1397/11/27
13:47 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC مدل HICO
کردستان 1397/11/27 مهلت دار
13:47 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
کردستان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
10:05 ق.ظ
واگذاری امور خدماتی توزیع و فروش بلیط و شارژ الکترونیک
چهارمحال بختياري 1397/11/24 مهلت دار
10:04 ق.ظ
خرید کارت خام هوشمند رانندگان ناوگان و ریبون رنگی وسیاه سفید
اردبيل 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:56 ق.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
21:56 ب.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:23 ق.ظ
خرید کارت شهروندی
خرید کارت شهروندی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:45 ب.ظ
خرید کارت هوشمند
خرید کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
طراحی و چاپ بن سوخت بنزین و گازروییل
هرمزگان 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
خریدکارت شهروندی
خریدکارت شهروندی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید کارت شهروندی
خرید کارت شهروندی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/06
21:04 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVCمدل HICO نام تجارتی
گيلان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:27 ب.ظ
کارت های جوان و نوجوان و ایران بانو و مهر گستر و مهر 77
کردستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
08:52 ق.ظ
کارت خام pvc درجه 1
کارت خام pvc درجه 1... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:40 ب.ظ
6000 عدد کارت خام بانکی کارت هدیه 760 میکرون
سمنان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:53 ق.ظ
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111
کارت 6382 و کارت 6178 و کارت 6111... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:00 ب.ظ
ریبون و کارت خام مغناطیسی
ریبون و کارت خام مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC
کارت هوشمند خام الکترونیکی PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:40 ق.ظ
کارت مخابراتی شهری و مستر
کارت مخابراتی شهری و مستر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:48 ق.ظ
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون
کارت مغناطیسی 720-860 میکرون... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:39 ب.ظ
تهیه و تامین 480/000 قطعه کارت بانکی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:56 ق.ظ
کارت مغناطیسی HICO
کارت مغناطیسی HICO... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:49 ق.ظ
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:54 ب.ظ
تامین 295000 عدد کارت pvc
تامین 295000 عدد کارت pvc... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/17 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند بدون تماس KB 1
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:44 ق.ظ
تهیه کارت اعتباری جهت خدمات مسافرتی و گردشگری
تهران 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/12
20:01 ب.ظ
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC
کارت الکترونیکی هوشمند جنس PVC... مخابرات و الکترونیک
البرز 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:23 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVCمدل
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC
کارت الکترونیکی مغناطیسی PVC... مخابرات و الکترونیک
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
تهیه چاپ و ارسال  کارت های شناسایی فرهنگیان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:41 ق.ظ
کارت الکترونیکی  بانک مغناطیسی مدل HICO
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:10 ب.ظ
خرید چاپ و توزیع کارت شهروندی
خرید چاپ و توزیع کارت شهروندی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:59 ب.ظ
خرید بن کارت الکترونیکی جهت تهیه صرفا سبد غذایی
لرستان 1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/05
15:09 ب.ظ
خرید چاپ و توزیع کارت هوشمند
خرید چاپ و توزیع کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/5 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
خرید ،چاپ و توزیع کارت هوشمند
خرید ،چاپ و توزیع کارت هوشمند... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/10/5 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
خرید 3/500/000 عدد کارت مغناطیسی
خرید 3/500/000 عدد کارت مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
09:47 ق.ظ
کارت الکترونیکی بانک مغناطیسی
کارت الکترونیکی بانک مغناطیسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
09:56 ق.ظ
خرید کارت تی پی اس
خرید کارت تی پی اس... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
07:57 ق.ظ
خرید 6/500/000 عد انواع رفاه کارت خام مغناطیسی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
11:48 ق.ظ
تهیه 10 میلیون فقره کارت مغناطیسی
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
07:56 ق.ظ
تهیه تعداد 10/000/000فقره کارت مغناطیسی مورد نیاز
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:22 ق.ظ
کارت تردد دستگاه حفاری 160 گرمی هزار برگ و کارت
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:41 ب.ظ
1 عدد کارت 16G + ماژول و کابل
1 عدد کارت 16G + ماژول و کابل... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
کارت ONS و دیسک خوان نوری
کارت ONS و دیسک خوان نوری... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:42 ب.ظ
تهیه کارت اعتباری جهت خدمات مسافرتی و گردشگری
تهران 1397/9/13 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
خرید کارت خام ساده PVC سفید 760 میکرون ریبون رنگی
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
کارت ons-clip3200
کارت ons-clip3200... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
نیاز به تعدادی کارت ترانک
نیاز به تعدادی کارت ترانک... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
09:27 ق.ظ
خرید کارت های cpu پایانه راه دور
خرید کارت های cpu پایانه راه دور... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته