رضوي 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
کارت خام مغناطیسی بانکی
کارت خام مغناطیسی بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
تامین کارتهای الکترونیکی  UPS BORRI
بوشهر 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
08:26 ق.ظ
انجام خدمات شخصی ساز کارت پی وی سی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
15:47 ب.ظ
خرید کارت خام بانکی
خرید کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
کارت مخابراتی و کارت 0111
کارت مخابراتی و کارت 0111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
کارت خام مغاطیسی
کارت خام مغاطیسی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:00 ب.ظ
عقد قرارداد با یک شرکت معتبر جهت صدور و ارسال کارت الکترونیکی با
البرز 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:55 ب.ظ
کارت خام مهرگستر 77 تعداد 3000 عدد
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کارت الکترونیکی ساده PVC
کارت الکترونیکی ساده PVC... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید کارت DDC ورودی انالوگ
خرید کارت DDC ورودی انالوگ... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
10:07 ق.ظ
خردکردن کاغذ و سی دی و کارت مغناطیسی
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:53 ب.ظ
کارت خام مهرگستر و کشاورزی
کارت خام مهرگستر و کشاورزی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید کارت الکترنیکی 4KHYBRID
خرید کارت الکترنیکی 4KHYBRID... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:15 ب.ظ
کارت خام مهرگستر و کشاورزی
کارت خام مهرگستر و کشاورزی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام
کارت الکترونیکی خام... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:00 ب.ظ
سامانه مدیریت صدور کارت هوشمند
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
سامانه مدیریت صدور کارت هوشمند
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:27 ق.ظ
خرید کارت هوشمند ناوگان و راننده
هرمزگان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:37 ق.ظ
کارت خام PVC
کارت خام PVC... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:28 ب.ظ
خرید کارت دیجیتال
خرید کارت دیجیتال... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:30 ق.ظ
کارت الکترونیکی خام pvc
کارت الکترونیکی خام pvc... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته