1398/06/02
18:03 ب.ظ
کارت pvc  هوشمند بدون تماس
کارت pvc هوشمند بدون تماس... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
کارت مایفر کلاسیک
کارت مایفر کلاسیک... مخابرات و الکترونیک
ايلام 1398/6/2 مهلت دار
10:43 ق.ظ
تامین تعدادی از کارت های الکترونیکی حفاظت و کنترل
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
08:21 ق.ظ
خرید 3500000 عدد کارت مغناطیسی  HICO
خرید 3500000 عدد کارت مغناطیسی HICO... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/31 اعلام نشده
1398/05/30
13:20 ب.ظ
خرید 3/500/000 عدد کارت مغناطیسی HICO
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
19:37 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام
کارت الکترونیکی خام... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
1398/05/16
13:21 ب.ظ
خرید پنج میلیون کارت خام بانکی
خرید پنج میلیون کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
13:54 ب.ظ
کارت انالوگ 24 تایی
کارت انالوگ 24 تایی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
تامین کسری اقلام کارت های remote io مربوط به پالایشگاه
هرمزگان 1398/5/15 اعلام نشده
1398/05/14
19:06 ب.ظ
14:59 ب.ظ
خرید ملزومات مصرفی کارت هوشمند
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
خرید 6 عدد کارت e1 مربوط به مرکز تلفن
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
کارت الکترونیکی خام pvc
کارت الکترونیکی خام pvc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خرید تعداد 12 میلیون قطعه کارت مغناطیسی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
تامین کسری اقلام کارتهای I/O پالایشگاه
هرمزگان 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
15:17 ب.ظ
کارت خام ساده PVC
کارت خام ساده PVC... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
خرید تعداد 12 میلیون قطعه کارت مغناطیسی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید کارت خام مایفر
خرید کارت خام مایفر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید تعداد 12 میلیون قطعه کارت مغناطیسی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
10:41 ق.ظ
کارت الکترونیکی
کارت الکترونیکی... مخابرات و الکترونیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/10 مهلت دار
1398/05/09
09:54 ق.ظ
تعمیر کارت های الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاینگ
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
07:58 ق.ظ
خرید 200 هزار عدد کارت MIFARE 1K
خرید 200 هزار عدد کارت MIFARE 1K... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:43 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید200 هزار عدد کارت mifare 1k
خرید200 هزار عدد کارت mifare 1k... مخابرات و الکترونیک
قم 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
11:28 ق.ظ
کارت بانکی 760 میکرون و کارت هدیه و مهرگستر
سمنان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
09:34 ق.ظ
ساخت کارت الکترونیکی مشابه نمونه موجود 10 عدد
مركزي 1398/5/3 اعلام نشده
1398/05/02
20:08 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی
کارت الکترونیکی مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
کارت خام مایفر و ریبون و فیلم پرینتر و هولوگرام
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
ارائه کارت الکترونیکی 84 نفر-
ارائه کارت الکترونیکی 84 نفر-... مخابرات و الکترونیک
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید کارت های الکترونیکی سیستم  TR76 نیروگاه گازی
آذربايجان غربي 1398/5/2 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید کارت های الکترونیکی سیستم  TR76 نیروگاه گازی
آذربايجان شرقي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:17 ب.ظ
ریبون اولیس اورجینال - کارت الکترونیکی خام pvc
آذربايجان غربي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:15 ب.ظ
کارت خام مایفر
کارت خام مایفر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید کارتهای الکترونیکی سیستم TR76 نیروگاه گازی
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
کارت هومشند به همراه متعلقات
کارت هومشند به همراه متعلقات... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/26 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
کارت های الکترونیکی سیستم tr76 نیروگاه گازی
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:24 ب.ظ
تعمیر کارتهای الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاکینگ
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:11 ب.ظ
کارت  PVC خام ساده
کارت PVC خام ساده... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/17
09:22 ق.ظ
خرید 3/500/000 عدد کارت مغناطیسی hico
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:49 ب.ظ
خرید 140000 عدد کارت مغناطیسی هدیه و مهرگستر
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید 3/500/000 عدد کارت مغناطیسی HICO
تهران 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/15
18:29 ب.ظ
خرید 14000 عدد کارت هدیه و مهرگستر
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:23 ب.ظ
تعمیر کارتهای الکترونیکی تجهیزات تراک اینترلاکینگ
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
کارت pvc
کارت pvc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:42 ب.ظ
یک دستگاه کارت XCS1 مربوط به SDH
یک دستگاه کارت XCS1 مربوط به SDH... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
کارت خام مهرگستر و کارت 77
کارت خام مهرگستر و کارت 77... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
20:07 ب.ظ
کارت خام بانکی
کارت خام بانکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
کارت خام pvc ساده و کارت خام مایفر و ریبون رنگی و فیلم و پرینتر xid
خراسان رضوي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:36 ب.ظ
کارت استخر الکترونیک
کارت استخر الکترونیک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته